Hướng Dẫn Chơi D/D/D

Hướng Dẫn Chơi D/D/D

 Lúc tui viết bài viết này (8/6/2022) deck này hiện đang tier 1

D/D/D là bộ bài có 1 đống kiểu triệu hồi, từ Fusion, Synchro, Xyz, Pendulum đến Link ( thiếu mỗi Ritual ). nên người chơi D/D/D có nhiều cách để chơi khiến mirror match không nhàm chán như những deck khác.
 
 Deck D/D/D có khả năng search rất mạnh, với ATK cao dẫn đến việc OTK cực mạnh, tuy nhiên do DEF yếu như tình cảm crush dành cho bạn nên đây không phải là một deck tốt khi đi đầu ( nếu chơi thuần )

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Skill ( Linh Hồn Của Deck )

  

Command of the Doom King (Skill Card) (100%)

UR Rarity
Command of the Doom King (Skill Card)
UR Rarity
Command of the Doom King (Skill Card)
Command of the Doom King (Skill Card)
Command of the Doom King (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm Vùng Pendulum vào sân của bạn.
Hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu. Chọn 1 "D / D / D Doom King Armageddon" từ tay của bạn và thêm nó vào Extra Deck của bạn mặt ngửa.
Sau đó, chọn tối đa 1 Quái thú Pendulum "D/D" từ sân và Bộ bài của bạn tương ứng, rồi đặt (chúng) vào (các) Vùng Pendulum của bạn. Sau đó, vô hiệu hoá tác dụng của những lá bài này cho đến hết lượt tiếp theo của bạn.
Kỹ năng này chỉ có thể kích hoạt và được sử dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với một Bộ bài (không bao gồm Bộ bài Phụ) có chứa ít nhất 5 Quái thú Pendulum "D/D/D".)


Hiệu ứng gốc (EN):

Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm Vùng Pendulum vào sân của bạn. Hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu. Chọn 1 "D / D / D Doom King Armageddon" từ tay của bạn và thêm nó vào Extra Deck của bạn mặt ngửa. Sau đó, chọn tối đa 1 Quái thú Pendulum "D / D" tương ứng từ Sân / Bộ bài của bạn và đặt nó vào Vùng Pendulum của bạn, nhưng ứng của nó bị vô hiệu hoá. Vào đầu lượt tiếp theo của bạn, trả lại tất cả các lá bài trong Vùng Pendulum về Bộ bài của bạn. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài có 6 Quái thú Pendulum "D / D / D" trở lên, bao gồm 1 hoặc nhiều "D / D / D Doom King Armageddon" (Không bao gồm Extra Deck.)


Skill quan trọng nhất của cái deck này, nó cho phép bạn tăng 1 đống consistency chứ không như 1 deck ATK 3000 DEF 2500 8 sao normal monster nào đó. 


Skill này không những ném 1 cục gạch từ tay vô Extra Deck để ném thêm 1 cục gạch khác trong bộ bài và 1 con ml nào đó từ sân vô Pendulum Zones, mà còn làm mỏng deck tăng tỉ lệ bóc ra bài ngon, hoặc search scale đẹp để Pendulum Summon dễ hơn.Core Deck

  Những lá bài quan trọng, có những lá dưới đây deck này mới có thể chơi ổn và mạnh ở meta này được

D/D/D Doom King Armageddon (x3)

UR Rarity
D/D/D Doom King Armageddon
UR Rarity
D/D/D Doom King Armageddon
D/D/D Doom King Armageddon
DARK 84
D/D/D Doom King Armageddon
Quỷ D/D vua diệt vong Armageddon
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "D/D" mà bạn điều khiển; nó tăng 800 ATK cho đến hết lượt này (ngay cả khi lá bài này rời sân).
[ Hiệu ứng quái thú ]
Một lần trong lượt, nếu (các) quái thú bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số các quái thú đó; lá bài này tăng ATK bằng với ATK gốc của quái thú đó cho đến hết lượt này. Lá bài này không thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn trong lượt hiệu ứng này được kích hoạt. Không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng Phép/Bẫy mà không chọn mục tiêu lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 "D/D" monster you control; it gains 800 ATK until the end of this turn (even if this card leaves the field). [ Monster Effect ] Once per turn, if a monster(s) you control is destroyed by battle or card effect: You can target 1 of those monsters; this card gains ATK equal to that monster's original ATK until the end of this turn. This card cannot attack your opponent directly during the turn this effect is activated. Cannot be destroyed by Spell/Trap effects that do not target this card.


 là lá bài cần thiết để kích hoạt skill, D/D/D Doom King Armageddon có scale 4, Level 8, ATK cao, và hiệu ứng thì không ai quan tâm cho lắm :). Với Scale 4 là một Scale rất rộng đối với D/D/D, Level 8 là tiền đồ giúp bộ bài này dễ dàng triệu hồi Xyz những quái Rank 8. Với ATK 3000, giúp bạn dễ dàng vượt qua những boss monster đối phương hoặc tự sát với boss đối phương và turn sau pendulum summon lại :).

D/D Savant Kepler (x3)

SR Rarity
D/D Savant Kepler
SR Rarity
D/D Savant Kepler
D/D Savant Kepler
DARK 110
D/D Savant Kepler
Nhà bác học D/D Kê-ple
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Bạn không thể Triệu hồi Pendulum các quái thú, ngoại trừ quái thú "D/D" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Một lần trong lượt, trong Standby Phase của bạn: Giảm Quy mô Pendulum của lá bài này đi 2 (tối thiểu 1), sau đó phá huỷ tất cả quái thú bạn điều khiển có Cấp lớn hơn hoặc bằng Quy mô Pendulum của lá bài này, ngoại trừ quái thú "D/D" .
[ Hiệu ứng quái thú ]
Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D Savant Kepler" một lần trong lượt.
● Chọn mục tiêu 1 lá bài "D/D" khác mà bạn điều khiển; trả nó về tay.
● Thêm 1 lá bài "Dark Contract" từ Deck của bạn lên tay bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You cannot Pendulum Summon monsters, except "D/D" monsters. This effect cannot be negated. Once per turn, during your Standby Phase: Reduce this card's Pendulum Scale by 2 (min. 1), then destroy all monsters you control with a Level greater than or equal to this card's Pendulum Scale, except "D/D" monsters. [ Monster Effect ] If this card is Normal or Special Summoned: You can activate 1 of these effects. You can only use this effect of "D/D Savant Kepler" once per turn. ● Target 1 other "D/D" card you control; return it to the hand. ● Add 1 "Dark Contract" card from your Deck to your hand.


 searcher của deck auto x3 :). Kepler cho phép bạn thực hiện hiệu ứng của nó khi được triệu hồi ra, thường là để search "Dark Contract" từ bộ bài, hoặc để target 1 "D/D" khác và đưa nó về tay. 

 Kepler vừa là starter, vừa là lá để skill đưa vào Pendulum Zone với Scale 10, giúp Kepler dễ dàng hỗ trợ cho các quái Level 8 của D/D/D nhảy thành công ra sân, tuy điểm yếu là mỗi lượt tự trừ bản thân 2 Scale nhưng do skill nên bạn thường sẽ kết thúc ván game trước khi lá này bị trừ Scale gây khó dễ cho bạn

D/D Savant Thomas (x3)

R Rarity
D/D Savant Thomas
R Rarity
D/D Savant Thomas
D/D Savant Thomas
DARK 86
D/D Savant Thomas
Nhà bác học D/D Tô-mát
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 2600


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể thêm 1 quái thú Pendulum "D/D" ngửa mặt từ Extra Deck lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D Savant Thomas" một lần trong lượt.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "D/D" trong Vùng Pendulum của bạn; phá huỷ lá bài đó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "D/D/D" Cấp 8 từ Deck của bạn trong Thế Thủ, nhưng trong phần còn lại của lượt này, hiệu ứng của nó (nếu có) bị vô hiệu hoá, cũng như mọi hiệu ứng của nó. sát thương chiến đấu mà đối thủ của bạn nhận sẽ giảm đi một nửa. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D Savant Thomas" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] During your Main Phase: You can add 1 face-up "D/D" Pendulum Monster from your Extra Deck to your hand. You can only use this effect of "D/D Savant Thomas" once per turn. [ Monster Effect ] You can target 1 "D/D" card in your Pendulum Zone; destroy that card, and if you do, Special Summon 1 Level 8 "D/D/D" monster from your Deck in Defense Position, but for the rest of this turn, its effects (if any) are negated, also any battle damage your opponent takes becomes halved. You can only use this effect of "D/D Savant Thomas" once per turn.


 Thật ra nói thẳng ra thì Scale 6 không hề rộng, nhưng ở trường hợp của deck D/D/D hiện tại, Scale của Thomas vẫn dùng được do xoay quanh quái Level 8, và Thomas cũng là quái thú Level 8 nên hỗ trợ rất mạnh cho việc Xyz.


 2 Hiệu ứng Pendulum lẫn Monster của Thomas đều mạnh cả, ở hiệu ứng Pendulum cho phép Thomas recycle 1 lá từ Extra Deck về tay, nhưng hiệu ứng này chưa bao giờ được sài đâu vì bạn end game trước khi nó được kích hoạt rồi :).

 Thứ mạnh nhất của Thomas là hiệu ứng của nó, cho phép Thomas bắn 1 lá D/D ở Pendulum Zone để nhảy 1 quái D/D Level 8 từ Deck lên sân, đúng vậy, là LEVEL 8 !!!. Tuy hiệu ứng này khiến đối phương chia đôi sát thương phải nhận cả lượt này, nhưng nếu bạn đi trước thì không ảnh hưởng lắm.

D/D Swirl Slime (x1-2)

UR Rarity
D/D Swirl Slime
UR Rarity
D/D Swirl Slime
D/D Swirl Slime
DARK 2
D/D Swirl Slime
Nhầy hình xoáy D/D
 • ATK:

 • 200

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này trong tay bạn: Bạn có thể Triệu hồi 1 "D/D/D" từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay bạn làm Nguyên liệu Fusion, bao gồm cả lá bài này. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "D/D" từ tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "D/D Swirl Slime" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is in your hand: You can Fusion Summon 1 "D/D/D" Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand as Fusion Materials, including this card. You can banish this card from your Graveyard; Special Summon 1 "D/D" monster from your hand. You can only use each effect of "D/D Swirl Slime" once per turn.


 Swirl Slime cho phép bạn dung hợp ra High King Genghis và cũng là một trong những tấm cứu bạn khỏi brick nếu không bóc ra Kepler hay Armageddon.


 Ngoài ra bạn có thể loại khỏi cuộc chơi lá bài này từ mộ để nhảy 1 quái D/D khác lên
 
 Lưu Ý : Dù đem để ra High King Genghis khi brick, nhưng nếu bạn bóc cả 2 hoặc 3 Swirl Slime thì vẫn tính là brick.

D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok (x1-2)

SR Rarity
D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok
SR Rarity
D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok
D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok
DARK 85
D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok
Quỷ D/D vua vực quên lãng Ragnarok
 • ATK:

 • 2200

 • DEF:

 • 3000


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Nếu bạn Triệu hồi Đặc biệt một (hoặc nhiều) quái thú "D/D" , ngoại trừ trong Damage Step: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "D/D" trong Mộ của bạn; bất kỳ thiệt hại chiến đấu nào mà đối thủ của bạn nhận sẽ bị giảm một nửa trong thời gian còn lại của lượt này, đồng thời Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó, và nếu bạn làm điều đó, nhận 1000 điểm thiệt hại. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok" một lần mỗi lượt.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "D/D/D" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok" một lần mỗi lượt. Một lần trong lượt: Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú "D/D" khác, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú đối thủ điều khiển; loại bỏ nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] If you Special Summon a "D/D" monster(s), except during the Damage Step: You can target 1 "D/D" monster in your Graveyard; any battle damage your opponent takes becomes halved for the rest of this turn, also Special Summon that monster, and if you do, take 1000 damage. You can only use this effect of "D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok" once per turn. [ Monster Effect ] If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 "D/D/D" monster in your Graveyard; Special Summon it. You can only use this effect of "D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok" once per turn. Once per turn: You can Tribute 1 other "D/D" monster, then target 1 monster your opponent controls; banish it.


  King Abyss Ragnarok có Pendulum Effect rất mạnh, nhưng bị skill negate cũng như meta hiện tại không nhảy quái D/D quá nhiều lần nên Pendulum Effect cực phế, nhưng được cái Level 8 :3


  King Abyss Ragnarok cho phép bạn nhảy 1 quái D/D/D từ mộ. Bạn có thể hiến tế 1 quái D/D để target 1 quái đối phương và banish nó. Lá bài này do không gọi quái từ deck như Thomas nên thường được chơi 1, ngoài ra effect King Abyss Ragnarok cho phép bạn gọi 1 quái D/D/D từ mộ sau đó bạn hiến tế quái vừa gọi ( nếu quái đó là Pendulum sẽ trở về Extra Deck ) và target 1 quái đối phương banish nó, vừa recycle vừa -1 đối phương.

 Nhưng do bóc lên lúc đầu thì brick và search được nên thường chỉ cần x1 là đủ :3

D/D Orthros (x1)

SR Rarity
D/D Orthros
SR Rarity
D/D Orthros
D/D Orthros
DARK 43
D/D Orthros
Orthros D/D
 • ATK:

 • 600

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá Bài Phép/Bẫy trên sân và 1 lá bài "D/D" hoặc "Dark Contract" khác mà bạn điều khiển; phá hủy chúng.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Khi bạn nhận sát thương chiến đấu hoặc hiệu ứng: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt lên sân của bạn, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Loại Ma quỷ.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 Spell/Trap Card on the field and 1 other "D/D" or "Dark Contract" card you control; destroy them. [ Monster Effect ] When you take battle or effect damage: You can Special Summon this card from your hand. If this card is Special Summoned to your field, you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Fiend-Type monsters.


với Monster Effect thì lá này... làm nhỉ ấy nhỉ ?


 với scale 3, Orthros có Scale rất rộng và khi lá này khi ở Pendulum Scale, bạn có thể xem nó như MST phiên bản search được.

 Monster Effect tuy có thể có free 1 body nhảy ra để chặn thêm 1 đòn nữa nhưng khó có thể giúp bạn sống trong lượt đấy, và restrict chỉ triệu hồi quái Fiend khiến bạn khó triệu hồi quái Xyz như Galaxy-Eyes hơn nếu nhảy lá này khi bị burn bởi hiệu ứng các Dark Contract

Dark Contract with the Gate (x3)

SR Rarity
Dark Contract with the Gate
SR Rarity
Dark Contract with the Gate
Dark Contract with the Gate
Spell Continuous
Dark Contract with the Gate
Bản hợp đồng cổng địa ngục

  Hiệu ứng (VN):

  Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể thêm 1 quái thú "D/D" từ Deck lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Dark Contract với the Gate" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn: Chịu 1000 sát thương.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  During your Main Phase: You can add 1 "D/D" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Dark Contract with the Gate" once per turn. Once per turn, during your Standby Phase: Take 1000 damage.


   search chính của deck và được search bởi Kepler. ( lưu ý quái D/D/D được tính là quái D/D nên lá này có thể search cả quái D/D/D ).

  Dark Contract with the Witch (x1)

  R Rarity
  Dark Contract with the Witch
  R Rarity
  Dark Contract with the Witch
  Dark Contract with the Witch
  Trap Continuous
  Dark Contract with the Witch
  Bản hợp đồng nữ phù thuỷ

   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể gửi 1 "D/D" hoặc "Dark Contract" từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Dark Contract với the Witch" một lần mỗi lượt. Tất cả quái thú thuộc loại Fiend-Type mà bạn điều khiển chỉ nhận được 1000 ATK trong lượt của đối thủ. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn: Chịu 1000 sát thương.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can send 1 "D/D" or "Dark Contract" card from your hand to the Graveyard, then target 1 card on the field; destroy it. You can only use this effect of "Dark Contract with the Witch" once per turn. All Fiend-Type monsters you control gain 1000 ATK during your opponent's turn only. Once per turn, during your Standby Phase: Take 1000 damage.


    cho phép bạn gửi 1 "D/D" hoặc "Dark Contract" từ tay xuống mộ và target 1 lá trên sân và phá hủy nó, thường chỉ được dùng và search lên tay khi bạn đã cầm sẫn 1 Dark Contract With The Gate trên tay, với khả năng cho 1000 ATK cho quái Fiend của bạn vào lượt đối phương nên cũng coi như làm cho bao cát bạn trông "gigachad" hơn.


    Đừng cố chơi nhiều hơn x1 vì nó brick ( trừ khi bạn chơi D/D/D F2P )

   D/D/D Flame High King Genghis (x1)

   UR Rarity
   D/D/D Flame High King Genghis
   UR Rarity
   D/D/D Flame High King Genghis
   D/D/D Flame High King Genghis
   FIRE 8
   D/D/D Flame High King Genghis
   Quỷ D/D vua rực lửa tối cao Temujin
   • ATK:

   • 2800

   • DEF:

   • 2400


   Hiệu ứng (VN):

   1 Cấp độ 5 hoặc lớn hơn quái thú "D/D" + 1 quái thú "D/D" 
   Nếu "D/D" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến sân của bạn trong khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "D/D" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D/D Flame High King Genghis" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt của bạn, khi một Bài Phép / Bẫy, hoặc hiệu ứng của nó, được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   1 Level 5 or higher "D/D" monster + 1 "D/D" monster If another "D/D" monster(s) is Normal or Special Summoned to your field while you control this monster (except during the Damage Step): You can target 1 "D/D" monster in your GY; Special Summon it. You can only use this effect of "D/D/D Flame High King Genghis" once per turn. Once per your turn, when a Spell/Trap Card, or its effect, is activated (Quick Effect): You can negate the activation.


    Lá bài khiến cho Swirl Slime có ích trong deck, 

   chúng ta hãy phân tích sức mạnh siêu mạnh của lá này

    1> khi lá này được triệu hồi bạn sẽ dùng 1 quái D/D Level 8 và 1 Swirl Slime ( trong tất cả deck D/D hiện tại ). nếu có quái D/D khác nhảy lên sân, bạn có thể lôi 1 con D/D từ mộ ( thường là quái Level 8 ).
    
     2> đây là quái Level 8.
     
     3> ATK nó 2k8 có thể dễ dàng vượt qua boss monster với body tầm khá khác.

      4> Negate Spell/Trap trên sân mỗi lượt một lần mà không hề tốn cost.

    High King Genghis vừa là một support, vừa là 1 boss monster ( tùy cách chơi của bạn ). Tuy nhiên không thể phủ nhận con này mạnh vl.

   D/D/D Super Doom King Dark Armageddon (x0-1)

   UR Rarity
   D/D/D Super Doom King Dark Armageddon
   UR Rarity
   D/D/D Super Doom King Dark Armageddon
   D/D/D Super Doom King Dark Armageddon
   DARK1
   D/D/D Super Doom King Dark Armageddon
   Quỷ D/D siêu vua diệt vong tối Armageddon
   • ATK:

   • 3500

   • DEF:

   • 3000


   Hiệu ứng (VN):

   [ Hiệu ứng Pendulum ]
   Một lần trong lượt, nếu bạn có lá bài "D/D" trong Vùng Pendulum khác của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Xyz "D/D/D" từ Extra Deck của bạn, ngoại trừ "D/D/D Super Doom King Dark Armageddon".
   [ Hiệu ứng quái thú ]
   2 quái thú "D/D/D" Cấp 8
   Không thể được Triệu hồi Pendulum. Khi lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể đưa 1 quái thú Pendulum "D/D" ngửa mặt từ Extra Deck của bạn vào lá bài này làm nguyên liệu. Quái thú Pendulum bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi hiệu ứng bài. Một lần trong lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu các quái thú đối thủ điều khiển, bằng với số quái thú Pendulum bạn điều khiển; phá hủy chúng. Nếu lá bài này trong Vùng quái thú bị phá huỷ: Bạn có thể đặt lá bài này vào Vùng Pendulum của bạn.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   [ Pendulum Effect ] Once per turn, if you have a "D/D" card in your other Pendulum Zone: You can Special Summon 1 "D/D/D" Xyz Monster from your Extra Deck, except "D/D/D Super Doom King Dark Armageddon". [ Monster Effect ] 2 Level 8 "D/D/D" monsters Cannot be Pendulum Summoned. When this card is Xyz Summoned: You can attach 1 face-up "D/D" Pendulum Monster from your Extra Deck to this card as material. Pendulum Monsters you control cannot be destroyed by card effects. Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target monsters your opponent controls, equal to the number of Pendulum Monsters you control; destroy them. If this card in the Monster Zone is destroyed: You can place this card in your Pendulum Zone.


    với việc lên dễ từ 2 quái Level 8 D/D/D. lá bài này lại có khả năng cực mạnh

     
    lá này với 3500 ATK cho phép bạn tuyên bố blue-eyes là gạch đbrr. ngoài ra lá bài này còn có khả năng target và bắn bài trên sân đối phương tương ứng với quái Pendulum trên sân nên dọn sân rất tốt và giúp OTK dễ hơn. Nếu hết nguyên liệu Xyz, bạn có thể tách 1 quái Pendulum D/D từ Extra Deck vào lá này. Còn thở là còn bắn.

   D/D/D Dragonbane King Beowulf (80% đem x0. 20% đem x1)

   R Rarity
   D/D/D Dragonbane King Beowulf
   R Rarity
   D/D/D Dragonbane King Beowulf
   D/D/D Dragonbane King Beowulf
   DARK 8
   D/D/D Dragonbane King Beowulf
   Quỷ D/D vua hạ rồng Beowulf
   • ATK:

   • 3000

   • DEF:

   • 2500


   Hiệu ứng (VN):

   1 "D/D/D" + 1 quái thú "D/D"
   Nếu "D/D" mà bạn điều khiển tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn: Bạn có thể phá hủy tất cả các lá bài trong Vùng Phép & Bẫy.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   1 "D/D/D" monster + 1 "D/D" monster If a "D/D" monster you control attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent. Once per turn, during your Standby Phase: You can destroy all cards in the Spell & Trap Zones.


   chủ yếu lên sân lấy body level 8 và khiến Swirl Slime có ích hơn trong deck. khả năng xuyên giáp không quá nổi trội, thà sài Maxwell cho nhanh. còn khả năng bắn hết bài ở spell/trap zone thì quá chậm nên lá này càng ngày càng bị bơ đi để lấy 1 slot ở Extra Deck

   D/D/D Supersight King Zero Maxwell (10% đem x1. 90% đem x0)

   R Rarity
   D/D/D Supersight King Zero Maxwell
   R Rarity
   D/D/D Supersight King Zero Maxwell
   D/D/D Supersight King Zero Maxwell
   DARK 74
   D/D/D Supersight King Zero Maxwell
   Quỷ D/D vua siêu tầm nhìn Zero Maxwell
   • ATK:

   • 2800

   • DEF:

   • 2500


   Hiệu ứng (VN):

   [ Hiệu ứng Pendulum ]
   Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt trên sân; DEF của nó trở thành 0 cho đến hết lượt này (ngay cả khi lá bài này rời sân). Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D/D Supersight King Zero Maxwell" một lần trong lượt.
   [ Hiệu ứng quái thú ]
   Trước khi tính toán thiệt hại, nếu lá bài này tấn công một quái thú Thế Thủ của đối thủ: Bạn có thể thay đổi DEF của quái thú đối thủ đó về 0 cho đến khi kết thúc Damage Step. Nếu lá bài này tấn công một quái thú Thế Thủ, gây sát thương chiến đấu xuyên thấu. Bạn không nhận thiệt hại chiến đấu từ các chiến đấu liên quan đến lá bài này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   [ Pendulum Effect ] You can target 1 face-up monster on the field; its DEF becomes 0 until the end of this turn (even if this card leaves the field). You can only use this effect of "D/D/D Supersight King Zero Maxwell" once per turn. [ Monster Effect ] Before damage calculation, if this card attacks an opponent's Defense Position monster: You can change the DEF of that opponent's monster to 0 until the end of the Damage Step. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage. You take no battle damage from battles involving this card.


    dù xuyên giáp quá ghê gớm. nhưng Level 7 thì ở nơi này chúng tôi không chứa... xuất hiện chủ yếu và thậm chí chơi x3 ở deck F2P

   D/D Dog (27% đem x1, 73% đem x0)

   SR Rarity
   D/D Dog
   SR Rarity
   D/D Dog
   D/D Dog
   DARK 63
   D/D Dog
   Chó D/D
   • ATK:

   • 2000

   • DEF:

   • 2000


   Hiệu ứng (VN):

   [ Hiệu ứng Pendulum ]
   Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Fusion, Synchro hoặc Xyz mà đối thủ điều khiển; vô hiệu hoá hiệu ứng của nó cho đến hết lượt này, sau đó hủy lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D Dog" một lần trong lượt.
   [ Hiệu ứng quái thú ]
   Một lần trong lượt, nếu đối thủ Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú Fusion, Synchro hoặc Xyz (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số các quái thú đó; lượt này, quái thú ngửa mặt đó không thể tấn công, đồng thời hiệu ứng của nó bị vô hiệu hoá.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   [ Pendulum Effect ] You can target 1 Fusion, Synchro, or Xyz Monster your opponent controls; negate its effects until the end of this turn, then destroy this card. You can only use this effect of "D/D Dog" once per turn. [ Monster Effect ] Once per turn, if your opponent Special Summons a Fusion, Synchro, or Xyz Monster(s) (except during the Damage Step): You can target 1 of those monsters; this turn, that face-up monster cannot attack, also its effects are negated.


    dù là Level 6, nhưng do có khả năng negate nên được đem x1 để làm đối phương cay cú. bóc con này lên tay thì coi như là 90% brick, tưởng tượng hand có 1 Maxwell, 1 Dog, 1 BoM, 1 MST xem nào.

   D/D/D Oracle King d'Arc (98% đem x0, 2% đem x1)

   R Rarity
   D/D/D Oracle King d'Arc
   R Rarity
   D/D/D Oracle King d'Arc
   D/D/D Oracle King d'Arc
   DARK 7
   D/D/D Oracle King d'Arc
   Quỷ D/D vua tiên đoán d'Arc
   • ATK:

   • 2800

   • DEF:

   • 2000


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú "D/D"
   Thay vào đó, bất kỳ hiệu ứng nào gây sát thương cho bạn sẽ khiến bạn nhận được nhiều LP đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 "D/D" monsters Any effect that would inflict damage to you makes you gain that much LP, instead.


    Level 7

   Book of Moon (x2-3)

   UR Rarity
   Book of Moon
   UR Rarity
   Book of Moon
   Book of Moon
   Spell Quick
   Book of Moon
   Sách mặt trăng

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


     vừa không once per turn vừa là quick-play spell vừa úp quái đối phương xuống nên cản được Synchro, Xyz thậm chí cản được combo của vài deck

    Enemy Controller (x1-2)

    SR Rarity
    Enemy Controller
    SR Rarity
    Enemy Controller
    Enemy Controller
    Spell Quick
    Enemy Controller
    Điều khiển địch

     Hiệu ứng (VN):

     Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
     ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi tư thế chiến đấu của mục tiêu đó.
     ● Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển mục tiêu đó cho đến End Phase.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster your opponent controls; change that target's battle position. ● Tribute 1 monster, then target 1 face-up monster your opponent controls; take control of that target until the End Phase.


      Galaxy-Eyes của bạn cũng là Galaxy-Eyes của mình.


      khi quái Pendulum bị tribute sẽ về lại Extra Deck

      thậm chí bạn có thể né OTK bằng lá này.

     Treacherous Trap Hole (x0-2)

     SR Rarity
     Treacherous Trap Hole
     SR Rarity
     Treacherous Trap Hole
     Treacherous Trap Hole
     Trap Normal
     Treacherous Trap Hole
     Hang rơi lươn lẹo

      Hiệu ứng (VN):

      Nếu bạn không có Bài Bẫy trong Mộ của mình: Chọn mục tiêu vào 2 quái thú trên sân; phá huỷ các mục tiêu đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If you have no Trap Cards in your Graveyard: Target 2 monsters on the field; destroy those targets.


       lá bài control cực mạnh với khả năng bắn, nhưng thường được đem x1 do chừa 1 slot cho Enemy Controller, thậm chí là đem x0.      Extra Deck

       Bao gồm 1 đống quái body to và Rank 8.

      Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon, Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon và Galaxy-Eyes Cipher Dragon (x1)

      UR Rarity
      Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
      UR Rarity
      Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
      Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
      LIGHT
      Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
      Rồng quang tử giáp toàn thân mắt ngân hà
      • ATK:

      • 4000

      • DEF:

      • 3500


      Hiệu ứng (VN):

      3 quái thú Cấp 8
      Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Galaxy-Eyes" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu, ngoại trừ "Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon". (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 Lá bài Trang bị được trang bị cho lá bài này; đem chúng vào lá bài này làm nguyên liệu. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài úp mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      3 Level 8 monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Galaxy-Eyes" Xyz Monster you control as material, except "Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon". (Transfer its materials to this card.) Once per turn: You can target up to 2 Equip Cards equipped to this card; attach them to this card as material. Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up card your opponent controls; destroy it.


      SR Rarity
      Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
      SR Rarity
      Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
      Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
      LIGHT
      Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
      Rồng gươm mật mã mắt ngân hà
      • ATK:

      • 3200

      • DEF:

      • 2800


      Hiệu ứng (VN):

      3 quái thú Cấp 9
      Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Galaxy-Eyes" Rank 8 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Nếu lá bài được Triệu hồi Xyz này mà bạn điều khiển, bị phá hủy trong chiến đấu với quái thú tấn công của đối thủ hoặc bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Galaxy-Eyes Cipher Dragon" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      3 Level 9 monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 8 "Galaxy-Eyes" Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Cannot be used as material for an Xyz Summon. Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 card on the field; destroy it. If this Xyz Summoned card you control, is destroyed by battle with an opponent's attacking monster, or destroyed by an opponent's card effect, and sent to your GY: You can target 1 "Galaxy-Eyes Cipher Dragon" in your GY; Special Summon it.


      UR Rarity
      Galaxy-Eyes Cipher Dragon
      UR Rarity
      Galaxy-Eyes Cipher Dragon
      Galaxy-Eyes Cipher Dragon
      LIGHT
      Galaxy-Eyes Cipher Dragon
      Rồng mật mã mắt ngân hà
      • ATK:

      • 3000

      • DEF:

      • 2500


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Cấp 8
      Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; quái thú bạn điều khiển không thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ lá bài này, cũng như có quyền điều khiển quái thú được chọn làm mục tiêu cho đến End Phase, nhưng khi hiệu ứng này được áp dụng, hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, ATK của nó cũng trở thành 3000 tên của nó trở thành "Galaxy-Eyes Cipher Dragon".


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 8 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; monsters you control cannot attack your opponent directly for the rest of this turn, except this card, also take control of the targeted monster until the End Phase, but while this effect is applied, it has its effects negated, its ATK becomes 3000, also its name becomes "Galaxy-Eyes Cipher Dragon".


       lý do khiến Enemy Controller là vua của các lá bài, giúp bạn bắt cóc 1 quái Galaxy-Eyes của đối phương, thậm chí là Number 90 để lên Cipher Blade hoặc Full Armor, Galaxy-Eyes Cipher Dragon vừa bắt 1 quái đối phương, vừa dùng nó lên Boss của bạn ( lá bài của đối phương là nguyên liệu Xyz nên sẽ không gửi xuống mộ cho đối phương chơi ). Ngoài ra bạn còn bắn 1 card của đối phương và có 2 body trên sân

      Coach King Giantrainer (x1)

      SR Rarity
      Coach King Giantrainer
      SR Rarity
      Coach King Giantrainer
      Coach King Giantrainer
      FIRE
      Coach King Giantrainer
      Vua HLV nhiệt huyết Giantrainer
      • ATK:

      • 2800

      • DEF:

      • 2000


      Hiệu ứng (VN):

      3 quái thú Cấp 8
      Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; rút 1 lá bài và hiển thị nó, sau đó nếu nó là một quái thú, gây 800 thiệt hại cho đối thủ của bạn. Bạn không thể tiến hành Battle Phase của mình khi đến lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Coach King Giantrainer" tối đa ba lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      3 Level 8 monsters You can detach 1 Xyz Material from this card; draw 1 card and show it, then if it was a monster, inflict 800 damage to your opponent. You cannot conduct your Battle Phase the turn you activate this effect. You can only use this effect of "Coach King Giantrainer" up to thrice per turn.


       bạn có thể bỏ 1 nguyên liệu Xyz từ lá này. để rút 1 lá, không once per turn. nên bạn có thể rút 3 lá chỉ nhờ lá này. đã thế còn burn đối phương. Việc không Battle Phase trong lượt cũng chả sao vì con này được lên từ Turn 1 :D

      Number 22: Zombiestein và Number 68: Sanaphond the Sky Prison (x0-1)

      SR Rarity
      Number 22: Zombiestein
      SR Rarity
      Number 22: Zombiestein
      Number 22: Zombiestein
      DARK
      Number 22: Zombiestein
      Con số 22: Franken
      • ATK:

      • 4500

      • DEF:

      • 1000


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú DARK Cấp 8
      Phải được Triệu hồi Xyz và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này và gửi 1 lá từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn vào 1 lá ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; đổi lá bài này thành Tư thế Phòng thủ, và nếu bạn làm điều đó, lá bài ngửa đó sẽ bị vô hiệu hóa cho đến khi kết thúc lượt này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 8 DARK monsters Must be Xyz Summoned and cannot be Special Summoned by other ways. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card and send 1 card from your hand to the Graveyard, then target 1 face-up card your opponent controls; change this card to Defense Position, and if you do, that face-up card has its effects negated until the end of this turn.


      R Rarity
      Number 68: Sanaphond the Sky Prison
      R Rarity
      Number 68: Sanaphond the Sky Prison
      Number 68: Sanaphond the Sky Prison
      DARK
      Number 68: Sanaphond the Sky Prison
      COn số 68: Nhà tù trời ác Sanaphond
      • ATK:

      • 2100

      • DEF:

      • 2700


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Cấp 8
      Nhận 100 ATK và DEF cho mỗi quái thú trong Mộ. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo của đối thủ, lá bài này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài, cả hai người chơi cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Mộ.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 8 monsters Gains 100 ATK and DEF for each monster in the GYs. Once per turn: You can detach 1 material from this card; until the end of your opponent's next turn, this card cannot be destroyed by card effects, also neither player can Special Summon monsters from the GYs.


       Number 22 có body cực to cho phép bạn trade với boss monster đối phương bằng việc đấm vỡ mồm bọn nó, đã thế còn có khả năng negate, tuy chuyển sang thế thủ và bị quái đối phương đấm chay chết nhưng đối phương sẽ chậm lại một nhịp nên khó có thể lên 1 sân hoàn hảo và dễ bị bạn OTK.


       Number 68 khiến cả 2 người chơi không gọi quái từ mộ được và một lần nữa Galaxy-Eyes sẽ xuống dưới đáy xã hội nếu không phản kháng lại được lá này. Thậm chí khi dùng hiệu ứng này lá này không bị phá hủy bởi hiệu ứng cho đến tận cuối lượt của đối phương.

      Hieratic Sun Dragon Overlord of Heliopolis (x0-1)

      UR Rarity
      Hieratic Sun Dragon Overlord of Heliopolis
      UR Rarity
      Hieratic Sun Dragon Overlord of Heliopolis
      Hieratic Sun Dragon Overlord of Heliopolis
      LIGHT
      Hieratic Sun Dragon Overlord of Heliopolis
      Rồng thần chữ khắc thánh Ennead
      • ATK:

      • 3000

      • DEF:

      • 2400


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Cấp 8
      Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; Ném bất kỳ số lượng quái thú nào từ tay bạn và / hoặc mặt của bạn trên sân (tối thiểu 1), sau đó phá hủy một số lượng bằng nhau trên sân.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 8 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; Tribute any number of monsters from your hand and/or your side of the field (minimum 1), then destroy an equal number of cards on the field.


       là một chúa tể của sự staple, với khả năng bắn không target và bắn cả quái lẫn spell/trap và body to nên được dùng nhiều cho tất cả deck Level 8 như BE hay GE.      Combo

       một vài combo cơ bản, do Xyz lẫn Pendulum đều là đơn giản nên mọi combo khác nhau ở trận đấu, hand, đối phương chơi gì.

      sách giáo khoa

      SR Rarity
      D/D Savant Kepler
      SR Rarity
      D/D Savant Kepler
      D/D Savant Kepler
      DARK 110
      D/D Savant Kepler
      Nhà bác học D/D Kê-ple
      • ATK:

      • 0

      • DEF:

      • 0


      Hiệu ứng (VN):

      [ Hiệu ứng Pendulum ]
      Bạn không thể Triệu hồi Pendulum các quái thú, ngoại trừ quái thú "D/D" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Một lần trong lượt, trong Standby Phase của bạn: Giảm Quy mô Pendulum của lá bài này đi 2 (tối thiểu 1), sau đó phá huỷ tất cả quái thú bạn điều khiển có Cấp lớn hơn hoặc bằng Quy mô Pendulum của lá bài này, ngoại trừ quái thú "D/D" .
      [ Hiệu ứng quái thú ]
      Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D Savant Kepler" một lần trong lượt.
      ● Chọn mục tiêu 1 lá bài "D/D" khác mà bạn điều khiển; trả nó về tay.
      ● Thêm 1 lá bài "Dark Contract" từ Deck của bạn lên tay bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      [ Pendulum Effect ] You cannot Pendulum Summon monsters, except "D/D" monsters. This effect cannot be negated. Once per turn, during your Standby Phase: Reduce this card's Pendulum Scale by 2 (min. 1), then destroy all monsters you control with a Level greater than or equal to this card's Pendulum Scale, except "D/D" monsters. [ Monster Effect ] If this card is Normal or Special Summoned: You can activate 1 of these effects. You can only use this effect of "D/D Savant Kepler" once per turn. ● Target 1 other "D/D" card you control; return it to the hand. ● Add 1 "Dark Contract" card from your Deck to your hand.


      SR Rarity
      Dark Contract with the Gate
      SR Rarity
      Dark Contract with the Gate
      Dark Contract with the Gate
      Spell Continuous
      Dark Contract with the Gate
      Bản hợp đồng cổng địa ngục

       Hiệu ứng (VN):

       Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể thêm 1 quái thú "D/D" từ Deck lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Dark Contract với the Gate" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn: Chịu 1000 sát thương.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       During your Main Phase: You can add 1 "D/D" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Dark Contract with the Gate" once per turn. Once per turn, during your Standby Phase: Take 1000 damage.


       UR Rarity
       D/D/D Doom King Armageddon
       UR Rarity
       D/D/D Doom King Armageddon
       D/D/D Doom King Armageddon
       DARK 84
       D/D/D Doom King Armageddon
       Quỷ D/D vua diệt vong Armageddon
       • ATK:

       • 3000

       • DEF:

       • 1000


       Hiệu ứng (VN):

       [ Hiệu ứng Pendulum ]
       Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "D/D" mà bạn điều khiển; nó tăng 800 ATK cho đến hết lượt này (ngay cả khi lá bài này rời sân).
       [ Hiệu ứng quái thú ]
       Một lần trong lượt, nếu (các) quái thú bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số các quái thú đó; lá bài này tăng ATK bằng với ATK gốc của quái thú đó cho đến hết lượt này. Lá bài này không thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn trong lượt hiệu ứng này được kích hoạt. Không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng Phép/Bẫy mà không chọn mục tiêu lá bài này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       [ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 "D/D" monster you control; it gains 800 ATK until the end of this turn (even if this card leaves the field). [ Monster Effect ] Once per turn, if a monster(s) you control is destroyed by battle or card effect: You can target 1 of those monsters; this card gains ATK equal to that monster's original ATK until the end of this turn. This card cannot attack your opponent directly during the turn this effect is activated. Cannot be destroyed by Spell/Trap effects that do not target this card.


       R Rarity
       Dark Contract with the Witch
       R Rarity
       Dark Contract with the Witch
       Dark Contract with the Witch
       Trap Continuous
       Dark Contract with the Witch
       Bản hợp đồng nữ phù thuỷ

        Hiệu ứng (VN):

        Bạn có thể gửi 1 "D/D" hoặc "Dark Contract" từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Dark Contract với the Witch" một lần mỗi lượt. Tất cả quái thú thuộc loại Fiend-Type mà bạn điều khiển chỉ nhận được 1000 ATK trong lượt của đối thủ. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn: Chịu 1000 sát thương.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        You can send 1 "D/D" or "Dark Contract" card from your hand to the Graveyard, then target 1 card on the field; destroy it. You can only use this effect of "Dark Contract with the Witch" once per turn. All Fiend-Type monsters you control gain 1000 ATK during your opponent's turn only. Once per turn, during your Standby Phase: Take 1000 damage.


         1> normal summon Kepler, search Dark Contract With The Gate

         2> search Doom King Armageddon nhờ hiệu ứng của the Gate
         3> sử dụng skill và triệu hồi Pendulum.

         - - - - -
        không có Kepler trên tay nhưng có Doom King Armageddon
         
        1> kích hoạt the Gate search Kepler
        2> Kepler search Dark Contract With The Witch
        3> sử dụng skill và triêu hồi Pendulum và set the Witch

        thì ra bạn chơi Yuuto và Kaito à

        SR Rarity
        D/D Savant Kepler
        SR Rarity
        D/D Savant Kepler
        D/D Savant Kepler
        DARK 110
        D/D Savant Kepler
        Nhà bác học D/D Kê-ple
        • ATK:

        • 0

        • DEF:

        • 0


        Hiệu ứng (VN):

        [ Hiệu ứng Pendulum ]
        Bạn không thể Triệu hồi Pendulum các quái thú, ngoại trừ quái thú "D/D" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Một lần trong lượt, trong Standby Phase của bạn: Giảm Quy mô Pendulum của lá bài này đi 2 (tối thiểu 1), sau đó phá huỷ tất cả quái thú bạn điều khiển có Cấp lớn hơn hoặc bằng Quy mô Pendulum của lá bài này, ngoại trừ quái thú "D/D" .
        [ Hiệu ứng quái thú ]
        Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D Savant Kepler" một lần trong lượt.
        ● Chọn mục tiêu 1 lá bài "D/D" khác mà bạn điều khiển; trả nó về tay.
        ● Thêm 1 lá bài "Dark Contract" từ Deck của bạn lên tay bạn.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        [ Pendulum Effect ] You cannot Pendulum Summon monsters, except "D/D" monsters. This effect cannot be negated. Once per turn, during your Standby Phase: Reduce this card's Pendulum Scale by 2 (min. 1), then destroy all monsters you control with a Level greater than or equal to this card's Pendulum Scale, except "D/D" monsters. [ Monster Effect ] If this card is Normal or Special Summoned: You can activate 1 of these effects. You can only use this effect of "D/D Savant Kepler" once per turn. ● Target 1 other "D/D" card you control; return it to the hand. ● Add 1 "Dark Contract" card from your Deck to your hand.


        SR Rarity
        Dark Contract with the Gate
        SR Rarity
        Dark Contract with the Gate
        Dark Contract with the Gate
        Spell Continuous
        Dark Contract with the Gate
        Bản hợp đồng cổng địa ngục

         Hiệu ứng (VN):

         Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể thêm 1 quái thú "D/D" từ Deck lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Dark Contract với the Gate" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn: Chịu 1000 sát thương.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         During your Main Phase: You can add 1 "D/D" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Dark Contract with the Gate" once per turn. Once per turn, during your Standby Phase: Take 1000 damage.


         R Rarity
         D/D Savant Thomas
         R Rarity
         D/D Savant Thomas
         D/D Savant Thomas
         DARK 86
         D/D Savant Thomas
         Nhà bác học D/D Tô-mát
         • ATK:

         • 1800

         • DEF:

         • 2600


         Hiệu ứng (VN):

         [ Hiệu ứng Pendulum ]
         Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể thêm 1 quái thú Pendulum "D/D" ngửa mặt từ Extra Deck lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D Savant Thomas" một lần trong lượt.
         [ Hiệu ứng quái thú ]
         Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "D/D" trong Vùng Pendulum của bạn; phá huỷ lá bài đó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "D/D/D" Cấp 8 từ Deck của bạn trong Thế Thủ, nhưng trong phần còn lại của lượt này, hiệu ứng của nó (nếu có) bị vô hiệu hoá, cũng như mọi hiệu ứng của nó. sát thương chiến đấu mà đối thủ của bạn nhận sẽ giảm đi một nửa. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D Savant Thomas" một lần trong lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         [ Pendulum Effect ] During your Main Phase: You can add 1 face-up "D/D" Pendulum Monster from your Extra Deck to your hand. You can only use this effect of "D/D Savant Thomas" once per turn. [ Monster Effect ] You can target 1 "D/D" card in your Pendulum Zone; destroy that card, and if you do, Special Summon 1 Level 8 "D/D/D" monster from your Deck in Defense Position, but for the rest of this turn, its effects (if any) are negated, also any battle damage your opponent takes becomes halved. You can only use this effect of "D/D Savant Thomas" once per turn.


         UR Rarity
         D/D/D Doom King Armageddon
         UR Rarity
         D/D/D Doom King Armageddon
         D/D/D Doom King Armageddon
         DARK 84
         D/D/D Doom King Armageddon
         Quỷ D/D vua diệt vong Armageddon
         • ATK:

         • 3000

         • DEF:

         • 1000


         Hiệu ứng (VN):

         [ Hiệu ứng Pendulum ]
         Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "D/D" mà bạn điều khiển; nó tăng 800 ATK cho đến hết lượt này (ngay cả khi lá bài này rời sân).
         [ Hiệu ứng quái thú ]
         Một lần trong lượt, nếu (các) quái thú bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số các quái thú đó; lá bài này tăng ATK bằng với ATK gốc của quái thú đó cho đến hết lượt này. Lá bài này không thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn trong lượt hiệu ứng này được kích hoạt. Không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng Phép/Bẫy mà không chọn mục tiêu lá bài này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         [ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 "D/D" monster you control; it gains 800 ATK until the end of this turn (even if this card leaves the field). [ Monster Effect ] Once per turn, if a monster(s) you control is destroyed by battle or card effect: You can target 1 of those monsters; this card gains ATK equal to that monster's original ATK until the end of this turn. This card cannot attack your opponent directly during the turn this effect is activated. Cannot be destroyed by Spell/Trap effects that do not target this card.


         UR Rarity
         D/D/D Flame High King Genghis
         UR Rarity
         D/D/D Flame High King Genghis
         D/D/D Flame High King Genghis
         FIRE 8
         D/D/D Flame High King Genghis
         Quỷ D/D vua rực lửa tối cao Temujin
         • ATK:

         • 2800

         • DEF:

         • 2400


         Hiệu ứng (VN):

         1 Cấp độ 5 hoặc lớn hơn quái thú "D/D" + 1 quái thú "D/D" 
         Nếu "D/D" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến sân của bạn trong khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "D/D" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D/D Flame High King Genghis" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt của bạn, khi một Bài Phép / Bẫy, hoặc hiệu ứng của nó, được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         1 Level 5 or higher "D/D" monster + 1 "D/D" monster If another "D/D" monster(s) is Normal or Special Summoned to your field while you control this monster (except during the Damage Step): You can target 1 "D/D" monster in your GY; Special Summon it. You can only use this effect of "D/D/D Flame High King Genghis" once per turn. Once per your turn, when a Spell/Trap Card, or its effect, is activated (Quick Effect): You can negate the activation.


         R Rarity
         Number 68: Sanaphond the Sky Prison
         R Rarity
         Number 68: Sanaphond the Sky Prison
         Number 68: Sanaphond the Sky Prison
         DARK
         Number 68: Sanaphond the Sky Prison
         COn số 68: Nhà tù trời ác Sanaphond
         • ATK:

         • 2100

         • DEF:

         • 2700


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 8
         Nhận 100 ATK và DEF cho mỗi quái thú trong Mộ. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo của đối thủ, lá bài này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài, cả hai người chơi cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Mộ.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 8 monsters Gains 100 ATK and DEF for each monster in the GYs. Once per turn: You can detach 1 material from this card; until the end of your opponent's next turn, this card cannot be destroyed by card effects, also neither player can Special Summon monsters from the GYs.


         UR Rarity
         D/D Swirl Slime
         UR Rarity
         D/D Swirl Slime
         D/D Swirl Slime
         DARK 2
         D/D Swirl Slime
         Nhầy hình xoáy D/D
         • ATK:

         • 200

         • DEF:

         • 200


         Hiệu ứng (VN):

         Nếu lá bài này trong tay bạn: Bạn có thể Triệu hồi 1 "D/D/D" từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay bạn làm Nguyên liệu Fusion, bao gồm cả lá bài này. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "D/D" từ tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "D/D Swirl Slime" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If this card is in your hand: You can Fusion Summon 1 "D/D/D" Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand as Fusion Materials, including this card. You can banish this card from your Graveyard; Special Summon 1 "D/D" monster from your hand. You can only use each effect of "D/D Swirl Slime" once per turn.


         1> dùng Swirl SlimeThomas dung hợp ra High King Genghis

         2> normal summon Aleister Kepler, search the Gate, lúc này Genghis sẽ triệu hồi lại Thomas từ mộ.
         3> sử dụng the Gate search Doom King Armageddon.
         4> sử dụng skill dùng Kepler và 1 thằng ất ơ nào đó Scale bé hơn 8 vào Pendulum Zone.
         5> Pendulum Summon Doom King Armageddon
         6> Dùng ThomasDKA ra Number 68

         ===> Vừa Negate Spell/Trap vừa không cho đối phương nhảy quái từ mộ lên sân.

         1 Negate Spell/Trap và 1 Negate quái Fusion, Synchro, Xyz

         SR Rarity
         D/D Dog
         SR Rarity
         D/D Dog
         D/D Dog
         DARK 63
         D/D Dog
         Chó D/D
         • ATK:

         • 2000

         • DEF:

         • 2000


         Hiệu ứng (VN):

         [ Hiệu ứng Pendulum ]
         Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Fusion, Synchro hoặc Xyz mà đối thủ điều khiển; vô hiệu hoá hiệu ứng của nó cho đến hết lượt này, sau đó hủy lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D Dog" một lần trong lượt.
         [ Hiệu ứng quái thú ]
         Một lần trong lượt, nếu đối thủ Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú Fusion, Synchro hoặc Xyz (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số các quái thú đó; lượt này, quái thú ngửa mặt đó không thể tấn công, đồng thời hiệu ứng của nó bị vô hiệu hoá.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         [ Pendulum Effect ] You can target 1 Fusion, Synchro, or Xyz Monster your opponent controls; negate its effects until the end of this turn, then destroy this card. You can only use this effect of "D/D Dog" once per turn. [ Monster Effect ] Once per turn, if your opponent Special Summons a Fusion, Synchro, or Xyz Monster(s) (except during the Damage Step): You can target 1 of those monsters; this turn, that face-up monster cannot attack, also its effects are negated.


         UR Rarity
         D/D/D Doom King Armageddon
         UR Rarity
         D/D/D Doom King Armageddon
         D/D/D Doom King Armageddon
         DARK 84
         D/D/D Doom King Armageddon
         Quỷ D/D vua diệt vong Armageddon
         • ATK:

         • 3000

         • DEF:

         • 1000


         Hiệu ứng (VN):

         [ Hiệu ứng Pendulum ]
         Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "D/D" mà bạn điều khiển; nó tăng 800 ATK cho đến hết lượt này (ngay cả khi lá bài này rời sân).
         [ Hiệu ứng quái thú ]
         Một lần trong lượt, nếu (các) quái thú bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số các quái thú đó; lá bài này tăng ATK bằng với ATK gốc của quái thú đó cho đến hết lượt này. Lá bài này không thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn trong lượt hiệu ứng này được kích hoạt. Không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng Phép/Bẫy mà không chọn mục tiêu lá bài này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         [ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 "D/D" monster you control; it gains 800 ATK until the end of this turn (even if this card leaves the field). [ Monster Effect ] Once per turn, if a monster(s) you control is destroyed by battle or card effect: You can target 1 of those monsters; this card gains ATK equal to that monster's original ATK until the end of this turn. This card cannot attack your opponent directly during the turn this effect is activated. Cannot be destroyed by Spell/Trap effects that do not target this card.


         UR Rarity
         D/D/D Flame High King Genghis
         UR Rarity
         D/D/D Flame High King Genghis
         D/D/D Flame High King Genghis
         FIRE 8
         D/D/D Flame High King Genghis
         Quỷ D/D vua rực lửa tối cao Temujin
         • ATK:

         • 2800

         • DEF:

         • 2400


         Hiệu ứng (VN):

         1 Cấp độ 5 hoặc lớn hơn quái thú "D/D" + 1 quái thú "D/D" 
         Nếu "D/D" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến sân của bạn trong khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "D/D" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D/D Flame High King Genghis" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt của bạn, khi một Bài Phép / Bẫy, hoặc hiệu ứng của nó, được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         1 Level 5 or higher "D/D" monster + 1 "D/D" monster If another "D/D" monster(s) is Normal or Special Summoned to your field while you control this monster (except during the Damage Step): You can target 1 "D/D" monster in your GY; Special Summon it. You can only use this effect of "D/D/D Flame High King Genghis" once per turn. Once per your turn, when a Spell/Trap Card, or its effect, is activated (Quick Effect): You can negate the activation.


         UR Rarity
         D/D Swirl Slime
         UR Rarity
         D/D Swirl Slime
         D/D Swirl Slime
         DARK 2
         D/D Swirl Slime
         Nhầy hình xoáy D/D
         • ATK:

         • 200

         • DEF:

         • 200


         Hiệu ứng (VN):

         Nếu lá bài này trong tay bạn: Bạn có thể Triệu hồi 1 "D/D/D" từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay bạn làm Nguyên liệu Fusion, bao gồm cả lá bài này. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "D/D" từ tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "D/D Swirl Slime" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If this card is in your hand: You can Fusion Summon 1 "D/D/D" Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand as Fusion Materials, including this card. You can banish this card from your Graveyard; Special Summon 1 "D/D" monster from your hand. You can only use each effect of "D/D Swirl Slime" once per turn.


         1> dùng hiệu ứng của Swirl Slime, dùng chính nó và DKA fusion ra High King Genghis.

         2> dùng hiệu ứng Swirl Slime từ mộ banish nó spec sum Dog từ tay.
         3> High King Genghis lôi lại DKA.


         rút 3 set 3 and pass

         SR Rarity
         D/D Savant Kepler
         SR Rarity
         D/D Savant Kepler
         D/D Savant Kepler
         DARK 110
         D/D Savant Kepler
         Nhà bác học D/D Kê-ple
         • ATK:

         • 0

         • DEF:

         • 0


         Hiệu ứng (VN):

         [ Hiệu ứng Pendulum ]
         Bạn không thể Triệu hồi Pendulum các quái thú, ngoại trừ quái thú "D/D" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Một lần trong lượt, trong Standby Phase của bạn: Giảm Quy mô Pendulum của lá bài này đi 2 (tối thiểu 1), sau đó phá huỷ tất cả quái thú bạn điều khiển có Cấp lớn hơn hoặc bằng Quy mô Pendulum của lá bài này, ngoại trừ quái thú "D/D" .
         [ Hiệu ứng quái thú ]
         Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D Savant Kepler" một lần trong lượt.
         ● Chọn mục tiêu 1 lá bài "D/D" khác mà bạn điều khiển; trả nó về tay.
         ● Thêm 1 lá bài "Dark Contract" từ Deck của bạn lên tay bạn.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         [ Pendulum Effect ] You cannot Pendulum Summon monsters, except "D/D" monsters. This effect cannot be negated. Once per turn, during your Standby Phase: Reduce this card's Pendulum Scale by 2 (min. 1), then destroy all monsters you control with a Level greater than or equal to this card's Pendulum Scale, except "D/D" monsters. [ Monster Effect ] If this card is Normal or Special Summoned: You can activate 1 of these effects. You can only use this effect of "D/D Savant Kepler" once per turn. ● Target 1 other "D/D" card you control; return it to the hand. ● Add 1 "Dark Contract" card from your Deck to your hand.


         SR Rarity
         Enemy Controller
         SR Rarity
         Enemy Controller
         Enemy Controller
         Spell Quick
         Enemy Controller
         Điều khiển địch

          Hiệu ứng (VN):

          Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
          ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi tư thế chiến đấu của mục tiêu đó.
          ● Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển mục tiêu đó cho đến End Phase.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster your opponent controls; change that target's battle position. ● Tribute 1 monster, then target 1 face-up monster your opponent controls; take control of that target until the End Phase.


          SR Rarity
          Dark Contract with the Gate
          SR Rarity
          Dark Contract with the Gate
          Dark Contract with the Gate
          Spell Continuous
          Dark Contract with the Gate
          Bản hợp đồng cổng địa ngục

           Hiệu ứng (VN):

           Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể thêm 1 quái thú "D/D" từ Deck lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Dark Contract với the Gate" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn: Chịu 1000 sát thương.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           During your Main Phase: You can add 1 "D/D" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Dark Contract with the Gate" once per turn. Once per turn, during your Standby Phase: Take 1000 damage.


           R Rarity
           D/D Savant Thomas
           R Rarity
           D/D Savant Thomas
           D/D Savant Thomas
           DARK 86
           D/D Savant Thomas
           Nhà bác học D/D Tô-mát
           • ATK:

           • 1800

           • DEF:

           • 2600


           Hiệu ứng (VN):

           [ Hiệu ứng Pendulum ]
           Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể thêm 1 quái thú Pendulum "D/D" ngửa mặt từ Extra Deck lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D Savant Thomas" một lần trong lượt.
           [ Hiệu ứng quái thú ]
           Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "D/D" trong Vùng Pendulum của bạn; phá huỷ lá bài đó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "D/D/D" Cấp 8 từ Deck của bạn trong Thế Thủ, nhưng trong phần còn lại của lượt này, hiệu ứng của nó (nếu có) bị vô hiệu hoá, cũng như mọi hiệu ứng của nó. sát thương chiến đấu mà đối thủ của bạn nhận sẽ giảm đi một nửa. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D Savant Thomas" một lần trong lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           [ Pendulum Effect ] During your Main Phase: You can add 1 face-up "D/D" Pendulum Monster from your Extra Deck to your hand. You can only use this effect of "D/D Savant Thomas" once per turn. [ Monster Effect ] You can target 1 "D/D" card in your Pendulum Zone; destroy that card, and if you do, Special Summon 1 Level 8 "D/D/D" monster from your Deck in Defense Position, but for the rest of this turn, its effects (if any) are negated, also any battle damage your opponent takes becomes halved. You can only use this effect of "D/D Savant Thomas" once per turn.


           UR Rarity
           D/D/D Doom King Armageddon
           UR Rarity
           D/D/D Doom King Armageddon
           D/D/D Doom King Armageddon
           DARK 84
           D/D/D Doom King Armageddon
           Quỷ D/D vua diệt vong Armageddon
           • ATK:

           • 3000

           • DEF:

           • 1000


           Hiệu ứng (VN):

           [ Hiệu ứng Pendulum ]
           Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "D/D" mà bạn điều khiển; nó tăng 800 ATK cho đến hết lượt này (ngay cả khi lá bài này rời sân).
           [ Hiệu ứng quái thú ]
           Một lần trong lượt, nếu (các) quái thú bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số các quái thú đó; lá bài này tăng ATK bằng với ATK gốc của quái thú đó cho đến hết lượt này. Lá bài này không thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn trong lượt hiệu ứng này được kích hoạt. Không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng Phép/Bẫy mà không chọn mục tiêu lá bài này.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           [ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 "D/D" monster you control; it gains 800 ATK until the end of this turn (even if this card leaves the field). [ Monster Effect ] Once per turn, if a monster(s) you control is destroyed by battle or card effect: You can target 1 of those monsters; this card gains ATK equal to that monster's original ATK until the end of this turn. This card cannot attack your opponent directly during the turn this effect is activated. Cannot be destroyed by Spell/Trap effects that do not target this card.


           SR Rarity
           Coach King Giantrainer
           SR Rarity
           Coach King Giantrainer
           Coach King Giantrainer
           FIRE
           Coach King Giantrainer
           Vua HLV nhiệt huyết Giantrainer
           • ATK:

           • 2800

           • DEF:

           • 2000


           Hiệu ứng (VN):

           3 quái thú Cấp 8
           Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; rút 1 lá bài và hiển thị nó, sau đó nếu nó là một quái thú, gây 800 thiệt hại cho đối thủ của bạn. Bạn không thể tiến hành Battle Phase của mình khi đến lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Coach King Giantrainer" tối đa ba lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           3 Level 8 monsters You can detach 1 Xyz Material from this card; draw 1 card and show it, then if it was a monster, inflict 800 damage to your opponent. You cannot conduct your Battle Phase the turn you activate this effect. You can only use this effect of "Coach King Giantrainer" up to thrice per turn.


           UR Rarity
           Book of Moon
           UR Rarity
           Book of Moon
           Book of Moon
           Spell Quick
           Book of Moon
           Sách mặt trăng

            Hiệu ứng (VN):

            Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


            R Rarity
            Dark Contract with the Witch
            R Rarity
            Dark Contract with the Witch
            Dark Contract with the Witch
            Trap Continuous
            Dark Contract with the Witch
            Bản hợp đồng nữ phù thuỷ

             Hiệu ứng (VN):

             Bạn có thể gửi 1 "D/D" hoặc "Dark Contract" từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Dark Contract với the Witch" một lần mỗi lượt. Tất cả quái thú thuộc loại Fiend-Type mà bạn điều khiển chỉ nhận được 1000 ATK trong lượt của đối thủ. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn: Chịu 1000 sát thương.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             You can send 1 "D/D" or "Dark Contract" card from your hand to the Graveyard, then target 1 card on the field; destroy it. You can only use this effect of "Dark Contract with the Witch" once per turn. All Fiend-Type monsters you control gain 1000 ATK during your opponent's turn only. Once per turn, during your Standby Phase: Take 1000 damage.


              1> dùng the Gate search Kepler

              2> normal summon Aleister Kepler và search the Witch
              3> sử dụng skill ném bớt con Kepler vào pendulum scale và 1 con gì đó từ bộ bài ví dụ như Ragnarok chẳng hạn ( nãy giờ không đề cập tới Ragnarok nhét nó vô đây để cố chứng tỏ nó không phế :cánh cụt: )
              4> Pendulum Summon ThomasDKA
              5> Thomas bắn Ragnarok hoặc con gì đó cũng được để nó vào Extra Deck để backup cho turn sau, sau đó gọi 1 quái Level 8 nhờ hiệu ứng của Thomas.
              6> Xyz summon ra Pot Of Greed (Coach King Giantrainer)
              7> rút 3 lá và set 1 the Witch + với 2 lá còn lại ( BoM hoặc Enemy Controller hoặc Treacherous Trap Hole ).

             Đơn vị đồng hành:

             - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


             Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

             Top