Các lá bài trong Stardust Nexus

UR Rarity
Junk Warrior
UR Rarity
Stardust Dragon
UR Rarity
Formula Synchron
UR Rarity
Junk Synchron
UR Rarity
Quickdraw Synchron
SR Rarity
Junk Converter
SR Rarity
Junk Archer
SR Rarity
Synchro Chase
R Rarity
Bright Star Dragon
R Rarity
Junk Servant
R Rarity
Level Warrior
R Rarity
Turbo Warrior
R Rarity
Hyper Synchron
R Rarity
Junk Anchor
R Rarity
Mono Synchron
R Rarity
Turbo Synchron
N Rarity
Boost Warrior
N Rarity
Stardust Re-Spark
Top