Thông tin tổng quan của Performapal

Nhìn chung

Performapal là một archetype sử dụng đa phần là các quái thú Performapal và Odd-Eyes Pendulum Dragon để thực hiện các combo của chúng. Với sử ra đời của các quái thú Xyz Rank 6 thì Performapal càng ngày trở nên đa dụng hơn.

Grit
Nếu bạn có 4000 Điểm Sinh mệnh trở lên khi bắt đầu lượt đó, Điểm Sinh mệnh của bạn sẽ không giảm xuống dưới 1 điểm chỉ duy nhất một lần. Khi Kỹ năng này được áp dụng, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt một lần trong mỗi Trận đấu.
Grit

Cần 9 UR

UR Rarity
Beast-Eyes Pendulum Dragon
UR Rarity
Odd-Eyes Pendulum Dragon
UR Rarity
Odd-Eyes Pendulum Dragon
UR Rarity
Odd-Eyes Pendulum Dragon
UR Rarity
Constellar Ptolemy M7
UR Rarity
Pendulum Paradox
UR Rarity
Sky Iris
UR Rarity
Sky Iris
UR Rarity
Sky Iris

Main: 20 Extra: 7

N Rarity
Planet Pathfinder
N Rarity
Planet Pathfinder
Planet Pathfinder
EARTH 4
Planet Pathfinder
Máy dò hành tinh Pathfinder
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Hiến tế lá bài này; thêm 1 Field Bài Phép từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Tribute this card; add 1 Field Spell Card from your Deck to your hand.


N Rarity
Planet Pathfinder
N Rarity
Planet Pathfinder
Planet Pathfinder
EARTH 4
Planet Pathfinder
Máy dò hành tinh Pathfinder
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Hiến tế lá bài này; thêm 1 Field Bài Phép từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Tribute this card; add 1 Field Spell Card from your Deck to your hand.


SR Rarity
Aether, the Evil Empowering Dragon
SR Rarity
Aether, the Evil Empowering Dragon
Aether, the Evil Empowering Dragon
DARK 64
Aether, the Evil Empowering Dragon
Rồng ma trang ác, Aether
 • ATK:

 • 2300

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Một lần trong lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú "Empowered Warrior" từ Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; loại bỏ nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn: You can banish 1 "Empowered Warrior" monster from your Graveyard, then target 1 card on the field; destroy it. [ Monster Effect ] When this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 monster on the field; banish it.


SR Rarity
Aether, the Evil Empowering Dragon
SR Rarity
Aether, the Evil Empowering Dragon
Aether, the Evil Empowering Dragon
DARK 64
Aether, the Evil Empowering Dragon
Rồng ma trang ác, Aether
 • ATK:

 • 2300

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Một lần trong lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú "Empowered Warrior" từ Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; loại bỏ nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn: You can banish 1 "Empowered Warrior" monster from your Graveyard, then target 1 card on the field; destroy it. [ Monster Effect ] When this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 monster on the field; banish it.


SR Rarity
Aether, the Evil Empowering Dragon
SR Rarity
Aether, the Evil Empowering Dragon
Aether, the Evil Empowering Dragon
DARK 64
Aether, the Evil Empowering Dragon
Rồng ma trang ác, Aether
 • ATK:

 • 2300

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Một lần trong lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú "Empowered Warrior" từ Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; loại bỏ nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn: You can banish 1 "Empowered Warrior" monster from your Graveyard, then target 1 card on the field; destroy it. [ Monster Effect ] When this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 monster on the field; banish it.


UR Rarity
Odd-Eyes Pendulum Dragon
UR Rarity
Odd-Eyes Pendulum Dragon
Odd-Eyes Pendulum Dragon
DARK 74
Odd-Eyes Pendulum Dragon
Rồng dao động mắt kỳ lạ
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Bạn có thể giảm thiệt hại chiến đấu mà bạn nhận từ tấn công liên quan đến quái thú Pendulum mà bạn điều khiển xuống 0. Trong End Phase của bạn: Bạn có thể phá huỷ lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, thêm 1 quái thú Pendulum có ATK 1500 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn đến tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi Hiệu ứng Pendulum của "Odd-Eyes Pendulum Dragon" một lần trong lượt.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Nếu lá bài này chiến đấu với một quái thú của đối thủ, bất kỳ thiệt hại chiến đấu nào lá bài này gây ra cho đối thủ của bạn sẽ được nhân đôi.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You can reduce the battle damage you take from an attack involving a Pendulum Monster you control to 0. During your End Phase: You can destroy this card, and if you do, add 1 Pendulum Monster with 1500 or less ATK from your Deck to your hand. You can only use each Pendulum Effect of "Odd-Eyes Pendulum Dragon" once per turn. [ Monster Effect ] If this card battles an opponent's monster, any battle damage this card inflicts to your opponent is doubled.


UR Rarity
Odd-Eyes Pendulum Dragon
UR Rarity
Odd-Eyes Pendulum Dragon
Odd-Eyes Pendulum Dragon
DARK 74
Odd-Eyes Pendulum Dragon
Rồng dao động mắt kỳ lạ
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Bạn có thể giảm thiệt hại chiến đấu mà bạn nhận từ tấn công liên quan đến quái thú Pendulum mà bạn điều khiển xuống 0. Trong End Phase của bạn: Bạn có thể phá huỷ lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, thêm 1 quái thú Pendulum có ATK 1500 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn đến tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi Hiệu ứng Pendulum của "Odd-Eyes Pendulum Dragon" một lần trong lượt.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Nếu lá bài này chiến đấu với một quái thú của đối thủ, bất kỳ thiệt hại chiến đấu nào lá bài này gây ra cho đối thủ của bạn sẽ được nhân đôi.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You can reduce the battle damage you take from an attack involving a Pendulum Monster you control to 0. During your End Phase: You can destroy this card, and if you do, add 1 Pendulum Monster with 1500 or less ATK from your Deck to your hand. You can only use each Pendulum Effect of "Odd-Eyes Pendulum Dragon" once per turn. [ Monster Effect ] If this card battles an opponent's monster, any battle damage this card inflicts to your opponent is doubled.


UR Rarity
Odd-Eyes Pendulum Dragon
UR Rarity
Odd-Eyes Pendulum Dragon
Odd-Eyes Pendulum Dragon
DARK 74
Odd-Eyes Pendulum Dragon
Rồng dao động mắt kỳ lạ
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Bạn có thể giảm thiệt hại chiến đấu mà bạn nhận từ tấn công liên quan đến quái thú Pendulum mà bạn điều khiển xuống 0. Trong End Phase của bạn: Bạn có thể phá huỷ lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, thêm 1 quái thú Pendulum có ATK 1500 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn đến tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi Hiệu ứng Pendulum của "Odd-Eyes Pendulum Dragon" một lần trong lượt.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Nếu lá bài này chiến đấu với một quái thú của đối thủ, bất kỳ thiệt hại chiến đấu nào lá bài này gây ra cho đối thủ của bạn sẽ được nhân đôi.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You can reduce the battle damage you take from an attack involving a Pendulum Monster you control to 0. During your End Phase: You can destroy this card, and if you do, add 1 Pendulum Monster with 1500 or less ATK from your Deck to your hand. You can only use each Pendulum Effect of "Odd-Eyes Pendulum Dragon" once per turn. [ Monster Effect ] If this card battles an opponent's monster, any battle damage this card inflicts to your opponent is doubled.


SR Rarity
Performapal Odd-Eyes Unicorn
SR Rarity
Performapal Odd-Eyes Unicorn
Performapal Odd-Eyes Unicorn
LIGHT 18
Performapal Odd-Eyes Unicorn
Bạn biểu diễn kỳ lân mắt kỳ lạ
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Một lần, khi lá bài này ở trong Vùng Pendulum của bạn, khi quái thú "Odd-Eyes" của bạn tuyên bố tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Performapal" khác mà bạn điều khiển; quái thú tấn công đó tăng ATK bằng với ATK gốc của quái thú được chọn trên sân, cho đến hết Battle Phase (ngay cả khi lá bài này rời sân).
[ Hiệu ứng quái thú ]
Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Performapal" trong Mộ của bạn; tăng LP bằng ATK của nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once, while this card is in your Pendulum Zone, when your "Odd-Eyes" monster declares an attack: You can target 1 other "Performapal" monster you control; that attacking monster gains ATK equal to the original ATK of the targeted monster on the field, until the end of the Battle Phase (even if this card leaves the field). [ Monster Effect ] When this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 "Performapal" monster in your GY; gain LP equal to its ATK.


SR Rarity
Performapal Odd-Eyes Unicorn
SR Rarity
Performapal Odd-Eyes Unicorn
Performapal Odd-Eyes Unicorn
LIGHT 18
Performapal Odd-Eyes Unicorn
Bạn biểu diễn kỳ lân mắt kỳ lạ
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Một lần, khi lá bài này ở trong Vùng Pendulum của bạn, khi quái thú "Odd-Eyes" của bạn tuyên bố tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Performapal" khác mà bạn điều khiển; quái thú tấn công đó tăng ATK bằng với ATK gốc của quái thú được chọn trên sân, cho đến hết Battle Phase (ngay cả khi lá bài này rời sân).
[ Hiệu ứng quái thú ]
Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Performapal" trong Mộ của bạn; tăng LP bằng ATK của nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once, while this card is in your Pendulum Zone, when your "Odd-Eyes" monster declares an attack: You can target 1 other "Performapal" monster you control; that attacking monster gains ATK equal to the original ATK of the targeted monster on the field, until the end of the Battle Phase (even if this card leaves the field). [ Monster Effect ] When this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 "Performapal" monster in your GY; gain LP equal to its ATK.


SR Rarity
Performapal Odd-Eyes Unicorn
SR Rarity
Performapal Odd-Eyes Unicorn
Performapal Odd-Eyes Unicorn
LIGHT 18
Performapal Odd-Eyes Unicorn
Bạn biểu diễn kỳ lân mắt kỳ lạ
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Một lần, khi lá bài này ở trong Vùng Pendulum của bạn, khi quái thú "Odd-Eyes" của bạn tuyên bố tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Performapal" khác mà bạn điều khiển; quái thú tấn công đó tăng ATK bằng với ATK gốc của quái thú được chọn trên sân, cho đến hết Battle Phase (ngay cả khi lá bài này rời sân).
[ Hiệu ứng quái thú ]
Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Performapal" trong Mộ của bạn; tăng LP bằng ATK của nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once, while this card is in your Pendulum Zone, when your "Odd-Eyes" monster declares an attack: You can target 1 other "Performapal" monster you control; that attacking monster gains ATK equal to the original ATK of the targeted monster on the field, until the end of the Battle Phase (even if this card leaves the field). [ Monster Effect ] When this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 "Performapal" monster in your GY; gain LP equal to its ATK.


R Rarity
Performapal Splashmammoth
R Rarity
Performapal Splashmammoth
Performapal Splashmammoth
WATER 64
Performapal Splashmammoth
Bạn biểu diễn ma mút tạo sóng
 • ATK:

 • 1900

 • DEF:

 • 2300


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Một lần trong lượt, khi một (các) quái thú Fusion được Triệu hồi Đặc biệt lên sân của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Pendulum "Odd-Eyes" ngửa mặt từ Extra Deck của bạn.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion loài Rồng từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú bạn điều khiển làm Nguyên liệu Fusion. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Performapal Splashmammoth" một lần trong Trận đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn, when a Fusion Monster(s) is Special Summoned to your side of the field (except during the Damage Step): You can Special Summon 1 face-up "Odd-Eyes" Pendulum Monster from your Extra Deck. [ Monster Effect ] During your Main Phase: You can Fusion Summon 1 Dragon-Type Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters you control as Fusion Materials. You can only use this effect of "Performapal Splashmammoth" once per Duel.


R Rarity
Performapal Splashmammoth
R Rarity
Performapal Splashmammoth
Performapal Splashmammoth
WATER 64
Performapal Splashmammoth
Bạn biểu diễn ma mút tạo sóng
 • ATK:

 • 1900

 • DEF:

 • 2300


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Một lần trong lượt, khi một (các) quái thú Fusion được Triệu hồi Đặc biệt lên sân của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Pendulum "Odd-Eyes" ngửa mặt từ Extra Deck của bạn.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion loài Rồng từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú bạn điều khiển làm Nguyên liệu Fusion. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Performapal Splashmammoth" một lần trong Trận đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn, when a Fusion Monster(s) is Special Summoned to your side of the field (except during the Damage Step): You can Special Summon 1 face-up "Odd-Eyes" Pendulum Monster from your Extra Deck. [ Monster Effect ] During your Main Phase: You can Fusion Summon 1 Dragon-Type Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters you control as Fusion Materials. You can only use this effect of "Performapal Splashmammoth" once per Duel.


R Rarity
Performapal Splashmammoth
R Rarity
Performapal Splashmammoth
Performapal Splashmammoth
WATER 64
Performapal Splashmammoth
Bạn biểu diễn ma mút tạo sóng
 • ATK:

 • 1900

 • DEF:

 • 2300


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Một lần trong lượt, khi một (các) quái thú Fusion được Triệu hồi Đặc biệt lên sân của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Pendulum "Odd-Eyes" ngửa mặt từ Extra Deck của bạn.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion loài Rồng từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú bạn điều khiển làm Nguyên liệu Fusion. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Performapal Splashmammoth" một lần trong Trận đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn, when a Fusion Monster(s) is Special Summoned to your side of the field (except during the Damage Step): You can Special Summon 1 face-up "Odd-Eyes" Pendulum Monster from your Extra Deck. [ Monster Effect ] During your Main Phase: You can Fusion Summon 1 Dragon-Type Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters you control as Fusion Materials. You can only use this effect of "Performapal Splashmammoth" once per Duel.


R Rarity
Performapal Trump Girl
R Rarity
Performapal Trump Girl
Performapal Trump Girl
DARK 24
Performapal Trump Girl
Bạn biểu diễn nữ chủ bài
 • ATK:

 • 200

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của mình, sử dụng những quái thú bạn điều khiển làm Nguyên liệu Fusion, bao gồm cả lá bài này. Nếu lá bài này trong Vùng Pendulum bị phá hủy: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Fusion quái thú rồng trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng phá hủy nó trong End Phase.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters you control as Fusion Materials, including this card. If this card in the Pendulum Zone is destroyed: You can target 1 Dragon-Type Fusion Monster in your Graveyard; Special Summon it, but destroy it during the End Phase.


R Rarity
Performapal Trump Girl
R Rarity
Performapal Trump Girl
Performapal Trump Girl
DARK 24
Performapal Trump Girl
Bạn biểu diễn nữ chủ bài
 • ATK:

 • 200

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của mình, sử dụng những quái thú bạn điều khiển làm Nguyên liệu Fusion, bao gồm cả lá bài này. Nếu lá bài này trong Vùng Pendulum bị phá hủy: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Fusion quái thú rồng trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng phá hủy nó trong End Phase.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters you control as Fusion Materials, including this card. If this card in the Pendulum Zone is destroyed: You can target 1 Dragon-Type Fusion Monster in your Graveyard; Special Summon it, but destroy it during the End Phase.


UR Rarity
Pendulum Paradox
UR Rarity
Pendulum Paradox
Pendulum Paradox
Spell Normal
Pendulum Paradox
Nghịch lý dao động

  Hiệu ứng (VN):

  Thêm 2 quái thú Pendulum úp có cùng Pendulum Scale, nhưng tên khác nhau, từ Extra Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pendulum Paradox" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Add 2 face-up Pendulum Monsters with the same Pendulum Scale, but different names, from your Extra Deck to your hand. You can only activate 1 "Pendulum Paradox" per turn.


  UR Rarity
  Sky Iris
  UR Rarity
  Sky Iris
  Sky Iris
  Spell Field
  Sky Iris
  Mống mắt bầu trời

   Hiệu ứng (VN):

   Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu các lá bài "Magician", "Performapal", hoặc "Odd-Eyes" trong Vùng Pendulum của bạn với các hiệu ứng của lá bài. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa khác mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 lá bài "Odd-Eyes" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Sky Iris" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Your opponent cannot target "Magician", "Performapal", or "Odd-Eyes" cards in your Pendulum Zones with card effects. You can target 1 other face-up card you control; destroy it, and if you do, add 1 "Odd-Eyes" card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Sky Iris" once per turn.


   UR Rarity
   Sky Iris
   UR Rarity
   Sky Iris
   Sky Iris
   Spell Field
   Sky Iris
   Mống mắt bầu trời

    Hiệu ứng (VN):

    Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu các lá bài "Magician", "Performapal", hoặc "Odd-Eyes" trong Vùng Pendulum của bạn với các hiệu ứng của lá bài. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa khác mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 lá bài "Odd-Eyes" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Sky Iris" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Your opponent cannot target "Magician", "Performapal", or "Odd-Eyes" cards in your Pendulum Zones with card effects. You can target 1 other face-up card you control; destroy it, and if you do, add 1 "Odd-Eyes" card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Sky Iris" once per turn.


    UR Rarity
    Sky Iris
    UR Rarity
    Sky Iris
    Sky Iris
    Spell Field
    Sky Iris
    Mống mắt bầu trời

     Hiệu ứng (VN):

     Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu các lá bài "Magician", "Performapal", hoặc "Odd-Eyes" trong Vùng Pendulum của bạn với các hiệu ứng của lá bài. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa khác mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 lá bài "Odd-Eyes" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Sky Iris" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Your opponent cannot target "Magician", "Performapal", or "Odd-Eyes" cards in your Pendulum Zones with card effects. You can target 1 other face-up card you control; destroy it, and if you do, add 1 "Odd-Eyes" card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Sky Iris" once per turn.


     UR Rarity
     Beast-Eyes Pendulum Dragon
     UR Rarity
     Beast-Eyes Pendulum Dragon
     Beast-Eyes Pendulum Dragon
     EARTH 8
     Beast-Eyes Pendulum Dragon
     Rồng dao động mắt thú
     • ATK:

     • 3000

     • DEF:

     • 2000


     Hiệu ứng (VN):

     1 quái thú loại rồng DARK + 1 quái thú loại thú
     Phải được Triệu hồi Fusion hoặc Triệu hồi Đặc biệt bằng cách Hiến tế các lá bài trên mà bạn điều khiển (trong trường hợp đó bạn không sử dụng "Polymerization"), và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Nếu lá bài này phá huỷ quái thú trong chiến đấu: Gây sát thương cho đối thủ của bạn bằng ATK ban đầu của Nguyên liệu Fusion Loại quái thú được sử dụng cho việc Triệu hồi của lá bài này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 DARK Dragon-Type monster + 1 Beast-Type monster Must be either Fusion Summoned, or Special Summoned by Tributing the above cards you control (in which case you do not use "Polymerization"), and cannot be Special Summoned by other ways. If this card destroys a monster by battle: Inflict damage to your opponent equal to the original ATK of the Beast-Type Fusion Material used for this card's Summon.


     R Rarity
     Performapal Gatlinghoul
     R Rarity
     Performapal Gatlinghoul
     Performapal Gatlinghoul
     DARK 8
     Performapal Gatlinghoul
     Bạn biểu diễn quỷ 6 nòng
     • ATK:

     • 2900

     • DEF:

     • 900


     Hiệu ứng (VN):

     1 "Performapal" + 1 quái thú DARK Cấp 5 hoặc lớn hơn
     Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion: Bạn có thể gây 200 sát thương cho đối thủ của mình cho mỗi lá trên sân, sau đó, nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion bằng quái thú Pendulum làm Nguyên liệu, hãy phá huỷ 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, và nếu bạn làm điều đó , gây sát thương cho đối thủ của bạn bằng ATK ban đầu của quái thú đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Performapal Gatlinghoul" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 "Performapal" monster + 1 Level 5 or higher DARK monster If this card is Fusion Summoned: You can inflict 200 damage to your opponent for each card on the field, then, if this card was Fusion Summoned using a Pendulum Monster as Material, destroy 1 monster your opponent controls, and if you do, inflict damage to your opponent equal to that monster's original ATK. You can only use this effect of "Performapal Gatlinghoul" once per turn.


     SR Rarity
     Rune-Eyes Pendulum Dragon
     SR Rarity
     Rune-Eyes Pendulum Dragon
     Rune-Eyes Pendulum Dragon
     DARK 8
     Rune-Eyes Pendulum Dragon
     Rồng dao động mắt Rune
     • ATK:

     • 3000

     • DEF:

     • 2000


     Hiệu ứng (VN):

     "Odd-Eyes Pendulum Dragon" + 1 quái thú loại Spellcaster
     Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion bằng cách sử dụng (các) quái thú được Triệu hồi Pendulum trên sân làm Nguyên liệu Fusion, nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng từ lá bài của đối thủ trong lượt này. Áp dụng hiệu ứng thích hợp, tùy thuộc vào Cấp độ ban đầu của quái thú được sử dụng làm Nguyên liệu Fusion không phải là "Odd-Eyes Pendulum Dragon".
     ● Cấp 4 hoặc thấp hơn: Lá bài này có thể thực hiện tối đa 2 lần tấn công vào quái thú trong mỗi Battle Phase.
     ● Cấp 5 hoặc lớn hơn: Lá bài này có thể thực hiện tối đa 3 lần tấn công vào quái thú trong mỗi Battle Phase.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     "Odd-Eyes Pendulum Dragon" + 1 Spellcaster-Type monster If this card was Fusion Summoned using a Pendulum Summoned monster(s) on the field as Fusion Material, it is unaffected by your opponent's card effects this turn. Apply the appropriate effect, depending on the original Level of the monster used as Fusion Material that was not "Odd-Eyes Pendulum Dragon". ● Level 4 or lower: This card can make up to 2 attacks on monsters during each Battle Phase. ● Level 5 or higher: This card can make up to 3 attacks on monsters during each Battle Phase.


     UR Rarity
     Constellar Ptolemy M7
     UR Rarity
     Constellar Ptolemy M7
     Constellar Ptolemy M7
     LIGHT
     Constellar Ptolemy M7
     Messier 7 thiêng liêng
     • ATK:

     • 2700

     • DEF:

     • 2000


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú Cấp 6
     Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Constellar" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz, ngoài "Constellar Ptolemy M7". (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, hiệu ứng sau sẽ không thể được kích hoạt trong lượt này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân hoặc trong Mộ của một trong hai người chơi; trả lại mục tiêu đó lên tay.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 Level 6 monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Constellar" Xyz Monster you control as the Xyz Material, other than "Constellar Ptolemy M7". (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) If Summoned this way, the following effect cannot be activated this turn. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster on the field or in either player's Graveyard; return that target to the hand.


     R Rarity
     Digital Bug Rhinosebus
     R Rarity
     Digital Bug Rhinosebus
     Digital Bug Rhinosebus
     LIGHT
     Digital Bug Rhinosebus
     Bọ kỹ thuật số kiến vương hệ thống
     • ATK:

     • 2600

     • DEF:

     • 2200


     Hiệu ứng (VN):

     2 hoặc nhiều hơn quái thú Cấp 7 LIGHT Loại côn trùng
     Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách tách 2 Nguyên liệu Xyz từ quái thú Xyz loại côn trùng Cấp 5 hoặc 6 mà bạn điều khiển, sau đó sử dụng quái thú Xyz đó làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; phá huỷ (các) quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển với DEF cao nhất (tất cả, nếu bằng nhau).


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 or more Level 7 LIGHT Insect-Type monsters You can also Xyz Summon this card by detaching 2 Xyz Materials from a Rank 5 or 6 Insect-Type Xyz Monster you control, then using that Xyz Monster as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; destroy the face-up monster(s) your opponent controls with the highest DEF (all, if tied).


     R Rarity
     Inzektor Exa-Beetle
     R Rarity
     Inzektor Exa-Beetle
     Inzektor Exa-Beetle
     DARK
     Inzektor Exa-Beetle
     Người côn chùng bọ hung sừng Y
     • ATK:

     • 1000

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú Cấp 6
     Khi lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của một trong hai người chơi; trang bị mục tiêu đó cho lá bài này. Lá bài này nhận được ATK và DEF bằng một nửa ATK và DEF ban đầu của quái thú được trang bị bởi hiệu ứng này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này để chọn vào 1 lá bài ngửa ở mỗi bên của sân; gửi các mục tiêu đó đến Mộ.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 Level 6 monsters When this card is Xyz Summoned: You can target 1 monster in either player's Graveyard; equip that target to this card. This card gains ATK and DEF equal to half the original ATK and DEF of the monster equipped by this effect. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card to target 1 face-up card on each side of the field; send those targets to the Graveyard.


     SR Rarity
     Photon Strike Bounzer
     SR Rarity
     Photon Strike Bounzer
     Photon Strike Bounzer
     LIGHT
     Photon Strike Bounzer
     Bảo vệ quán chuỗi quang tử
     • ATK:

     • 2700

     • DEF:

     • 2000


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú Cấp 6
     Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt trên sân của đối thủ: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này; vô hiệu hóa hiệu ứng, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 1000 sát thương cho đối thủ của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 Level 6 monsters Once per turn, during either player's turn, when a monster effect is activated on your opponent's side of the field: You can detach 1 Xyz Material from this card; negate the effect, and if you do, inflict 1000 damage to your opponent.     Deck của PERFORMAPAL trong DUEL LINKS
     https://ygovietnam.com/
     Top