Hướng dẫn chơi Digital Bug

Hướng dẫn chơi Digital Bug

Digital Bug là một archetype sử dụng hầu hết là các quái thú hệ Côn trùng và tập trung vào việc triệu hồi Xyz ra các quái thú chủ lực của mình để phá huỷ hoặc đẩy bài trên sân về tay. Các quái thú Digital Bug chủ yếu có các hiệu ứng liên quan đến chỉ số DEF của các quái thú trên sân. Đây cũng là một archetype sử dụng gem khá thấp nên đây được xem là 1 deck F2P cho những người không nạp tiền và thích cày cuốc.

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Skill

Digital Bug không có Skill cụ thể để tạo lối chơi riêng cho nó. Digital Bug có thể sử dụng nhiều Skill để đa dạng hoá chiến thuật của mình. Dưới đây là 1 số skill đã được thử nghiệm và có được kết quả khá ổn định.

Parasite Infestation (Skill Card) (Sử dụng để quấy rối)

UR Rarity
Parasite Infestation (Skill Card)
UR Rarity
Parasite Infestation (Skill Card)
Parasite Infestation (Skill Card)
Parasite Infestation (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Sau khi chia bài bắt đầu, 1 hoặc 2 lá bài "Parasite Paracide" được thêm vào Deck của đối thủ, ngửa mặt lên. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu trận Đấu từ Deck có 4 quái thú Loại côn trùng hoặc lớn hơn với các tên khác nhau.


Hiệu ứng gốc (EN):

After starting hands are dealt, 1 or 2 "Parasite Paracide" cards are added to your opponent’s Deck, face up. This Skill will only activate if you begin the Duel with a Deck that has 4 or more Insect-Type monsters with different names.


Đây là một Skill sử dụng với mục đích chủ yếu là quấy rối đối phương hơn là hỗ trợ lối chơi của Digital Bug. Với điều kiện sử dụng là trong deck có 4 quái thú Côn trùng với tên khác nhau. Điều kiện này khá là dễ với Digital Bug. Đối thủ nếu rút được "Parasite Paracide" cũng sẽ không làm được gì cả. Nhưng hiệu quả của Skill này khá là hên xui vì khả năng rút được 1 hay 2 lá "Parasite Paracide" trong 1 Deck tiêu chuẩn 20 lá thì khá là khó.

Overlay Regeneration (Skill Card) (Sử dụng để tăng tính ổn định của Rhinosebus)

UR Rarity
Overlay Regeneration (Skill Card)
UR Rarity
Overlay Regeneration (Skill Card)
Overlay Regeneration (Skill Card)
Overlay Regeneration (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Úp 1 Lá Bài Phép trong tay của bạn bên dưới 1 quái thú Xyz mà bạn điều khiển để biến nó thành Nguyên liệu Xyz. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

Place 1 Spell Card in your hand underneath 1 Xyz Monster you control to make it an Xyz Material. This Skill can only be used once per Duel.


Skill này được sử dụng phối hợp với các Tech Card. Đưa 1 lá bài phép trên tay bên dưới Digital Bug Corebage làm nguyên liệu Xyz cho nó để có thể triệu hồi ra Digital Bug Rhinosebus mà không phải phụ thuộc vào Bug Signal.

Destiny Draw (Skill Card) (Được sử dụng nhưng không rộng rãi)

UR Rarity
Destiny Draw (Skill Card)
UR Rarity
Destiny Draw (Skill Card)
Destiny Draw (Skill Card)
Destiny Draw (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

[Nếu bạn mất 2000 LP hoặc lớn hơn, bạn có thể kích hoạt Kỹ năng này trong Draw Phase tiếp theo của mình.]

Trong Draw Phase, bạn có thể tìm kiếm trong Deck của mình cho bất kỳ lá bài nào, tiết lộ nó cho đối thủ và thêm nó lên tay của bạn thay vì rút. Nếu bạn làm điều đó, hãy lật lại lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

[If you lose 2000 or more LP, you can activate this Skill during your next Draw Phase.] During your Draw Phase, you may search your Deck for any card, reveal it to your opponent, and add it to your hand instead of drawing. If you do that, flip this card over.


Được sử dụng để có thể rút được bất cứ lá bài nào trong bộ bài khi điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 2000. Đây là 1 Skill khá chung chung, nhưng có thể được sử dụng kèm với các Tech Card như Battlin' Boxer Veil, Sphere Kuriboh, hoặc Stegocyber.

Endless Trap Hell (Skill Card) (Dành cho người thích hành hạ người khác)

UR Rarity
Endless Trap Hell (Skill Card)
UR Rarity
Endless Trap Hell (Skill Card)
Endless Trap Hell (Skill Card)
Endless Trap Hell (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Có thể được sử dụng khi bạn có 3 Lá bài Bẫy trong Mộ của mình. Thêm 1 Lá bài Bẫy ngẫu nhiên lên tay của bạn từ Mộ của bạn và trả lại 1 lá bài vào Deck từ tay của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

Can be used when you have 3 Trap Cards in your Graveyard. Add 1 random Trap Card to your hand from your Graveyard and return 1 card to your Deck from your hand. This Skill can only be used once per Duel.


Vì các mảnh combo của bộ bài đều nằm ở các quái thú Digital Bug và bài phép Bug Signal, Nên chúng ta có khá nhiều khoảng trống cho các Tech Card. Digital Bug có khả năng trở thành 1 Shiranui thứ 2.Core Card

Đây là những lá bài nhất định phải có trong bộ bài.

Digital Bug Websolder (x3)

R Rarity
Digital Bug Websolder
R Rarity
Digital Bug Websolder
Digital Bug Websolder
LIGHT 3
Digital Bug Websolder
Bọ kỹ thuật số nhện dây đồng
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Xyz cho Triệu hồi Xyz, ngoại trừ Triệu hồi Xyz của quái thú Loại côn trùng. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Tư thế tấn công ngửa mà bạn điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế Phòng thủ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại côn trùng Cấp 3 từ tay bạn ở Tư thế Phòng thủ. Quái thú Xyz đã được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân khi Nguyên liệu Xyz nhận được hiệu ứng này.
● Nếu nó được Triệu hồi Xyz: DEF của tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển trở thành 0, cũng như thay đổi chúng thành Tư thế Phòng thủ.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be used as an Xyz Material for an Xyz Summon, except for the Xyz Summon of an Insect-Type monster. Once per turn: You can target 1 face-up Attack Position monster you control; change it to Defense Position, and if you do, Special Summon 1 Level 3 Insect-Type monster from your hand in Defense Position. An Xyz Monster that was Summoned using this card on the field as Xyz Material gains this effect. ● If it is Xyz Summoned: The DEF of all face-up monsters your opponent controls become 0, also change them to Defense Position.


Digital Bug Websolder là quái thú chính của các combo của Digital Bug. Khả năng chính của Digital Bug Websolder là triệu hồi đặc biệt thêm 1 quái thú Digital Bug lên sân để sau đó triệu hồi ra Digital Bug Scaradiator.


Digital Bug Websolder cũng sở hữu 1 hiệu ứng phụ rất mạnh là chuyển tất cả các quái thú của đối thủ về tư thế phòng thủ và giảm DEF của chúng về 0. Điều này tạo tiền đề để cho các quái thú Xyz chủ lực như Digital Bug Rhinosebus và Digital Bug Corebage có thể kích hoạt khả năng của chúng.

Digital Bug Centibit (x3)

N Rarity
Digital Bug Centibit
N Rarity
Digital Bug Centibit
Digital Bug Centibit
LIGHT 3
Digital Bug Centibit
Bọ kỹ thuật số rết bit
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Xyz cho Triệu hồi Xyz, ngoại trừ Triệu hồi Xyz của quái thú Loại côn trùng. Một lần mỗi lượt, khi lá bài ngửa này được thay đổi từ Tư thế Tấn công sang Tư thế Phòng thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại côn trùng Cấp 3 từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ. Quái thú Xyz đã được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân khi Nguyên liệu Xyz nhận được hiệu ứng này.
● Lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú ở Tư thế Phòng thủ mà đối thủ của bạn điều khiển một lần.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be used as an Xyz Material for an Xyz Summon, except for the Xyz Summon of an Insect-Type monster. Once per turn, when this face-up card is changed from Attack Position to Defense Position: You can Special Summon 1 Level 3 Insect-Type monster from your Deck in Defense Position. An Xyz Monster that was Summoned using this card on the field as Xyz Material gains this effect. ● This card can attack all Defense Position monsters your opponent controls once each.


Digital Bug Centibit cũng là 1 mảnh ghép combo yêu cầu sử dụng 3 lá trong bộ bài. Với hiệu ứng triệu hồi đặc biệt 1 quái thú hệ Côn trùng cấp 3 từ tay khi tư thế tấn công của Digital Bug Centibit bị thay đổi. Vì điều kiện để kích hoạt hiệu ứng này khá khó nên bình thường chúng ta sẽ sử dụng các Tech Card hỗ trợ như Earthquake hoặc Murmur of the Forest.


Digital Bug Centibit cũng có 1 hiệu ứng khi được làm nguyên liệu Xyz là có thể tấn công tất cả quái thú ở tư thế phòng thủ của đối phương 1 lần ở Battle Phase. Hiệu ứng này giúp cho Digital Bug có khả năng dọn quái thú trên sân khá tốt.

Digital Bug Cocoondenser (x3)

N Rarity
Digital Bug Cocoondenser
N Rarity
Digital Bug Cocoondenser
Digital Bug Cocoondenser
LIGHT 3
Digital Bug Cocoondenser
Bọ kỹ thuật số nhộng tụ điện
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Xyz cho Triệu hồi Xyz, ngoại trừ Triệu hồi Xyz của quái thú Loại côn trùng. Một lần mỗi lượt, nếu lá bài này ở Tư thế Tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Loại Côn trùng Cấp 3 trong Mộ của mình; thay đổi lá bài này thành Tư thế Phòng thủ, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó ở Tư thế Phòng thủ. Quái thú Xyz đã được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân khi Nguyên liệu Xyz nhận được hiệu ứng này.
● Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, các lá bài và hiệu ứng của đối thủ sẽ không thể được kích hoạt cho đến khi kết thúc Damage Step.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be used as an Xyz Material for an Xyz Summon, except for the Xyz Summon of an Insect-Type monster. Once per turn, if this card is in Attack Position: You can target 1 Level 3 Insect-Type monster in your Graveyard; change this card to Defense Position, and if you do, Special Summon that monster in Defense Position. An Xyz Monster that was Summoned using this card on the field as Xyz Material gains this effect. ● If this card attacks a Defense Position monster, your opponent's cards and effects cannot be activated until the end of the Damage Step.


Digital Bug Cocoondenser là quái thú có hiệu ứng triệu hồi đặc biệt 1 quái thú hệ Côn trùng từ mộ lên sân bằng cách thay đổi tư thế chiến đấu của nó. Mặc dù hiệu ứng này có vẻ dễ dàng để kích hoạt nhưng bạn sẽ bị brick khi bạn rút được lá bài này ở những lượt đầu. Tuy nhiên, đây vẫn là 1 lá bài quan trọng và thường được chơi 3 lá trong mỗi bộ bài.


Giống như các lá bài Core khác ở trên, Digital Bug Cocoondenser cũng cung cấp hiệu ứng cho các quái thú Xyz sử dụng nó làm nguyên liệu. Hiệu ứng đó là không cho đối phương kích hoạt hiệu ứng khi các quái thú Xyz sử dụng Digital Bug Cocoondenser làm nguyên liệu tấn công 1 quái thú ở tư thế phòng thủ.

Bug Signal (x3)

N Rarity
Bug Signal
N Rarity
Bug Signal
Bug Signal
Spell Quick
Bug Signal
Tín hiệu bọ

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú Côn trùng Xyz mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 quái thú Côn trùng cao hơn hoặc thấp hơn 2 Rank so với quái thú mà bạn điều khiển, bằng cách sử dụng nó làm Nguyên liệu Xyz. (Triệu hồi Đặc biệt này được coi như một Triệu hồi Xyz. Nguyên liệu Xyz đưa vào mục tiêu đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên quái thú được Triệu hồi.) Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Bug Signal" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 Insect Xyz Monster you control; Special Summon from your Extra Deck, 1 Insect monster that is 2 Ranks higher or lower than that monster you control, by using it as the Xyz Material. (This Special Summon is treated as an Xyz Summon. Xyz Materials attached to that target also become Xyz Materials on the Summoned monster.) You can only activate 1 "Bug Signal" per turn.


  Bug Signal là một lá bài bạn nhất định phải sử dụng 3 lá trong bộ bài vì nó cung cấp khả năng Rank Up từ Digital Bug Corebage lên Digital Bug Rhinosebus. Bug Signal cũng là 1 ma pháp nhanh cho phép nó có thể được kích hoạt khi ở Battle Phase để kết thúc trận đấu hoặc úp và sử dụng nó ở lượt đối thủ. Bug Signal có thể được dùng như 1 mồi nhữ, khiến đối thủ của bạn phải tốn thời gian để giải quyết nó. Bug Signal cũng có thể sử dụng lên Digital Bug Corebage để có thể tránh né các hiệu ứng phá huỷ của đối phương và triệu hồi ra Digital Bug Rhinosebus.

  Digital Bug Scaradiator (x3)

  R Rarity
  Digital Bug Scaradiator
  R Rarity
  Digital Bug Scaradiator
  Digital Bug Scaradiator
  LIGHT
  Digital Bug Scaradiator
  Bọ kỹ thuật số bọ hung tản nhiệt
  • ATK:

  • 1800

  • DEF:

  • 1400


  Hiệu ứng (VN):

  2 hoặc nhiều hơn quái thú loại côn trùng Cấp 3 LIGHT
  Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 2 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi tư thế chiến đấu của nó, và nếu bạn làm điều đó, hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa cho đến cuối lượt này. Một lần mỗi lượt, khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu và đưa nó vào Mộ: Bạn có thể đưa quái thú bị phá huỷ đó vào lá bài này dưới dạng Nguyên liệu Xyz.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 or more Level 3 LIGHT Insect-Type monsters Once per turn, during either player's turn: You can detach 2 Xyz Materials from this card, then target 1 monster your opponent controls; change its battle position, and if you do, it has its effects negated until the end of this turn. Once per turn, when this card destroys an opponent's monster by battle and sends it to the Graveyard: You can attach that destroyed monster to this card as Xyz Material.


  Digital Bug Scaradiator là một cái cầu để bắt ra những quái thú Xyz khác như Digital Bug Corebage và xa hơn nữa là Digital Bug Rhinosebus. Đây là 1 lá bài cần phải được sử dụng 3 lá trong Extra Deck. Ngoài hiệu ứng đó, Digital Bug Scaradiator cũng có hiệu ứng nhanh vô hiệu hoá hiệu ứng của 1 quái thú trên sân đối phương.

  Digital Bug Corebage (x2)

  R Rarity
  Digital Bug Corebage
  R Rarity
  Digital Bug Corebage
  Digital Bug Corebage
  LIGHT
  Digital Bug Corebage
  Bọ kỹ thuật số bướm đa lõi
  • ATK:

  • 2200

  • DEF:

  • 1800


  Hiệu ứng (VN):

  2 hoặc nhiều hơn quái thú loại côn trùng Cấp 5 LIGHT
  Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách tách 2 Nguyên liệu Xyz từ quái thú Xyz loại côn trùng Cấp 3 hoặc 4 mà bạn điều khiển, sau đó sử dụng quái thú Xyz đó làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Tư thế Phòng thủ mà đối thủ của bạn điều khiển; xáo trộn nó vào Deck. Một lần mỗi lượt, nếu tư thế chiến đấu của (các) quái thú trên sân bị thay đổi (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể đưa 1 quái thú Loại Côn trùng từ Mộ của bạn vào lá bài này dưới dạng Nguyên liệu Xyz.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 or more Level 5 LIGHT Insect-Type monsters You can also Xyz Summon this card by detaching 2 Xyz Materials from a Rank 3 or 4 Insect-Type Xyz Monster you control, then using that Xyz Monster as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Defense Position monster your opponent controls; shuffle it into the Deck. Once per turn, if the battle position of a monster(s) on the field is changed (except during the Damage Step): You can attach 1 Insect-Type monster from your Graveyard to this card as Xyz Material.


  Digital Bug Corebage thường được sử dụng để triệu hồi ra quái thú Xyz chủ lực Digital Bug Rhinosebus. cũng hay được sử dụng để trả lại 1 quái thú ở tư thế phòng thủ trên sân đối thủ về bộ bài. Bạn có thể triệu hồi trực tiếp Digital Bug Corebage bằng cách tách 2 nguyên liệu từ Digital Bug Scaradiator mà không cần phải sử dụng 2 quái thú hệ Côn trùng Cấp 5. Vì không có đủ chỗ trong Extra Deck nên Digital Bug Corebage thường được sử dụng 2 lá, bằng với số lượng của Digital Bug Rhinosebus.

  Digital Bug Rhinosebus (x2)

  R Rarity
  Digital Bug Rhinosebus
  R Rarity
  Digital Bug Rhinosebus
  Digital Bug Rhinosebus
  LIGHT
  Digital Bug Rhinosebus
  Bọ kỹ thuật số kiến vương hệ thống
  • ATK:

  • 2600

  • DEF:

  • 2200


  Hiệu ứng (VN):

  2 hoặc nhiều hơn quái thú Cấp 7 LIGHT Loại côn trùng
  Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách tách 2 Nguyên liệu Xyz từ quái thú Xyz loại côn trùng Cấp 5 hoặc 6 mà bạn điều khiển, sau đó sử dụng quái thú Xyz đó làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; phá huỷ (các) quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển với DEF cao nhất (tất cả, nếu bằng nhau).


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 or more Level 7 LIGHT Insect-Type monsters You can also Xyz Summon this card by detaching 2 Xyz Materials from a Rank 5 or 6 Insect-Type Xyz Monster you control, then using that Xyz Monster as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; destroy the face-up monster(s) your opponent controls with the highest DEF (all, if tied).


  Digital Bug Rhinosebus là quái thú chủ lực của Digital Bug với khả năng phá huỷ mà không chọn mục tiêu, và có khả năng phá huỷ tất cả quái thú trên sân đối thủ nếu các quái thú trên sân có DEF bằng nhau. Hiệu ứng này của Digital Bug Rhinosebus là hiệu ứng nhanh nên thường được sử dụng để quấy rối đối thủ hoặc đối phó với những quái thú khá lại việc chọn mục tiêu như Lunalight Sabre Dancer.


  Bạn có thể triệu hồi trực tiếp Digital Bug Rhinosebus bằng cách tách 2 nguyên liệu Xyz ra khỏi Digital Bug Corebage

  Bạn cũng có thể triệu hồi Digital Bug Rhinosebus bằng cách sử dụng Bug Signal lên Digital Bug Corebage.  Tech Card

  Đây là những lá bài không bắt buộc sử dụng trong bộ bài nhưng có ảnh hưởng đến hiệu quả của bộ bài hoặc nhắm đến các chiến thuật khác nhau.

  Earthquake (Tối ưu hoá việc triệu hồi)

  R Rarity
  Earthquake
  R Rarity
  Earthquake
  Earthquake
  Spell Normal
  Earthquake
  Động đất

   Hiệu ứng (VN):

   Thay đổi tất cả quái thú ngửa trên sân thành Tư thế Phòng thủ.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Change all face-up monsters on the field to Defense Position.


   Hiệu ứng của Earthquake vừa làm cho tất cả quái thú của đối thủ và chúng ta về tư thế phòng thủ. Lá bài này được sử dụng với mục đích kích hoạt các hiệu ứng của Digital Bug Centibit để triệu hồi đặc biệt 1 quái thú hệ Côn trùng Cấp 3 từ tay sau đó thực hiện combo của mình.

   Book of Moon (Tuỳ tình huống)

   UR Rarity
   Book of Moon
   UR Rarity
   Book of Moon
   Book of Moon
   Spell Quick
   Book of Moon
   Sách mặt trăng

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


    Nếu bạn có điều kiện sở hữu thì Book of moon là 1 sự lựa chọn rất tốt khi vừa có thể quấy rối đối phương hoặc sử dụng trong Battle Phase hoặc Draw Phase để vô hiệu hoá 1 số quái thú ngửa của đối thủ.

    Forbidden Lance (Tuỳ tình huống)

    UR Rarity
    Forbidden Lance
    UR Rarity
    Forbidden Lance
    Forbidden Lance
    Spell Quick
    Forbidden Lance
    Cây thương thánh bị cấm

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.


     Nếu đối thủ sử dụng quá nhiều bài Phép/Bẫy để làm giáng đoạn combo của bạn thì Forbidden Lance là 1 sự lựa chọn tuyệt vời,

     Floodgate Trap Hole (Khoá sân)

     UR Rarity
     Floodgate Trap Hole
     UR Rarity
     Floodgate Trap Hole
     Floodgate Trap Hole
     Trap Normal
     Floodgate Trap Hole
     Hang rơi không đáy

      Hiệu ứng (VN):

      Khi đối thủ của bạn Triệu hồi (các) quái thú: Thay đổi (các) quái thú đó sang Tư thế Phòng thủ úp. Quái thú được thay đổi thành Tư thế Phòng thủ úp bởi hiệu ứng này không thể thay đổi tư thế chiến đấu của chúng.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When your opponent Summons a monster(s): Change that monster(s) to face-down Defense Position. Monsters changed to face-down Defense Position by this effect cannot change their battle positions.
      Phân loại:

      Floodgate Trap Hole là một lá bài có sức mạnh rất lớn khi bạn rút được nó ở lượt đầu của mình với khả năng úp quái thú của đối thủ khi chúng mới được triệu hồi lên sân. Việc úp quái thú của đối thủ có thể cung cấp cho bạn thêm nhiều thời gian hơn để rút được những mảnh combo của mình. 

      Paleozoic Canadia (Khoá sân và quấy rối đối thủ)

      UR Rarity
      Paleozoic Canadia
      UR Rarity
      Paleozoic Canadia
      Paleozoic Canadia
      Trap Normal
      Paleozoic Canadia
      Loài giáp xác Canadia

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Thủy / Nước / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 face-up monster your opponent controls; change it to face-down Defense Position. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your GY: You can Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


       Paleozoic Canadia có chức năng khoá sân giống như Floodgate Trap Hole ở trên. Dù quái thú bị úp vẫn có thể được lật lên ở lượt sau nhưng Paleozoic Canadia lại có thêm hiệu ứng triệu hồi chính nó từ dưới mộ khi 1 Paleozoic Canadia khác được kích hoạt. Paleozoic Canadia cũng không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng của quái thú khi được triệu hồi lên sân

       Fiendish Chain, Drowning Mirror Force và Curse of Anubis (Các lá bài bẫy nói chung)

       UR Rarity
       Fiendish Chain
       UR Rarity
       Fiendish Chain
       Fiendish Chain
       Trap Continuous
       Fiendish Chain
       Xích quỷ

        Hiệu ứng (VN):

        Kích hoạt lá bài này bằng cách chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng trên sân; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa đó khi nó ở trên sân, đồng thời quái thú ngửa đó cũng không thể tấn công. Khi nó bị phá hủy, hãy phá hủy lá bài này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Activate this card by targeting 1 Effect Monster on the field; negate the effects of that face-up monster while it is on the field, also that face-up monster cannot attack. When it is destroyed, destroy this card.


        UR Rarity
        Drowning Mirror Force
        UR Rarity
        Drowning Mirror Force
        Drowning Mirror Force
        Trap Normal
        Drowning Mirror Force
        Hàng rào sóng - Lực chìm

         Hiệu ứng (VN):

         Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công trực tiếp: Xáo trộn tất cả quái thú Tư thế tấn công của đối thủ vào Deck.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         When an opponent's monster declares a direct attack: Shuffle all your opponent's Attack Position monsters into the Deck.


         R Rarity
         Curse of Anubis
         R Rarity
         Curse of Anubis
         Curse of Anubis
         Trap Normal
         Curse of Anubis
         Lời nguyền Anubis

          Hiệu ứng (VN):

          Thay đổi tất cả các quái thú Hiệu ứng trên sân thành Tư thế Phòng thủ. Cho đến cuối lượt này, DEF ban đầu của những quái thú đó trở thành 0, tư thế chiến đấu của chúng cũng không thể thay đổi.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Change all Effect Monsters on the field to Defense Position. Until the end of this turn, the original DEF of those monsters becomes 0, also their battle positions cannot be changed.


          Bạn có thể sử dụng bất cứ lá bài bẫy nào để quấy rối đối phương nhưng những lá bài này được chứng minh là có hiệu quả rõ rệt trong các giải đấu lớn.

          Murmur of the Forest (Tuỳ tình huống)

          R Rarity
          Murmur of the Forest
          R Rarity
          Murmur of the Forest
          Murmur of the Forest
          Spell Normal
          Murmur of the Forest
          Rừng thì thầm

           Hiệu ứng (VN):

           Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi mục tiêu đó sang Tư thế Phòng thủ úp, sau đó bạn có thể trả lại tất cả các Lá bài Phép Hiện sân trên sân về tay.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Target 1 face-up monster your opponent controls; change that target to face-down Defense Position, then you can return all Field Spell Cards on the field to the hand.


           Murmur of the Forest là một lựa chọn mới được sử dụng nhiều hơn gần đây sau khi Gaia và Triamid gặt hái được nhiều thành công trong các giải đấu lơn. Lá bài này vừa để kích hoạt hiệu ứng của Digital Bug Centibit, vừa trả lại những lá bài phép môi trường về tay.           Combo

           Giới thiệu 1 số combo tiêu chuẩn của Digital Bug.

           Digital Bug Centibit, Bug Signal và Digital Bug Websolder (Combo lượt 1 tiêu chuẩn)

           N Rarity
           Digital Bug Centibit
           N Rarity
           Digital Bug Centibit
           Digital Bug Centibit
           LIGHT 3
           Digital Bug Centibit
           Bọ kỹ thuật số rết bit
           • ATK:

           • 1500

           • DEF:

           • 500


           Hiệu ứng (VN):

           Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Xyz cho Triệu hồi Xyz, ngoại trừ Triệu hồi Xyz của quái thú Loại côn trùng. Một lần mỗi lượt, khi lá bài ngửa này được thay đổi từ Tư thế Tấn công sang Tư thế Phòng thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại côn trùng Cấp 3 từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ. Quái thú Xyz đã được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân khi Nguyên liệu Xyz nhận được hiệu ứng này.
           ● Lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú ở Tư thế Phòng thủ mà đối thủ của bạn điều khiển một lần.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Cannot be used as an Xyz Material for an Xyz Summon, except for the Xyz Summon of an Insect-Type monster. Once per turn, when this face-up card is changed from Attack Position to Defense Position: You can Special Summon 1 Level 3 Insect-Type monster from your Deck in Defense Position. An Xyz Monster that was Summoned using this card on the field as Xyz Material gains this effect. ● This card can attack all Defense Position monsters your opponent controls once each.


           N Rarity
           Bug Signal
           N Rarity
           Bug Signal
           Bug Signal
           Spell Quick
           Bug Signal
           Tín hiệu bọ

            Hiệu ứng (VN):

            Chọn mục tiêu 1 quái thú Côn trùng Xyz mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 quái thú Côn trùng cao hơn hoặc thấp hơn 2 Rank so với quái thú mà bạn điều khiển, bằng cách sử dụng nó làm Nguyên liệu Xyz. (Triệu hồi Đặc biệt này được coi như một Triệu hồi Xyz. Nguyên liệu Xyz đưa vào mục tiêu đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên quái thú được Triệu hồi.) Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Bug Signal" mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Target 1 Insect Xyz Monster you control; Special Summon from your Extra Deck, 1 Insect monster that is 2 Ranks higher or lower than that monster you control, by using it as the Xyz Material. (This Special Summon is treated as an Xyz Summon. Xyz Materials attached to that target also become Xyz Materials on the Summoned monster.) You can only activate 1 "Bug Signal" per turn.


            R Rarity
            Digital Bug Websolder
            R Rarity
            Digital Bug Websolder
            Digital Bug Websolder
            LIGHT 3
            Digital Bug Websolder
            Bọ kỹ thuật số nhện dây đồng
            • ATK:

            • 500

            • DEF:

            • 1500


            Hiệu ứng (VN):

            Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Xyz cho Triệu hồi Xyz, ngoại trừ Triệu hồi Xyz của quái thú Loại côn trùng. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Tư thế tấn công ngửa mà bạn điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế Phòng thủ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại côn trùng Cấp 3 từ tay bạn ở Tư thế Phòng thủ. Quái thú Xyz đã được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân khi Nguyên liệu Xyz nhận được hiệu ứng này.
            ● Nếu nó được Triệu hồi Xyz: DEF của tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển trở thành 0, cũng như thay đổi chúng thành Tư thế Phòng thủ.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Cannot be used as an Xyz Material for an Xyz Summon, except for the Xyz Summon of an Insect-Type monster. Once per turn: You can target 1 face-up Attack Position monster you control; change it to Defense Position, and if you do, Special Summon 1 Level 3 Insect-Type monster from your hand in Defense Position. An Xyz Monster that was Summoned using this card on the field as Xyz Material gains this effect. ● If it is Xyz Summoned: The DEF of all face-up monsters your opponent controls become 0, also change them to Defense Position.


            Điều kiện để thực hiên combo:

            • Bạn phải có Digital Bug Websolder , 1 quái thú Digital Bug nữa, Bug Signal nữa trên tay. Trong ví dụ này, mình sẽ ví dụ bạn có Digital Bug Websolder Digital Bug Centibit trên tay.

            Cách thực hiện:
            1. Triệu hồi Digital Bug Websolder lên sân, kích hoạt hiệu ứng của nó để thay đổi tư thế chiến đấu của chính nó và triệu hồi đặc biệt 1 quái thú Digital Bug Centibit trên tay của bạn. 
            2. Triệu hồi Xyz ra Digital Bug Scaradiator
            3. Triệu hồi Xyz ra Digital Bug Corebage bằng cách tách 2 nguyên liệu Xyz từ Digital Bug Scaradiator.
            4. Úp Bug Signal và kết thúc lượt của bạn.
            Những tình huống có thể xảy ra:
            • Bug Signal bạn đã úp là ma pháp nhanh giúp bạn có thể kích hoạt được nó ở trong lượt của đối thủ. Vì vậy, bạn có thể mồi đối thủ để họ tập trung vào việc phá huỷ nó để thực hiện combo của họ bằng cách dùng Mystical Space Typhoon hoặc Cosmic Cyclone. Nếu đối thủ của bạn làm vậy, bạn có thể kích hoạt hiệu ứng của Bug Signal để chọn vào Digital Bug Corebage trên sân và triệu hồi ra Digital Bug Rhinosebus.  

            • Nếu đối thủ của bạn bỏ qua Bug Signal và thực hiện combo của họ, bạn có thể dùng Bug Signal để có thể né các hiệu ứng phá huỷ chọn mục tiêu (ví dụ Blue-Eyes Alternative White Dragon) thì bạn vẫn có thể Chain Bug Signal để triệu hồi ra Digital Bug Rhinosebus để né sử phá huỷ đó. 

            • Nếu đối thủ của bạn đang combo ra 1 quái thú có khả năng phá huỷ mà không chọn mục tiêu hoặc bạn không thể chain Bug Signal vào sự triệu hồi của nó(ví dụ Chaos Dragon Levianeer hoặc Stellarknight Delteros) thì trước khi họ triệu hồi ra quái thú đó. Bạn nên sử dụng Bug Signal để triệu hồi ra Digital Bug Rhinosebus. Sau đó kích hoạt hiệu ứng của Digital Bug Rhinosebus để phá huỷ combo của họ trước khi họ có cơ hội thực hiện nó,


            Digital Bug Centibit, Earthquake và Digital Bug Websolder (Combo tiêu chuẩn lượt 1 sử dụng Skill Overlay Regeneration)

            N Rarity
            Digital Bug Centibit
            N Rarity
            Digital Bug Centibit
            Digital Bug Centibit
            LIGHT 3
            Digital Bug Centibit
            Bọ kỹ thuật số rết bit
            • ATK:

            • 1500

            • DEF:

            • 500


            Hiệu ứng (VN):

            Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Xyz cho Triệu hồi Xyz, ngoại trừ Triệu hồi Xyz của quái thú Loại côn trùng. Một lần mỗi lượt, khi lá bài ngửa này được thay đổi từ Tư thế Tấn công sang Tư thế Phòng thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại côn trùng Cấp 3 từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ. Quái thú Xyz đã được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân khi Nguyên liệu Xyz nhận được hiệu ứng này.
            ● Lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú ở Tư thế Phòng thủ mà đối thủ của bạn điều khiển một lần.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Cannot be used as an Xyz Material for an Xyz Summon, except for the Xyz Summon of an Insect-Type monster. Once per turn, when this face-up card is changed from Attack Position to Defense Position: You can Special Summon 1 Level 3 Insect-Type monster from your Deck in Defense Position. An Xyz Monster that was Summoned using this card on the field as Xyz Material gains this effect. ● This card can attack all Defense Position monsters your opponent controls once each.


            R Rarity
            Earthquake
            R Rarity
            Earthquake
            Earthquake
            Spell Normal
            Earthquake
            Động đất

             Hiệu ứng (VN):

             Thay đổi tất cả quái thú ngửa trên sân thành Tư thế Phòng thủ.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Change all face-up monsters on the field to Defense Position.


             R Rarity
             Digital Bug Websolder
             R Rarity
             Digital Bug Websolder
             Digital Bug Websolder
             LIGHT 3
             Digital Bug Websolder
             Bọ kỹ thuật số nhện dây đồng
             • ATK:

             • 500

             • DEF:

             • 1500


             Hiệu ứng (VN):

             Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Xyz cho Triệu hồi Xyz, ngoại trừ Triệu hồi Xyz của quái thú Loại côn trùng. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Tư thế tấn công ngửa mà bạn điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế Phòng thủ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại côn trùng Cấp 3 từ tay bạn ở Tư thế Phòng thủ. Quái thú Xyz đã được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân khi Nguyên liệu Xyz nhận được hiệu ứng này.
             ● Nếu nó được Triệu hồi Xyz: DEF của tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển trở thành 0, cũng như thay đổi chúng thành Tư thế Phòng thủ.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Cannot be used as an Xyz Material for an Xyz Summon, except for the Xyz Summon of an Insect-Type monster. Once per turn: You can target 1 face-up Attack Position monster you control; change it to Defense Position, and if you do, Special Summon 1 Level 3 Insect-Type monster from your hand in Defense Position. An Xyz Monster that was Summoned using this card on the field as Xyz Material gains this effect. ● If it is Xyz Summoned: The DEF of all face-up monsters your opponent controls become 0, also change them to Defense Position.


             Điều kiện để thực hiên combo:

             • Bạn phải sử dụng Skill Overlay Regeneration.
             • Bạn phải có Digital Bug Websolder , 1 quái thú Digital Bug nữa, và 1 lá bài phép bất kì trên tay. Trong ví dụ này, mình sẽ ví dụ bạn có Digital Bug WebsolderDigital Bug Centibit, và Earthquake trên tay.
             • Combo này cũng khá giống với combo ở trên nhưng bạn sẽ không có Bug Signal để hỗ trợ nữa mà phụ thuộc hoàn toàn vào Digital Bug Rhinosebus.
             • Earthquake  hay bất cứ 1 bài phép nào khác đóng vai trò là 1 nguyên liệu Xyz khi sử dụng Skill Overlay Regeneration.
             Cách thực hiện:
             1. Triệu hồi Digital Bug Websolder lên sân, kích hoạt hiệu ứng của nó để thay đổi tư thế chiến đấu của chính nó và triệu hồi đặc biệt 1 quái thú Digital Bug Centibit trên tay của bạn. 
             2. Triệu hồi Xyz ra Digital Bug Scaradiator
             3. Triệu hồi Xyz ra Digital Bug Corebage bằng cách tách 2 nguyên liệu Xyz từ Digital Bug Scaradiator.
             4. Sử dụng Skill Overlay Regeneration, đưa Earthquake vào dưới Digital Bug Corebage để làm nguyên liệu Xyz cho nó.
             5. Triệu hồi Xyz ra Digital Bug Rhinosebus bằng cách tách 2 nguyên liệu từ Digital Bug Corebage
             6. Kết thúc lượt.
             Những tình huống có thể xảy ra:
             • Tình huống của combo này khác dễ đoán khi mà mục đích duy nhất của bạn là sử dụng Digital Bug Rhinosebus để phá huỷ combo của đối phương trước khi họ có thể thực hiện combo của họ.

             • Nếu đối thủ của bạn đang combo ra 1 quái thú có khả năng phá huỷ mà không chọn mục tiêu hoặc bạn không thể chain hiệu ứng của Digital Bug Rhinosebus vào sự triệu hồi của nó(ví dụ Chaos Dragon Levianeer hoặc Stellarknight Delteros) thì trước khi họ triệu hồi ra quái thú đó. Bạn nên sử dụng Digital Bug Rhinosebus để phá huỷ combo của họ trước khi họ có cơ hội thực hiện nó,

             Digital Bug Centibit và Earthquake (Combo lượt 1 mà không sử dụng Digital Bug Websolder)

             N Rarity
             Digital Bug Centibit
             N Rarity
             Digital Bug Centibit
             Digital Bug Centibit
             LIGHT 3
             Digital Bug Centibit
             Bọ kỹ thuật số rết bit
             • ATK:

             • 1500

             • DEF:

             • 500


             Hiệu ứng (VN):

             Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Xyz cho Triệu hồi Xyz, ngoại trừ Triệu hồi Xyz của quái thú Loại côn trùng. Một lần mỗi lượt, khi lá bài ngửa này được thay đổi từ Tư thế Tấn công sang Tư thế Phòng thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại côn trùng Cấp 3 từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ. Quái thú Xyz đã được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân khi Nguyên liệu Xyz nhận được hiệu ứng này.
             ● Lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú ở Tư thế Phòng thủ mà đối thủ của bạn điều khiển một lần.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Cannot be used as an Xyz Material for an Xyz Summon, except for the Xyz Summon of an Insect-Type monster. Once per turn, when this face-up card is changed from Attack Position to Defense Position: You can Special Summon 1 Level 3 Insect-Type monster from your Deck in Defense Position. An Xyz Monster that was Summoned using this card on the field as Xyz Material gains this effect. ● This card can attack all Defense Position monsters your opponent controls once each.


             R Rarity
             Earthquake
             R Rarity
             Earthquake
             Earthquake
             Spell Normal
             Earthquake
             Động đất

              Hiệu ứng (VN):

              Thay đổi tất cả quái thú ngửa trên sân thành Tư thế Phòng thủ.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Change all face-up monsters on the field to Defense Position.


              Điều kiện để thực hiên combo:

              • Nếu bạn không rút được Digital Bug Websolder, thay vào đó bạn rút được Digital Bug Centibit, Earthquake, và 1 lá bài phép khác mà trong trường hợp này mình sẽ ví dụ bạn rút được 2 lá Earthquake ở lượt 1.
              • Bạn phải sử dụng Skill Overlay Regeneration.
              • Combo này phụ thuộc hoàn toàn vào Digital Bug Rhinosebus.
              • Earthquake hay bất cứ 1 bài phép nào khác đóng vai trò là 1 nguyên liệu Xyz khi sử dụng Skill Overlay Regeneration.
              Cách thực hiện:
              1. Triệu hồi Digital Bug Centibit lên sân.
              2. Kích hoạt Earthquake để thay đổi tư thế chiến đấu của Digital Bug Centibit. Hiệu ứng của Digital Bug Centibit sẽ được kích hoạt và bạn có thể triệu hồi 1 quái thú Digital Bug khác từ trong bộ bài lên sân. Trong trường hợp này, mình sẽ chọn triệu hồi ra Digital Bug Cocoondenser.
              3. Triệu hồi Xyz ra Digital Bug Scaradiator
              4. Triệu hồi Xyz ra Digital Bug Corebage bằng cách tách 2 nguyên liệu Xyz từ Digital Bug Scaradiator.
              5. Sử dụng Skill Overlay Regeneration, đưa Earthquake vào dưới Digital Bug Corebage để làm nguyên liệu Xyz cho nó.
              6. Triệu hồi Xyz ra Digital Bug Rhinosebus bằng cách tách 2 nguyên liệu từ Digital Bug Corebage
              7. Kết thúc lượt.
              Những tình huống có thể xảy ra:
              • Tình huống của combo này khác dễ đoán khi mà mục đích duy nhất của bạn là sử dụng Digital Bug Rhinosebus để phá huỷ combo của đối phương trước khi họ có thể thực hiện combo của họ.

              • Nếu đối thủ của bạn đang combo ra 1 quái thú có khả năng phá huỷ mà không chọn mục tiêu hoặc bạn không thể chain hiệu ứng của Digital Bug Rhinosebus vào sự triệu hồi của nó(ví dụ Chaos Dragon Levianeer hoặc Stellarknight Delteros) thì trước khi họ triệu hồi ra quái thú đó. Bạn nên sử dụng Digital Bug Rhinosebus để phá huỷ combo của họ trước khi họ có cơ hội thực hiện nó,

              Digital Bug Centibit và Earthquake (Combo lượt 1 mà không sử dụng Digital Bug Websolder và Skill Overlay Regeneration)

              N Rarity
              Digital Bug Centibit
              N Rarity
              Digital Bug Centibit
              Digital Bug Centibit
              LIGHT 3
              Digital Bug Centibit
              Bọ kỹ thuật số rết bit
              • ATK:

              • 1500

              • DEF:

              • 500


              Hiệu ứng (VN):

              Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Xyz cho Triệu hồi Xyz, ngoại trừ Triệu hồi Xyz của quái thú Loại côn trùng. Một lần mỗi lượt, khi lá bài ngửa này được thay đổi từ Tư thế Tấn công sang Tư thế Phòng thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại côn trùng Cấp 3 từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ. Quái thú Xyz đã được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân khi Nguyên liệu Xyz nhận được hiệu ứng này.
              ● Lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú ở Tư thế Phòng thủ mà đối thủ của bạn điều khiển một lần.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Cannot be used as an Xyz Material for an Xyz Summon, except for the Xyz Summon of an Insect-Type monster. Once per turn, when this face-up card is changed from Attack Position to Defense Position: You can Special Summon 1 Level 3 Insect-Type monster from your Deck in Defense Position. An Xyz Monster that was Summoned using this card on the field as Xyz Material gains this effect. ● This card can attack all Defense Position monsters your opponent controls once each.


              R Rarity
              Earthquake
              R Rarity
              Earthquake
              Earthquake
              Spell Normal
              Earthquake
              Động đất

               Hiệu ứng (VN):

               Thay đổi tất cả quái thú ngửa trên sân thành Tư thế Phòng thủ.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Change all face-up monsters on the field to Defense Position.


               Điều kiện để thực hiên combo:

               • Bạn rút được Digital Bug Centibit, và 2 lá bài Earthquake.
               • Bạn không sử dụng Skill Overlay Regeneration hoặc muốn giữ Skill để kích hoạt ở lượt sau.
               • Combo này phụ thuộc hoàn toàn vào Digital Bug Rhinosebus.
               Cách thực hiện:
               1. Triệu hồi Digital Bug Centibit lên sân.
               2. Kích hoạt Earthquake để thay đổi tư thế chiến đấu của Digital Bug Centibit. Hiệu ứng của Digital Bug Centibit sẽ được kích hoạt và bạn có thể triệu hồi 1 quái thú Digital Bug khác từ trong bộ bài lên sân trong tư thế tấn công. Trong trường hợp này, mình sẽ chọn triệu hồi ra Digital Bug Centibit khác từ bộ bài.
               3. Kích hoạt Earthquake thứ 2 chọn mục tiêu vào Digital Bug Centibit mới đuợc triệu hồi lên sân. Hiệu ứng của Digital Bug Centibit đó sẽ được kích hoạt và bạn có thể triệu hồi 1 quái thú Digital Bug khác từ trong bộ bài lên sân. Trong trường hợp này, mình sẽ chọn triệu hồi ra Digital Bug Cocoondenser từ bộ bài.
               4. Triệu hồi Xyz ra Digital Bug Scaradiator sử dụng cả 3 nguyên liệu Xyz trên sân.
               5. Triệu hồi Xyz ra Digital Bug Corebage bằng cách tách 2 nguyên liệu Xyz từ Digital Bug Scaradiator.
               6. Triệu hồi Xyz ra Digital Bug Rhinosebus bằng cách tách 2 nguyên liệu từ Digital Bug Corebage.
               7. Kết thúc lượt.
               Những tình huống có thể xảy ra:
               • Tình huống của combo này khác dễ đoán khi mà mục đích duy nhất của bạn là sử dụng Digital Bug Rhinosebus để phá huỷ combo của đối phương trước khi họ có thể thực hiện combo của họ.

               • Nếu đối thủ của bạn đang combo ra 1 quái thú có khả năng phá huỷ mà không chọn mục tiêu hoặc bạn không thể chain hiệu ứng của Digital Bug Rhinosebus vào sự triệu hồi của nó(ví dụ Chaos Dragon Levianeer hoặc Stellarknight Delteros) thì trước khi họ triệu hồi ra quái thú đó. Bạn nên sử dụng Digital Bug Rhinosebus để phá huỷ combo của họ trước khi họ có cơ hội thực hiện nó,               Lời kết

               Digital Bug nói chung là 1 deck phù hợp với những bạn mới chơi và không muốn phải nạp tiền và thích việc cày cuốc. Khi chơi Digital Bug, bạn cũng sẽ học thêm những kĩ thuật về Toggle và triệu hồi Xyz cũng như việc sử dụng bài Phép/Bẫy để làm quen với trò chơi.
               Đơn vị đồng hành:

               - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


               Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

               Top