Triple Tactics Talent
Triple Tactics Talent
  • Loại:
  • Spell Card

  • Dạng:
  • Normal

  • Lượt xem:
  • 1275Hiệu ứng (VN):

Nếu đối thủ của bạn đã kích hoạt hiệu ứng quái thú trong Main Phase của bạn, lượt này: Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
● Rút 2 lá bài.
● Kiểm soát 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển cho đến End Phase.
● Nhìn vào bài trên tay của đối thủ và chọn 1 lá bài từ nó để trộn vào Deck.
Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Triple Tactics Talent" mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

If your opponent has activated a monster effect during your Main Phase this turn: Activate 1 of these effects; ● Draw 2 cards. ● Take control of 1 monster your opponent controls until the End Phase. ● Look at your opponent's hand, and choose 1 card from it to shuffle into the Deck. You can only activate 1 "Triple Tactics Talent" per turn.
Phân loại:Bản dịch này có đúng không ?


Giá trị và các set có Triple Tactics Talent - TCG
Giá trị của Triple Tactics Talent
Cardmarket
463420 VND
Tcgplayer
370360 VND
Ebay
703825 VND
Amazon
1407180 VND
Coolstuffinc
328765 VND
Các set có Triple Tactics Talent
(UR)2021 Tin of Ancient Battles
983475 VND
(ScR)Rise of the Duelist
2320155 VND
(StR)Rise of the Duelist
2186675 VND
(UR)Magnificent Mavens
0 VND
Magnificent Mavens
0 VND
Magnificent Mavens
0 VNDThống kê mức độ sử dụng lá bài ở Duel Links

Không có kết quả ở Duel Links
Deck sử dụng Triple Tactics Talent trong Duel Links

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng lá bài Triple Tactics Talent trong Duel LinksThống kê mức độ sử dụng lá bài ở Master Duel

Deck sử dụng Triple Tactics Talent trong Master Duel
Thống kê mức độ sử dụng lá bài ở TCG

Deck sử dụng Triple Tactics Talent trong TCG