Thông tin tổng quan của Gladiators Beasts

Nhìn chung

Chiến lược chung của bộ bài là sử dụng quái vật Gladiator Beast của bạn trong trận chiến. Điều này sẽ cho phép bạn đưa Gladiators Beasts đó trở lại bộ bài để triệu hồi đặc biệt một con khác với tên khác. Cơ chế này thường được gọi là "tag out" và đây là cách nó sẽ được đặt tên trên trang này và hướng dẫn. Những hiệu ứng "tag out" này có nghĩa là bộ bài có thể đối phó với hầu hết mọi trạng thái của sân và tạo ra lợi thế về lá bài sau mỗi lượt. Điểm mạnh của bộ bài là tính linh hoạt của nó. Cốt lõi của bộ bài nằm ở bảy đến tám quái thú. Điều này cung cấp cho bộ bài từ mười hai đến mười ba slot trống để bạn thêm vào các Tech Card mà bạn có thể tùy chỉnh để có các trận đấu thuận lợi với một nhóm bộ bài cụ thể. 

Deck Mẫu

Wounded Hero
Chơi 1 quái thú 'Elemental HERO' từ Bộ bài của bạn ở Vị trí tấn công với ATK bằng hoặc thấp hơn tổng sát thương của trận chiến và hiệu ứng mà bạn đã nhận cho đến nay trong Trận đấu đang diễn ra. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Wounded Hero

Main: 20 Extra: 7

R Rarity
Gladiator Beast Domitianus
R Rarity
Gladiator Beast Domitianus
Gladiator Beast Domitianus

Gladiator Beast Domitianus

10

 • Loại:
 • Fusion Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Sea Serpent

 • Archetype:
 • Gladiator Beast

 • ATK:
 • 3500

 • DEF:
 • 1200

Hiệu ứng (VN):

"Gladiator Beast Vespasius" + 2 quái thú "Gladiator Beast"
Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách xáo trộn các lá bài trên mà bạn điều khiển vào Deck. (Bạn không sử dụng "Polymerization".) Một lần mỗi lượt, khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ nó. Bạn chọn mục tiêu tấn công cho tấn công của đối thủ của bạn. Vào cuối Battle Phase, nếu lá bài này chiến đấu: Bạn có thể trả lại lá bài này về Extra Deck; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Gladiator Beast" từ Deck của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

"Gladiator Beast Vespasius" + 2 "Gladiator Beast" monsters Must first be Special Summoned (from your Extra Deck) by shuffling the above cards you control into the Deck. (You do not use "Polymerization".) Once per turn, when your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy it. You choose the attack targets for your opponent's attacks. At the end of the Battle Phase, if this card battled: You can return this card to the Extra Deck; Special Summon 1 "Gladiator Beast" monster from your Deck.Deck của GLADIATORS BEASTS trong DUEL LINKS