Các lá bài trong KC GT 2022

UR Rarity
Ultimate Leo Utopia Ray
Top