Dark Signer Carly Carmine

Dark Signer Carly Carmine

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
 • Dark Signer Carly Carmine là nhân vật bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật khi đạt đến stage 6 (5ds). 
 • Nhân vật này cần chìa khóa màu xanh lá để có thể đấu với cô ấy tại cổng đấu các nhân vật và chỉ xuất hiện sau khi kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật.

Thế giới: 5D's
 • Carly yêu cầu chìa khóa xanh lá để đấu tại Gate.
 • Carly xuất hiện ở Gate ở Stage 6 (5Ds)
Mở khóa Nhiệm vụ:
 • Tiếp cận Stage 6 trong (5D's) Duel World. Để kích hoạt nhiệm vụ mở khóa của cô ấy
 • Đạt được 1 trận thắng với 2000 LP còn lại hoặc ít hơn trong Trận đấu với Dark Signer Carly Carmine ở cấp 30 bằng cách sử dụng Jack Atlas.
 • Thực hiện thành công 4 (các) Triệu hồi Đặc biệt trong một Trận đấu với Dark Signer Carly Carmine ở cấp độ 30 khi chơi với tư cách là Jack Atlas.
 • Gây 3600 điểm sát thương hiệu ứng trở lên trong Trận đấu với Dark Signer Carly Carmine.
 • Triệu hồi Red Dragon Archfiend 1 lần khi đóng vai Jack Atlas. Trong trận đấu với Dark Signer Carly Carmine ở cấp độ 30.
 • Đạt được 1 Chiến thắng Trở lại (ies) trong Trận đấu với Dark Signer Carly Carmine ở cấp độ 30 bằng cách sử dụng Jack Atlas.

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Fortune Booster
Vào đầu lượt của bạn, tăng 1 cấp độ của tất cả quái thú 'Fortune Lady' mà bạn điều khiển.
Fortune Booster
Fortune Overclock
Chọn 1 quái thú 'Fortune Lady' mà bạn điều khiển; cấp độ của quái thú đó bằng với số lượt hiện tại (tối đa 12). Vào cuối lượt, cấp độ của quái thú trở nên bằng cấp độ ban đầu của nó. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Fortune Overclock
Fortune Telling
Chọn 1 quái thú 'Fortune Lady' mà bạn điều khiển và tra dò lá bài trên cùng của Bộ bài của bạn. Nếu lá bài tra dò được là quái thú, cấp độ của quái thú 'Fortune Lady' được chọn sẽ tăng theo cấp độ của quái thú được tra dò. Sau đó, trả lại lá đã tra dò được lên đầu Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.
Fortune Telling
Future Fortune
Miễn là bạn điều khiển 2 quái thú 'Fortune Lady' trở lên, bạn có thể xem lá trên cùng của cả hai Bộ bài của người chơi.
Future Fortune
Future Visions
Có thể được sử dụng sau khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Chơi 1 'Future Visions' từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài có từ 5 quái thú 'Fortune Lady' trở lên với các tên khác nhau. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Future Visions
Time Passage
Chọn 1 quái thú 'Fortune Lady' mà bạn điều khiển; cấp độ của nó được tăng lên 3 cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt
Time Passage
Chung
Restart
Chỉ có thể được sử dụng một lần sau khi bài được rút. Giảm số bài bắt đầu của bạn đi 1 lá, rồi rút lại bài của bạn. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái vật cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Restart
Immortal Charity
Có thể được sử dụng nếu bạn điều khiển một quái thú 'Earthbound Immortal'. Đặt 1 'Earthbound Whirlwind', 'Earthbound Wave' hoặc 'Roar of the Earthbound Immortal' từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Immortal Charity
Immortal Offerings
Tiết lộ 1 đến 3 quái thú 'Earthbound Immortal' trong tay bạn, sau đó chơi một số lượng tương đương 'Ceremonial Token' ở Vị trí Phòng thủ. Bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt bất kỳ quái thú nào, ngoại trừ quái thú 'Earthbound Immortal', vào lượt bạn sử dụng Kỹ năng này. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Immortal Offerings
Seal of the Immortal
Cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo của đối thủ, quái thú 'Earthbound Immortal' không thể bị tiêu diệt bằng hiệu ứng của chính chúng. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Seal of the Immortal
Power of Dark
Bắt đầu Duel với Field Spell 'Yami' được kích hoạt.
Yami
Power of Dark
Draw Sense: DARK
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính TỐI ngẫu nhiên.
Draw Sense: DARK
Draw Pass
Trong Draw Phase, thay vì rút bài bình thường, hãy phục hồi 300 Điểm Sinh lực. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng ba lần mỗi trận đấu.
Draw Pass
Level Augmentation
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn là 3000 hoặc thấp hơn, bằng cách để lộ 1 lá quái thú trong tay và chọn 1 quái thú trên sân của bạn. Cấp độ của quái thú đã chọn sẽ tăng theo Cấp độ của quái thú bạn đã tiết lộ cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Level Augmentation

Drop Reward

Level-up Reward

UR Rarity
Fortune Vision
UR Rarity
Fortune Vision
Fortune Vision
Spell Continuous
Fortune Vision

  Hiệu ứng (VN):

  Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Fortune Lady" từ Deck của mình lên tay của bạn. Một lần mỗi lượt, nếu (các) lá bài bạn điều khiển bị loại bỏ bởi hiệu ứng của lá bài (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; lượt này, quái thú bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân). Một lần mỗi lượt, nếu (các) lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển bị loại bỏ bởi hiệu ứng của lá bài (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể khiến sát thương của trận đánh tiếp theo mà bạn thực hiện trong lượt này trở thành 0 (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân). Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Fortune Vision" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When this card is activated: You can add 1 "Fortune Lady" card from your Deck to your hand. Once per turn, if a card(s) you control is banished by card effect (except during the Damage Step): You can activate this effect; this turn, monsters you control cannot be destroyed by card effects (even if this card leaves the field). Once per turn, if a card(s) your opponent controls is banished by card effect (except during the Damage Step): You can make the next battle damage you take this turn become 0 (even if this card leaves the field). You can only activate 1 "Fortune Vision" per turn.  Deck sử dụng nhân vật Dark Signer Carly Carmine trong DUEL LINKS