Hướng dẫn chơi Qliphort - Duel Links

Hướng dẫn chơi Qliphort - Duel Links

Bộ bài Qli mang lối chơi triệu hồi pendulum để tập hợp nguồn nguyên liệu quái thú phục vụ cho việc triệu hồi hiến tế các quái thú Qli khác hay gọi các quái thú boss của Qli (Apoqliphort) yêu cầu đến 3 quái thú cho triệu hồi hiến tế. Đây là một deck mang lối chơi không combo dài dòng nên sẽ dễ tiếp cận với các player.
Sơ lược về Qli

Các quái thú trong tộc bài Qli (hay Qliphort) bao gồm các quái thú pendulum, EARTH, Machine. Bộ bài Qli mang lối chơi triệu hồi pendulum để tập hợp nguồn nguyên liệu quái thú phục vụ cho việc triệu hồi hiến tế các quái thú Qli khác hay gọi các quái thú boss của Qli (Apoqliphort) yêu cầu đến 3 quái thú cho triệu hồi hiến tế.


Đặc trưng của các quái thú Qli

 

Các quái thú Qli

N Rarity
Qliphort Shell
N Rarity
Qliphort Shell
Qliphort Shell

Qliphort Shell

8

9

 • Loại:
 • Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • EARTH

 • Tộc:
 • Machine

 • Archetype:
 • Qli

 • ATK:
 • 2800

 • DEF:
 • 1000

Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum]
Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú "Qli" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 300 ATK.
----------------------------------------
[Hiệu ứng quái thú]
Bạn có thể Triệu hồi Bình thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường mà không cần Hiến tế, hoặc được Triệu hồi Đặc biệt, Cấp của nó sẽ trở thành 4 và ATK ban đầu của nó trở thành 1800. Nếu lá bài này được Triệu hồi / Triệu hồi Úp Thường, nó không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng kích hoạt từ bất kỳ quái thú nào có Cấp / Thứ hạng ban đầu thấp hơn so với Cấp độ hiện tại của lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường bằng cách "Qli" , nó có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase và nếu tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You cannot Special Summon monsters, except "Qli" monsters. This effect cannot be negated. All monsters your opponent controls lose 300 ATK. ---------------------------------------- [ Monster Effect ] You can Normal Summon this card without Tributing. If this card is Normal Summoned without Tributing, or is Special Summoned, its Level becomes 4 and its original ATK becomes 1800. If this card is Normal Summoned/Set, it is unaffected by activated effects from any monster whose original Level/Rank is lower than this card's current Level. If this card is Normal Summoned by Tributing a "Qli" monster(s), it can make a second attack during each Battle Phase, and if it attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.


R Rarity
Qliphort Stealth
R Rarity
Qliphort Stealth
Qliphort Stealth

Qliphort Stealth

8

1

 • Loại:
 • Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • EARTH

 • Tộc:
 • Machine

 • Archetype:
 • Qli

 • ATK:
 • 2800

 • DEF:
 • 1000

Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum]
Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú "Qli" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Tất cả "Qli" mà bạn điều khiển nhận được 300 ATK.
----------------------------------------
[Hiệu ứng quái thú]
Bạn có thể Triệu hồi Bình thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường mà không cần Hiến tế, hoặc được Triệu hồi Đặc biệt, Cấp của nó sẽ trở thành 4 và ATK ban đầu của nó trở thành 1800. Nếu lá bài này được Triệu hồi / Triệu hồi Úp Thường, nó không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng kích hoạt từ bất kỳ quái thú nào có Cấp / Thứ hạng ban đầu thấp hơn so với Cấp độ hiện tại của lá bài này. Khi lá bài này được Triệu hồi bằng cách "Qli" : Bạn có thể chọn vào 1 lá bài trên sân; trả lại lên tay. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt hiệu ứng này.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You cannot Special Summon monsters, except "Qli" monsters. This effect cannot be negated. All "Qli" monsters you control gain 300 ATK. ---------------------------------------- [ Monster Effect ] You can Normal Summon this card without Tributing. If this card is Normal Summoned without Tributing, or is Special Summoned, its Level becomes 4 and its original ATK becomes 1800. If this card is Normal Summoned/Set, it is unaffected by activated effects from any monster whose original Level/Rank is lower than this card's current Level. When this card is Tribute Summoned by Tributing a "Qli" monster(s): You can target 1 card on the field; return it to the hand. Your opponent cannot activate cards or effects in response to this effect's activation.


Lợi thế của việc này là số scale của các quái thú sẽ rất thoải mái cho người chơi triệu hồi pendulum các quái thú Qli mà không cần lo ngại gì. Cụ thể là các quái thú chỉ bao gồm scale 1 và 9.

Tuy nhiên, các lá bài Qli chỉ hỗ trợ triệu hồi cho riêng tộc bài Qli, thế nên mỗi quái thú Qli đều có hiệu ứng pendulum không cho phép bạn triệu hồi đặc biệt các quái thú khác Qli và bạn không có cách nào xóa bỏ restrict này. Điều này sẽ làm giảm đi tính phối hợp của deck với các tộc bài khác khi bạn không thể triệu hồi đặc biệt các quái thú ngoài Qli và khiến cho tộc bài này gần như chỉ có thể chơi một mình chúng.

Phân loại các quái thú Qli trong main deck:

 • Là các quái thú normal pendulum.
 • Là các quái thú effect pendulum.
 • Là các quái thú effect không phải là pendulum.

Qliphort Monolith và Qliphort Scout (Các quái thú normal pendulum)

2 quái thú normal pendulum của Qli hiện tại trong deck là Scout và Monolith đều mang level 5. Các quái thú này mang hiệu ứng pendulum giúp bạn cộng tài nguyên ở mỗi lượt đi.

Scout mỗi lượt cho phép bạn lấy bất kỳ lá bài Qli nào từ deck lên tay (trừ Scout) bằng cách pay 800 LP. Hiệu ứng gần như giúp bạn tiếp cận được với tất cả các lá bài trong tộc bài này.

Hơn nữa mỗi copy của Scout có thể kích hoạt hiệu ứng với giới hạn sử dụng riêng biệt, điều này có thể giúp cho bạn lấy tài nguyên lên tay nhiều hơn là 1 trong lượt. 

Monolith sẽ bù đắp lại cho bạn các quái thú Qli đã được sử dụng cho triệu hồi hiến tế ở mỗi end phase bằng cách cho bạn rút thêm số lá bài tương ứng với các quái thú đã bị hiến tế.

Các quái thú effect pendulum

Các quái thú effect pendulum có level từ 6 đến 8.

Hiệu ứng pendulum của các quái thú này gây ảnh hưởng đến ATK của các quái thú trên sân:

Các quái thú Qli scale 1 giúp cho các quái thú Qli của bạn tăng thêm 300 ATK.

Các quái thú Qli scale 9 làm cho các quái thú mà đối phương điều khiển giảm 300 ATK.

Khi các quái thú Qli được triệu hồi thường

Các quái Qli thú này có thể được triệu hồi bình thường mà không cần hiến tế. Nếu bạn triệu hồi đặc biệt các quái thú này hoặc triệu hồi bình thường chúng mà không sử dụng hiến tế, level của chúng sẽ bị giảm còn 4 và ATK gốc sẽ bị giảm xuống còn 1800.

Một hiệu ứng chung thứ 2 của các quái thú Qli này nếu quái thú được triệu hồi thường, các quái thú này sẽ trở nên miễn nhiễm với những hiệu ứng được kích hoạt của quái thú có level/rank gốc thấp hơn level hiện tại của quái thú Qli đó.  

Hiệu ứng quái thú riêng của các quái thú Qli sẽ có đặc trưng tương ứng với level của chúng:

Qliphort Helix và Qliphort Carrier (Level 6)

R Rarity
Qliphort Helix
R Rarity
Qliphort Helix
Qliphort Helix

Qliphort Helix

6

9

 • Loại:
 • Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • EARTH

 • Tộc:
 • Machine

 • Archetype:
 • Qli

 • ATK:
 • 2400

 • DEF:
 • 1000

Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum]
Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú "Qli" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 300 ATK.
----------------------------------------
[Hiệu ứng quái thú]
Bạn có thể Triệu hồi Bình thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường mà không cần Hiến tế, hoặc được Triệu hồi Đặc biệt, Cấp của nó sẽ trở thành 4 và ATK ban đầu của nó trở thành 1800. Nếu lá bài này được Triệu hồi / Triệu hồi Úp Thường, nó không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng kích hoạt từ bất kỳ quái thú nào có Cấp / Thứ hạng ban đầu thấp hơn so với Cấp độ hiện tại của lá bài này. Nếu lá bài này bị Hiến Tế: Bạn có thể chọn vào 1 Bài Phép / Bẫy trên sân; phá hủy nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You cannot Special Summon monsters, except "Qli" monsters. This effect cannot be negated. All monsters your opponent controls lose 300 ATK. ---------------------------------------- [ Monster Effect ] You can Normal Summon this card without Tributing. If this card is Normal Summoned without Tributing, or is Special Summoned, its Level becomes 4 and its original ATK becomes 1800. If this card is Normal Summoned/Set, it is unaffected by activated effects from any monster whose original Level/Rank is lower than this card's current Level. If this card is Tributed: You can target 1 Spell/Trap Card on the field; destroy it.


SR Rarity
Qliphort Carrier
SR Rarity
Qliphort Carrier
Qliphort Carrier

Qliphort Carrier

6

1

 • Loại:
 • Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • EARTH

 • Tộc:
 • Machine

 • Archetype:
 • Qli

 • ATK:
 • 2400

 • DEF:
 • 1000

Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum]
Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú "Qli" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Tất cả "Qli" mà bạn điều khiển nhận được 300 ATK.
----------------------------------------
[Hiệu ứng quái thú]
Bạn có thể Triệu hồi Bình thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường mà không cần Hiến tế, hoặc được Triệu hồi Đặc biệt, Cấp của nó sẽ trở thành 4 và ATK ban đầu của nó trở thành 1800. Nếu lá bài này được Triệu hồi / Triệu hồi Úp Thường, nó không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng kích hoạt từ bất kỳ quái thú nào có Cấp / Thứ hạng ban đầu thấp hơn so với Cấp độ hiện tại của lá bài này. Nếu lá bài này được Hiến tế: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú trên sân; trả lại lên tay.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You cannot Special Summon monsters, except "Qli" monsters. This effect cannot be negated. All "Qli" monsters you control gain 300 ATK. ---------------------------------------- [ Monster Effect ] You can Normal Summon this card without Tributing. If this card is Normal Summoned without Tributing, or is Special Summoned, its Level becomes 4 and its original ATK becomes 1800. If this card is Normal Summoned/Set, it is unaffected by activated effects from any monster whose original Level/Rank is lower than this card's current Level. If this card is Tributed: You can target 1 monster on the field; return it to the hand.


Các quái thú này có khả năng kích hoạt hiệu ứng khi bị hiến tế.

 • Carrier có thể đẩy 1 quái thú trên sân về tay (có target).
 • Helix có thể tiêu diệt 1 phép/bẫy trên sân (có target).

Qliphort Disk và Qliphort Cephalopod (Level 7)

R Rarity
Qliphort Disk
R Rarity
Qliphort Disk
Qliphort Disk

Qliphort Disk

7

1

 • Loại:
 • Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • EARTH

 • Tộc:
 • Machine

 • Archetype:
 • Qli

 • ATK:
 • 2800

 • DEF:
 • 1000

Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum]
Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú "Qli" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Tất cả "Qli" mà bạn điều khiển nhận được 300 ATK.
----------------------------------------
[Hiệu ứng quái thú]
Bạn có thể Triệu hồi Bình thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường mà không cần Hiến tế, hoặc được Triệu hồi Đặc biệt, Cấp của nó sẽ trở thành 4 và ATK ban đầu của nó trở thành 1800. Nếu lá bài này được Triệu hồi / Triệu hồi Úp Thường, nó không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng kích hoạt từ bất kỳ quái thú nào có Cấp / Thứ hạng ban đầu thấp hơn so với Cấp độ hiện tại của lá bài này. Khi lá bài này được Triệu hồi Hiến tế bằng cách Hiến tế "Qli" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 2 "Qli" từ Deck của bạn, nhưng hãy phá huỷ chúng trong End Phase.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You cannot Special Summon monsters, except "Qli" monsters. This effect cannot be negated. All "Qli" monsters you control gain 300 ATK. ---------------------------------------- [ Monster Effect ] You can Normal Summon this card without Tributing. If this card is Normal Summoned without Tributing, or is Special Summoned, its Level becomes 4 and its original ATK becomes 1800. If this card is Normal Summoned/Set, it is unaffected by activated effects from any monster whose original Level/Rank is lower than this card's current Level. When this card is Tribute Summoned by Tributing a "Qli" monster(s): You can Special Summon 2 "Qli" monsters from your Deck, but destroy them during the End Phase.


N Rarity
Qliphort Cephalopod
N Rarity
Qliphort Cephalopod
Qliphort Cephalopod

Qliphort Cephalopod

7

9

 • Loại:
 • Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • EARTH

 • Tộc:
 • Machine

 • Archetype:
 • Qli

 • ATK:
 • 2800

 • DEF:
 • 1000

Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum]
Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú "Qli" Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 300 ATK.
----------------------------------------
[Hiệu ứng quái thú]
Bạn có thể Triệu hồi Bình thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường mà không cần Hiến tế, hoặc được Triệu hồi Đặc biệt, Cấp của nó sẽ trở thành 4 và ATK ban đầu của nó trở thành 1800. Nếu lá bài này được Triệu hồi / Triệu hồi Úp Thường, nó không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng kích hoạt từ bất kỳ quái thú nào có Cấp / Thứ hạng ban đầu thấp hơn so với Cấp độ hiện tại của lá bài này. Khi lá bài này được Triệu hồi bằng cách "Qli" : Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; Nếu đối thủ của bạn có nhiều quái thú trong Mộ của họ hơn bạn, bạn sẽ nhận được LP tương đương với sự khác biệt x 300 và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra cùng một lượng sát thương cho đối thủ của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You can only Special Summon "Qli" monsters. This effect cannot be negated. All monsters your opponent controls lose 300 ATK. ---------------------------------------- [ Monster Effect ] You can Normal Summon this card without Tributing. If this card is Normal Summoned without Tributing, or is Special Summoned, its Level becomes 4 and its original ATK becomes 1800. If this card is Normal Summoned/Set, it is unaffected by activated effects from any monster whose original Level/Rank is lower than this card's current Level. When this card is Tribute Summoned by Tributing a "Qli" monster(s): You can activate this effect; if your opponent has more monsters in their Graveyard than you do, you gain LP equal to the difference x 300, and if you do, inflict the same amount of damage to your opponent.


Các quái thú này có khả năng kích hoạt hiệu ứng nếu được triệu hồi hiến tế bằng quái thú Qli.

 • Cephalopod hỗ trợ khả năng hồi Lp cho người chơi.
 • Disk giúp bạn triệu hồi đến 2 quái thú Qli từ deck, chúng sẽ bị tiêu diệt ở cuối lượt.

Qliphort Shell và Qliphort Stealth (Level 8)

N Rarity
Qliphort Shell
N Rarity
Qliphort Shell
Qliphort Shell

Qliphort Shell

8

9

 • Loại:
 • Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • EARTH

 • Tộc:
 • Machine

 • Archetype:
 • Qli

 • ATK:
 • 2800

 • DEF:
 • 1000

Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum]
Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú "Qli" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 300 ATK.
----------------------------------------
[Hiệu ứng quái thú]
Bạn có thể Triệu hồi Bình thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường mà không cần Hiến tế, hoặc được Triệu hồi Đặc biệt, Cấp của nó sẽ trở thành 4 và ATK ban đầu của nó trở thành 1800. Nếu lá bài này được Triệu hồi / Triệu hồi Úp Thường, nó không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng kích hoạt từ bất kỳ quái thú nào có Cấp / Thứ hạng ban đầu thấp hơn so với Cấp độ hiện tại của lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường bằng cách "Qli" , nó có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase và nếu tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You cannot Special Summon monsters, except "Qli" monsters. This effect cannot be negated. All monsters your opponent controls lose 300 ATK. ---------------------------------------- [ Monster Effect ] You can Normal Summon this card without Tributing. If this card is Normal Summoned without Tributing, or is Special Summoned, its Level becomes 4 and its original ATK becomes 1800. If this card is Normal Summoned/Set, it is unaffected by activated effects from any monster whose original Level/Rank is lower than this card's current Level. If this card is Normal Summoned by Tributing a "Qli" monster(s), it can make a second attack during each Battle Phase, and if it attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.


R Rarity
Qliphort Stealth
R Rarity
Qliphort Stealth
Qliphort Stealth

Qliphort Stealth

8

1

 • Loại:
 • Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • EARTH

 • Tộc:
 • Machine

 • Archetype:
 • Qli

 • ATK:
 • 2800

 • DEF:
 • 1000

Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum]
Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú "Qli" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Tất cả "Qli" mà bạn điều khiển nhận được 300 ATK.
----------------------------------------
[Hiệu ứng quái thú]
Bạn có thể Triệu hồi Bình thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường mà không cần Hiến tế, hoặc được Triệu hồi Đặc biệt, Cấp của nó sẽ trở thành 4 và ATK ban đầu của nó trở thành 1800. Nếu lá bài này được Triệu hồi / Triệu hồi Úp Thường, nó không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng kích hoạt từ bất kỳ quái thú nào có Cấp / Thứ hạng ban đầu thấp hơn so với Cấp độ hiện tại của lá bài này. Khi lá bài này được Triệu hồi bằng cách "Qli" : Bạn có thể chọn vào 1 lá bài trên sân; trả lại lên tay. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt hiệu ứng này.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You cannot Special Summon monsters, except "Qli" monsters. This effect cannot be negated. All "Qli" monsters you control gain 300 ATK. ---------------------------------------- [ Monster Effect ] You can Normal Summon this card without Tributing. If this card is Normal Summoned without Tributing, or is Special Summoned, its Level becomes 4 and its original ATK becomes 1800. If this card is Normal Summoned/Set, it is unaffected by activated effects from any monster whose original Level/Rank is lower than this card's current Level. When this card is Tribute Summoned by Tributing a "Qli" monster(s): You can target 1 card on the field; return it to the hand. Your opponent cannot activate cards or effects in response to this effect's activation.


Tương tự như các Qli level 7, các quái thú Qli level 8 cũng có khả năng kích hoạt hiệu ứng nếu được triệu hồi hiến tế bằng quái thú Qli.

 • Shell có thể đấm 2 lần trong battle phase và gây thiệt hại xuyên thủ.
 • Stealth có thể đẩy 1 lá bài trên sân về tay (có target).

Apoqliphort Skybase (Level 9)

Các quái thú Qli (Apoqliphort) level 9 trở lên không phải là các quái thú pendulum. Những quái thú này yêu cầu đến 3 quái thú Qli cho triệu hội hiến tế. Các quái thú Apoqliphort được triệu hồi thường khi ở trên sân, ngoài khả năng miễn nhiễm với những hiệu ứng được kích hoạt của quái thú có level/rank gốc thấp hơn level hiện tại của chính nó, các quái thú này còn có thêm khả năng miễn nhiễm với hiệu ứng của các lá bài phép và bẫy.

Skybase là 1 quái thú Apoqliphort có khả năng chiếm quyền điều khiển 1 quái thú của đối phương (có target) cho đến end phase của lượt đó. Hiệu ứng này không giới hạn những thao tác cảu bạn lên quái thú của đối phương nên bạn có thể sử dụng những quái thú này để hiến tế, tấn công, làm nguyên liệu, làm cost và có thể tận dụng luôn cả hiệu ứng của chúng.


Các lá bài hổ trợ khác

 

Extra deck

Extra deck có vẻ là không quá cần thiết đối với Qli.

Các quái thú rank 4 thông dụng

Khi được triệu hồi thường không có hiến tế hoặc khi được triệu hồi đặc biệt, level của các quái thú Qli sẽ biến thành 4.

Các quái thú xyz thông dụng khác

R Rarity
Digital Bug Rhinosebus
R Rarity
Digital Bug Rhinosebus
Digital Bug Rhinosebus

Digital Bug Rhinosebus

7

 • Loại:
 • XYZ Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Insect

 • Archetype:
 • Digital Bug

 

Destiny Draw (Skill Card) và Swing Into Action: Pendulum Summon! (Skill Card) (Một số skill thích hợp cho deck)

 


Lối chơi của deck

 

Apoqliphort Skybase (Big boss)

Lối chơi của deck Qli tập trung vào mục tiêu cuối cùng là lên được các quái thú chủ lực là các quái thú Apoqliphort. Để có thể triệu hồi được các quái thú Apoqliphort, bạn cần phải có được 3 quái thú Qli trên sân trước đó.

Summoner's Art và Qliphort Scout (Searcher)

Scout là 1 quái thú quan trọng trong deck giúp bạn lấy lên tay được bất kỳ lá bài Qli nào. 

Bạn cần phải có được Scout trên tay càng sớm càng tốt, quái thú này sẽ giúp cho bạn tiếp cận được các phần còn lại bên trong bộ bài.

Để có thể lấy lên được Scout nhanh hơn bạn có thể sử dụng Summoner’s Art.

Qliphort Shell và Qliphort Stealth (Boss)

N Rarity
Qliphort Shell
N Rarity
Qliphort Shell
Qliphort Shell

Qliphort Shell

8

9

 • Loại:
 • Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • EARTH

 • Tộc:
 • Machine

 • Archetype:
 • Qli

 • ATK:
 • 2800

 • DEF:
 • 1000

Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum]
Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú "Qli" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 300 ATK.
----------------------------------------
[Hiệu ứng quái thú]
Bạn có thể Triệu hồi Bình thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường mà không cần Hiến tế, hoặc được Triệu hồi Đặc biệt, Cấp của nó sẽ trở thành 4 và ATK ban đầu của nó trở thành 1800. Nếu lá bài này được Triệu hồi / Triệu hồi Úp Thường, nó không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng kích hoạt từ bất kỳ quái thú nào có Cấp / Thứ hạng ban đầu thấp hơn so với Cấp độ hiện tại của lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường bằng cách "Qli" , nó có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase và nếu tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You cannot Special Summon monsters, except "Qli" monsters. This effect cannot be negated. All monsters your opponent controls lose 300 ATK. ---------------------------------------- [ Monster Effect ] You can Normal Summon this card without Tributing. If this card is Normal Summoned without Tributing, or is Special Summoned, its Level becomes 4 and its original ATK becomes 1800. If this card is Normal Summoned/Set, it is unaffected by activated effects from any monster whose original Level/Rank is lower than this card's current Level. If this card is Normal Summoned by Tributing a "Qli" monster(s), it can make a second attack during each Battle Phase, and if it attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.


R Rarity
Qliphort Stealth
R Rarity
Qliphort Stealth
Qliphort Stealth

Qliphort Stealth

8

1

 • Loại:
 • Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • EARTH

 • Tộc:
 • Machine

 • Archetype:
 • Qli

 • ATK:
 • 2800

 • DEF:
 • 1000

Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum]
Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú "Qli" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Tất cả "Qli" mà bạn điều khiển nhận được 300 ATK.
----------------------------------------
[Hiệu ứng quái thú]
Bạn có thể Triệu hồi Bình thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường mà không cần Hiến tế, hoặc được Triệu hồi Đặc biệt, Cấp của nó sẽ trở thành 4 và ATK ban đầu của nó trở thành 1800. Nếu lá bài này được Triệu hồi / Triệu hồi Úp Thường, nó không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng kích hoạt từ bất kỳ quái thú nào có Cấp / Thứ hạng ban đầu thấp hơn so với Cấp độ hiện tại của lá bài này. Khi lá bài này được Triệu hồi bằng cách "Qli" : Bạn có thể chọn vào 1 lá bài trên sân; trả lại lên tay. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt hiệu ứng này.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You cannot Special Summon monsters, except "Qli" monsters. This effect cannot be negated. All "Qli" monsters you control gain 300 ATK. ---------------------------------------- [ Monster Effect ] You can Normal Summon this card without Tributing. If this card is Normal Summoned without Tributing, or is Special Summoned, its Level becomes 4 and its original ATK becomes 1800. If this card is Normal Summoned/Set, it is unaffected by activated effects from any monster whose original Level/Rank is lower than this card's current Level. When this card is Tribute Summoned by Tributing a "Qli" monster(s): You can target 1 card on the field; return it to the hand. Your opponent cannot activate cards or effects in response to this effect's activation.


Ngoài quái thú chủ lực mà deck này nhắm đến, bạn cũng có thể triệu hồi các quái thú khác trong chiến thuật của Qli:

 • Stealth có thể target và đẩy 1 lá bài trên sân về tay khi được triệu hồi hiến tế lên sân bằng quái thú Qli khác. Chưa hết đối phương sẽ không thể chain trực tiếp vào hiệu ứng của quái thú này lúc kích hoạt, điều này đảm bảo cho bạn sự chắc chắn kích hoạt thành công hiệu ứng và loại bỏ 1 chướng ngại trên sân đối phương khi quái thú này được triệu hồi hiến tế.
 • Shell khi được triệu hồi hiến tế bằng quái thú Qli có thể hưởng thêm được hiệu ứng đánh 2 lần và xuyên thủ giúp bạn có thể kết thúc game sớm khi phải đối đầu với những deck nhây khác.

Kết hợp deck cùng với các tech card

R Rarity
Qliphort Helix
R Rarity
Qliphort Helix
Qliphort Helix

Qliphort Helix

6

9

 • Loại:
 • Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • EARTH

 • Tộc:
 • Machine

 • Archetype:
 • Qli

 • ATK:
 • 2400

 • DEF:
 • 1000

Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum]
Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú "Qli" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 300 ATK.
----------------------------------------
[Hiệu ứng quái thú]
Bạn có thể Triệu hồi Bình thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường mà không cần Hiến tế, hoặc được Triệu hồi Đặc biệt, Cấp của nó sẽ trở thành 4 và ATK ban đầu của nó trở thành 1800. Nếu lá bài này được Triệu hồi / Triệu hồi Úp Thường, nó không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng kích hoạt từ bất kỳ quái thú nào có Cấp / Thứ hạng ban đầu thấp hơn so với Cấp độ hiện tại của lá bài này. Nếu lá bài này bị Hiến Tế: Bạn có thể chọn vào 1 Bài Phép / Bẫy trên sân; phá hủy nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You cannot Special Summon monsters, except "Qli" monsters. This effect cannot be negated. All monsters your opponent controls lose 300 ATK. ---------------------------------------- [ Monster Effect ] You can Normal Summon this card without Tributing. If this card is Normal Summoned without Tributing, or is Special Summoned, its Level becomes 4 and its original ATK becomes 1800. If this card is Normal Summoned/Set, it is unaffected by activated effects from any monster whose original Level/Rank is lower than this card's current Level. If this card is Tributed: You can target 1 Spell/Trap Card on the field; destroy it.


SR Rarity
Qliphort Carrier
SR Rarity
Qliphort Carrier
Qliphort Carrier

Qliphort Carrier

6

1

 • Loại:
 • Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • EARTH

 • Tộc:
 • Machine

 • Archetype:
 • Qli

 • ATK:
 • 2400

 • DEF:
 • 1000

Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum]
Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú "Qli" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Tất cả "Qli" mà bạn điều khiển nhận được 300 ATK.
----------------------------------------
[Hiệu ứng quái thú]
Bạn có thể Triệu hồi Bình thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường mà không cần Hiến tế, hoặc được Triệu hồi Đặc biệt, Cấp của nó sẽ trở thành 4 và ATK ban đầu của nó trở thành 1800. Nếu lá bài này được Triệu hồi / Triệu hồi Úp Thường, nó không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng kích hoạt từ bất kỳ quái thú nào có Cấp / Thứ hạng ban đầu thấp hơn so với Cấp độ hiện tại của lá bài này. Nếu lá bài này được Hiến tế: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú trên sân; trả lại lên tay.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You cannot Special Summon monsters, except "Qli" monsters. This effect cannot be negated. All "Qli" monsters you control gain 300 ATK. ---------------------------------------- [ Monster Effect ] You can Normal Summon this card without Tributing. If this card is Normal Summoned without Tributing, or is Special Summoned, its Level becomes 4 and its original ATK becomes 1800. If this card is Normal Summoned/Set, it is unaffected by activated effects from any monster whose original Level/Rank is lower than this card's current Level. If this card is Tributed: You can target 1 monster on the field; return it to the hand.


Helix và Carrier có thể sử dụng được hiệu ứng trigger của chúng khi được hiến tế.

Các quái thú như Helix và Carrier không cần thiết phải triệu hồi hiến tế.

Hiệu ứng của Helix và Carrier có thể kích hoạt kể cả khi chúng dùng cho hiến tế bởi những mục đích khác. Tận dụng khả năng triệu hồi thường mà không cần hiến tế của các quái thú Qli cùng với các tech card yêu cầu hiến tế quái thú để kích hoạt, bạn có thể có đến 2 lần disrupt trong lượt đối phương.

Saqlifice có thể bù một phần ATK cho các quái thú này giúp chúng có thể gây thêm một xíu khó khăn cho đối thủ.

Saqlifice và Magical Hats (Trang bị hỗ trợ)

Saqlifice là lá bài trang bị dành cho Qli. Lá bài này mang 3 hiệu ứng và cả 3 hiệu ứng đều có thể được tận dụng giúp cho deck tăng tiến thêm sức mạnh cũng như có thể bù đắp tài nguyên quái thú cho deck.

Khi các quái thú Qli được triệu hồi đặc biệt hoặc triệu hồi thường mà không có hiến tế sẽ bị giảm ATK xuống chỉ còn 1800. Trang bị Saqlifice có thể bù đắp lại 300 ATK cho các quái thú Qli.

Saqlifice còn giúp bạn tiết kiệm tài nguyên hiến tế cho các quái thú Qli cấp cao, quái thú được trang bị Saqlifice được xem như là 2 hiến tế cho 1 quái thú Qli khi triệu hồi hiến tế.

Ngoài ra, khi lá bài này bị đưa từ sân xuống mộ, bạn có thể lấy từ deck lên tay thêm 1 quái thú Qli nữa giúp cho bạn có được sự chuẩn bị về quái thú trong các lượt tiếp theo.

Saqlifice có thể được kéo lên từ deck nhờ Scout.

Bạn có thể tận dụng hiệu ứng search không giới hạn trong lượt của Saqlifice, bạn có thể kéo thẳng 2 Saqlifice từ deck ra nhờ Magical Hats để có thể tăng thêm một lượng tài nguyên lớn cho Qli. 


Tạm kết

 

Apoqliphort Towers (Quái thú chủ lực cuối cùng)

Qli là một deck pendulum với lối chơi triệu hồi hiến tế sử dụng kèm với các lá bài bẫy phép khác gây khó chịu cho đối thủ. Lối chơi của deck không combo dài dòng nên dễ tiếp cận với các player.

Apoqliphort Skybase vẫn chưa phải là quái thú chủ lực của Qli. Quái thú chủ lực cao cấp nhất của Qli chính là Apoqliphort Towers với hiệu ứng giựt card của đối phương. Quái thú này hiện tại chưa xuất hiện trong Duel Links.

Hãy cùng xem sự thể hiện của quái thú này như thế nào trong Master Duel và so sánh lối chơi của Qli trong Duel Links và Master Duel có sự khác nhau hay không nhé.Đơn vị đồng hành:

- Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS