Thông tin tổng quan của Fire Fist

Nhìn chung

Fire Fist là một archetype nghiên về khả năng kiểm soát sân bằng những hiệu ứng của quái thú Fire Fist với mục đích chính là gửi Fire Formation - TensuFire Formation - Yoko hoặc Ultimate Fire Formation - Sinto xuống mộ rồi thực hiện những khả năng đặc biệt riêng của chúng như Triệu hồi đặc biệt hoặc phá huỷ lá bài trên sân đối thủ và ngắt combo của họ. Bộ bài này có thể OTK đối thủ của bạn sau khi họ đã ngắt combo và làm tiêu hao tài nguyên của đối thủ bằng những quái thú Xyz từ Extra Deck.

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

UR Rarity
Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King
UR Rarity
Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King
UR Rarity
Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King

Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King

4

 • Loại:
 • XYZ Monster

 • Thuộc tính:
 • FIRE

 • Tộc:
 • Beast-Warrior

 • Archetype:
 • Fire Fist

 • ATK:
 • 2200

 • DEF:
 • 1800

Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Chiến binh-Thú Cấp 4
Khi lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể Úp 1 "Fire Formation" trực tiếp từ Deck của mình. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hóa hiệu ứng của tất cả các quái thú Hiệu ứng ngửa hiện có trên sân, ngoại trừ quái thú-Chiến binh, cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ. Khi lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể gửi 3 "Fire Formation" mà bạn điều khiển tới Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú Chiến binh-Quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn có cùng ATK từ Deck của bạn, ở Tư thế Phòng thủ ngửa.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 4 Beast-Warrior monsters When this card is Xyz Summoned: You can Set 1 "Fire Formation" Spell/Trap directly from your Deck. Once per turn: You can detach 1 material from this card; negate the effects of all face-up Effect Monsters currently on the field, except Beast-Warriors, until the end of your opponent's turn. When this card is sent from the field to the GY: You can send 3 "Fire Formation" Spells/Traps you control to the GY; Special Summon 2 Level 4 or lower Beast-Warrior monsters with the same ATK from your Deck, in face-up Defense Position.


Deck Mẫu

Crystal Power
Lượt này, ATK của tất cả quái vật ngửa mặt trên sân của bạn sẽ tăng lên bằng số Bài Phép Liên tục trên mặt của bạn lên 200. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.
Crystal Power

Main: 20 Extra: 8


Deck của FIRE FIST trong DUEL LINKS