Các lá bài trong Dragonic Force

SR Rarity
Exploder Dragon
SR Rarity
Felgrand Dragon
R Rarity
Hieratic Dragon of Nuit
R Rarity
Hunter Dragon
R Rarity
Wattaildragon
R Rarity
Advance Force
R Rarity
Advance Zone
R Rarity
Dragon Treasure
R Rarity
Dragon's Rebirth
R Rarity
Tyrant Wing
N Rarity
Koumori Dragon
N Rarity
Altar for Tribute
Top