Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi
WATER
Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi
Trá yêu đóng băng, Tuyết Nữ
  • Archetype:
  • Mayakashi

  • ATK:
  • 2400

  • LINK-3
  • Lượt xem:
  • 1981

Mũi tên Link:

Dưới-Trái

Dưới-Phải

DướiHiệu ứng (VN):

2+ quái thú Zombie
Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hoá các hiệu ứng của nó. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 trong số các quái thú Synchro Zombie bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn.Hiệu ứng gốc (EN):

2+ Zombie monsters You can only control 1 "Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi". You can only use each of the following effects of "Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi" once per turn. If this card is Special Summoned: You can target 1 Effect Monster your opponent controls; negate its effects. (Quick Effect): You can banish this card from your GY; Special Summon 1 of your Zombie Synchro Monsters that is banished or in your GY.

Bản dịch này có đúng không ?
Top