Turbo Booster
EARTH 1
Turbo Booster
Bộ đẩy một phát
  • ATK:
  • 0

  • DEF:
  • 0

  • Lượt xem:
  • 757
Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn đã Triệu hồi Thường một quái thú trong lượt này, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Bạn có thể Hiến tế lá bài này để phá huỷ 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển đã chiến đấu với một trong những quái thú của bạn trong lượt này.Hiệu ứng gốc (EN):

If you have Normal Summoned a monster this turn, you can Special Summon this card from your hand. You can Tribute this card to destroy 1 monster your opponent controls that battled one of your monsters this turn.

Bản dịch này có đúng không ?
https://ygovietnam.com/
Top