Hướng dẫn chơi Superheavy Samurai

Hướng dẫn chơi Superheavy Samurai

Trong bài viết này mình sẽ giúp các bạn hiểu về bộ bài Superheavy Samurai và các combo cơ bản cần biết để chơi bộ bài này nhé.

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Tổng quan

Nhìn chung Superheavy samurai là một archetype gồm những quái thú Máy Móc hệ Đất được ra mắt đầu tiên trong box Future Horizon. Từ lúc ra mắt đến nay, Superheavy Samurai vẫn giữ được nét đặc trưng trong lối đánh và khả năng otk của mình.Lối chơi chung

Superheavy Samurai đơn thuần là một bộ bài otk bằng thông qua việc triệu hồi các big boss synchro từ extra deck. Đặc trưng của deck là các quái thú có thể tấn công khi đang ở thế phòng thủ.

Superheavy Samurai Ogre Shutendoji mang hiệu ứng tiêu diệt toàn bộ ma pháp, cạm bẫy của đối phương giúp bạn otk dễ dàng hơn tuy nhiên Shutendoji và hầu hết các quái thú Superheavy Samurai đều yêu cầu không có ma pháp, cạm bẫy nào dưới mộ bạn để có thể sử dụng hiệu ứng.

Thêm vào đó, Superheavy Samurai còn có các quái thú bảo kê tuyệt vời như Flutist hay Gigagloves và các quái thú trang bị Superheavy Samurai Soul giúp deck gắn kết hơn.Core deck

Core của Superheavy Samurai bao gồm các lá bài sau.

Superheavy Samurai Trumpeter (3)

R Rarity
Superheavy Samurai Trumpeter
R Rarity
Superheavy Samurai Trumpeter
Superheavy Samurai Trumpeter
EARTH 2
Superheavy Samurai Trumpeter
Vũ giả nặng ký thổi k-E
 • ATK:

 • 300

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không có Lá bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Sau khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt theo cách này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Superheavy Samurai" Nếu lá bài này được Triệu hồi để Triệu hồi một "Superheavy Samurai" và được gửi đến Mộ, và bạn không có Bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you have no Spell/Trap Cards in your Graveyard, you can Special Summon this card (from your hand). After this card was Special Summoned this way, you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Superheavy Samurai" monsters. If this card is Tributed for the Tribute Summon of a "Superheavy Samurai" monster and sent to the Graveyard, and you have no Spell/Trap Cards in your Graveyard: You can Special Summon this card.


Trumpeter là quái thú tuner và là quái thú quan trọng nhất của deck.

Với khả năng tự triệu hồi khi không có ma pháp, cạm bẫy dưới mộ không giới hạn số lần và là một tuner nên Trumpeter là nhân tố không thể thiếu trong bộ bài giúp bạn triệu hồi synchro ra nhiều Superheavy Samurai từ extra deck.

Tuy nhiên sau khi Trumpeter tự triệu hồi, bạn chỉ được phép triệu hồi quái thú Superheavy Samurai trong lượt đó.

Superheavy Samurai Gigagloves (2-3)

R Rarity
Superheavy Samurai Gigagloves
R Rarity
Superheavy Samurai Gigagloves
Superheavy Samurai Gigagloves
EARTH 3
Superheavy Samurai Gigagloves
Vũ giả nặng ký đeo găn-V
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi đến Mộ và bạn không có Lá bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể xem 5 lá bài từ trên cùng của Deck của bạn, sau đó đặt chúng lên trên cùng của Deck theo bất kỳ thứ tự nào. Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công trực tiếp: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Lật và xem lá bài trên cùng của Deck của bạn và nếu nó là "Superheavy Samurai" , hãy thêm nó lên tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, ATK của quái thú đang tấn công sẽ trở thành 0. Nếu không, hãy gửi nó đến Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is sent to the Graveyard, and you have no Spell/Trap Cards in your Graveyard: You can look at 5 cards from the top of your Deck, then place them on the top of the Deck in any order. When an opponent's monster declares a direct attack: You can banish this card from your Graveyard; excavate the top card of your Deck, and if it is a "Superheavy Samurai" monster, add it to your hand, and if you do, the attacking monster's ATK becomes 0. Otherwise, send it to the Graveyard.


Quái thú này sẽ bảo kê cho bạn tránh khỏi những đòn tấn công dồn dập của đối phương và giúp bạn tìm mảnh combo nếu bị bắt phải đi đầu.

Hiệu ứng đầu tiên có thể kích hoạt khi Gigagloves được gửi xuống mộ. Gigagloves giúp bạn xếp 5 lá bài trên đầu chồng bài, điều này có thể sẽ gây áp lực cho đối phương khi bạn đã đào được gần 1/3 deck của mình và rất có thể sẽ rút được mảnh combo ở lượt tới.

Hiệu ứng thứ hai kích hoạt khi bạn phải chịu đòn tấn công trực tiếp từ đối phương. Với cost là loại bỏ lá bài này từ mộ, sau đó kiểm tra lá bài trên đầu chồng bài nếu đó là một Superheavy Samurai bạn sẽ né được đòn tấn công khi Gigagloves biến công của quái thú đang tấn công thành 0 vĩnh viễn, hơn nữa bạn sẽ lấy được Superheavy Samurai đó lên tay. Nếu lá bài bạn xem khác Superheavy Samurai thì bạn phải gửi nó xuống mộ và vẫn sẽ nhận đòn tấn công như thường. Nhưng đừng lo điều này vì khi kết hợp với hiệu ứng đầu tiên hoặc bộ bài của bạn đều là các Superheavy Samurai thì tỷ lệ thành công gần như là tuyệt đối. Đối phương sẽ phải thận trọng hơn giữa việc tấn công bạn hay không.

Hiệu ứng của Gigagloves không giới hạn số lần kích hoạt và như mọi Superheavy Samurai hiệu ứng xếp bài yêu cầu mộ của bạn không có ma pháp, cạm bẫy nào.

Superheavy Samurai Prepped Defense (0-1)

N Rarity
Superheavy Samurai Prepped Defense
N Rarity
Superheavy Samurai Prepped Defense
Superheavy Samurai Prepped Defense
EARTH 3
Superheavy Samurai Prepped Defense
Vũ giả nặng ký thủ s-A
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Thường hoặc Lật, nếu bạn có bất kỳ Bài Phép / Bẫy nào trong Mộ của mình. Khi bạn nhận sát thương chiến đấu, nếu bạn không có Lá bài Phép / Bẫy trong Mộ và lá bài này trong tay bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, nó không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài trong lượt này .


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal or Flip Summoned, if you have any Spell/Trap Cards in your Graveyard. When you take battle damage, if you have no Spell/Trap Cards in your Graveyard and this card is in your hand: You can Special Summon this card, and if you do, it cannot be destroyed by battle or card effects this turn.


Prepped Defense có thể thay thế Gigagloves trong một số trường hợp. Đây là một lá chắn cực tốt cho deck, bạn có triệu hồi đặt biệt Prepped Defense khi nhận thiệt hại chiến đấu và Prepped Defense sẽ tự bảo kê mình không bị tiêu diệt trong chiến đấu hay bởi hiệu ứng trong lượt được triệu hồi đó.

Superheavy Samurai Flutist (1-2)

R Rarity
Superheavy Samurai Flutist
R Rarity
Superheavy Samurai Flutist
Superheavy Samurai Flutist
EARTH 3
Superheavy Samurai Flutist
Vũ giả nặng ký bóng tu-C
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Superheavy Samurai" từ tay của bạn. Trong lượt của một trong hai người chơi, khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt chọn vào "Superheavy Samurai" mà bạn điều khiển: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Superheavy Samurai Flutist" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Tribute this card; Special Summon 1 "Superheavy Samurai" monster from your hand. During either player's turn, when a card or effect is activated that targets a "Superheavy Samurai" monster you control: You can banish this card from your Graveyard; negate the activation, and if you do, destroy that card. You can only use each effect of "Superheavy Samurai Flutist" once per turn.


Hiệu ứng hiến tế chính nó để triệu hồi một Superheavy Samurai từ tay thường được sử dụng để triệu hồi các Superheavy Samurai cần hiến tế khi triệu hồi thường, tuy nhiên các Superheavy Samurai hầu như đều mang level 4 trở xuống nên hiệu ứng này khá trừ và ít được trọng dụng. Cách tốt nhất để tận dụng triệt để hiệu ứng này là hiến tế Flutist khi đang được trang bị Soulpiercer để có thể kích hoạt hiệu ứng của Soulpiercer dưới mộ.

Điều khiến cho các bộ bài Superheavy Samurai phải chơi ít nhất 1 Flutist trong bộ bài đến từ hiệu ứng bảo kê của quái thú này. Bằng cách loại bỏ chính mình từ mộ, Flutist có thể phủ nhận sự kích hoạt hiệu ứng của một lá bài hay một hiệu ứng nếu khi một Superheavy Samurai bị chỉ định bởi chúng.

Mỗi hiệu ứng của Flutist bị giới hạn 1 lần một lượt nên cần cân nhắc trước khi sử dụng!

Superheavy Samurai Soulpiercer (3)

SR Rarity
Superheavy Samurai Soulpiercer
SR Rarity
Superheavy Samurai Soulpiercer
Superheavy Samurai Soulpiercer
EARTH 4
Superheavy Samurai Soulpiercer
Nỏ hồn vũ giả nặng ký
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Superheavy Samurai" mà bạn điều khiển; trang bị cho quái thú này từ tay của bạn hoặc cạnh của bạn trên sân cho mục tiêu đó. Nếu nó tấn công quái thú ở Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Superheavy Samurai" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Superheavy Samurai Soulpiercer".


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 "Superheavy Samurai" monster you control; equip this monster from your hand or your side of the field to that target. If it attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent. If this card is sent from the field to the Graveyard: You can add 1 "Superheavy Samurai" monster from your Deck to your hand, except "Superheavy Samurai Soulpiercer".


Soulpiercer giúp bạn lấy bất kỳ một Superheavy Samurai từ bộ bài trừ Soulpiercer nếu lá bài này được đưa từ sân xuống mộ.

Soulpiercer trên tay hoặc trên sân có thể làm bài trang bị cho một Superheavy Samurai khác, hiệu ứng lấy bài lên tay của Soulpiercer không yêu cầu khi nó là một quái thú hay trang bị nên bạn có thể trang bị trước, sau đó đưa quái thú được trang bị xuống mộ bằng việc triệu hồi synchro để kích hoạt hiệu ứng này.

Các hiệu ứng của Soulpiercer không giới hạn số lần sử dụng nên bạn có thể tận dụng tối đa hiệu ứng cộng tài nguyên này.
Không quên Superheavy Samurai là một bộ bài otk, quái thú được trang bị Soulpiercer có khả năng đánh xuyên thủ quái thú của đối phương.

Superheavy Samurai Wagon (2-3)

UR Rarity
Superheavy Samurai Wagon
UR Rarity
Superheavy Samurai Wagon
Superheavy Samurai Wagon
EARTH 4
Superheavy Samurai Wagon
Vũ giả nặng ký xe thồ-8
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thay đổi tư thế chiến đấu của nó. Lá bài này có thể tấn công khi đang ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Nếu có, hãy áp dụng DEF của nó cho Damage Calculation. Nếu bạn không có lá bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể thay đổi lá bài Tư thế Phòng thủ mặt ngửa mà bạn điều khiển thành Tư thế Tấn công và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 quái thú "Superheavy Samurai Soul" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Wagon" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Special Summoned: You can change its battle position. This card can attack while in face-up Defense Position. If it does, apply its DEF for damage calculation. If you have no Spells/Traps in your GY: You can change this face-up Defense Position card you control to Attack Position, and if you do, add 1 "Superheavy Samurai Soul" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Wagon" once per turn.


Không cần bàn luận nhiều, Wagon là một quái thú không thể thiếu cho bộ bài giúp lấy thêm tài nguyên từ bộ bài. Bằng cách chuyển từ thế thủ sang thế công, Wagon giúp bạn lấy một Superheavy Samurai Soul lên tay. Thông qua hiệu ứng này, bạn có thể lấy Soulpeacemaker và hiến tế Wagon được trang bị Soulpeacemaker triệu hồi một Superheavy Samurai từ bộ bài.

Wagon đã vạch ra một điều kiện thắng cụ thể cho bộ bài Superheavy Samurai này làm cho bộ bài nhất quán và liên kết chặt chẽ hơn.

Và đừng quên là Wagon có thể tấn công khi ở thế phòng thủ.

Superheavy Samurai Soulshield Wall (1-2)

R Rarity
Superheavy Samurai Soulshield Wall
R Rarity
Superheavy Samurai Soulshield Wall
Superheavy Samurai Soulshield Wall
EARTH 3
Superheavy Samurai Soulshield Wall
Tường hồn vũ giả nặng ký vĩ đại
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Superheavy Samurai" mà bạn điều khiển; trang bị cho quái thú này từ tay của bạn hoặc cạnh của bạn trên sân cho mục tiêu đó. Nó nhận được 1200 DEF. Khi quái thú được trang bị lá bài này bởi hiệu ứng này được chọn làm mục tiêu để tấn công: Bạn có thể gửi Lá bài Trang bị này đến Mộ; vô hiệu hoá đòn tấn công đó, nhưng DEF của quái thú được trang bị sẽ trở thành 0.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 "Superheavy Samurai" monster you control; equip this monster from your hand or your side of the field to that target. It gains 1200 DEF. When the monster equipped with this card by this effect is targeted for an attack: You can send this Equip Card to the Graveyard; negate that attack, but the equipped monster's DEF becomes 0.


Quái thú Superheavy Samurai được Soulshield Wall trang bị được tăng sức thủ lên tận 1200, một con số không nhỏ giúp bạn qua các quái thú công to của đối phương.

Superheavy Samurai Big Waraji (1)

R Rarity
Superheavy Samurai Big Waraji
R Rarity
Superheavy Samurai Big Waraji
Superheavy Samurai Big Waraji
EARTH 5
Superheavy Samurai Big Waraji
Vũ giả nặng ký to Wara-G
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không có Lá bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Sau khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt theo cách này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Superheavy Samurai" Lá bài này có thể được coi là 2 Hiến tế cho việc Triệu hồi Hiến tế của quái thú Loại Máy.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you have no Spell/Trap Cards in your Graveyard, you can Special Summon this card (from your hand). After this card was Special Summoned this way, you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Superheavy Samurai" monsters. This card can be treated as 2 Tributes for the Tribute Summon of a Machine-Type monster.


Extender dành riêng cho Superheavy Samurai và mang level 5 giúp cho việc triệu hồi synchro của bạn dễ dàng hơn.

Superheavy Samurai Soulhorns (1)

N Rarity
Superheavy Samurai Soulhorns
N Rarity
Superheavy Samurai Soulhorns
Superheavy Samurai Soulhorns
EARTH 1
Superheavy Samurai Soulhorns
Sừng hồn vũ giả nặng ký đôi
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 300


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Superheavy Samurai" mà bạn điều khiển; trang bị cho quái thú này từ tay của bạn hoặc cạnh của bạn trên sân cho mục tiêu đó. Nó có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase. Trong khi lá bài này được trang bị cho quái thú bởi hiệu ứng của lá bài này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Soulhorns" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 "Superheavy Samurai" monster you control; equip this monster from your hand or your side of the field to that target. It can make a second attack during each Battle Phase. While this card is equipped to a monster by this card's effect: You can Special Summon this card. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Soulhorns" once per turn.


Bạn sẽ không muốn thấy Soulhorns được rút lên tay mình thường xuyên nhưng bạn nên chơi 1 Soulhorns vì khi trang bị cho Superheavy Samurai khác, quái thú đó có thể tấn công 2 lần!

Superheavy Samurai Swordmaster Musashi (1-2)

R Rarity
Superheavy Samurai Swordmaster Musashi
R Rarity
Superheavy Samurai Swordmaster Musashi
Superheavy Samurai Swordmaster Musashi
EARTH 5
Superheavy Samurai Swordmaster Musashi
Thánh dùng kiếm nặng ký Musa-C
 • ATK:

 • 300

 • DEF:

 • 2300


Hiệu ứng (VN):

1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Máy trong Mộ của mình; thêm nó lên tay của bạn, cũng như nếu bạn có lá bài Phép / Bẫy trong Mộ của bạn, bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt nó, hoặc một quái thú có tên của nó, trong phần còn lại của lượt này. Lá bài này có thể tấn công khi đang ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Nếu có, hãy áp dụng DEF của nó cho Damage Calculation.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can target 1 Machine monster in your GY; add it to your hand, also if you have a Spell/Trap in your GY, you cannot Normal or Special Summon it, or a monster with its name, for the rest of this turn. This card can attack while in face-up Defense Position. If it does, apply its DEF for damage calculation.


Với khả năng hồi hàng của Musashi, bạn có thể lấy lại Trumpeter để tiếp tục tuning hoặc lấy một những mảnh combo khác từ mộ như Soulpiercer nếu tay bạn đã có sẵn Trumpeter.

Superheavy Samurai Stealth Ninja (2)

R Rarity
Superheavy Samurai Stealth Ninja
R Rarity
Superheavy Samurai Stealth Ninja
Superheavy Samurai Stealth Ninja
EARTH 7
Superheavy Samurai Stealth Ninja
Ninja nặng ký Shinobi-AC
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 2800


Hiệu ứng (VN):

1 Tuner Loại Máy + 1 hoặc nhiều quái thú Không phải Tuner Loại Máy
Lá bài này có thể tấn công khi đang ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Nếu có, hãy áp dụng DEF của nó cho Damage Calculation. Nếu bạn không có Bài Phép / Bài Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể giảm một nửa DEF ban đầu của lá bài này cho đến khi kết thúc lượt này, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn trong lượt này. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase tiếp theo sau khi lá bài này bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài và bị đưa vào Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 Machine-Type Tuner + 1 or more non-Tuner Machine-Type monsters This card can attack while in face-up Defense Position. If it does, apply its DEF for damage calculation. If you have no Spell/Trap Cards in your Graveyard: You can halve this card's original DEF until the end of this turn, and if you do, this card can attack your opponent directly this turn. Once per turn, during the next Standby Phase after this card was destroyed by a card effect and sent to the Graveyard: You can Special Summon this card.


Các Superheavy Samurai từ extra deck có thể tấn công trong thế thủ và sử dụng sức thủ như sức công cho bạn chúng. Stealth Ninja là một điều kiện thắng của Superheavy Samurai.

Stealth Ninja có thể chia đôi thủ gốc của mình để tấn công trực diện đối phương. Vì chỉ chia đôi thủ cơ bản của Stealth Ninja nên các sức thủ được tăng nhờ hiệu ứng khác như từ Soulshield Wall vẫn không đổi. Kết hợp với trang bị Soulhorns, Stealth Ninja có thể dễ dàng kết thúc đối thủ chỉ trong một lượt.

Ngoài ra Stealth Ninja còn có thể tái sinh ở Standby phase kế tiếp sau khi bị tiêu diệt bởi hiệu ứng của các lá bài khác.

Superheavy Samurai Ogre Shutendoji (2)

R Rarity
Superheavy Samurai Ogre Shutendoji
R Rarity
Superheavy Samurai Ogre Shutendoji
Superheavy Samurai Ogre Shutendoji
EARTH 6
Superheavy Samurai Ogre Shutendoji
Quỷ thần nặng ký Shutendo-G
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

1 Tuner loại Máy + 1 hoặc nhiều quái thú "Superheavy Samurai"
Lá bài này có thể tấn công khi đang ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Nếu có, hãy áp dụng DEF của nó cho Damage Calculation. Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro, trong khi bạn không có Bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể phá hủy tất cả Bài Phép và Bẫy mà đối thủ điều khiển.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 Machine-Type Tuner + 1 or more non-Tuner "Superheavy Samurai" monsters This card can attack while in face-up Defense Position. If it does, apply its DEF for damage calculation. When this card is Synchro Summoned, while you have no Spell/Trap Cards in your Graveyard: You can destroy all Spell and Trap Cards your opponent controls.


Thêm một boss khác của Superheavy Samurai sau Stealth Ninja, với một điều kiện triệu hồi cực kỳ dễ đối với Superheavy Samurai, Ogre Shutendoji sẽ là một nỗi sợ cho đối thủ với khả năng tiêu diệt toàn bộ ma pháp, cạm bẫy trên sân đối phương khi trong mộ bạn không có ma pháp, cạm bẫy nào.

Superheavy Samurai Beast Kyubi (0-1)

N Rarity
Superheavy Samurai Beast Kyubi
N Rarity
Superheavy Samurai Beast Kyubi
Superheavy Samurai Beast Kyubi
EARTH 9
Superheavy Samurai Beast Kyubi
Ma thú nặng ký Cửu-B
 • ATK:

 • 1900

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú "Superheavy Samurai"
Lá bài này có thể tấn công khi đang ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Nếu có, hãy áp dụng DEF của nó cho Damage Calculation. Nếu bạn không có Bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình, lá bài này nhận được 900 DEF cho mỗi quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 Tuner + 1 or more non-Tuner "Superheavy Samurai" monsters This card can attack while in face-up Defense Position. If it does, apply its DEF for damage calculation. If you have no Spell/Trap Cards in your Graveyard, this card gains 900 DEF for each Special Summoned monster your opponent controls.


Big boss của Superheavy Samurai, là một quái thú synchro level 9, Kyubi có thể sẽ gây ra một số khó khăn trong việc triệu hồi. Với hiệu ứng tăng sức thủ lên 900, một con số rất lớn với mỗi quái thú được triệu hồi đặc biệt mà đối phương điều khiển sẽ biến Kyubi thành một bức tường vững chắc cho Superheavy Samurai.

Dù hiệu ứng tăng sức mạnh là vậy nhưng Kyubi rất thụ động với sức thủ gốc chỉ có 2500 và việc tăng sức mạnh hoàn toàn phụ thuộc vào đối phương, thế nên Kyubi rất ít xuất hiện trong các bộ bài Superheavy Samurai vì độ kém hữu dụng của mình.Tech

Superheavy Samurai mang điều kiện rất khắc nghiệt yêu cầu bạn không có bất kỳ ma pháp, cạm bẫy nào để kích hoạt hiệu ứng và bạn chỉ được triệu hồi các Superheavy Samurai trong lượt cũng như tăng tỷ lệ thành công của Gigagloves nếu không thể kích hoạt hiệu ứng xếp bài, bạn cần cân nhắc thật kỹ khi thêm các lá bài khác cho bộ bài này.

Sphere Kuriboh và Kiteroid (0-2)

UR Rarity
Sphere Kuriboh
UR Rarity
Sphere Kuriboh
Sphere Kuriboh
DARK 1
Sphere Kuriboh
Bóng Kuriboh
 • ATK:

 • 300

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay mình đến Mộ; thay đổi quái thú đang tấn công thành Tư thế Phòng thủ. Khi bạn Triệu hồi Ritual, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình vì là 1 trong những quái thú cần thiết cho Triệu hồi Ritual.


Hiệu ứng gốc (EN):

When an opponent's monster declares an attack: You can send this card from your hand to the GY; change the attacking monster to Defense Position. When you Ritual Summon, you can banish this card from your GY as 1 of the monsters required for the Ritual Summon.


SR Rarity
Kiteroid
SR Rarity
Kiteroid
Kiteroid
WIND 1
Kiteroid
 • ATK:

 • 200

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó. Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle. During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can banish this card from your Graveyard; you take no battle damage from that battle.


Nếu chẳng may bạn bị buộc phải đi đầu, những quái thú này có thể giúp bạn sống sót qua lượt đó. Với khả năng cộng hàng cũng như triệu hồi boss liên tục thì Superheavy Samurai hoàn toàn có khả năng hạ gục đối thủ chỉ trong lượt tiếp theo.

Fire Formation - Gyokkou (0-3)

SR Rarity
Fire Formation - Gyokkou
SR Rarity
Fire Formation - Gyokkou
Fire Formation - Gyokkou
Spell Continuous
Fire Formation - Gyokkou
Vũ điệu cháy - Ngọc Xung

  Hiệu ứng (VN):

  Kích hoạt lá bài này bằng cách chọn mục tiêu 1 Úp Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ của bạn điều khiển. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài được chọn làm mục tiêu để đáp lại với việc kích hoạt lá bài này. Khi lá bài này ngửa trên sân, Deck đó sẽ không thể được kích hoạt. Tất cả quái thú thuộc Loại Chiến binh mà bạn điều khiển sẽ nhận được 100 ATK.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Activate this card by targeting 1 Set Spell/Trap Card your opponent controls. Your opponent cannot activate the targeted card in response to this card's activation. While this card is face-up on the field, that Set card cannot be activated. All Beast-Warrior-Type monsters you control gain 100 ATK.


  Một trong những ma pháp hiếm hoi có thể chơi cùng với Superheavy Samurai, Gyokkou giúp bạn khóa được một ma pháp, cạm bẫy của đối phương và làm cho họ không kịp trở tay. Tuy nhiên sẽ hết sức rủi ro nếu bạn không kết thúc sớm đối phương, khi Gyokkou xuống mộ, đó là lúc các Superheavy Samurai của bạn không còn gì cả.  Skills

  Những skill sau đây có thể phối hợp tốt với Superheavy Samurai.


  Defense Charge

  Skill với hiệu ứng đơn giản giúp 1 Superheavy Samurai tăng thủ giúp cho việc kết thúc game dễ dàng.

  Level Augmentation

  Skill đem lại nhiều lợi thế cho deck bằng cách thay đổi level của các quái thú như Soulpiercer để tuning ra Musashi lấy lại Trumpeter và cộng tài nguyên bằng Soulpiercer mà không cần tốn lượt triệu hồi thường cho các Superheavy Samurai level 3 khác.

  See you later (Skill Card) (1)

  UR Rarity
  See you later (Skill Card)
  UR Rarity
  See you later (Skill Card)
  See you later (Skill Card)
  See you later (Skill Card)
  • ATK:

  • 0

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm 1500. Chọn 1 quái thú bạn điều khiển và bạn là chủ sở hữu ban đầu. Trả lại quái thú đã chọn lên tay. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Can be used when your Life Points decrease by 1500. Select 1 monster you control and which you are the original owner of. Return the selected monster to the hand. This Skill can only be used once per Duel.


  Với khả năng tự triệu hồi không giới hạn của TrumpeterBig Waraji, skill giúp bạn đưa Soulpiercer xuống mộ nhanh nhất hoặc trả những quái thú bị chuyển thủ úp lên tay và sử dụng tiếp tục chúng.  Combo

  Sau đây là các combo cơ bản.

  Superheavy Samurai Trumpeter, Superheavy Samurai Flutist và Superheavy Samurai Gigagloves (Combo 2 thẻ bài 1 Stealth Ninja)

  R Rarity
  Superheavy Samurai Trumpeter
  R Rarity
  Superheavy Samurai Trumpeter
  Superheavy Samurai Trumpeter
  EARTH 2
  Superheavy Samurai Trumpeter
  Vũ giả nặng ký thổi k-E
  • ATK:

  • 300

  • DEF:

  • 600


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu bạn không có Lá bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Sau khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt theo cách này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Superheavy Samurai" Nếu lá bài này được Triệu hồi để Triệu hồi một "Superheavy Samurai" và được gửi đến Mộ, và bạn không có Bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If you have no Spell/Trap Cards in your Graveyard, you can Special Summon this card (from your hand). After this card was Special Summoned this way, you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Superheavy Samurai" monsters. If this card is Tributed for the Tribute Summon of a "Superheavy Samurai" monster and sent to the Graveyard, and you have no Spell/Trap Cards in your Graveyard: You can Special Summon this card.


  R Rarity
  Superheavy Samurai Flutist
  R Rarity
  Superheavy Samurai Flutist
  Superheavy Samurai Flutist
  EARTH 3
  Superheavy Samurai Flutist
  Vũ giả nặng ký bóng tu-C
  • ATK:

  • 500

  • DEF:

  • 1000


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Superheavy Samurai" từ tay của bạn. Trong lượt của một trong hai người chơi, khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt chọn vào "Superheavy Samurai" mà bạn điều khiển: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Superheavy Samurai Flutist" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can Tribute this card; Special Summon 1 "Superheavy Samurai" monster from your hand. During either player's turn, when a card or effect is activated that targets a "Superheavy Samurai" monster you control: You can banish this card from your Graveyard; negate the activation, and if you do, destroy that card. You can only use each effect of "Superheavy Samurai Flutist" once per turn.


  R Rarity
  Superheavy Samurai Gigagloves
  R Rarity
  Superheavy Samurai Gigagloves
  Superheavy Samurai Gigagloves
  EARTH 3
  Superheavy Samurai Gigagloves
  Vũ giả nặng ký đeo găn-V
  • ATK:

  • 100

  • DEF:

  • 1000


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu lá bài này được gửi đến Mộ và bạn không có Lá bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể xem 5 lá bài từ trên cùng của Deck của bạn, sau đó đặt chúng lên trên cùng của Deck theo bất kỳ thứ tự nào. Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công trực tiếp: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Lật và xem lá bài trên cùng của Deck của bạn và nếu nó là "Superheavy Samurai" , hãy thêm nó lên tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, ATK của quái thú đang tấn công sẽ trở thành 0. Nếu không, hãy gửi nó đến Mộ.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If this card is sent to the Graveyard, and you have no Spell/Trap Cards in your Graveyard: You can look at 5 cards from the top of your Deck, then place them on the top of the Deck in any order. When an opponent's monster declares a direct attack: You can banish this card from your Graveyard; excavate the top card of your Deck, and if it is a "Superheavy Samurai" monster, add it to your hand, and if you do, the attacking monster's ATK becomes 0. Otherwise, send it to the Graveyard.


  Bài trên tay: Trumpeter, một Superheavy Samurai level 3 bất kỳ.

  • Triệu hồi bình thường một Superheavy Samurai level 3.
  • Triệu hồi đặc biệt Trumpeter bằng hiệu ứng của nó.
  • Triệu hồi synchro ra Musashi bằng Trumpeter và Superheavy Samurai còn lại.
  • Dùng hiệu ứng của Musashi lấy lại Trumpeter từ mộ.
  • Triệu hồi đặc biệt Trumpeter lần 2.
  • Triệu hồi synchro Stealth Ninja bằng TrumpeterMusashi.

  Superheavy Samurai Stealth Ninja (Kết thúc combo)

  R Rarity
  Superheavy Samurai Stealth Ninja
  R Rarity
  Superheavy Samurai Stealth Ninja
  Superheavy Samurai Stealth Ninja
  EARTH 7
  Superheavy Samurai Stealth Ninja
  Ninja nặng ký Shinobi-AC
  • ATK:

  • 1200

  • DEF:

  • 2800


  Hiệu ứng (VN):

  1 Tuner Loại Máy + 1 hoặc nhiều quái thú Không phải Tuner Loại Máy
  Lá bài này có thể tấn công khi đang ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Nếu có, hãy áp dụng DEF của nó cho Damage Calculation. Nếu bạn không có Bài Phép / Bài Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể giảm một nửa DEF ban đầu của lá bài này cho đến khi kết thúc lượt này, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn trong lượt này. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase tiếp theo sau khi lá bài này bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài và bị đưa vào Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 Machine-Type Tuner + 1 or more non-Tuner Machine-Type monsters This card can attack while in face-up Defense Position. If it does, apply its DEF for damage calculation. If you have no Spell/Trap Cards in your Graveyard: You can halve this card's original DEF until the end of this turn, and if you do, this card can attack your opponent directly this turn. Once per turn, during the next Standby Phase after this card was destroyed by a card effect and sent to the Graveyard: You can Special Summon this card.


  Trong combo này, bạn có thể đưa Gigagloves xuống mộ để sử dụng hiệu ứng của Gigagloves, hoặc Flutist để có hàng bảo kê cho Stealth Ninja. Nếu trên tay bạn có thêm Soulpiercer, hãy tận dụng Soulpiercer để lấy lên tay các Superheavy Samurai Soul trang bị cho Stealth Ninja của bạn.

  Superheavy Samurai Wagon (Mảnh ghép thay thế)

  UR Rarity
  Superheavy Samurai Wagon
  UR Rarity
  Superheavy Samurai Wagon
  Superheavy Samurai Wagon
  EARTH 4
  Superheavy Samurai Wagon
  Vũ giả nặng ký xe thồ-8
  • ATK:

  • 1200

  • DEF:

  • 1800


  Hiệu ứng (VN):

  Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thay đổi tư thế chiến đấu của nó. Lá bài này có thể tấn công khi đang ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Nếu có, hãy áp dụng DEF của nó cho Damage Calculation. Nếu bạn không có lá bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể thay đổi lá bài Tư thế Phòng thủ mặt ngửa mà bạn điều khiển thành Tư thế Tấn công và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 quái thú "Superheavy Samurai Soul" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Wagon" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When this card is Normal or Special Summoned: You can change its battle position. This card can attack while in face-up Defense Position. If it does, apply its DEF for damage calculation. If you have no Spells/Traps in your GY: You can change this face-up Defense Position card you control to Attack Position, and if you do, add 1 "Superheavy Samurai Soul" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Wagon" once per turn.


  Ở combo trên Wagon có thể thay thế vị trí của Superheavy Samurai non-tuner còn lại.

  Đừng lo về việc triệu hồi bình thường Wagon trong thế công, Wagon khi được triệu hồi bình thường sẽ có thể chuyển về thế thủ.

  Dùng hiệu ứng của Wagon để lấy Soulpeacemaker lên tay. Sau đó trang bị Soulpeacemaker cho Wagon, hiến tế Wagon để gọi một Superheavy Samurai level 3 từ bộ bài.

  Thực hiện combo như trên bạn sẽ có kết quả tương tự.

  Superheavy Samurai Trumpeter và Superheavy Samurai Wagon (Combo 2 thẻ bài 1 Ogre Shutendoji)

  R Rarity
  Superheavy Samurai Trumpeter
  R Rarity
  Superheavy Samurai Trumpeter
  Superheavy Samurai Trumpeter
  EARTH 2
  Superheavy Samurai Trumpeter
  Vũ giả nặng ký thổi k-E
  • ATK:

  • 300

  • DEF:

  • 600


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu bạn không có Lá bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Sau khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt theo cách này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Superheavy Samurai" Nếu lá bài này được Triệu hồi để Triệu hồi một "Superheavy Samurai" và được gửi đến Mộ, và bạn không có Bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If you have no Spell/Trap Cards in your Graveyard, you can Special Summon this card (from your hand). After this card was Special Summoned this way, you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Superheavy Samurai" monsters. If this card is Tributed for the Tribute Summon of a "Superheavy Samurai" monster and sent to the Graveyard, and you have no Spell/Trap Cards in your Graveyard: You can Special Summon this card.


  UR Rarity
  Superheavy Samurai Wagon
  UR Rarity
  Superheavy Samurai Wagon
  Superheavy Samurai Wagon
  EARTH 4
  Superheavy Samurai Wagon
  Vũ giả nặng ký xe thồ-8
  • ATK:

  • 1200

  • DEF:

  • 1800


  Hiệu ứng (VN):

  Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thay đổi tư thế chiến đấu của nó. Lá bài này có thể tấn công khi đang ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Nếu có, hãy áp dụng DEF của nó cho Damage Calculation. Nếu bạn không có lá bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể thay đổi lá bài Tư thế Phòng thủ mặt ngửa mà bạn điều khiển thành Tư thế Tấn công và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 quái thú "Superheavy Samurai Soul" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Wagon" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When this card is Normal or Special Summoned: You can change its battle position. This card can attack while in face-up Defense Position. If it does, apply its DEF for damage calculation. If you have no Spells/Traps in your GY: You can change this face-up Defense Position card you control to Attack Position, and if you do, add 1 "Superheavy Samurai Soul" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Wagon" once per turn.


  Bài trên tay: Trumpeter, Wagon.

  • Triệu hồi bình thường Wagon, chuyển Wagon sang thế thủ.
  • Dùng hiệu ứng của Wagon, lấy Soulpeacemaker lên tay.
  • Trang bị Soulpeacemaker cho Wagon, dùng hiệu ứng của Soulpeacemaker triệu hồi Soulpiercer.
  • Triệu hồi đặc biệt Trumpeter.
  • Triệu hồi synchro Ogre Shetendoji bằng TrumpeterSoulpiercer.
  • Kích hoạt hiệu ứng của Soulpiercer, lấy một Superheavy Samurai bạn muốn lên tay (thường là Superheavy Samurai Soul để trang bị cho Ogre Shetendoji).

  Superheavy Samurai Soulhorns và Superheavy Samurai Ogre Shutendoji (Kết thúc combo)

  N Rarity
  Superheavy Samurai Soulhorns
  N Rarity
  Superheavy Samurai Soulhorns
  Superheavy Samurai Soulhorns
  EARTH 1
  Superheavy Samurai Soulhorns
  Sừng hồn vũ giả nặng ký đôi
  • ATK:

  • 0

  • DEF:

  • 300


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Superheavy Samurai" mà bạn điều khiển; trang bị cho quái thú này từ tay của bạn hoặc cạnh của bạn trên sân cho mục tiêu đó. Nó có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase. Trong khi lá bài này được trang bị cho quái thú bởi hiệu ứng của lá bài này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Soulhorns" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can target 1 "Superheavy Samurai" monster you control; equip this monster from your hand or your side of the field to that target. It can make a second attack during each Battle Phase. While this card is equipped to a monster by this card's effect: You can Special Summon this card. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Soulhorns" once per turn.


  R Rarity
  Superheavy Samurai Ogre Shutendoji
  R Rarity
  Superheavy Samurai Ogre Shutendoji
  Superheavy Samurai Ogre Shutendoji
  EARTH 6
  Superheavy Samurai Ogre Shutendoji
  Quỷ thần nặng ký Shutendo-G
  • ATK:

  • 500

  • DEF:

  • 2500


  Hiệu ứng (VN):

  1 Tuner loại Máy + 1 hoặc nhiều quái thú "Superheavy Samurai"
  Lá bài này có thể tấn công khi đang ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Nếu có, hãy áp dụng DEF của nó cho Damage Calculation. Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro, trong khi bạn không có Bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể phá hủy tất cả Bài Phép và Bẫy mà đối thủ điều khiển.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 Machine-Type Tuner + 1 or more non-Tuner "Superheavy Samurai" monsters This card can attack while in face-up Defense Position. If it does, apply its DEF for damage calculation. When this card is Synchro Summoned, while you have no Spell/Trap Cards in your Graveyard: You can destroy all Spell and Trap Cards your opponent controls.


  Vì sao phải combo như thế trong khi bản thân Wagon mang level 4 trang bị Soulpiercer rồi tuning với Trumpeter level 2 để ra Ogre Shutendoji level 6 sẽ nhanh hơn? Tại sao phải cần Soulpeacemaker trong combo trong khi vẫn ra kết quả tương tự?

  Mục đích là để tăng tài nguyên cho mộ. Trong những lượt tiếp theo, Musashi có thể gắp lại Soulpeacemaker để gọi một Superheavy Samurai khác từ bộ bài nếu bạn thất bại trong việc hạ gục đối phương. Hơn thế nữa bộ bài của bạn mỏng thêm giúp bạn rút được các tech cards dễ hơn vì không có cách nào để lấy chúng lên tay trừ lượt rút bài.  Lời kết

  Qua các cách combo của bộ bài, có thể thấy được Superheavy Samurai là bộ bài có tính liên kết rất cao từ các quái thú Superheavy Samurai (Wagon, Trumpeter, Gigagloves, Flutist, Musashi) đến các Superheavy Samurai Soul (Piercer, Peacemaker).

  TrumpeterSoulpiercer là điểm nhấn của bộ bài. Trong khi Trumpeter không giới hạn tự triệu hồi có thể cho bạn triệu hồi synchro điên cuồng thì cách bạn gửi Soulpiercer xuống mộ để tận dụng hiệu ứng cộng tài nguyên sẽ tạo ra nhiều lối đánh đột phá cho bộ bài.

  Superheavy Samurai Trumpeter và Superheavy Samurai Wagon (Mảnh combo quan trọng)

  R Rarity
  Superheavy Samurai Trumpeter
  R Rarity
  Superheavy Samurai Trumpeter
  Superheavy Samurai Trumpeter
  EARTH 2
  Superheavy Samurai Trumpeter
  Vũ giả nặng ký thổi k-E
  • ATK:

  • 300

  • DEF:

  • 600


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu bạn không có Lá bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Sau khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt theo cách này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Superheavy Samurai" Nếu lá bài này được Triệu hồi để Triệu hồi một "Superheavy Samurai" và được gửi đến Mộ, và bạn không có Bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If you have no Spell/Trap Cards in your Graveyard, you can Special Summon this card (from your hand). After this card was Special Summoned this way, you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Superheavy Samurai" monsters. If this card is Tributed for the Tribute Summon of a "Superheavy Samurai" monster and sent to the Graveyard, and you have no Spell/Trap Cards in your Graveyard: You can Special Summon this card.


  UR Rarity
  Superheavy Samurai Wagon
  UR Rarity
  Superheavy Samurai Wagon
  Superheavy Samurai Wagon
  EARTH 4
  Superheavy Samurai Wagon
  Vũ giả nặng ký xe thồ-8
  • ATK:

  • 1200

  • DEF:

  • 1800


  Hiệu ứng (VN):

  Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thay đổi tư thế chiến đấu của nó. Lá bài này có thể tấn công khi đang ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Nếu có, hãy áp dụng DEF của nó cho Damage Calculation. Nếu bạn không có lá bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể thay đổi lá bài Tư thế Phòng thủ mặt ngửa mà bạn điều khiển thành Tư thế Tấn công và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 quái thú "Superheavy Samurai Soul" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Wagon" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When this card is Normal or Special Summoned: You can change its battle position. This card can attack while in face-up Defense Position. If it does, apply its DEF for damage calculation. If you have no Spells/Traps in your GY: You can change this face-up Defense Position card you control to Attack Position, and if you do, add 1 "Superheavy Samurai Soul" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Wagon" once per turn.


   

  Superheavy Samurai Swordmaster Musashi, Superheavy Samurai Soulpiercer và Superheavy Samurai Soulpeacemaker (Các mảnh combo khác)

  R Rarity
  Superheavy Samurai Swordmaster Musashi
  R Rarity
  Superheavy Samurai Swordmaster Musashi
  Superheavy Samurai Swordmaster Musashi
  EARTH 5
  Superheavy Samurai Swordmaster Musashi
  Thánh dùng kiếm nặng ký Musa-C
  • ATK:

  • 300

  • DEF:

  • 2300


  Hiệu ứng (VN):

  1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
  Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Máy trong Mộ của mình; thêm nó lên tay của bạn, cũng như nếu bạn có lá bài Phép / Bẫy trong Mộ của bạn, bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt nó, hoặc một quái thú có tên của nó, trong phần còn lại của lượt này. Lá bài này có thể tấn công khi đang ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Nếu có, hãy áp dụng DEF của nó cho Damage Calculation.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can target 1 Machine monster in your GY; add it to your hand, also if you have a Spell/Trap in your GY, you cannot Normal or Special Summon it, or a monster with its name, for the rest of this turn. This card can attack while in face-up Defense Position. If it does, apply its DEF for damage calculation.


  SR Rarity
  Superheavy Samurai Soulpiercer
  SR Rarity
  Superheavy Samurai Soulpiercer
  Superheavy Samurai Soulpiercer
  EARTH 4
  Superheavy Samurai Soulpiercer
  Nỏ hồn vũ giả nặng ký
  • ATK:

  • 1200

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Superheavy Samurai" mà bạn điều khiển; trang bị cho quái thú này từ tay của bạn hoặc cạnh của bạn trên sân cho mục tiêu đó. Nếu nó tấn công quái thú ở Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Superheavy Samurai" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Superheavy Samurai Soulpiercer".


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can target 1 "Superheavy Samurai" monster you control; equip this monster from your hand or your side of the field to that target. If it attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent. If this card is sent from the field to the Graveyard: You can add 1 "Superheavy Samurai" monster from your Deck to your hand, except "Superheavy Samurai Soulpiercer".


  SR Rarity
  Superheavy Samurai Soulpeacemaker
  SR Rarity
  Superheavy Samurai Soulpeacemaker
  Superheavy Samurai Soulpeacemaker
  EARTH 1
  Superheavy Samurai Soulpeacemaker
  Hồn vũ giả nặng ký hòa giải
  • ATK:

  • 0

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Superheavy Samurai" mà bạn điều khiển; trang bị cho quái thú này từ tay hoặc sân của bạn cho mục tiêu đó. Trong khi lá bài này được trang bị cho quái thú bởi hiệu ứng này, quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển không thể tấn công quái thú bạn điều khiển, ngoại trừ quái thú được trang bị. Bạn có thể hiến tế một quái thú mà bạn điều khiển được trang bị bằng lá bài này bằng hiệu ứng của lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Superheavy Samurai" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Soulpeacemaker" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can target 1 "Superheavy Samurai" monster you control; equip this monster from your hand or field to that target. While this card is equipped to a monster by this effect, monsters your opponent controls cannot attack monsters you control, except the equipped monster. You can Tribute a monster you control equipped with this card by this card's effect; Special Summon 1 "Superheavy Samurai" monster from your Deck. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Soulpeacemaker" once per turn.


   

  Superheavy Samurai Flutist và Superheavy Samurai Gigagloves (Bảo kê)

  R Rarity
  Superheavy Samurai Flutist
  R Rarity
  Superheavy Samurai Flutist
  Superheavy Samurai Flutist
  EARTH 3
  Superheavy Samurai Flutist
  Vũ giả nặng ký bóng tu-C
  • ATK:

  • 500

  • DEF:

  • 1000


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Superheavy Samurai" từ tay của bạn. Trong lượt của một trong hai người chơi, khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt chọn vào "Superheavy Samurai" mà bạn điều khiển: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Superheavy Samurai Flutist" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can Tribute this card; Special Summon 1 "Superheavy Samurai" monster from your hand. During either player's turn, when a card or effect is activated that targets a "Superheavy Samurai" monster you control: You can banish this card from your Graveyard; negate the activation, and if you do, destroy that card. You can only use each effect of "Superheavy Samurai Flutist" once per turn.


  R Rarity
  Superheavy Samurai Gigagloves
  R Rarity
  Superheavy Samurai Gigagloves
  Superheavy Samurai Gigagloves
  EARTH 3
  Superheavy Samurai Gigagloves
  Vũ giả nặng ký đeo găn-V
  • ATK:

  • 100

  • DEF:

  • 1000


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu lá bài này được gửi đến Mộ và bạn không có Lá bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể xem 5 lá bài từ trên cùng của Deck của bạn, sau đó đặt chúng lên trên cùng của Deck theo bất kỳ thứ tự nào. Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công trực tiếp: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Lật và xem lá bài trên cùng của Deck của bạn và nếu nó là "Superheavy Samurai" , hãy thêm nó lên tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, ATK của quái thú đang tấn công sẽ trở thành 0. Nếu không, hãy gửi nó đến Mộ.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If this card is sent to the Graveyard, and you have no Spell/Trap Cards in your Graveyard: You can look at 5 cards from the top of your Deck, then place them on the top of the Deck in any order. When an opponent's monster declares a direct attack: You can banish this card from your Graveyard; excavate the top card of your Deck, and if it is a "Superheavy Samurai" monster, add it to your hand, and if you do, the attacking monster's ATK becomes 0. Otherwise, send it to the Graveyard.


   

  Superheavy Samurai Ogre Shutendoji và Superheavy Samurai Stealth Ninja (Điều kiện thắng)

  R Rarity
  Superheavy Samurai Ogre Shutendoji
  R Rarity
  Superheavy Samurai Ogre Shutendoji
  Superheavy Samurai Ogre Shutendoji
  EARTH 6
  Superheavy Samurai Ogre Shutendoji
  Quỷ thần nặng ký Shutendo-G
  • ATK:

  • 500

  • DEF:

  • 2500


  Hiệu ứng (VN):

  1 Tuner loại Máy + 1 hoặc nhiều quái thú "Superheavy Samurai"
  Lá bài này có thể tấn công khi đang ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Nếu có, hãy áp dụng DEF của nó cho Damage Calculation. Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro, trong khi bạn không có Bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể phá hủy tất cả Bài Phép và Bẫy mà đối thủ điều khiển.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 Machine-Type Tuner + 1 or more non-Tuner "Superheavy Samurai" monsters This card can attack while in face-up Defense Position. If it does, apply its DEF for damage calculation. When this card is Synchro Summoned, while you have no Spell/Trap Cards in your Graveyard: You can destroy all Spell and Trap Cards your opponent controls.


  R Rarity
  Superheavy Samurai Stealth Ninja
  R Rarity
  Superheavy Samurai Stealth Ninja
  Superheavy Samurai Stealth Ninja
  EARTH 7
  Superheavy Samurai Stealth Ninja
  Ninja nặng ký Shinobi-AC
  • ATK:

  • 1200

  • DEF:

  • 2800


  Hiệu ứng (VN):

  1 Tuner Loại Máy + 1 hoặc nhiều quái thú Không phải Tuner Loại Máy
  Lá bài này có thể tấn công khi đang ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Nếu có, hãy áp dụng DEF của nó cho Damage Calculation. Nếu bạn không có Bài Phép / Bài Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể giảm một nửa DEF ban đầu của lá bài này cho đến khi kết thúc lượt này, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn trong lượt này. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase tiếp theo sau khi lá bài này bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài và bị đưa vào Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 Machine-Type Tuner + 1 or more non-Tuner Machine-Type monsters This card can attack while in face-up Defense Position. If it does, apply its DEF for damage calculation. If you have no Spell/Trap Cards in your Graveyard: You can halve this card's original DEF until the end of this turn, and if you do, this card can attack your opponent directly this turn. Once per turn, during the next Standby Phase after this card was destroyed by a card effect and sent to the Graveyard: You can Special Summon this card.


   

  Superheavy Samurai Soulhorns và Superheavy Samurai Soulshield Wall (Hỗ trợ otk)

  N Rarity
  Superheavy Samurai Soulhorns
  N Rarity
  Superheavy Samurai Soulhorns
  Superheavy Samurai Soulhorns
  EARTH 1
  Superheavy Samurai Soulhorns
  Sừng hồn vũ giả nặng ký đôi
  • ATK:

  • 0

  • DEF:

  • 300


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Superheavy Samurai" mà bạn điều khiển; trang bị cho quái thú này từ tay của bạn hoặc cạnh của bạn trên sân cho mục tiêu đó. Nó có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase. Trong khi lá bài này được trang bị cho quái thú bởi hiệu ứng của lá bài này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Soulhorns" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can target 1 "Superheavy Samurai" monster you control; equip this monster from your hand or your side of the field to that target. It can make a second attack during each Battle Phase. While this card is equipped to a monster by this card's effect: You can Special Summon this card. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Soulhorns" once per turn.


  R Rarity
  Superheavy Samurai Soulshield Wall
  R Rarity
  Superheavy Samurai Soulshield Wall
  Superheavy Samurai Soulshield Wall
  EARTH 3
  Superheavy Samurai Soulshield Wall
  Tường hồn vũ giả nặng ký vĩ đại
  • ATK:

  • 1200

  • DEF:

  • 1200


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Superheavy Samurai" mà bạn điều khiển; trang bị cho quái thú này từ tay của bạn hoặc cạnh của bạn trên sân cho mục tiêu đó. Nó nhận được 1200 DEF. Khi quái thú được trang bị lá bài này bởi hiệu ứng này được chọn làm mục tiêu để tấn công: Bạn có thể gửi Lá bài Trang bị này đến Mộ; vô hiệu hoá đòn tấn công đó, nhưng DEF của quái thú được trang bị sẽ trở thành 0.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can target 1 "Superheavy Samurai" monster you control; equip this monster from your hand or your side of the field to that target. It gains 1200 DEF. When the monster equipped with this card by this effect is targeted for an attack: You can send this Equip Card to the Graveyard; negate that attack, but the equipped monster's DEF becomes 0.


   

  Superheavy Samurai Prepped Defense và Superheavy Samurai Beast Kyubi (Một số lựa chọn khác)

  N Rarity
  Superheavy Samurai Prepped Defense
  N Rarity
  Superheavy Samurai Prepped Defense
  Superheavy Samurai Prepped Defense
  EARTH 3
  Superheavy Samurai Prepped Defense
  Vũ giả nặng ký thủ s-A
  • ATK:

  • 100

  • DEF:

  • 2100


  Hiệu ứng (VN):

  Không thể được Triệu hồi Thường hoặc Lật, nếu bạn có bất kỳ Bài Phép / Bẫy nào trong Mộ của mình. Khi bạn nhận sát thương chiến đấu, nếu bạn không có Lá bài Phép / Bẫy trong Mộ và lá bài này trong tay bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, nó không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài trong lượt này .


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Cannot be Normal or Flip Summoned, if you have any Spell/Trap Cards in your Graveyard. When you take battle damage, if you have no Spell/Trap Cards in your Graveyard and this card is in your hand: You can Special Summon this card, and if you do, it cannot be destroyed by battle or card effects this turn.


  N Rarity
  Superheavy Samurai Beast Kyubi
  N Rarity
  Superheavy Samurai Beast Kyubi
  Superheavy Samurai Beast Kyubi
  EARTH 9
  Superheavy Samurai Beast Kyubi
  Ma thú nặng ký Cửu-B
  • ATK:

  • 1900

  • DEF:

  • 2500


  Hiệu ứng (VN):

  1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú "Superheavy Samurai"
  Lá bài này có thể tấn công khi đang ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Nếu có, hãy áp dụng DEF của nó cho Damage Calculation. Nếu bạn không có Bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình, lá bài này nhận được 900 DEF cho mỗi quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 Tuner + 1 or more non-Tuner "Superheavy Samurai" monsters This card can attack while in face-up Defense Position. If it does, apply its DEF for damage calculation. If you have no Spell/Trap Cards in your Graveyard, this card gains 900 DEF for each Special Summoned monster your opponent controls.


   
  Đơn vị đồng hành:

  - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


  Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

  Top