Hướng dẫn chơi deck Dark Magician

Hướng dẫn chơi deck Dark Magician

Deck của thánh hack Yami Yugi nhưng lại bị lặn hơi sâu sau khi ăn những đợt nerf chí mạng của Konami khi nhắm vào Rod, Nagivation,... Tuy thế với số lượng fan đông đảo thì Dark Magician sẽ luôn 1 deck có rất nhiều người quan tâm và build nó

Vì vậy Konami đã có động thái vực dậy deck bằng cách thêm hàng loạt SP hữu dụng và thả Limit 1 số lá, khiến Dark Magician giờ đây có lẽ còn mạnh hơn trước.

Nhìn chung deck dù đi turn 1 hay turn 2 đều khá khỏe, không bị brick như Blue-eyes, chỉ khi bạn nhọ lắm chắc mỡi x3 Đead Magician hand 1 được thoi :v. OTK tốt, banish, destroy, negate đều có cả chính là điểm mạnh của deck này
 

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Skill

 

Destiny Draw (Skill Card) (38%)

UR Rarity
Destiny Draw (Skill Card)
UR Rarity
Destiny Draw (Skill Card)
Destiny Draw (Skill Card)
Destiny Draw (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

[Nếu bạn mất 2000 LP hoặc lớn hơn, bạn có thể kích hoạt Kỹ năng này trong Draw Phase tiếp theo của mình.]

Trong Draw Phase, bạn có thể tìm kiếm trong Deck của mình cho bất kỳ lá bài nào, tiết lộ nó cho đối thủ và thêm nó lên tay của bạn thay vì rút. Nếu bạn làm điều đó, hãy lật lại lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

[If you lose 2000 or more LP, you can activate this Skill during your next Draw Phase.] During your Draw Phase, you may search your Deck for any card, reveal it to your opponent, and add it to your hand instead of drawing. If you do that, flip this card over.


Dựa theo đúng như nguyên tác, ta có thể thử cảm giác của thánh hack khi thông qua skill này. Rút 1 lá mình chọn từ deck mà không cần biết nó ở đâu sau khi bị mất 2000 LP =))). Dùng cho những pha lật kèo hoành tráng hoặc là khi kết hợp với lá ma pháp Dark Magician Curtain ( Tuy lá ma pháp này khá chậm và không đc thông dụng như trước )

A Trick up the Sleeve (Skill Card) (38%)

UR Rarity
A Trick up the Sleeve (Skill Card)
UR Rarity
A Trick up the Sleeve (Skill Card)
A Trick up the Sleeve (Skill Card)
A Trick up the Sleeve (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bài bắt đầu của bạn sẽ bao gồm 1 quái thú DARK Spellcaster-Type Cấp 7 hoặc lớn hơn, được chọn ngẫu nhiên từ Deck của bạn. Kỹ năng này sẽ không kích hoạt nếu Deck của bạn không chứa bất kỳ quái thú Spellcaster DARK Cấp 7 nào. Bạn không thể triệu hồi đặc biệt quái thú có hiệu ứng trong lượt đầu tiên của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

Your starting hand will include 1 level 7 or higher DARK Spellcaster-Type monster, randomly selected from your Deck. This Skill will not activate if your Deck does not contain any Level 7 DARK Spellcaster-Type monsters. You cannot Special Summon effect monsters during your first turn.


Theo các top Deck của các pro player build Dark Magician hiện nay thì khi dùng với skill này họ sẽ không mang theo lá Magician of Dark Illusion. Vậy nên việc chắc chắn ta sẽ có ít nhất 1 Dark Magician trên tay. Việc có Dark Magician trên tay khác hoàn toàn với có Blue-eyes White Dragon trên tay, ta cần nó để kích hoạt các Spell/Trap chứ không như cục gạch kia.
Tuy vậy đổi với sự chắc chắn kia là ta không thể Special summon Effect Monster vào turn đầu của mình, nhưng vẫn có thể special quái thú normal đó là Dark MagicianCore

 

Magician of Dark Illusion (x0-x1)

UR Rarity
Magician of Dark Illusion
UR Rarity
Magician of Dark Illusion
Magician of Dark Illusion
DARK 7
Magician of Dark Illusion
Pháp sư ảo ảnh tối
 • ATK:

 • 2100

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Tên của lá bài này trở thành "Dark Magician" khi ở trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "Magician of Dark Illusion" một lần mỗi lượt.
● Trong lượt của đối thủ, nếu bạn kích hoạt Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình.
● Nếu bạn kích hoạt Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng trong khi lá bài này ngửa trên sân của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Dark Magician" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Hiệu ứng này chỉ có thể được sử dụng một lần khi lá bài này ngửa trên sân.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card's name becomes "Dark Magician" while on the field. You can only use each of these effects of "Magician of Dark Illusion" once per turn. ● During your opponent's turn, if you activate a Spell/Trap Card or effect (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. ● If you activate a Spell/Trap Card or effect while this card is face-up on your field (except during the Damage Step): You can target 1 "Dark Magician" in your GY; Special Summon it. This effect can only be used once while this card is face-up on the field.


Magician of Dark Illusions là một quái thú tốt để Triệu hồi Đặc biệt từ deck của bạn với khả năng của Magicians Navigation. Điều này có thể giúp cho bạn triệu hồi Dark Magician khác bằng cách sử dụng Eff của Dark Illusion với  Magicians Navigation trong mộ của bạn khi kích hoạt.

Hiệu ứng banish của Dark Magical Circle khi được kích hoạt sẽ có thể giúp ta triệu hồi đặc biệt Magician of Dark Illusion. Ngược lại, hiệu ứng banish của Dark Magical Circle được kích hoạt trong lượt của đối thủ có thể kích hoạt khả năng triệu hồi của Magician of Dark Illusion hoặc hiệu ứng thứ hai của Magician of Dark Illusion.

Eye of Timaeus có thể sử dụng lên Magician of Dark Illusion. Điều này sẽ kích hoạt hiệu ứng thứ hai của anh ta, cho phép bạn hồi sinh Dark Magician ngay trước khi Magician of Dark Illusion rời khỏi sân để Fusion.

Không khuyến cáo sử dụng khi mang skill A trick up sleeve nhé :P

Apprentice Illusion Magician (x1-x3)

UR Rarity
Apprentice Illusion Magician
UR Rarity
Apprentice Illusion Magician
Apprentice Illusion Magician
DARK 6
Apprentice Illusion Magician
Pháp sư ảo ảnh tập sự
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 1700


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách gửi xuống Mộ 1 lá bài. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Dark Magician" từ Deck của mình lên tay của bạn. Trong damage calculation, nếu quái thú DARK Spellcaster khác của bạn đấu với quái thú của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay hoặc ngửa trên sân tới Mộ; quái thú mà bạn điều khiển chỉ nhận được 2000 ATK / DEF trong damage calculation đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) by discarding 1 card. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Dark Magician" from your Deck to your hand. During damage calculation, if your other DARK Spellcaster monster battles an opponent's monster (Quick Effect): You can send this card from your hand or face-up field to the GY; that monster you control gains 2000 ATK/DEF during that damage calculation only.


Một searcher để lấy Dark Magician giúp bạn có thể mang theo tới 3 Navigation mà không cần đến Magician's Rod vì cả Rod và Navigation đều bị limit 3. Có thể được triệu hồi đặc biệt rất dễ dàng và cũng trở thành như một hand trap buff ATK, làm cho ta có thể mang tới x3 mà không sợ bị brick.

Vì hiệu ứng tăng ATK có hiệu lực trên DARK Spellcaster, nên bạn có thể sử dụng Dark Magicians của mình để Xyz thành Ebon High hoặc Ebon Illusion một cách an toàn, vì bạn có thể bảo vệ chúng khỏi những đợt attack bằng hiệu ứng của Apprentice.

Bạn có thể khôi phục lá này từ mộ của mình bằng cách sử dụng eff của M7,(bạn có thể triệu hồi ra M7 với Apprentice và Malicious, hoặc với Monster Reborn).

Dark Magician (x3)

R Rarity
Dark Magician
R Rarity
Dark Magician
Dark Magician
DARK 7
Dark Magician
Pháp sư bóng tối
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

'' Thuật sĩ cuối cùng về tấn công và phòng thủ. ''


Hiệu ứng gốc (EN):

''The ultimate wizard in terms of attack and defense.''


Có x3 lá này trong bộ bài có thể giúp ta đảm bảo combo diễn ra ổn định mà không bị thiếu điều kiện, nhưng không cần phải có tới 2 Dark Magician trên sân khi bạn sử dụng Magicians Navigation.

Trong hầu hết các trường hợp, tốt hơn hết bạn nên triệu hồi 1 Dark Magician với 1 Magician of Dark Illusion. Tuy nhiên, có thể có những trường hợp bạn không nên triệu hồi Dark Illusion khi bạn muốn triệu hồi XYZ hoặc là triệu hồi ra Apprentice.

Quan trọng hơn cả đây là Ace card của thánh hack :v, x3 vô để buff luck, đc cụ tổ Yugi độ nha ae.

Eternal Soul (x2)

SR Rarity
Eternal Soul
SR Rarity
Eternal Soul
Eternal Soul
Trap Continuous
Eternal Soul
Linh hồn vĩnh cửu

  Hiệu ứng (VN):

  Mọi "Dark Magician" trong Vùng quái thú của bạn không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng bài của đối thủ. Nếu lá bài ngửa này rời khỏi sân: Phá huỷ tất cả quái thú bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng sau của "Eternal Soul" một lần mỗi lượt. Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
  ● Triệu hồi Đặc biệt 1 "Dark Magician" từ tay hoặc Mộ của bạn.
  ● Thêm 1 "Dark Magic Attack" hoặc "Thousand Knives" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Every "Dark Magician" in your Monster Zone is unaffected by your opponent's card effects. If this face-up card leaves the field: Destroy all monsters you control. You can only use the following effect of "Eternal Soul" once per turn. You can activate 1 of these effects; ● Special Summon 1 "Dark Magician" from your hand or GY. ● Add 1 "Dark Magic Attack" or "Thousand Knives" from your Deck to your hand.


  Yeah, dĩ nhiên rồi. 1 trong những thứ nổi bật khiến cho Dark Magician mạnh trở lại. 1 lá bài đa dụng với rất nhiều khả năng khác nhau mà lại còn là lá SR. Very good komoney

  Khả năng triệu hồi 1 dark magician từ tay gần giống với Navigation, nhưng vì là Continuous Trap nên nó sẽ có thể kích hoạt được nhiều turn. Ngoài ra nó còn hơn Navigation ở chỗ có thể triệu hồi DM từ mộ, kết hợp với Circle banish gần như sạch sân

  Những khả năng còn lại cũng rất mạnh, add Dark Magic attack có thể clear backrow, Thousand Knives để dọn những quái khó chịu. Tuy vậy khả năng này cũng ít được sử dụng vì chỉ có 20 slot cards nên ta hay dành cho những lá mạnh hơn chứ k phải là DM attack hay là thousand knives

  Điểm trừ của lá này đó chính là khi ăn MST hay Cosmic thì sân ta cũng sẽ bị boom boom, thường thì ta sẽ bảo vệ nó bằng cách sử dụng navigation ở dưới mộ

  Magician's Rod (x1)

  SR Rarity
  Magician's Rod
  SR Rarity
  Magician's Rod
  Magician's Rod
  DARK 3
  Magician's Rod
  Quyền trượng của pháp sư
  • ATK:

  • 1600

  • DEF:

  • 100


  Hiệu ứng (VN):

  Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép / Bẫy từ Deck của mình lên tay của bạn mà có liệt kê cụ thể lá bài "Dark Magician" trong hiệu ứng của nó. Trong lượt của đối thủ, nếu bạn kích hoạt Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Hiến Tế 1 quái thú Spellcaster; thêm lá bài này lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Magician's Rod" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When this card is Normal Summoned: You can add 1 Spell/Trap from your Deck to your hand, that specifically lists the card "Dark Magician" in its text. During your opponent's turn, if you activate a Spell/Trap Card or effect while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can Tribute 1 Spellcaster monster; add this card to your hand. You can only use each effect of "Magician's Rod" once per turn.


  Khi được Triệu hồi thông thường, Magician’s Rod cho phép bạn thêm từ bộ bài của mình lên tay một Spell/Trap có chữ “Dark Magician” trong lá bài. Bạn có thể sử dụng eff này để search Dark Magical Circle hoặc Magician Navigation. Nếu sử dụng Silent Magician mix với deck này, bạn có thể tribute Magician’s Rod cho Silent Magician.

  Nếu bạn không có cả Dark Magical Circle và Magician Navigation, hãy ưu tiên tìm kiếm Dark Magical Circle và sau đó sử dụng nó để search Magician Navigation.

  Tuy khả năng search rất mạnh nhưng lại bị limit 3 nên ta chỉ cần x1 lá này, để chỗ cho Navigation, dẫu sao Apprentice hay Circle đều đã giúp ta search những thứ ta cần nên việc x3 rod là không cần thiết

  Dark Magical Circle (x3)

  UR Rarity
  Dark Magical Circle
  UR Rarity
  Dark Magical Circle
  Dark Magical Circle
  Spell Continuous
  Dark Magical Circle
  Vòng tròn ma thuật đen

   Hiệu ứng (VN):

   Khi lá bài này được kích hoạt: Nhìn vào 3 lá bài trên cùng của Deck của bạn, sau đó bạn có thể tiết lộ 1 "Dark Magician" hoặc 1 Lá bài Phép / Bẫy liệt kê cụ thể lá bài "Dark Magician" trong trong số các hiệu ứng của nó và thêm nó lên tay của bạn, và đặt các lá bài còn lại lên trên Deck của bạn theo bất kỳ thứ tự nào. Nếu "Dark Magician" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến sân của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài mà đối thủ điều khiển; loại bỏ nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dark Magical Circle" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When this card is activated: Look at the top 3 cards of your Deck, then you can reveal 1 "Dark Magician" or 1 Spell/Trap that specifically lists the card "Dark Magician" in its text, among them, and add it to your hand, also place the remaining cards on top of your Deck in any order. If "Dark Magician" is Normal or Special Summoned to your field (except during the Damage Step): You can target 1 card your opponent controls; banish it. You can only use each effect of "Dark Magical Circle" once per turn.


   Thêm Dark Magician lên tay của bạn và triệu hồi đặc biệt nó bằng Magician's Navigation. Bạn cũng có thể lấy Magician's Navigation nếu như bạn đã có Dark Magician trong tay. Sự kết hợp này rất tốt đối với hiệu ứng thứ hai của Dark Magical Circle, cho phép bạn banish một lá bài của đối thủ. Bởi vì Magician's Navigation là một lá bài Bẫy, nên combo này có thể được sử dụng trong lượt của đối thủ để gây khó dễ.

   Triệu hồi đặc biệt Dark Illusion bằng eff của nó cũng sẽ kích hoạt khả năng banish của Circle. Magician of Dark Illusion có thể kích hoạt eff banish Dark Magical Circle theo một cách khác đó là hồi sinh Dark Magician. Khi bạn vừa kích hoạt Dark Magical Circle thì hiệu ứng của Dark Illusion trên sân cũng sẽ dc kích hoạt để hồi sinh 1 DM ở dưới mộ

   Nếu Dark Magician đã ở trên sân, bạn có thể search Illusion Magic với eff search của Dark Magical Circle. Bạn có thể giữ lại Dark Magic Circle thứ 2 nếu trên tay bạn có x2 lá này để kích hoạt ở lượt sau và search tiếp. Nhưng hãy nhớ rằng chỉ có một eff banish của Dark Magical Circle chỉ có thể kích hoạt one per turn

   Magician Navigation (x2)

   UR Rarity
   Magician Navigation
   UR Rarity
   Magician Navigation
   Magician Navigation
   Trap Normal
   Magician Navigation
   Pháp sư dẫn lối

    Hiệu ứng (VN):

    Triệu hồi Đặc biệt 1 "Dark Magician" từ tay bạn, sau đó Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú DARK Spellcaster Cấp 7 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn. Nếu bạn điều khiển "Dark Magician", ngoại trừ lượt lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy đối thủ điều khiển của bạn; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Special Summon 1 "Dark Magician" from your hand, then Special Summon 1 Level 7 or lower DARK Spellcaster monster from your Deck. If you control "Dark Magician", except the turn this card was sent to the GY: You can banish this card from your GY, then target 1 face-up Spell/Trap your opponent controls; negate its effects until the end of this turn.


    Magician Navigation cho phép bạn triệu hồi đặc biệt một Dark Magician từ tay của bạn và một quái thú DARK Spellcaster Lv 7 trở xuống từ deck của bạn. Cho phép bạn có được hai Dark Magician trên sân để tấn công hoặc phòng thủ.

    Bạn có thể banish Magician Navigation từ mộ của mình để negate 1 Spell/trap mà đối thủ của bạn điều khiển tới hết lượt. Bạn có thể sử dụng hiệu ứng này để ngăn đối thủ search “Darklord” thông qua Banishment of the Darklords, Triệu hồi Elemental HERO Brave Neos thông qua Neos Fusion, hoặc thậm chí cho tất cả quái thú thuộc đang ở thế tấn công của bạn về deck với Drown Mirror Force.

    Hãy nhớ rằng bạn chỉ có thể kích hoạt Eff này của Magician Navigation nếu bạn điều khiển một DM và bạn không thể thực hiện eff 2 cùng một lượt nó được gửi xuống mộ.

    Có thể triệu hồi đặc biệt 2 thú trên sân theo cách này cũng là một cách khá tốt để XYZ thành một quái thú khác. Các DM khi được sử dụng như điều kiện để kích hoạt khả năng của quái thú XYZ có thể dễ dàng đem trở lại sân bởi Magician of Dark Illusion    Engine

     

    Spellbook of Knowledge, Spellbook Magician of Prophecy và Spellbook of Secrets (Spellbook Engine)

    UR Rarity
    Spellbook of Knowledge
    UR Rarity
    Spellbook of Knowledge
    Spellbook of Knowledge
    Spell Normal
    Spellbook of Knowledge
    Sách phép thuật Ldra

     Hiệu ứng (VN):

     Gửi xuống Mộ 1 quái thú Spellcaster mà bạn điều khiển hoặc 1 "Spellbook" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn, ngoại trừ "Spellbook of Knowledge", và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 2 lá bài. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Spellbook of Knowledge" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Send to the GY either 1 Spellcaster monster you control, or 1 other "Spellbook" card from your hand or face-up field, except "Spellbook of Knowledge", and if you do, draw 2 cards. You can only activate 1 "Spellbook of Knowledge" per turn.


     SR Rarity
     Spellbook Magician of Prophecy
     SR Rarity
     Spellbook Magician of Prophecy
     Spellbook Magician of Prophecy
     WATER 2
     Spellbook Magician of Prophecy
     Sách phép thuật sư Batel
     • ATK:

     • 500

     • DEF:

     • 400


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc lật úp: Thêm 1 "Spellbook" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card is Normal Summoned or flipped face-up: Add 1 "Spellbook" Spell from your Deck to your hand.


     SR Rarity
     Spellbook of Secrets
     SR Rarity
     Spellbook of Secrets
     Spellbook of Secrets
     Spell Normal
     Spellbook of Secrets
     Sách phép thuật Torah

      Hiệu ứng (VN):

      Thêm 1 "Spellbook" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Spellbook of Secrets". Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Spellbook of Secrets" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Add 1 "Spellbook" card from your Deck to your hand, except "Spellbook of Secrets". You can only activate 1 "Spellbook of Secrets" per turn.


      hiện nay thì Spellbook chính là engine phù hợp và mạnh nhất đối với DM bởi khả năng draw của nó.
       
      Spellbook of Secrets và Spellbook Magician of Phophecy là chìa khóa quan trọng để bạn search spellbook, tuy thế là 1 moster, Prophecy linh hoạt hơn nhiều so với Secrets. Bạn có thể úp Prophecy để thủ, chờ đối phương tấn công rồi lật lên và kích eff

      Còn Spellbook of Knowledge chính là thứ giúp ta draw, trao đổi bài mà không tốn chút tài nguyên nào để lấy thêm 2 lá lợi thế hơn rất nhiều. Vậy nên Engine này đang chiếm gần như 100% số lượng người sử dụng khi chơi Dark Magician

      Một số engine khác

      UR Rarity
      Star Seraph Scepter
      UR Rarity
      Star Seraph Scepter
      Star Seraph Scepter
      LIGHT 4
      Star Seraph Scepter
      Trượng tia sét thiêng
      • ATK:

      • 1800

      • DEF:

      • 400


      Hiệu ứng (VN):

      Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Star Seraph" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Star Seraph Scepter". Một quái thú Xyz được Triệu hồi bằng cách sử dụng 3 quái thú hoặc lớn hơn, bao gồm cả lá bài này trên sân, khi các nguyên liệu nhận được hiệu ứng này.
      ● Khi nó được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài khác trên sân; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, bạn có thể rút được 1 lá bài.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Star Seraph" monster from your Deck to your hand, except "Star Seraph Scepter". An Xyz Monster that was Summoned using 3 or more monsters, including this card on the field, as materials gains this effect. ● When it is Xyz Summoned: You can target 1 other card on the field; destroy it, and if you do, you can draw 1 card.


      UR Rarity
      Elemental HERO Stratos
      UR Rarity
      Elemental HERO Stratos
      Elemental HERO Stratos
      WIND 4
      Elemental HERO Stratos
      Anh hùng nguyên tố Stratos
      • ATK:

      • 1800

      • DEF:

      • 300


      Hiệu ứng (VN):

      Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
      ● Phá huỷ (các) Phép / Bẫy trên sân, tối đa số bằng số quái thú "HERO" mà bạn điều khiển, ngoại trừ lá bài này.
      ● Thêm 1 quái thú "HERO" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When this card is Normal or Special Summoned: You can activate 1 of these effects. ● Destroy Spells/Traps on the field, up to the number of "HERO" monsters you control, except this card. ● Add 1 "HERO" monster from your Deck to your hand.


      SR Rarity
      Destiny HERO - Malicious
      SR Rarity
      Destiny HERO - Malicious
      Destiny HERO - Malicious
      DARK 6
      Destiny HERO - Malicious
      Anh hùng định mệnh - Quỷ quái
      • ATK:

      • 800

      • DEF:

      • 800


      Hiệu ứng (VN):

      Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Destiny HERO - Malicious" từ Deck của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      You can banish this card from your GY; Special Summon 1 "Destiny HERO - Malicious" from your Deck.


      SR Rarity
      Star Seraph Sovereignty
      SR Rarity
      Star Seraph Sovereignty
      Star Seraph Sovereignty
      LIGHT 4
      Star Seraph Sovereignty
      Ngai vàng tia sét thiêng
      • ATK:

      • 800

      • DEF:

      • 2000


      Hiệu ứng (VN):

      Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz, ngoại trừ Triệu hồi Xyz sử dụng 3 quái thú hoặc lớn hơn làm nguyên liệu. Nếu bạn Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt một "Star Seraph" , ngoại trừ trong Damage Step: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 1 lá bài, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt nó nếu nó là một quái thú "Star Seraph"


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Cannot be used as material for an Xyz Summon, except for an Xyz Summon that uses 3 or more monsters as material. If you Normal or Special Summon a "Star Seraph" monster(s), except during the Damage Step: You can Special Summon this card from your hand, and if you do, draw 1 card, then you can Special Summon it if it is a "Star Seraph" monster.


      1 Số engine khác như star seraph cũng giúp ta draw và XYZ ra rất nhiều quái thú rank 4 đa dạng. Tuy thế sau đợt limit chí mạng và nerf thảm skill See you later thì engine đã bị thất sủng và ít xuất hiện

      Engine Hero hiện tại cũng khá mạnh và độc đáo, tuy ít người chơi nhưng lại không hề yếu. Ta có thể search Malicious lên tay dễ dàng bằng Stratos, sau đó xài Apprentice discard Malicious để triệu hồi đặc biệt Apprentice, kích eff Malicious ở dưới mộ và từ đó ta có thể XYZ các quái thú rank 6 như M7 hoặc bounzer      Staple

       


      Karma Cut (x1-x2)

      SR Rarity
      Karma Cut
      SR Rarity
      Karma Cut
      Karma Cut
      Trap Normal
      Karma Cut
      Nhân quả cắt

       Hiệu ứng (VN):

       Bỏ 1 lá bài, sau đó chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ mục tiêu đó, sau đó loại bỏ tất cả các lá bài có cùng tên với quái thú đó khỏi Mộ của đối thủ.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Discard 1 card, then target 1 face-up monster your opponent controls; banish that target, then banish all cards with the same name as that monster from your opponent's Graveyard.


       Ngoài banish từ circle ta còn dc banish thêm từ Karma cut thì còn gì bằng, gần như cả sân đối phương sẽ về với Banish zone

       Pot of Duality (x1-x2)

       UR Rarity
       Pot of Duality
       UR Rarity
       Pot of Duality
       Pot of Duality
       Spell Normal
       Pot of Duality
       Hũ nhường tham

        Hiệu ứng (VN):

        Lật và xem 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn, thêm 1 trong số chúng lên tay của bạn, sau đó, xáo trộn phần còn lại trở lại Deck của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Duality" mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Excavate the top 3 cards of your Deck, add 1 of them to your hand, also, after that, shuffle the rest back into your Deck. You can only activate 1 "Pot of Duality" per turn. You cannot Special Summon during the turn you activate this card.
        Phân loại:

        nhìn 3 lá đầu và chọn lấy 1 lá ta cần thì sẽ là 1 thứ gì đó khá là thú vị. Giúp deck ổn định, không brick và chọn ra lá bài giúp ta combo.

        D.D. Crow (x1)

        UR Rarity
        D.D. Crow
        UR Rarity
        D.D. Crow
        D.D. Crow
        DARK 1
        D.D. Crow
        Quạ KgK
        • ATK:

        • 100

        • DEF:

        • 100


        Hiệu ứng (VN):

        (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        (Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.
        Phân loại:

        Banish trên rồi giờ tới lượt banish dưới mộ :v, hiện nay các deck meta xài mộ khá nhiều nên ta hay thấy D D crow có mặt trong mọi deck và dĩ nhiên DM cũng không phải ngoại lệ        Extra

         

        Dark Armed the Dragon of Annihilation (x1)

        UR Rarity
        Dark Armed, the Dragon of Annihilation
        UR Rarity
        Dark Armed, the Dragon of Annihilation
        Dark Armed, the Dragon of Annihilation
        DARK
        Dark Armed, the Dragon of Annihilation
        Rồng tiêu diệt với trang bị hắc ám
        • ATK:

        • 2800

        • DEF:

        • 1000


        Hiệu ứng (VN):

        2+ quái thú Cấp 7
        Một lần mỗi lượt, nếu bạn có chính xác 5 quái thú DARK trong Mộ của mình, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Dark Armed, the Dragon of Annihilation" bằng cách sử dụng 1 quái thú DARK Dragon Cấp 5 hoặc lớn hơn mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó, sau đó loại bỏ 1 lá bài khỏi Mộ của bạn, ngoài ra, lá bài này không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2+ Level 7 monsters Once per turn, if you have exactly 5 DARK monsters in your GY, you can also Xyz Summon "Dark Armed, the Dragon of Annihilation" by using 1 Level 5 or higher DARK Dragon monster you control as material. You can detach 1 material from this card, then target 1 card your opponent controls; destroy it, then banish 1 card from your GY, also, this card cannot attack for the rest of this turn.


        Có khả năng destroy bài của đối thủ nhiều lần trong 1 lượt, dựa vào số nguyên liệu bạn đã sử dụng để XYZ ra lá bài này. Điều kiện để kích hoạt skill là phải banish thêm 1 lá ở dưới mộ không phải là một vấn đề quá lớn khi ta có thể banish đi những lá vô dụng khi ở dưới mộ như : Karma cut,...

        Number 11: Big Eye (x1)

        SR Rarity
        Number 11: Big Eye
        SR Rarity
        Number 11: Big Eye
        Number 11: Big Eye
        DARK
        Number 11: Big Eye
        COn số 11: Mắt bự
        • ATK:

        • 2600

        • DEF:

        • 2000


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 7
        Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Lá bài này không thể tấn công khi hiệu ứng này được kích hoạt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 7 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 monster your opponent controls; take control of that monster. This card cannot attack the turn this effect is activated.


        Một quái thú Xyz lv 7 khá có thể chôm vĩnh viễn 1 quái vật thú của đối thủ (khả năng này phải target nên sẽ vô dụng đối với những quái thú untarget ). Tuy nhiên, Big Eye không thể tấn công trong lượt hiệu ứng này được kích hoạt, điều này đôi khi sẽ làm ta khó OTK.

        Ebon Illusion Magician (x1)

        SR Rarity
        Ebon Illusion Magician
        SR Rarity
        Ebon Illusion Magician
        Ebon Illusion Magician
        DARK
        Ebon Illusion Magician
        Pháp sư ảo ảnh tối
        • ATK:

        • 2500

        • DEF:

        • 2100


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 7
        Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng quái thú Xyz Loại bài Phép Rank 6 mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Mỗi lần một lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Thường loại bài Phép từ tay hoặc Deck của bạn. Khi quái thú Thường loại bài Phép tuyên bố tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 lá bài mà đối thủ điều khiển; loại bỏ nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ebon Illusion Magician" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 7 monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 6 Spellcaster-Type Xyz Monster you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; Special Summon 1 Spellcaster-Type Normal Monster from your hand or Deck. When a Spellcaster-Type Normal Monster declares an attack: You can target 1 card your opponent controls; banish it. You can only use this effect of "Ebon Illusion Magician" once per turn.


        Với việc có 2 DM trên sân sau khi kích hoạt Magician Navigaton thì chuyện XYZ ra lá này không có chi là khó cả, sau đó triệu hồi thêm 1 DM từ deck. Ngoài ra nó còn có thể banish card đối phương nhưng hãy nhớ rằng ta chỉ có thể banish khi quái thú normal tộc Spellcaster tấn công

        Hierophant of Prophecy (x1)

        R Rarity
        Hierophant of Prophecy
        R Rarity
        Hierophant of Prophecy
        Hierophant of Prophecy
        DARK
        Hierophant of Prophecy
        Pháp hoàng phép thuật
        • ATK:

        • 2800

        • DEF:

        • 2600


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú loại Spellcaster Cấp 7
        Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; phá hủy (các) Bài Phép / Bẫy mà đối thủ của bạn điều khiển, tối đa bằng số Bài "Spellbook" Mộ của bạn.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 7 Spellcaster-Type monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; destroy Spell/Trap Card(s) your opponent controls, up to the number of "Spellbook" Spell Cards in your Graveyard.


        Hierophant of Prophecy có thể giúp bạn phá ít nhất 1 backrow của đối phương

        Imduk the World Chalice Dragon (x1)

        R Rarity
        Imduk the World Chalice Dragon
        R Rarity
        Imduk the World Chalice Dragon
        Imduk the World Chalice Dragon
        WIND
        Imduk the World Chalice Dragon
        Rồng chén vì sao Imduk
        • ATK:

        • 800

        • LINK-1

        Mũi tên Link:

        Trên


        Hiệu ứng (VN):

        1 quái thú Bình thường, ngoại trừ Token
        Trong Main Phase của bạn, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 "World Chalice" ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ, lá bài này chỉ đến: Bạn có thể phá huỷ quái thú của đối thủ đó. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "World Chalice" từ tay của bạn.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        1 Normal Monster, except a Token During your Main Phase, you can Normal Summon 1 "World Chalice" monster in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) At the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's monster this card points to: You can destroy that opponent's monster. If this card is sent from the field to the GY: You can Special Summon 1 "World Chalice" monster from your hand.


        Chỉ với 1 quái thú normal là ta đã có thể Link summon ra lá này, không có gì nổi trội nhưng là thứ nhẹ nhàng giúp ta gửi DM xuống mộ, từ đó kích hoạt Eternal Soul mang DM trở lại và Circle sẽ banish 1 lá        Một số card khác ổn

        Dưới đây là 1 vài card dùng cũng khá tốt cho Deck Dark Magician, mọi người có thể cho vào tùy theo sở thích, chiến thuật hay thậm chí là ví tiền của mỗi người

        Monster

        SR Rarity
        Magician's Robe
        SR Rarity
        Magician's Robe
        Magician's Robe
        DARK 2
        Magician's Robe
        Áo bào của pháp sư
        • ATK:

        • 700

        • DEF:

        • 2000


        Hiệu ứng (VN):

        Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 Lá bài Phép / Bẫy; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Dark Magician" từ Deck của bạn. Trong lượt của đối thủ, nếu bạn kích hoạt Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Magician's Robe" một lần trong mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        During your opponent's turn (Quick Effect): You can discard 1 Spell/Trap; Special Summon 1 "Dark Magician" from your Deck. During your opponent's turn, if you activate a Spell/Trap Card or effect while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Magician's Robe" once per turn.


        SR Rarity
        Night's End Sorcerer
        SR Rarity
        Night's End Sorcerer
        Night's End Sorcerer
        DARK 2
        Night's End Sorcerer
        Phù thủy kết liễu của đêm
        • ATK:

        • 1300

        • DEF:

        • 400


        Hiệu ứng (VN):

        Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 lá trong Mộ của đối thủ; loại bỏ chúng.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        When this card is Special Summoned: You can target up to 2 cards in your opponent's GY; banish them.


        UR Rarity
        Kycoo the Ghost Destroyer
        UR Rarity
        Kycoo the Ghost Destroyer
        Kycoo the Ghost Destroyer
        DARK 4
        Kycoo the Ghost Destroyer
        Linh diệt thuật sư Kycoo
        • ATK:

        • 1800

        • DEF:

        • 700


        Hiệu ứng (VN):

        Khi lá bài này gây sát thương chiến đấu cho đối thủ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 quái thú trong Mộ của chúng; loại bỏ các mục tiêu đó. Đối thủ của bạn không thể loại bỏ các lá bài khỏi Mộ của một trong hai người chơi.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        When this card inflicts battle damage to your opponent: You can target up to 2 monsters in their Graveyard; banish those targets. Your opponent cannot banish cards from either player's Graveyard.


        SR Rarity
        Dwarf Star Dragon Planeter
        SR Rarity
        Dwarf Star Dragon Planeter
        Dwarf Star Dragon Planeter
        LIGHT 4
        Dwarf Star Dragon Planeter
        Rồng sao lùn Planeter
        • ATK:

        • 1700

        • DEF:

        • 1200


        Hiệu ứng (VN):

        Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu lá bài này được Triệu hồi Thường trong lượt này: Bạn có thể thêm 1 quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI Cấp 7 từ Deck của bạn lên tay của bạn.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Once per turn, during the End Phase, if this card was Normal Summoned this turn: You can add 1 Level 7 LIGHT or DARK monster from your Deck to your hand.


         

        Extra

        R Rarity
        Number 28: Titanic Moth
        R Rarity
        Number 28: Titanic Moth
        Number 28: Titanic Moth
        FIRE
        Number 28: Titanic Moth
        Con số 28: BƯớm Titanic
        • ATK:

        • 2400

        • DEF:

        • 2200


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 7
        Nếu bạn không điều khiển quái thú nào khác, lá bài này có thể tấn công trực tiếp, nhưng khi nó sử dụng hiệu ứng này, sát thương gây ra cho đối thủ của bạn sẽ giảm đi một nửa. Khi lá bài này gây sát thương chiến đấu cho đối thủ của bạn: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; gây 500 sát thương cho đối thủ của bạn cho mỗi lá bài trên tay của họ.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 7 monsters If you control no other monsters, this card can attack directly, but when it does so using this effect, the battle damage inflicted to your opponent is halved. When this card inflicts battle damage to your opponent: You can detach 1 Xyz Material from this card; inflict 500 damage to your opponent for each card in their hand.


        UR Rarity
        Cyber Slash Harpie Lady
        UR Rarity
        Cyber Slash Harpie Lady
        Cyber Slash Harpie Lady
        WIND 8
        Cyber Slash Harpie Lady
        Quý cô Harpie giáp cào
        • ATK:

        • 2600

        • DEF:

        • 1400


        Hiệu ứng (VN):

        1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
        Đối với Triệu hồi Synchro của lá bài này, bạn có thể coi 1 "Harpie" mà bạn điều khiển như một Tuner. Tên của lá bài này trở thành "Harpie Lady" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Khi một Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng được kích hoạt (ngoại trừ trong Damage Step) (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ điều khiển hoặc 1 "Harpie" mà bạn điều khiển; trả lại lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cyber Slash Harpie Lady" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters For this card's Synchro Summon, you can treat 1 "Harpie" monster you control as a Tuner. This card's name becomes "Harpie Lady" while on the field or in the GY. When a Spell/Trap Card or effect is activated (except during the Damage Step) (Quick Effect): You can target 1 monster your opponent controls or 1 "Harpie" monster you control; return it to the hand. You can only use this effect of "Cyber Slash Harpie Lady" once per turn.


        UR Rarity
        Dark Paladin
        UR Rarity
        Dark Paladin
        Dark Paladin
        DARK 8
        Dark Paladin
        Hiệp sĩ đen thánh
        • ATK:

        • 2900

        • DEF:

        • 2400


        Hiệu ứng (VN):

        "Dark Magician" + "Buster Blader"
        Phải được Triệu hồi Fusion. Khi một Bài Phép được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Lá bài này phải được ngửa trên sân để kích hoạt và để thực thi hiệu ứng này. Nhận 500 ATK cho mỗi quái thú Rồng trên sân và trong Mộ.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        "Dark Magician" + "Buster Blader" Must be Fusion Summoned. When a Spell Card is activated (Quick Effect): You can discard 1 card; negate the activation, and if you do, destroy it. This card must be face-up on the field to activate and to resolve this effect. Gains 500 ATK for each Dragon monster on the field and in the GY.


        UR Rarity
        Dark Cavalry
        UR Rarity
        Dark Cavalry
        Dark Cavalry
        DARK 8
        Dark Cavalry
        Kỵ binh đen
        • ATK:

        • 2800

        • DEF:

        • 2300


        Hiệu ứng (VN):

        "Dark Magician" + 1 quái thú Warrior
        Nhận 100 ATK cho mỗi bài Phép / Bẫy trên sân và trong Mộ. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng. Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt chọn vào một lá bài trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        "Dark Magician" + 1 Warrior monster Gains 100 ATK for each Spell/Trap on the field and in the GYs. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage. When a card or effect is activated that targets a card on the field (Quick Effect): You can discard 1 card; negate the activation, and if you do, destroy it.


        UR Rarity
        Constellar Ptolemy M7
        UR Rarity
        Constellar Ptolemy M7
        Constellar Ptolemy M7
        LIGHT
        Constellar Ptolemy M7
        Messier 7 thiêng liêng
        • ATK:

        • 2700

        • DEF:

        • 2000


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 6
        Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Constellar" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz, ngoài "Constellar Ptolemy M7". (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, hiệu ứng sau sẽ không thể được kích hoạt trong lượt này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân hoặc trong Mộ của một trong hai người chơi; trả lại mục tiêu đó lên tay.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 6 monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Constellar" Xyz Monster you control as the Xyz Material, other than "Constellar Ptolemy M7". (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) If Summoned this way, the following effect cannot be activated this turn. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster on the field or in either player's Graveyard; return that target to the hand.


        SR Rarity
        Photon Strike Bounzer
        SR Rarity
        Photon Strike Bounzer
        Photon Strike Bounzer
        LIGHT
        Photon Strike Bounzer
        Bảo vệ quán chuỗi quang tử
        • ATK:

        • 2700

        • DEF:

        • 2000


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 6
        Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt trên sân của đối thủ: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này; vô hiệu hóa hiệu ứng, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 1000 sát thương cho đối thủ của bạn.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 6 monsters Once per turn, during either player's turn, when a monster effect is activated on your opponent's side of the field: You can detach 1 Xyz Material from this card; negate the effect, and if you do, inflict 1000 damage to your opponent.


        UR Rarity
        Mecha Phantom Beast Dracossack
        UR Rarity
        Mecha Phantom Beast Dracossack
        Mecha Phantom Beast Dracossack
        WIND
        Mecha Phantom Beast Dracossack
        Quái thú ảo máy bay Dracossack
        • ATK:

        • 2600

        • DEF:

        • 2200


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 7
        Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 2 "Mecha Phantom Beast Tokens" (Máy / GIÓ / Cấp 3 / ATK 0 / DEF 0). Trong khi bạn điều khiển một Token, lá bài này không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Hiến tế 1 "Mecha Phantom Beast" , sau đó chọn vào 1 lá bài trên sân; phá huỷ mục tiêu đó. Lá bài này không thể tấn công trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 7 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card; Special Summon 2 "Mecha Phantom Beast Tokens" (Machine/WIND/Level 3/ATK 0/DEF 0). While you control a Token, this card cannot be destroyed by battle or card effects. Once per turn: You can Tribute 1 "Mecha Phantom Beast" monster, then target 1 card on the field; destroy that target. This card cannot attack during the turn you activate this effect.


        SR Rarity
        Red-Eyes Flare Metal Dragon
        SR Rarity
        Red-Eyes Flare Metal Dragon
        Red-Eyes Flare Metal Dragon
        DARK
        Red-Eyes Flare Metal Dragon
        Rồng kim loại cháy mắt đỏ
        • ATK:

        • 2800

        • DEF:

        • 2400


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 7
        Không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài khi nó có Nguyên liệu Xyz. Trong khi lá bài này có Nguyên liệu Xyz, mỗi khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng, gây 500 sát thương cho đối thủ của bạn ngay sau khi nó được thực thi. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 "Red-Eyes" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 7 monsters Cannot be destroyed by card effects while it has Xyz Material. While this card has Xyz Material, each time your opponent activates a card or effect, inflict 500 damage to your opponent immediately after it resolves. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 "Red-Eyes" Normal Monster in your Graveyard; Special Summon it.


        UR Rarity
        Vermillion Dragon Mech
        UR Rarity
        Vermillion Dragon Mech
        Vermillion Dragon Mech
        FIRE 9
        Vermillion Dragon Mech
        Tàu chiến rồng bạc đỏ son
        • ATK:

        • 2700

        • DEF:

        • 1800


        Hiệu ứng (VN):

        1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
        Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 Tuner khỏi sân đánh tay, Mộ hoặc ngửa của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro này bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số các Tuner bị loại bỏ của mình; thêm nó lên tay của bạn.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can banish 1 Tuner from your hand, GY, or face-up field, then target 1 card on the field; destroy it. If this Synchro Summoned card is destroyed by card effect and sent to the GY: You can target 1 of your banished Tuners; add it to your hand.


         

        spell /trap

        N Rarity
        Appointer of the Red Lotus
        N Rarity
        Appointer of the Red Lotus
        Appointer of the Red Lotus
        Trap Normal
        Appointer of the Red Lotus
        Kẻ chỉ điểm hoa sen đỏ

         Hiệu ứng (VN):

         Trả 2000 Điểm sinh mệnh và tiết lộ tất cả các lá bài trong tay bạn. Nhìn lên tay của đối thủ và chọn 1 lá bài. Loại bỏ lá bài đó khỏi cuộc chơi cho đến End Phase tiếp theo của đối thủ.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Pay 2000 Life Points and reveal all cards in your hand. Look at your opponent's hand and select 1 card. Remove that card from play until your opponent's next End Phase.


         SR Rarity
         Dark Magic Expanded
         SR Rarity
         Dark Magic Expanded
         Dark Magic Expanded
         Spell Quick
         Dark Magic Expanded
         Ma thuật đen mở rộng

          Hiệu ứng (VN):

          Áp dụng các hiệu ứng này theo trình tự, dựa trên số lượng "Dark Magician" và / hoặc "Dark Magician Girl" trên sân và trong Mộ.
          ● 1+: 1 quái thú DARK Spellcaster trên sân nhận được 1000 ATK cho đến khi kết thúc lượt này.
          ● 2+: Lượt này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài và hiệu ứng để đáp lại Bài Phép / Bẫy của bạn hoặc kích hoạt hiệu ứng, cũng như Phép / Bẫy bạn điều khiển không thể bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ.
          ● 3+: DARK Spellcaster quái thú mà bạn đang điều khiển không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng bài của đối thủ, cho đến khi kết thúc lượt này.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Apply these effects in sequence, based on the number of "Dark Magician" and/or "Dark Magician Girl" on the field and in the GYs. ● 1+: 1 DARK Spellcaster monster on the field gains 1000 ATK until the end of this turn. ● 2+: This turn, your opponent cannot activate cards and effects in response to your Spell/Trap Card or effect activation, also Spells/Traps you control cannot be destroyed by your opponent's card effects. ● 3+: DARK Spellcaster monsters you currently control are unaffected by your opponent's card effects, until the end of this turn.


          R Rarity
          Spellbook of Fate
          R Rarity
          Spellbook of Fate
          Spellbook of Fate
          Spell Quick
          Spellbook of Fate
          Sách phép thuật Goetia

           Hiệu ứng (VN):

           Nếu bạn điều khiển một quái thú Loại Pháp sư: Bạn có thể loại bỏ tối đa 3 Lá bài "Spellbook" khỏi Mộ của mình; áp dụng hiệu ứng này, tùy thuộc vào số lượng Bài Phép bị loại bỏ khi kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Spellbook of Fate" mỗi lượt.
           ● 1: Trả lại 1 Lá bài Phép / Bài Bẫy Úp trên sân lên tay.
           ● 2: Thay đổi 1 quái thú trên sân thành Tư thế Phòng thủ Mặt úp hoặc Tư thế Tấn công ngửa.
           ● 3: Bỏ 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           If you control a Spellcaster-Type monster: You can banish up to 3 "Spellbook" Spell Cards from your Graveyard; apply this effect, depending on the number of Spell Cards banished for this card's activation. You can only activate 1 "Spellbook of Fate" per turn. ● 1: Return 1 Set Spell/Trap Card on the field to the hand. ● 2: Change 1 monster on the field to face-down Defense Position or face-up Attack Position. ● 3: Banish 1 card your opponent controls.


           R Rarity
           Heat Wave
           R Rarity
           Heat Wave
           Heat Wave
           Spell Normal
           Heat Wave
           Sóng nhiệt

            Hiệu ứng (VN):

            Khi bắt đầu Main Phase 1 của bạn: Cả hai người chơi không thể quái thú Hiệu ứng Triệu hồi Bình thường hoặc Đặc biệt, cho đến Draw Phase tiếp theo của bạn.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            At the start of your Main Phase 1: Neither player can Normal or Special Summon Effect Monsters, until your next Draw Phase.


            UR Rarity
            Dark Magic Curtain
            UR Rarity
            Dark Magic Curtain
            Dark Magic Curtain
            Spell Normal
            Dark Magic Curtain
            Màn Ma thuật đen

             Hiệu ứng (VN):

             Trả một nửa LP của bạn; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Dark Magician" từ Deck của bạn. Bạn không thể Triệu hồi quái thú khác trong lượt bạn kích hoạt lá bài này (nhưng bạn có thể Úp).


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Pay half your LP; Special Summon 1 "Dark Magician" from your Deck. You cannot Summon other monsters the turn you activate this card (but you can Set).


             SR Rarity
             Champion's Vigilance
             SR Rarity
             Champion's Vigilance
             Champion's Vigilance
             Trap Counter
             Champion's Vigilance
             Ánh nhìn nhà vô địch

              Hiệu ứng (VN):

              Nếu bạn điều khiển một quái thú Thường Cấp 7 hoặc lớn hơn, khi một quái thú sẽ được Triệu hồi HOẶC một Bài Phép / Bẫy được kích hoạt: Phá huỷ việc Triệu hồi hoặc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              If you control a Level 7 or higher Normal Monster, when a monster would be Summoned OR a Spell/Trap Card is activated: Negate the Summon or activation, and if you do, destroy that card.


              R Rarity
              Dark Magic Veil
              R Rarity
              Dark Magic Veil
              Dark Magic Veil
              Spell Normal
              Dark Magic Veil
              Màn ma thuật đen

               Hiệu ứng (VN):

               Trả 1000 LP; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú DARK Spellcaster-Type từ tay hoặc Mộ của bạn.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Pay 1000 LP; Special Summon 1 DARK Spellcaster-Type monster from your hand or Graveyard.


                 
               Đơn vị đồng hành:

               - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


               Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

               Top