Void Trap Hole
Trap Normal
Void Trap Hole
Hang rơi của luyện ngục
  • Archetype:
  • Hole

  • Lượt xem:
  • 1519
Hiệu ứng (VN):

Khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú có 2000 ATK hoặc lớn hơn: Vô hiệu hoá hiệu ứng của 1 trong những quái thú đó có 2000 ATK hoặc lớn hơn, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ nó.Hiệu ứng gốc (EN):

When your opponent Special Summons a monster(s) with 2000 or more ATK: Negate the effects of 1 of those monsters with 2000 or more ATK, and if you do, destroy it.

Bản dịch này có đúng không ?
https://ygovietnam.com/
Top