Hướng dẫn cách chơi World Chalice

Hướng dẫn cách chơi World Chalice

World Chalice là bộ bài có các nhân vật dựa vào các game nổi tiếng như Final Fantasy và Xenoblade Chronicles, gồm các monster thuộc các tộc (type) khác nhau và các hệ (attribute) khác nhau. 


Đây là Deck tập trung vào Link Summon đầu tiên mà Konami thiết kế, chúng có khả năng spam field cực nhanh khi dùng các normal monster và World Chalice monster làm nguyên liệu để triều hồi Link. 

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:

Top