Thông tin tổng quan của Performapal

Grit
Nếu bạn có 4000 Điểm Sinh mệnh trở lên khi bắt đầu lượt đó, Điểm Sinh mệnh của bạn sẽ không giảm xuống dưới 1 điểm chỉ duy nhất một lần. Khi Kỹ năng này được áp dụng, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt một lần trong mỗi Trận đấu.
Grit

Cần 9 UR

UR Rarity
Beast-Eyes Pendulum Dragon
UR Rarity
Odd-Eyes Pendulum Dragon
UR Rarity
Odd-Eyes Pendulum Dragon
UR Rarity
Odd-Eyes Pendulum Dragon
UR Rarity
Constellar Ptolemy M7
UR Rarity
Pendulum Paradox
UR Rarity
Sky Iris
UR Rarity
Sky Iris
UR Rarity
Sky Iris

Main: 20 Extra: 7


Deck của PERFORMAPAL trong DUEL LINKS
Top