Reginald "Shark" Kastle

Reginald "Shark" Kastle

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
  • Reginald "Shark" Kastle là nhân vật bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật khi đạt đến stage 6 (ZEXAL). 
  • Nhân vật này cần chìa khóa màu xanh dương để có thể đấu với anh ấy tại cổng đấu các nhân vật và chỉ xuất hiện sau khi kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật.

Thế giới: ZEXAL
  • Reginald "Shark" Kastle yêu cầu chìa khóa Xanh dương để đấu tại Gate
  • Bạn sẽ thấy các nhiệm vụ mở khóa của Reginald khi đạt đến Stage 6 trở lên trong Duel World (ZEXAL)
Mở khóa Nhiệm vụ:
  • Tiếp cận Stage 6 trong (ZEXAL) Duel World. Để kích hoạt các nhiệm vụ mở khóa của anh ấy
  • Giành chiến thắng 3 trận đấu với Reginald "Shark" Kastle khi đóng vai Yuma và Astral.
  • Triệu hồi Number 39: Utopia 1 lần khi chơi với tư cách là Yuma và Astral trong trận đấu với Reginald "Shark" Kastle.
  • Giảm LP của đối thủ xuống 0 bằng cách gây sát thương trong trận chiến với Number 39: Utopia trong trận đấu với Reginald "Shark" Kastle bằng cách sử dụng Yuma và Astral.
  • Sử dụng Bài Phép Quick-Play 1 lần trong Đấu tay đôi với Reginald "Shark" Kastle.
  • Thu thập 3 Lá bài thuộc tính NƯỚC.

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Shark's Revenge
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn thấp hơn đối thủ. Tăng ATK của Quái vật Xyz Loại WATER Sea Serpent Rank 4 trở xuống theo số điểm 1500 cho mỗi ba Nguyên liệu Xyz cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Shark's Revenge
Magic Combo
Có thể sử dụng đến lượt 'Big Jaws' được Triệu hồi Thường. Chơi 1 'Aqua Jet' úp từ Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.
Big Jaws
Aqua Jet
Magic Combo
Monarch of the Deep Sea: Number 32
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm 1 'Number 32: Shark Drake' vào Bộ bài phụ của bạn. Chỉ có thể được sử dụng một lần nếu Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 2000 hoặc thấp hơn. Trả lại 1 'Number 32: Shark Drake' từ Mộ của bạn về Extra Deck của bạn.
Number 32: Shark Drake
Monarch of the Deep Sea: Number 32
Swimming from the Abyss
Thêm 1 "Number C32: Shark Drake Veiss" và 1 "Number 32: Shark Drake" vào Extra Deck của bạn khi bắt đầu Trận đấu.

Ngoài ra, mỗi lượt một lần, bạn có thể loại bỏ 2 Nguyên liệu từ Quái thú Xyz loại Rắn biển Cấp 4 trên sân của bạn và làm cho Điểm sinh mệnh của bạn là 1000. Nếu bạn Triệu hồi Xyz "Number 32: Shark Drake" trong lượt này, bạn có thể cũng Xyz Triệu hồi nó bằng cách sử dụng Quái thú Xyz đó làm nguyên liệu của nó.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng / áp dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài (không bao gồm Extra Deck) không chứa quái thú nào khác ngoài ít nhất 10 quái thú NƯỚC cấp 4 trở xuống.
Number 32: Shark Drake
Number C32: Shark Drake Veiss
Swimming from the Abyss
Full Armored Xyz [Black Ray]
Đặt 1 'Full Armored Black Ray Lancer' từ bên ngoài Bộ bài của bạn lên trên 1 'Black Ray Lancer' hoặc 'Submersible Carrier Aero Shark' mà bạn điều khiển (Điều này sẽ được coi như là một Xyz Summon). Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Black Ray Lancer
Submersible Carrier Aero Shark
Full Armored Black Ray Lancer
Full Armored Xyz [Black Ray]
Territory of the Sharks
Cấp của tất cả quái thú WATER mà bạn điều khiển trở thành 4 cho đến cuối lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài / Extra Deck không chứa quái thú nào khác ngoài quái vật WATER.
Territory of the Sharks
You're Getting On My Nerves!
Có thể được sử dụng trong lượt tiếp theo của bạn sau khi quái thú của bạn bị tiêu diệt bởi trận chiến hoặc hiệu ứng bài. Tăng ATK của 1 Quái thú WATER Xyz Rank 4 hoặc thấp hơn 500 cho đến khi kết thúc lượt. Cũng có thể được sử dụng nếu đối thủ của bạn điều khiển quái thú có 2500 ATK trở lên. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.
You're Getting On My Nerves!
Shark Rising
Bắt đầu trận đấu với 1 "Xyz Revive Splash" được đặt trong Mộ. Trong trận đấu này, bạn không thể sử dụng Quái thú Xyz Rank 4 trở lên làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz ngoại trừ quái thú "Number" NƯỚC.

Ngoài ra, hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu bằng cách trả Điểm Sinh mệnh để làm cho Điểm Sinh mệnh của bạn bằng 1000. Trong lượt này, quái thú bạn điều khiển có "Number 32: Shark Drake" làm Nguyên liệu Xyz có thể gây sát thương gấp đôi.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng / áp dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài (không bao gồm Bộ bài phụ) chứa ít nhất 7 quái thú Loại Cá.
Number 32: Shark Drake
Xyz Revive Splash
Shark Rising
Chung
Attack Charge
1 quái thú ngửa mặt mà bạn điều khiển nhận được số lượt hiện tại x100 ATK cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Attack Charge
Overlay Removal
Gửi tất cả Nguyên liệu Xyz cho 1 Quái thú Xyz Hạng 4 hoặc thấp hơn mà bạn điều khiển đến Mộ. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Overlay Removal
Draw Sense: Low-Level
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú ngẫu nhiên từ Cấp 4 trở xuống.
Draw Sense: Low-Level
Draw Sense: Spell/Trap
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm 1000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành lượt rút bình thường của bạn, hãy rút một Bài Phép / Bẫy ngẫu nhiên. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Duel với một Bộ bài có từ 3 Bài Phép / Bẫy trở lên với các tên khác nhau.
Draw Sense: Spell/Trap
Level Reduction
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn là 3000 hoặc thấp hơn, bằng cách để lộ 1 lá quái thú trong tay và chọn 1 quái thú trên sân của bạn. Cấp của quái thú đã chọn sẽ giảm theo Cấp của quái thú mà bạn đã tiết lộ cho đến khi kết thúc lượt. (Cấp độ tối thiểu là 1.) Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Level Reduction
Numbers' Rule
Cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo của đối thủ, 1 quái thú 'Number' mà bạn điều khiển sẽ không thể bị tiêu diệt trong trận chiến trừ một quái thú 'Number' khác. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Numbers' Rule
Restart
Chỉ có thể được sử dụng một lần sau khi bài được rút. Giảm số bài bắt đầu của bạn đi 1 lá, rồi rút lại bài của bạn. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái vật cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Restart
Draw Sense: WATER
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính NƯỚC ngẫu nhiên.
Draw Sense: WATER

Drop Reward

Level-up Reward


Deck sử dụng nhân vật Reginald "Shark" Kastle trong DUEL LINKS