Các lá bài trong Dragunity Overdrive

UR Rarity
Dragunity Arma Leyvaten
UR Rarity
Dragunity Knight - Ascalon
UR Rarity
Dragunity Knight - Vajrayana
SR Rarity
Dragunity Senatus
SR Rarity
Dragunity Phalanx
SR Rarity
Parallel Twister
SR Rarity
Bad Aim
R Rarity
Dragunity Arma Mystletainn
R Rarity
Dragunity Legionnaire
R Rarity
Kujakujaku
R Rarity
Dragunity Knight - Barcha
R Rarity
Dragunity Knight - Gae Bulg
R Rarity
Dragunity Aklys
R Rarity
Dragunity Partisan
R Rarity
Dragunity Divine Lance
R Rarity
Dragunity Legion
R Rarity
Ultimate Providence
N Rarity
Dragunity Militum
N Rarity
Sonic Shooter
N Rarity
Dragon Mastery
Top