Vermillion Dragon Mech
Vermillion Dragon Mech

9

 • Loại:
 • Synchro Monster

 • Thuộc tính:
 • FIRE

 • Tộc:
 • Machine

 • ATK:
 • 2700

 • DEF:
 • 1800

 • Lượt xem:
 • 589Hiệu ứng (VN):

1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 Tuner khỏi sân đánh tay, Mộ hoặc ngửa của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro này bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số các Tuner bị loại bỏ của mình; thêm nó lên tay của bạn.Hiệu ứng gốc (EN):

1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can banish 1 Tuner from your hand, GY, or face-up field, then target 1 card on the field; destroy it. If this Synchro Summoned card is destroyed by card effect and sent to the GY: You can target 1 of your banished Tuners; add it to your hand.

Bản dịch này có đúng không ?


Cách để sở hữu Vermillion Dragon Mech - Duel LinkGiá trị và các set có Vermillion Dragon Mech - TCG
Giá trị của Vermillion Dragon Mech
Cardmarket
4935 VND
Tcgplayer
6345 VND
Ebay
31725 VND
Amazon
11750 VND
Coolstuffinc
70265 VND
Các set có Vermillion Dragon Mech
(UR)Duel Devastator
69090 VND
(ScR)Invasion: Vengeance
169905 VNDThống kê mức độ sử dụng lá bài ở Duel Links

Deck sử dụng Vermillion Dragon Mech trong Duel Links
Thống kê mức độ sử dụng lá bài ở Master Duel

Deck sử dụng Vermillion Dragon Mech trong Master Duel