Jim "Crocodile" Cook

Jim "Crocodile" Cook

Thông tin nhân vật

  
   

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Fossil Warriors
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm 1 "Weathering Soldier", 1 "Gaia Plate the Earth Giant" và 1 "Fossil Fusion" vào Bộ bài của bạn và 1 "Fossil Warrior Skull King", 1 "Fossil Warrior Skull Knight", và 1 "Fossil Warrior Skull Bone" vào Extra Deck của bạn.
Có thể được sử dụng nếu Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 2000 hoặc thấp hơn. Gửi 1 quái thú Loại Đá trên tay của bạn đến Mộ và thêm 1 "Fossil Fusion" vào tay của bạn từ Bộ bài hoặc Mộ của bạn.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Fossil Warrior Skull Knight
Weathering Soldier
Gaia Plate the Earth Giant
Fossil Warrior Skull King
Fossil Warrior Skull Bone
Fossil Fusion
Fossil Warriors
Earth Golem
Có thể được sử dụng nếu bạn có ít nhất 1 quái thú Loại Đá trong Mộ của mình. Một trong các hiệu ứng sau sẽ được áp dụng:
● Gửi 1 quái thú Loại Đá trong tay bạn đến Mộ. Sau đó, thêm 1 "Gaia Plate the Earth Giant" từ Bộ bài của bạn vào tay của bạn.
● Gửi 2 quái thú Loại Đá từ tay bạn đến Mộ. Sau đó, thêm 1 "Gaia Plate the Earth Giant" từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào tay của bạn.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Gaia Plate the Earth Giant
Earth Golem
Geological Survey
Nhìn vào tối đa 3 lá bài ở trên cùng Bộ bài của bạn, sau đó đặt chúng vào lại trên cùng Bộ bài theo cùng một thứ tự đó.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.
Geological Survey
Let's Go Shirley!
Có thể được sử dụng trước khi rút bài bình thường nếu Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 2500 hoặc thấp hơn. Một trong các hiệu ứng sau sẽ được áp dụng:
● Một trong những lá bài từ lượt rút bình thường của bạn trong lượt này sẽ là một quái thú Loại Bò sát ngẫu nhiên từ Bộ bài của bạn.
● Chọn 1 quái thú Loại Bò sát trong Nghĩa địa của bạn và đặt nó lên trên Bộ bài của bạn.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Let's Go Shirley!
Sacred Defense Barrier
Gửi 1 quái thú Loại Đá từ tay bạn đến Mộ. Sau đó, thêm 1 "Sacred Defense Barrier" từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào tay của bạn.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Sacred Defense Barrier
Sacred Defense Barrier
Golem Hole
Có thể sử dụng ở lượt 2 trở đi. Gửi 1 quái thú Loại-EARTH Rock Cấp 8 có thể được Normal Summoned hoặc Normal Set từ tay của bạn vào Mộ, và thêm 1 "Fossil Fusion" hoặc 1 lá bài có "Fossil Fusion" trong văn bản của nó từ Bộ bài của bạn lên tay của bạn.
Trong lượt tiếp theo của đối thủ, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Mộ của bạn.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu nếu bạn bắt đầu Trận đấu với Bộ bài tuân theo các điều kiện bên dưới:
● Bộ bài của bạn chứa ít nhất 7 quái vật và không chứa bất kỳ quái vật nào ngoài quái vật Loại Đá.
● Bộ bài Phụ của bạn chứa ít nhất 5 Quái thú Dung hợp và không chứa bất kỳ quái thú nào ngoài Quái thú Dung hợp "Fossil".
Fossil Fusion
Golem Hole
Chung
Holy Guard
Bạn không có thiệt hại chiến đấu trong lượt của bạn.
Holy Guard
Defense Charge
1 quái thú ngửa mặt mà bạn điều khiển nhận được số lượt hiện tại x200 DEF cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Defense Charge
Draw Sense: EARTH
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái vật thuộc tính ĐẤT ngẫu nhiên.
Draw Sense: EARTH
Draw Pass
Trong Draw Phase, thay vì rút bài bình thường, hãy phục hồi 300 Điểm Sinh lực. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng ba lần mỗi trận đấu.
Draw Pass
LP Boost Gamma
Tăng 2500 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 2 lá bài trên tay.
LP Boost Gamma
Level Augmentation
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn là 3000 hoặc thấp hơn, bằng cách để lộ 1 lá quái thú trong tay và chọn 1 quái thú trên sân của bạn. Cấp độ của quái thú đã chọn sẽ tăng theo Cấp độ của quái thú bạn đã tiết lộ cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Level Augmentation

Level-up Reward


Deck sử dụng nhân vật Jim "Crocodile" Cook trong DUEL LINKS