Wattcobra
LIGHT 4
Wattcobra
Vua hổ mang điện oát
  • Archetype:
  • Watt

  • ATK:
  • 1000

  • DEF:
  • 500

  • Lượt xem:
  • 1278
Hiệu ứng (VN):

Lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn. Khi lá bài này gây ra Thiệt hại Chiến đấu cho đối thủ của bạn bằng tấn công trực tiếp: Thêm 1 "Watt" từ Deck của bạn lên tay của bạn.Hiệu ứng gốc (EN):

This card can attack your opponent directly. When this card inflicts Battle Damage to your opponent by a direct attack: Add 1 "Watt" monster from your Deck to your hand.

Bản dịch này có đúng không ?
Top