Jack Atlas

Jack Atlas

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
 • Jack Atlas là nhân vật bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật khi đạt đến stage 6 (5ds). 
 • Nhân vật này cần chìa khóa màu trắng để có thể đấu với anh ấy tại cổng đấu các nhân vật và chỉ xuất hiện sau khi kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật.

Thế giới: 5D's
 • Jack yêu cầu chìa khóa Trắng để đấu tại Gate.
 • Jack xuất hiện ở Gate ở Stage 6 (5D's)
 • Người chơi sẽ có thể nhận được Might of the King từ Lifetime Missions
Mở khóa Nhiệm vụ:
 • Tiếp cận Stage 6 trong (5D's) Duel World. Để kích hoạt các nhiệm vụ mở khóa của anh ấy
 • Triệu hồi Stardust Dragon 1 lần khi chơi với tư cách là Yusei Fudo, trong trận đấu với Jack Atlas.
 • Gây ra 1.000 điểm sát thương hiệu ứng trở lên trong một trận đấu với Jack Atlas.
 • Sử dụng Bài Bẫy 4 lần trong một Trận đấu bằng cách sử dụng Yusei Fudo.
 • Gây sát thương từ 3.000 điểm trở lên với một đòn tấn công duy nhất trong trận đấu tay đôi với Jack Atlas ở cấp độ 30 bằng cách sử dụng Yusei Fudo.
 • Giảm LP của đối thủ xuống 0 bằng cách gây sát thương trận đấu với Stardust Dragon trong trận đấu với Jack Atlas ở cấp độ 30 bằng cách sử dụng Yusei Fudo.

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Burning Soul
Có thể được sử dụng nếu bạn chỉ điều khiển 1 Quái thú Synchro loại rồng DARK với 3000 ATK trở lên. Trả lại 1 lá bài từ tay bạn vào Bộ bài của bạn và chơi 1 quái thú Tuner Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Mộ của bạn ở Vị trí Phòng thủ, nhưng vô hiệu hóa tác dụng của nó.

Nếu quái thú bạn điều khiển là "Red Dragon Archfiend", bạn có thể chọn tối đa 2 quái thú để chơi khi sử dụng Kỹ năng này. (Các) quái thú được chơi bằng Kỹ năng này không thể được Triệu hồi và trong lượt bạn sử dụng Kỹ năng này, bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt bất kỳ quái thú nào ngoại trừ Quái thú Synchro liệt kê một Quái thú Synchro làm nguyên liệu.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với Bộ bài không chứa quái thú Tuner nào ngoài quái thú "Resonator". (Extra Deck không được tính). Kỹ năng này có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Red Dragon Archfiend
Burning Soul
Mark of the Dragon - Wings
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm 2 'Dark Resonator' vào Bộ bài của bạn. Sau đó, thêm 1 'Red Dragon Archfiend' vào Extra Deck của bạn.
Dark Resonator
Red Dragon Archfiend
Mark of the Dragon - Wings
King of the Archfiends
Cho đến khi kết thúc lượt, 1 Quái thú Synchro 'Archfiend' ở phía sân của bạn sẽ tăng 100 ATK nhân với cấp của nó. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.
King of the Archfiends
Might of the King
Có thể được sử dụng nếu bạn điều khiển một 'Red Dragon Archfiend'. Trả lại 1 lá bài từ tay của bạn cho Bộ bài của bạn; sau đó, thêm ngẫu nhiên 1 'Scarlet Security', 'Red Dragon Vase' hoặc 'Crimson Fire' vào tay của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Scarlet Security
Red Dragon Archfiend
Red Dragon Vase
Crimson Fire
Might of the King
Demon's Resonance
Trả lại 1 quái thú "Resonator" từ tay của bạn vào Bộ bài, thêm 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Bộ bài của bạn vào tay của bạn và thêm 1 "Red Rising Dragon" vào Extra Deck của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Trong lượt này, bạn không thể sử dụng hiệu ứng của những lá bài bạn đã thêm vào tay bằng Kỹ năng này hoặc những lá bài trùng tên.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi lần Đấu nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài tuân theo các điều kiện dưới đây:
● Bộ bài của bạn chứa ít nhất 8 lá bài "Resonator" và không chứa bất kỳ quái thú nào ngoài quái thú Loại Rồng hoặc Loại Fiend.
● Extra Deck của bạn chứa "Red Dragon Archfiend" và "Red Nova Dragon" và không chứa bất kỳ quái thú nào ngoài Quái thú Synchro.
Red Nova Dragon
Red Dragon Archfiend
Demon's Resonance
Roaring Soul
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu bằng cách gửi 1 quái thú Fiend-Type từ tay của bạn vào Mộ của bạn. Gửi 1 quái thú "Resonator" hoặc 1 quái thú Loại DARK  Cấp độ 4 từ Bộ bài của bạn vào Mộ bài của bạn. Sau đó, thêm 1 quái thú Loại-Hỏa Cấp 4 vào tay của bạn. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong Trận đấu này, ngoại trừ Quái thú Đồng bộ, quái thú Tuner, và Triệu hồi Đặc biệt từ tay.
Bạn cũng có thể sử dụng từng hiệu ứng sau đây một lần cho mỗi Trận đấu và tối đa. một hiệu ứng mỗi lượt.
● Nếu bạn điều khiển "Red Dragon Archfiend", đưa 1 quái thú Loại-Ma quỷ trên sân của bạn và 1 quái thú trên tay về Bộ bài của bạn. Sau đó, Đặt 1 "Red Reign" vào sân của bạn từ Bộ bài của bạn.
● Trong lượt này, các quái thú "Resonator" Thế Thủ bạn điều khiển không thể bị tiêu diệt bởi hiệu ứng bài.
Roaring Soul
Chung
LP Boost Alpha
Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu.
LP Boost Alpha
Draw Sense: High-Level
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú ngẫu nhiên từ Cấp 5 trở lên.
Draw Sense: High-Level
Grit
Nếu bạn có 4000 Điểm Sinh mệnh trở lên khi bắt đầu lượt đó, Điểm Sinh mệnh của bạn sẽ không giảm xuống dưới 1 điểm chỉ duy nhất một lần. Khi Kỹ năng này được áp dụng, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt một lần trong mỗi Trận đấu.
Grit
Heavy Starter
Nếu bạn có từ 3 quái thú Cấp 5 trở lên với các tên khác nhau trong Bộ bài của mình, bạn sẽ có cơ hội cải thiện để có quái thú Cấp 5 trở lên trong tay bắt đầu. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái thú cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Heavy Starter
Draw Sense: DARK
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính TỐI ngẫu nhiên.
Draw Sense: DARK
Draw Sense: FIRE
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính LỬA ngẫu nhiên.
Draw Sense: FIRE
Restart
Chỉ có thể được sử dụng một lần sau khi bài được rút. Giảm số bài bắt đầu của bạn đi 1 lá, rồi rút lại bài của bạn. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái vật cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Restart
LP Boost Gamma
Tăng 2500 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 2 lá bài trên tay.
LP Boost Gamma
Level Augmentation
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn là 3000 hoặc thấp hơn, bằng cách để lộ 1 lá quái thú trong tay và chọn 1 quái thú trên sân của bạn. Cấp độ của quái thú đã chọn sẽ tăng theo Cấp độ của quái thú bạn đã tiết lộ cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Level Augmentation
Level Tuning
Có thể được sử dụng nếu Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 2000 hoặc thấp hơn. Chọn 2 quái thú trên sân của bạn và chọn cấp độ quái vật từ 1 đến 4. Cấp độ quái thú được chọn sẽ bằng với số bạn đã chọn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Level Tuning
Majestic Guardian
Kích hoạt khi bạn Triệu hồi Synchro 'Majestic Star Dragon' hoặc 'Majestic Red Dragon'. Quái thú được Triệu hồi sẽ không trở lại Extra Deck của bạn theo hiệu ứng của nó cho đến khi bắt đầu lượt tiếp theo của bạn.
Majestic Guardian
Majestic Light
Có thể được sử dụng bằng cách trả 1 quái thú Tuner trong tay bạn vào Bộ bài của bạn. Chơi 'Majestic Dragon' từ Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.
Majestic Light
Beatdown
Cho đến khi kết thúc lượt, tăng ATK của tất cả quái thú Cấp 5 trở lên mà bạn điều khiển bằng số quái thú Cấp 5 trở lên mà bạn điều khiển gấp 300 lần. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Beatdown

Drop Reward

Level-up Reward


Deck sử dụng nhân vật Jack Atlas trong DUEL LINKS