Hướng dẫn chơi deck Mermail

Hướng dẫn chơi deck Mermail

Mermails (hay còn được gọi là Mermail Atlanteans) là một deck toolbox tập trung vào việc tận dụng effect của quái thú Atlantean và effect của quái thú Mermail. Hầu hết các hiệu ứng của quái  Mermail liên quan đến việc triệu hồi đặc biệt hoặc search bằng cách loại bỏ một quái thú Water trên tay, trong khi các effect của Atlantean liên quan đến việc phá hủy các lá bài ngửa hoặc úp trên sân khi bị quái thú Water bị discard. Khi hai archetypes  kết hợp, nó sẽ có khả năng giúp ta end game rất nhanh bằng cách cày nát sân đâu, out card đối phương liên tục

Theo tier list mới đây thì đây là deck có tiềm năng cao để lên tier, so sánh được với cả Salamangreat hay Odd-eyes

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Skill

 

Territory of the Sharks (Skill Card) (100%)

UR Rarity
Territory of the Sharks (Skill Card)
UR Rarity
Territory of the Sharks (Skill Card)
Territory of the Sharks (Skill Card)
Territory of the Sharks (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Cấp của tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ trở thành 4 cho đến cuối lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu trận Đấu từ Deck / Extra Deck không chứa quái thú nào khác ngoài quái thú NƯỚC.


Hiệu ứng gốc (EN):

The Level of all WATER monsters you control becomes 4 until the end of the turn. This Skill can only be used once per turn and twice per Duel. This Skill can only be used if you begin the Duel with a Deck/Extra Deck that contains no monsters other than WATER monsters.


Ông hoàng đánh cá, nuôi bắt thủy hải sản. Skill khốn nạn này có thể dùng tới 2 lần trong 1 trận, đưa cho ta hàng loạt sự lựa chọn ngon lành về synchro hay là xyz rank 4. Vậy nên số liệu 100% xài skill này khi chơi deck cũng không có gì là lạCore

 

Deep Sea Diva (x3)

UR Rarity
Deep Sea Diva
UR Rarity
Deep Sea Diva
Deep Sea Diva
WATER 2
Deep Sea Diva
Danh ca biển-sâu
 • ATK:

 • 200

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Sea Serpent Cấp 3 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 Level 3 or lower Sea Serpent monster from your Deck.


Nhắc đến anh chàng Shark trong Duel Links thì ta cũng sẽ nghĩ ngay tới lá bài này. Nó gần như là linh hồn của deck, là một lá khai màn combo, mở rộng combo cho cả Synchro, Xyz, Link: 

- Synchro: Triệu hồi Diva, active effect của Diva để mang Infantry từ deck, tiếp đó Infantry cho ta thêm 1 lượt triệu hồi thông thường quái thú level 4 Sea-Serpent, sử dụng 3 quái thú vừa rồi ta có thể Synchro ra Trishula/Ravenous

- XYZ: Sử dụng Diva mang ra Heavy Infantry, từ đó Xyz rank 2 hoặc xài skill để xyz rank 4

- Link: triệu hồi ra Heavy Infantry, Link ra Marincess Coral Anemone

Mermail Abyssmegalo (x1)

UR Rarity
Mermail Abyssmegalo
UR Rarity
Mermail Abyssmegalo
Mermail Abyssmegalo
WATER 7
Mermail Abyssmegalo
Tiên cá giáp vực thẳm Megalo
 • ATK:

 • 2400

 • DEF:

 • 1900


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi xuống Mộ 2 quái thú NƯỚC khác xuống Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Khi được Triệu hồi theo cách này: Bạn có thể thêm 1 "Abyss-" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú NƯỚC ở vị trí tấn công khác; lá bài này có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase ở lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can discard 2 other WATER monsters to the GY; Special Summon this card from your hand. When Summoned this way: You can add 1 "Abyss-" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can Tribute 1 other Attack Position WATER monster; this card can make a second attack during each Battle Phase this turn.


Bạn có thể triệu hồi đặc biệt lá bài này từ tay bằng cách Discard 2 quái thú hệ Water. Qua việc discard Atlantean Marksman, Heavy Infantry or Mermail Abyssgunde bạn có lấy lại một vài tài nguyên bù cho những thứ ta đã đầu tư để triệu hồi ra AbyssMegalo

Khi ta triệu hồi đặc biệt AbyssMegalo bằng chính khả năng của nó, Mermail Abyssmegalo cho phép bạn lấy 1 lá Bài Phép / Bẫy “Abyss-” từ Bộ bài lên tay của bạn.


Bạn có thể sử dụng hiệu ứng của Abyssmegalo để tìm kiếm Abyss-sphere hoặc bất kỳ lá equip nào của Abyss.

Abyss-scale of Cetus, Abyss-scale of the Mizuchi và Abyss-scale of the Kraken (Tùy chọn)

N Rarity
Abyss-scale of Cetus
N Rarity
Abyss-scale of Cetus
Abyss-scale of Cetus
Spell Equip
Abyss-scale of Cetus
Vảy vực thẳm của Cetus

  Hiệu ứng (VN):

  Chỉ trang bị cho một quái thú "Mermail" Nó nhận được 800 ATK. Khi hiệu ứng Bẫy được kích hoạt ở phần sân của đối thủ được thực thi, hãy vô hiệu hóa hiệu ứng đó, sau đó gửi lá bài này đến Mộ.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Equip only to a "Mermail" monster. It gains 800 ATK. When a Trap effect that was activated on your opponent's side of the field resolves, negate that effect, then send this card to the Graveyard.


  R Rarity
  Abyss-scale of the Mizuchi
  R Rarity
  Abyss-scale of the Mizuchi
  Abyss-scale of the Mizuchi
  Spell Equip
  Abyss-scale of the Mizuchi
  Vảy vực thẳm của Mizuchi

   Hiệu ứng (VN):

   Chỉ trang bị cho một quái thú "Mermail" Nó nhận được 800 ATK. Khi một hiệu ứng bài Phép được kích hoạt ở phần sân của đối thủ, hãy vô hiệu hóa hiệu ứng đó, sau đó gửi lá bài này đến Mộ.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Equip only to a "Mermail" monster. It gains 800 ATK. When a Spell effect that was activated on your opponent's side of the field resolves, negate that effect, then send this card to the Graveyard.


   N Rarity
   Abyss-scale of the Kraken
   N Rarity
   Abyss-scale of the Kraken
   Abyss-scale of the Kraken
   Spell Equip
   Abyss-scale of the Kraken
   Vảy vực thẳm của Kraken

    Hiệu ứng (VN):

    Chỉ trang bị cho một quái thú "Mermail" Nó nhận được 400 ATK. Khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt ở phần sân của đối thủ được thực thi, hãy vô hiệu hóa hiệu ứng đó, sau đó gửi lá bài này đến Mộ.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Equip only to a "Mermail" monster. It gains 400 ATK. When a monster effect that was activated on your opponent's side of the field resolves, negate that effect, then send this card to the Graveyard.


    1 bộ bài spam quái thú nhiều, mạnh và thứ ta cần chính là những quái thú đến từ Extra deck nên việc cho 3 lá bài equip này sẽ tùy theo cảm nhận và sở thích của các bạn. Mỗi lá đều có 1 khả năng riêng biệt :


    - Abyss scale of Cetus có thể được gửi đến Mộ bài để vô hiệu hóa eff Bài bẫy của đối thủ;

    - Abyss scale của Mizuchi có thể được gửi đến Mộ bài để vô hiệu hóa tác dụng Spell của đối thủ;

    - Abyss scale của Kraken có thể được gửi đến Mộ bài để vô hiệu hóa hiệu ứng của quái thú đối thủ.

    Mermail Abyssteus (x3)

    UR Rarity
    Mermail Abyssteus
    UR Rarity
    Mermail Abyssteus
    Mermail Abyssteus
    WATER 7
    Mermail Abyssteus
    Tiên cá giáp vực thẳm Teus
    • ATK:

    • 1700

    • DEF:

    • 2400


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú NƯỚC khác xuống Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Khi được Triệu hồi theo cách này: Bạn có thể thêm 1 "Mermail" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mermail Abyssteus" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can discard 1 other WATER monster to the GY; Special Summon this card from your hand. When Summoned this way: You can add 1 Level 4 or lower "Mermail" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Mermail Abyssteus" once per turn.


    Không như Abyssmegalo, Abyssteus chỉ yêu cầu bạn discard một quái thú NƯỚC để Triệu hồi, hơn nữa nó còn cho phép bạn thêm quái vật “Mermail” level 4 hoặc thấp hơn từ Bộ bài của bạn lên tay bạn khi nó được Triệu hồi theo cách này. Một cách hiệu quả, bạn triệu hồi nó mà không mất tài nguyên, và thậm chí bạn có thể đạt được lợi thế với hiệu ứng của quái thú bị discard.

    Mermail Abyssgunde (x1)

    R Rarity
    Mermail Abyssgunde
    R Rarity
    Mermail Abyssgunde
    Mermail Abyssgunde
    WATER 3
    Mermail Abyssgunde
    Tiên cá giáp vực thẳm Gunde
    • ATK:

    • 1400

    • DEF:

    • 800


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu lá bài này được gửi xuống Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Mermail" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Mermail Abyssgunde"; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng của "Mermail Abyssgunde" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If this card is discarded to the Graveyard: You can target 1 "Mermail" monster in your Graveyard, except "Mermail Abyssgunde"; Special Summon that target. You can only use the effect of "Mermail Abyssgunde" once per turn.


    Một mảnh ghép khó thể thiếu khi ta muốn mở rộng combo khi lá bài này được discard xuống mộ (Bạn có thể kết hợp với hiệu ứng Mermail Abyssmegalo hoặc Mermail Abyssteus) sau đó tạo ra một Xyz hoặc Link Monster.

    Atlantean Heavy Infantry, Atlantean Marksman và Atlantean Dragoons (Atlantean Monster)

    SR Rarity
    Atlantean Heavy Infantry
    SR Rarity
    Atlantean Heavy Infantry
    Atlantean Heavy Infantry
    WATER 2
    Atlantean Heavy Infantry
    Lính hoàng đế biển hạng nặng
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 1600


    Hiệu ứng (VN):

    Trong Main Phase của bạn, bạn có thể Triệu hồi Bình thường 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn thuộc Loại mãng xà bên cạnh Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Khi lá bài này được gửi đến Mộ để kích hoạt hiệu ứng của quái thú NƯỚC: Chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    During your Main Phase, you can Normal Summon 1 Level 4 or lower Sea Serpent-Type monster in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) When this card is sent to the Graveyard to activate a WATER monster's effect: Target 1 face-up card your opponent controls; destroy that target.


    SR Rarity
    Atlantean Marksman
    SR Rarity
    Atlantean Marksman
    Atlantean Marksman
    WATER 3
    Atlantean Marksman
    Xạ thủ hoàng đế biển
    • ATK:

    • 1400

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này gây sát thương chiến đấu cho đối thủ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 Cấp 4 hoặc thấp hơn "Atlantean" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Atlantean Marksman". Khi lá bài này được gửi đến Mộ để kích hoạt hiệu ứng của quái thú NƯỚC: Chọn mục tiêu 1 Deck mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card inflicts battle damage to your opponent: You can Special Summon 1 Level 4 or lower "Atlantean" Sea Serpent-Type monster from your Deck, except "Atlantean Marksman". When this card is sent to the Graveyard to activate a WATER monster's effect: Target 1 Set card your opponent controls; destroy that target.


    SR Rarity
    Atlantean Dragoons
    SR Rarity
    Atlantean Dragoons
    Atlantean Dragoons
    WATER 4
    Atlantean Dragoons
    Lính hoàng đế biển cưỡi rồng
    • ATK:

    • 1800

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Tất cả quái thú Biển rắn Cấp 3 hoặc thấp hơn mà bạn điều khiển đều có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn. Khi lá bài này được gửi đến Mộ để kích hoạt hiệu ứng của quái thú NƯỚC: Thêm 1 quái thú Sea Serpent-Type từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Atlantean Dragoons".


    Hiệu ứng gốc (EN):

    All Level 3 or lower Sea Serpent-Type monsters you control can attack your opponent directly. When this card is sent to the Graveyard to activate a WATER monster's effect: Add 1 Sea Serpent-Type monster from your Deck to your hand, except "Atlantean Dragoons".


    Quái thú Atlantean được sử dụng như một chi phí cho các hiệu ứng discard của bạn. Khi được sử dụng theo cách này, hiệu ứng của chúng cũng được kích hoạt. Atlantean Dragoons được sử dụng để search những Sea serpent như Deep Sea Diva / Marksman / Heavy Infantry, Marksman được sử dụng để phá hủy các lá bài úp, trong khi Heavy Infantry được sử dụng để phá hủy các lá bài ngửa.

    - Atlantean Dragoons (x3) : Một Sea-Serpent-Type Searcher với 1800 ATK khá tốt cho cả việc tấn công

    - Atlantean Marksman (x1) : Set Backrow Removal và có thể đưa ra 1 quái thú Atlantean Cấp 4 hoặc thấp hơn (Lý tưởng nhất là Dragoons) để gây ra một lượng lớn Battle DMG hoặc OTK.

    - Atlantean Heavy Infantry (x3) : Việc Triệu hồi Thường cực kỳ hiệu quả cho phép bạn tạo ra quái thú Xyz. Triệu hồi một Atlantean khác sau Heavy Infantry, kích hoạt Territory of the Sharks sau đó XYZ rank 4.    Extra deck

     

    Trishula Zero Dragon of the Ice Barrier (x1)

    UR Rarity
    Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
    UR Rarity
    Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
    Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
    WATER 11
    Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
    Rồng hàng rào băng về không, Trishula
    • ATK:

    • 2700

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    1 Tuner + 2+ quái thú non-Tuner
    Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể loại bỏ tối đa 3 lá mà đối thủ điều khiển. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro này trong tầm điều khiển của chủ nhân bị lá bài của đối thủ phá hủy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Trishula, Dragon of the Ice Barrier" từ Extra Deck hoặc Mộ của bạn, ATK của nó trở thành 3300, sau đó giảm một nửa ATK của bất kỳ mặt nào- lên quái thú mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển, cũng như vô hiệu hóa hiệu ứng của chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Tuner + 2+ non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can banish up to 3 cards your opponent controls. If this Synchro Summoned card in its owner's control is destroyed by an opponent's card: You can Special Summon 1 "Trishula, Dragon of the Ice Barrier" from your Extra Deck or GY, its ATK becomes 3300, then halve the ATK of any face-up monsters your opponent currently controls, also negate their effects. You can only use this effect of "Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier" once per turn.


    Banish tới 3 lá bài của đối phương đang điều khiển khi nó được Synchro summon. Ngoài ra hiệu ứng khi bị loại bỏ của lá bài này cho phép ta triệu hồi ngay 1 Trishula Dragon từ Extra hoặc mộ (với chỉ số 3300 ATK) và giảm 1 nửa atk quái thú đối phương sẽ giúp ta ngăn cản được đối phương OTK.

    Trishula Dragon of the Ice Barrier (x1)

    UR Rarity
    Trishula, Dragon of the Ice Barrier
    UR Rarity
    Trishula, Dragon of the Ice Barrier
    Trishula, Dragon of the Ice Barrier
    WATER 9
    Trishula, Dragon of the Ice Barrier
    Rồng hàng rào băng, Trishula
    • ATK:

    • 2700

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    1 Tuner + 2+ quái thú non-Tuner
    Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể loại bỏ tối đa 1 lá mỗi loại khỏi tay, sân và Mộ của đối thủ. (Lá bài trên tay được chọn ngẫu nhiên.)


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Tuner + 2+ non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can banish up to 1 card each from your opponent's hand, field, and GY. (The card in the hand is chosen at random.)


    Banish bay màu 1 lá trên ta, 1 lá trên sân, 1 lá dưới mộ của đối phương. Điều đó gần như đập tan mọi combo của deck đối phương, chúng chỉ có thể vào cài đặt và bấm Surrender

    Ravenous Crocodragon Archethys (x1)

    SR Rarity
    Ravenous Crocodragon Archethys
    SR Rarity
    Ravenous Crocodragon Archethys
    Ravenous Crocodragon Archethys
    WATER 9
    Ravenous Crocodragon Archethys
    Rồng cá sấu háu ăn Archethys
    • ATK:

    • 1000

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
    Nhận 500 ATK / DEF cho mỗi lá bài trong tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Ravenous Crocodragon Archethys" một lần mỗi lượt.
    ● Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể rút những lá bài bằng với số lượng Lá bài non-Tuner được sử dụng cho Triệu hồi Synchro của nó.
    ● (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 2 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn vào 1 lá trên sân; phá hủy nó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Gains 500 ATK/DEF for each card in your hand. You can only use each of the following effects of "Ravenous Crocodragon Archethys" once per turn. ● If this card is Synchro Summoned: You can draw cards equal to the number of non-Tuners used for its Synchro Summon. ● (Quick Effect): You can discard 2 cards, then target 1 card on the field; destroy it.


    Vị Thần "Osiris" của thánh hack Yugi nay hơi lạ :v, 1 Lá bài Synchro lv 9 hiệu ứng sêm sêm với "Slifer the Sky Dragon" với max 2 lượt rút bài free khi lá bài này được triệu hồi Synchro. Khả năng Quick play để destroy cũng rất mạnh khi sử dụng được cả trong turn đối phương, khi discard như vậy ta sẽ nghĩ ngay tới các quái thú Atlantean phải không nào :v

    Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark (x1)

    UR Rarity
    Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark
    UR Rarity
    Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark
    Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark
    WATER
    Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark
    Con số 37: Cá mập nhện rồng dệt ước muốn
    • ATK:

    • 2600

    • DEF:

    • 2100


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú NƯỚC Cấp 4
    Khi quái thú của người chơi bất kỳ tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; tất cả quái thú mà đối thủ của bạn đang điều khiển sẽ mất 1000 ATK cho đến khi kết thúc lượt này. Khi lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú khác trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 WATER monsters When any player's monster declares an attack: You can detach 1 Xyz Material from this card; all monsters your opponent currently controls lose 1000 ATK until the end of this turn. When this card is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: You can target 1 other monster in your Graveyard; Special Summon it. You can only use each effect of "Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark" once per turn.


    Spider Shark là một quái thú mạnh mẽ trong nhiều Water Deck, đặc biệt là những deck sử dụng Skill Tettority of the Shark. Kỹ năng này giúp bạn có được Spider Shark trên sân rất dễ dàng. Hiệu ứng đầu tiên đủ để ngăn chặn hoàn toàn đối thủ tấn công khi Spider Shark đang ở trên sân. Nó cũng cho phép bạn đánh bại quái vật của đối phương mặc dù bộ bài của bạn thường có ATK dưới mức trung bình mà không có các phép bổ trợ hoàn chỉnh.

    Hiệu ứng khi bị phá hủ thực chất là một Monster Reborn. Bạn thậm chí có thể hồi sinh một bản sao khác của Spider Shark hoặc các quái vật Extra Deck khác.

    Abyss Dweller (x2)

    UR Rarity
    Abyss Dweller
    UR Rarity
    Abyss Dweller
    Abyss Dweller
    WATER
    Abyss Dweller
    Cư dân vực sâu
    • ATK:

    • 1700

    • DEF:

    • 1400


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 4
    Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


    Abyss Dweller là một quái thú Xyz phổ biến khác xuất hiện trong mọi deck dùng skill Territory of the Sharks. Quái thú này rất tốt trong việc ngăn cản đối phương sử dụng các tài nguyên từ nghĩa địa như The White Stone of Ancients và tất cả các Noble Arms. Nhưng việc tạo ra Spider Shark thay vì Abyss Dweller thường được ưu tiên hơn.

    Đảm bảo rằng bạn đang bật Toggle Button ở chế độ ON, sau đó sử dụng hiệu ứng của Abyss Dweller ở đầu lượt của đối thủ để có kết quả tốt nhất.

    Cat Shark (x1)

    SR Rarity
    Cat Shark
    SR Rarity
    Cat Shark
    Cat Shark
    WATER
    Cat Shark
    Cá mập mèo
    • ATK:

    • 500

    • DEF:

    • 500


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 2
    Mặc dù lá bài này có đem Nguyên liệu Xyz mà ban đầu là NƯỚC, nó không thể bị phá hủy trong chiến đấu. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz Rank 4 hoặc thấp hơn mà bạn điều khiển; ATK và DEF của nó mỗi lần tăng gấp đôi ATK và DEF ban đầu của nó cho đến khi kết thúc lượt này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 2 monsters While this card has an Xyz Material attached that was originally WATER, it cannot be destroyed by battle. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Rank 4 or lower Xyz Monster you control; its ATK and DEF each become double its original ATK and DEF until the end of this turn.


    Cute khỏi bàn =)) Ngoài ra việc Buff x2 ATK cho các quái thú Xyz của bạn như Abyss Dweller (3400) hay Spider Shark (5200) sẽ giúp ta vượt qua được gần như tất cả các boss monster của các deck hiện nay

    Marincess Coral Anemone (x1)

    SR Rarity
    Marincess Coral Anemone
    SR Rarity
    Marincess Coral Anemone
    Marincess Coral Anemone
    WATER
    Marincess Coral Anemone
    Công chúa biển ngọc hải quỳ san hô
    • ATK:

    • 2000

    • LINK-2

    Mũi tên Link:

    Trái

    Dưới


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú NƯỚC
    Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú NƯỚC với 1500 ATK hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú NƯỚC. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Marincess" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Marincess Coral Anemone"; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Marincess Coral Anemone" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 WATER monsters You can target 1 WATER monster with 1500 or less ATK in your GY; Special Summon it to your zone this card points to, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except WATER monsters. If this card is sent from the field to the GY: You can target 1 "Marincess" card in your GY, except "Marincess Coral Anemone"; add it to your hand. You can only use each effect of "Marincess Coral Anemone" once per turn.


    Khả năng mang trở về 1 quái thú 1500 ATK hoặc nhỏ hơn sẽ giúp ta mang về những lá Core ngon nghẻ cho lượt setup combo tiếp theo. Hiệu ứng hạn chế Summon của lá bài này ta sẽ không bị ảnh hưởng gì vì tất cả các quái thú trong deck của chúng ta đều là Water Attribute    Điểm Yếu

    • Hiện tại  theo mình thấy thì đây vẫn là một deck khá mỏng, dễ bị tổn thương khi hầu hết ta combo xong đều bị hết sạch tài nguyên. Vậy lên những lá như "Drowning" hay "Wall Of D" có thể sẽ khiến ta sụp đổ hoàn toàn
    • Atlantean Marksman là không đủ để phá hủy các Backrow của đối phương, thế nhưng ta lại không quá nhiều slot cho các lá diệt backrow như Cosmic hay MST     Các lá bài khác có thể thay thế

     

    Mermail Abysslinde (x1)

    SR Rarity
    Mermail Abysslinde
    SR Rarity
    Mermail Abysslinde
    Mermail Abysslinde
    WATER 3
    Mermail Abysslinde
    Tiên cá giáp vực thẳm Linde
    • ATK:

    • 1500

    • DEF:

    • 1200


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu lá bài này trên sân bị phá hủy và bị đưa đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Mermail" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Mermail Abysslinde". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng của "Mermail Abysslinde" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If this card on the field is destroyed and sent to the Graveyard: You can Special Summon 1 "Mermail" monster from your Deck, except "Mermail Abysslinde". You can only use the effect of "Mermail Abysslinde" once per turn.


    Abysslinde là một quái vật tốt để Triệu hồi Đặc biệt với  Abyss-sphere vì nó cho phép bạn float vào một thứ gì đó lâu dài và ổn định hơn. Thay vì triệu hồi Abyssmegalo bằng Abyss-sphere sẽ tự hủy, Triệu hồi Đặc biệt Abysslinde sau đó sử dụng hiệu ứng của Abysslinde để Triệu hồi Đặc biệt Abyssmegalo.

    Bạn cũng có thể sử dụng hiệu ứng của Mermail Abysslinde để Triệu hồi Đặc biệt Mermail Abysspike và sau đó sử dụng hiệu ứng của Abysspike để thêm quái vật NƯỚC level 3 từ Bộ bài vào tay bạn.

    Abyss-sphere (x1)

    SR Rarity
    Abyss-sphere
    SR Rarity
    Abyss-sphere
    Abyss-sphere
    Trap Continuous
    Abyss-sphere
    Quả cầu Vực thẳm

     Hiệu ứng (VN):

     Triệu hồi Đặc biệt 1 "Mermail" từ Deck của bạn. Các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hoá. Bạn không thể kích hoạt bất kỳ Lá bài Phép nào. Khi lá bài này rời khỏi sân, hãy phá huỷ quái thú đó. Phá huỷ lá bài này trong End Phase tiếp theo của đối thủ sau khi kích hoạt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Special Summon 1 "Mermail" monster from your Deck. Its effects are negated. You cannot activate any Spell Cards. When this card leaves the field, destroy that monster. Destroy this card during your opponent's next End Phase after activation.


     Abyss-sphere để Triệu hồi Đặc biệt Mermail Abysslinde. Nếu Abyss -sphere rời khỏi sân, Abysslinde sẽ bị phá hủy và nó sẽ cho phép bạn Triệu hồi Đặc biệt một quái vật “Mermail” từ Bộ bài của bạn. Ngay cả khi không có gì xảy ra với Abyss-sphere, trong Giai đoạn Kết thúc tiếp theo của lượt đối thủ của bạn sau khi kích hoạt, lá này sẽ tự phá hủy.

     Hãy nhớ rằng, nếu đối thủ của bạn phản ứng với việc kích hoạt Abyss -sphere bằng cách kích hoạt Cosmic Cyclone, trục xuất Bẫy vĩnh cửu, bạn sẽ không được Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ quái thú nào.

     Mermail Abysspike (x1)

     SR Rarity
     Mermail Abysspike
     SR Rarity
     Mermail Abysspike
     Mermail Abysspike
     WATER 4
     Mermail Abysspike
     Tiên cá giáp vực thẳm Pike
     • ATK:

     • 1600

     • DEF:

     • 800


     Hiệu ứng (VN):

     Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi Mộ 1 quái thú NƯỚC vào Mộ; thêm 1 quái thú NƯỚC Cấp 3 từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mermail Abysspike" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When this card is Normal or Special Summoned: You can discard 1 WATER monster to the Graveyard; add 1 Level 3 WATER monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Mermail Abysspike" once per turn.


     Hiệu ứng của Merrowgeist có thể hữu ích để phá vỡ các bộ bài của đối phương có nhiều sự hồi sinh từ mộ như Infernity. Nhưng ATK thấp của nó khiến thực sự khó tiêu diệt quái thú trong trận chiến trừ khi Spider Shark cũng ở trên sân.

     Bạn có thể triệu hồi Mermail Abysspike, loại bỏ Abyssgunde, Triệu hồi Đặc biệt Mermail Abyssmegalo từ mộ của bạn và sau đó hiến tế Abysspike để cho Abyssmegalo tấn công lần thứ hai.

     Chi phí loại bỏ đối với quái vật cấp thấp này là một trong những cách linh hoạt hơn để bạn có thể kích hoạt hiệu ứng của Abyssgunde và Atlanteans. Điều này là do hiệu ứng của Abysspike cũng kích hoạt khi được Triệu hồi Đặc biệt bởi Abyss -sphere và Abysslinde để bạn có thể sử dụng việc loại bỏ Atlanteans trong lượt của đối thủ.

     Mermail Abysstrite (x1)

     R Rarity
     Mermail Abysstrite
     R Rarity
     Mermail Abysstrite
     Mermail Abysstrite
     WATER
     Mermail Abysstrite
     Tiên cá giáp vực thẳm Trite
     • ATK:

     • 1600

     • DEF:

     • 2800


     Hiệu ứng (VN):

     3 quái thú Cấp 3
     Trong lượt của một trong hai người chơi, khi đối thủ của bạn chọn vào đúng 1 "Mermail" ngửa mà bạn điều khiển để tấn công hoặc với hiệu ứng Bẫy / Bài Phép có thể đã chọn vào lá bài này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tách ra 1 Xyz Chất liệu từ lá bài này; đòn tấn công / hiệu ứng đó giờ chọn mục tiêu vào lá bài này. Khi lá bài này bị phá hủy và gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Mermail" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Mermail Abysstrite"; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     3 Level 3 monsters During either player's turn, when your opponent targets exactly 1 face-up "Mermail" monster you control for an attack, or with a Spell/Trap effect that could have targeted this card (except during the Damage Step): You can detach 1 Xyz Material from this card; that attack/effect now targets this card. When this card is destroyed and sent to the Graveyard: You can target 1 "Mermail" monster in your Graveyard, except "Mermail Abysstrite"; Special Summon that target.


     Abysstrite khá tốn kém để tạo ra hiệu ứng giống như "lighting-rod" của nó. Trong trường hợp bị kẻ thù tấn công, Abysstrite có cơ hội sống sót cao với chỉ số 2800 DEF. Nhưng chống lại các hiệu ứng nhắm mục tiêu, điều này rất có thể sẽ tiêu diệt Abysstrite vì cô ấy không có khả năng bảo vệ vốn có. Mặc dù không hiệu quả, nhưng có một sự bảo vệ vẫn  tốt hơn là không có biện pháp bảo vệ nào như Abyssmegalo .

     Và ít nhất cô ấy cũng có khả năng khi bị phá hủy. Bạn có thể float ra Abysspike, kích hoạt hiệu ứng của nó và loại bỏ một Atlantean để tiêu diệt bất cứ thứ gì bị Abysspike phá hủy.
     Đơn vị đồng hành:

     - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


     Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

     Top