Hướng dẫn hoàn thành nhiệm vụ Stage

Hướng dẫn hoàn thành nhiệm vụ Stage

Nhiệm vụ Stage là một phần thiết yếu của quá trình phát triển trong Duel Links. Chẳng hạn, bạn cần phải vượt qua một số  Stage nhất định và hoàn thành vô số nhiệm vụ để mở khóa các nhân vật có thể chơi được. Nhiệm vụ Stage cũng chỉ lá là có hạn nhưng vô cùng dồi dào để kiếm được Gem. Hướng dẫn này chứa tất cả các Nhiệm vụ  và phần thưởng tương ứng của chúng, cũng như các mẹo trong quá trình thực hiện để giúp bạn hoàn thành chúng.

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:

Top