Hướng dẫn chơi Mekk-Knight x Salamangreat

Hướng dẫn chơi Mekk-Knight x Salamangreat

Kể từ khi World Vrain được ra mắt, Salamangreat đã chứng tỏ được sức mạnh của mình với khả năng recover cực tốt, Negate counter, tỉ lệ hand rất ổn,.... và ngồi trễm trệ trên tier 0 suốt mấy tuần.

Tuy vậy nhưng Salad vẫn không quá OP và có 1 vài điểm yếu nhất định như ATK quá thấp hay bị banish mộ (nhất là gặp tụi Infernoid) là nằm khóc. Thay vì ngồi khóc và cay cú thì tại sao mình lại không cải thiện deck lên nhỉ. Và đó chính là Mekk-Knight

1 Deck mới xuất hiện ở trong box gần đây nhưng đã ngồi ngay trên Tier 3 cùng với 1 số deck khác như Odd-eyes, Railway,... Các quái thú mạnh mẽ dễ dàng được summon khi ta mix với Salad, ATK ổn bù đắp cho salad, còn có cả khả năng thủ qua battle, Destroy, Negate qua lá trap f2p ta mới được tặng gần đây.

Và ta hãy cùng thử xem từng mảnh ghép của 2 deck trên tier list mix lại với nhau sẽ như thế nào nhé xD

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Skill

 

The Tie that Binds (100%)

 Rarity
The Tie that Binds
 Rarity
The Tie that Binds
The Tie that Binds
The Tie that Binds
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Cho đến cuối lượt của bạn, ATK của tất cả quái thú ngửa trên sân của bạn sẽ tăng lên theo số lần của quái thú trên sân của bạn 100 lần. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Until the end of your turn, the ATK of all face-up monsters on your field increases by the number of monsters on your field times 100. This Skill can only be used once per turn.


Khả năng spam quái lên field rất mạnh của cả 2 Archetype sẽ khiến field ta dồi dào monster ( Nếu không ăn trap hay gì đoại loại cái gì đó phá đám :v) và từ đó việc dùng skill này có thể giúp ta buff tới max 400 ATK mỗi quái thú.

Trên thực tế các quái thú Mekk-knight cũng không hơn ATK của Salamangreat là bao (trên kia mình nói vui đó :D) vậy nên việc buff 1 xíu atk như thấy này lại là cả 1 vấn đề lớn. Thậm chí đây còn là skill One Per TurnCore

 

Salamangreat Gazelle (x1)

UR Rarity
Salamangreat Gazelle
UR Rarity
Salamangreat Gazelle
Salamangreat Gazelle
FIRE3
Salamangreat Gazelle
Thú lửa chuyển sinh linh dương
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu một "Salamangreat" được gửi đến Mộ của bạn, ngoại trừ "Salamangreat Gazelle" (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 "Salamangreat" từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Salamangreat Gazelle". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Gazelle" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If a "Salamangreat" monster is sent to your GY, except "Salamangreat Gazelle" (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Salamangreat" card from your Deck to the GY, except "Salamangreat Gazelle". You can only use each effect of "Salamangreat Gazelle" once per turn.


Hiện tại Duel Links chỉ cho ta duy nhất 1 lá Gazelle. Nó là Main Core combo Setup của deck Salamangreat. 


Ta có thể free summon quái thú này nếu 1 quái thú Salad khác xuống mộ, và ngay sau đó ta còn được vứt thêm 1 lá từ deck xuống graveyard. Ai cũng có thể thấy được là ta sẽ vứt các Salaman Monster xuống mộ để Link Combo hoặc là Salamangreat Roar để chơi theo kiểu Board Control.

Tóm lại thì Gazelle là 1 lá Combo Extender và là 1 searcher tuyệt vời không thể thiếu được của deck.

Salamangreat Jack Jaguar (x1)

SR Rarity
Salamangreat Jack Jaguar
SR Rarity
Salamangreat Jack Jaguar
Salamangreat Jack Jaguar
FIRE4
Salamangreat Jack Jaguar
Thú lửa chuyển sinh báo đốm Di
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng. Nếu bạn điều khiển một "Salamangreat" , trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Salamangreat" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Salamangreat Jack Jaguar"; xáo trộn mục tiêu đó vào Deck, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này đến khu vực của bạn quái thú Link "Salamangreat" Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Salamangreat Jack Jaguar" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage. If you control a "Salamangreat" Link Monster, while this card is in your GY: You can target 1 "Salamangreat" monster in your GY, except "Salamangreat Jack Jaguar"; shuffle that target into the Deck, and if you do, Special Summon this card to your zone your "Salamangreat" Link Monster points to. You can only use this effect of "Salamangreat Jack Jaguar" once per turn.


Một quái thú Salamangreat với lượng ATK ổn áp kèm theo đó là khả năng gây DMG xuyên thủ. 1 effect khác tuyệt vời của lá bài này đó là khả năng shuffle 1 quái thú Sala khác ( bao gồm cả từ Extra deck) để triệu hồi Jack Jaguar lên sân.

Jack Jaguar gần như là 1 lá bài không thể thiếu khi ta muốn combo hay OTK. Có thể dễ dàng kết hợp với Salamangreat Fowl để Xyz ra Number 70: Malevolent sin

Salamangreat Foxy (x1)

SR Rarity
Salamangreat Foxy
SR Rarity
Salamangreat Foxy
Salamangreat Foxy
FIRE3
Salamangreat Foxy
Thú lửa chuyển sinh cáo Foxy
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể lật và xem 3 lá bài trên cùng trong Deck của mình, và nếu bạn làm điều đó, bạn có thể thêm 1 "Salamangreat" gửi xuống mộ được lên tay của mình, đồng thời xáo trộn phần còn lại vào Deck. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn và trên sân có lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Salamangreat" Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, sau đó bạn có thể phá huỷ 1 Lá bài Phép / Bẫy ngửa trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Salamangreat Foxy" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can excavate the top 3 cards of your Deck, and if you do, you can add 1 excavated "Salamangreat" card to your hand, also shuffle the rest into the Deck. If this card is in your GY, and a face-up Spell/Trap is on the field: You can discard 1 "Salamangreat" card; Special Summon this card, then you can destroy 1 face-up Spell/Trap on the field. You can only use 1 "Salamangreat Foxy" effect per turn, and only once that turn.


Foxy, 1 lá f2p ta có thể kiếm được chỉ nhờ việc Farm nhân vật. Khả năng đầu tiên của nó gần giống với lá spell UR đang rất hot mới ra mắt tại Duel Links gần đây: Pot of Duality khi được Normal Summon. 

Ta còn có thể mang lại lá bài này trở về sân đấu từ dưới mộ bằng cách discard 1 Sala card, ngoài ra ta còn có thể Pop 1 Backrow đang ngửa ở trên sân. Xài foxy sẽ là 1 chiến thuật rất tốt để chống lại các kèo deck khác phụ thuộc vào Field hoặc Continous spell như Infernity hoặc Dark Magician 

Salamangreat Falco (x1)

R Rarity
Salamangreat Falco
R Rarity
Salamangreat Falco
Salamangreat Falco
FIRE4
Salamangreat Falco
Thú lửa chuyển sinh đại bàng
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Salamangreat" trong Mộ của bạn; Úp mục tiêu đó lên sân của bạn. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Salamangreat" mà bạn điều khiển, ngoại trừ "Salamangreat Falco"; trả lại quái thú đó về tay, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Salamangreat Falco" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is sent to the GY: You can target 1 "Salamangreat" Spell/Trap in your GY; Set that target to your field. If this card is in your GY: You can target 1 "Salamangreat" monster you control, except "Salamangreat Falco"; return that monster to the hand, and if you do, Special Summon this card. You can only use 1 "Salamangreat Falco" effect per turn, and only once that turn.


1 khi Falco chạm được tới mộ, hiệu ứng của nó sẽ được kích hoạt ngay tức khắc: cho t set 1 lá Salamangreat Spell/Trap từ mộ lên sân. Lá bài này thể hiện khả năng đặc trưng của deck Sala khi có khả năng Recycle cực tốt, có thể hồi lại cả spell/trap hoặc là monster.

Khả năng thứ 2 của Falco là trả 1 Salamangreat khác trên sân về tay để triệu hồi lá bài này từ mộ. Ta có thể kết hợp Falco với Salamangreat Meer đang ở trên sân, kích hoạt eff của Meer tiếp thì ta sẽ cả có cả 2 lá này ở trên sân. (Lưu ý: hãy nhớ rằng ta chỉ có thể sử dụng 1 khả năng của Falco trong 1 lượt).

Salamangreat Fowl (x1)

R Rarity
Salamangreat Fowl
R Rarity
Salamangreat Fowl
Salamangreat Fowl
FIRE4
Salamangreat Fowl
Thú lửa chuyển sinh gà nuôi
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Nếu (các) quái thú "Salamangreat" "Salamangreat Fowl" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến sân của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Salamangreat Fowl" một lần mỗi lượt. Bạn có thể gửi 1 "Salamangreat" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn tới Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Úp Phép / Bẫy mà đối thủ của bạn điều khiển; lá bài Set đó không thể được kích hoạt trong lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

If a "Salamangreat" monster(s), except "Salamangreat Fowl" is Normal or Special Summoned to your field (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. You can only use this effect of "Salamangreat Fowl" once per turn. You can send 1 "Salamangreat" card from your hand or face-up field to the GY, then target 1 Set Spell/Trap your opponent controls; that Set card cannot be activated this turn.


Hiệu ứng đầu tiên là một combo mở rộng kết hợp trong khi bạn Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt 1 quái thú Salamangreat khác lên sân của bạn (ngoại trừ Damage Step). Điều tuyệt vời là hiệu ứng thứ hai của Fowl có thể đóng băng hàng sau của đối thủ bằng cách gửi 1 lá "Salamangreat" từ tay hoặc đang ngửa trên sân của bạn và hiệu ứng này không giới hạn một lần mỗi lượt.

Salamangreat Meer (x1)

R Rarity
Salamangreat Meer
R Rarity
Salamangreat Meer
Salamangreat Meer
FIRE2
Salamangreat Meer
Thú lửa chuyển sinh cầy
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được thêm lên tay của bạn, ngoại trừ bằng cách rút nó cho lần rút bình thường của bạn: Bạn có thể để lộ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt nó từ tay của bạn. Nếu bạn có lá bài này: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Salamangreat" Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Meer" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is added to your hand, except by drawing it for your normal draw: You can reveal this card; Special Summon it from your hand. If this card is in your hand: You can discard 1 other "Salamangreat" card; Special Summon this card from your hand. You can only use each effect of "Salamangreat Meer" once per turn.


1 lựa chọn khác để ta có thể mở rộng combo khi ta không có Gazelle trên tay. Bạn có thể triệu hồi Meer ngay khi add nó lên tay (ngoại trừ khi bốc được nó). Hoặc là bạn có thể discard 1 lá "Salamangreat" khác trên tay để triệu hồi Meer, điều này còn có thể kích hoạt các hiệu ứng của các quái thú Salamangreat khác để ta có thể combo play

Mekk-Knight Purple Nightfall (x3)

UR Rarity
Mekk-Knight Purple Nightfall
UR Rarity
Mekk-Knight Purple Nightfall
Mekk-Knight Purple Nightfall
LIGHT8
Mekk-Knight Purple Nightfall
Hiệp sĩ giắc cắm đêm tím
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Nếu 2 hoặc nhiều lá bài ở cùng một cột, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) trong cột đó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Mekk-Knight Purple Nightfall" một lần mỗi lượt theo cách này. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 "Mekk-Knight" mà bạn điều khiển; loại bỏ nó (cho đến Standby Phase của lượt tiếp theo của bạn) và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 "Mekk-Knight" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Mekk-Knight Purple Nightfall". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mekk-Knight Purple Nightfall" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If 2 or more cards are in the same column, you can Special Summon this card (from your hand) in that column. You can only Special Summon "Mekk-Knight Purple Nightfall" once per turn this way. (Quick Effect): You can target 1 "Mekk-Knight" monster you control; banish it (until the Standby Phase of your next turn), and if you do, add 1 "Mekk-Knight" monster from your Deck to your hand, except "Mekk-Knight Purple Nightfall". You can only use this effect of "Mekk-Knight Purple Nightfall" once per turn.


Mekk-Knight Purple Nightfall, chính là Main Core và Playmaker có thể Target 1 Mekk-Knight (bao gồm cả chính anh ta) mà bạn điều khiển, banish Mekk-Knight bị target đó và thêm 1 Mekk-Knight từ deck vào tay bạn.

Purple Nightfall có một Hiệu ứng Quick tuyệt vời để né các backrow, các hiệu ứng làm gián đoạn combo của chúng ta. Không chỉ vậy, hiệu ứng này còn giúp tạm thời loại bỏ Mekk-Knight khác của bạn để bảo vệ họ khỏi nguy hiểm.

Mekk-Knight Blue Sky (x3)

SR Rarity
Mekk-Knight Blue Sky
SR Rarity
Mekk-Knight Blue Sky
Mekk-Knight Blue Sky
LIGHT5
Mekk-Knight Blue Sky
Hiệp sĩ giắc cắm trời xanh
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Nếu 2 hoặc nhiều lá bài ở cùng một cột, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) trong cột đó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Mekk-Knight Blue Sky" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt từ tay: Bạn có thể thêm các quái thú "Mekk-Knight" với các tên khác nhau, ngoại trừ "Mekk-Knight Blue Sky", từ Deck của bạn đến tay của bạn, bằng với số lá bài của đối thủ trong cột của lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mekk-Knight Blue Sky" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If 2 or more cards are in the same column, you can Special Summon this card (from your hand) in that column. You can only Special Summon "Mekk-Knight Blue Sky" once per turn this way. If this card is Normal or Special Summoned from the hand: You can add "Mekk-Knight" monsters with different names, except "Mekk-Knight Blue Sky", from your Deck to your hand, equal to the number of your opponent's cards in this card's column. You can only use this effect of "Mekk-Knight Blue Sky" once per turn.


Mekk-Knight Blue Sky, một Core Searcher trong deck này cho phép bạn thêm Mekk-Knight theo số lượng lá bài mà đối thủ điều khiển trong cột của họ.

LƯU Ý QUAN TRỌNG : Số lượng card được thêm bởi hiệu ứng Blue Sky được xác định khi Hiệu ứng được thực hiện; do đó, nếu một thẻ bị xóa khỏi cùng một cột trước khi hiệu ứng của Blue Sky thực hiện, nó sẽ được áp dụng. Nhưng nếu Blue Sky bị xóa khỏi sân, sẽ không được add lá nào vì Blue Sky không còn trên sân khi nó được Resolve.

Mekk-Knight Indigo Eclipse (x1)

R Rarity
Mekk-Knight Indigo Eclipse
R Rarity
Mekk-Knight Indigo Eclipse
Mekk-Knight Indigo Eclipse
LIGHT8
Mekk-Knight Indigo Eclipse
Hiệp sĩ giắc cắm xanh biếc
 • ATK:

 • 2400

 • DEF:

 • 2400


Hiệu ứng (VN):

Nếu 2 hoặc nhiều lá bài ở cùng một cột, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) trong cột đó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Mekk-Knight Indigo Eclipse" một lần mỗi lượt theo cách này. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú "Mekk-Knight" mà bạn điều khiển; di chuyển mục tiêu đó đến một trong các Vùng quái thú Chính của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

If 2 or more cards are in the same column, you can Special Summon this card (from your hand) in that column. You can only Special Summon "Mekk-Knight Indigo Eclipse" once per turn this way. Once per turn (Quick Effect): You can target 1 "Mekk-Knight" monster you control; move that target to another of your Main Monster Zones.


Indigo Eclipse, chính là chìa khóa chiến lược cho phép bạn Target và di chuyển Mekk-Knight mà bạn điều khiển đến Main Monster Zone trống. Hiệu ứng này sẽ mang lại một số ứng dụng, bao gồm giải phóng một cột để triệu hồi Mekk-Knight bổ sung và bảo vệ quái vật Mekk-Knight khỏi Battle Destruction dưới hiệu ứng của Morning Star khi chúng bị tấn công bởi các quái vật cột khác.Tech

 

World Legacy's Memory (x2)

R Rarity
World Legacy's Memory
R Rarity
World Legacy's Memory
World Legacy's Memory
Spell Quick
World Legacy's Memory
Kí ức máy di vật vì sao

  Hiệu ứng (VN):

  Triệu hồi Đặc biệt 1 "Mekk-Knight" từ tay hoặc Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, nhưng trả nó về tay trong End Phase. Trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú "Mekk-Knight" . Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "World Legacy's Memory" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Special Summon 1 "Mekk-Knight" monster from your hand or Deck in Defense Position, but return it to the hand during the End Phase. For the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters, except "Mekk-Knight" monsters. You can only activate 1 "World Legacy's Memory" per turn.


  World Legacy's Memory có thể được công nhận là một Powerful Extender khi cho ta Special Summon 1 quái thú Mekk-Knight từ hand hoặc deck, đặc biệt là Purple Nightfall, bạn có thể triệu hồi nó để search Blue Sky nếu không có

  World Legacy's Secret (x1)

  UR Rarity
  World Legacy's Secret
  UR Rarity
  World Legacy's Secret
  World Legacy's Secret
  Trap Continuous
  World Legacy's Secret
  Sự thật ẩn trong di vật vì sao

   Hiệu ứng (VN):

   Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Khi lá bài này rời khỏi sân, hãy phá huỷ quái thú đó. Vô hiệu hoá bất kỳ hiệu ứng quái thú nào của đối thủ kích hoạt trong cùng một cột với "Mekk-Knight" mà bạn điều khiển.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When this card is activated: You can target 1 Level 5 or higher monster in your GY; Special Summon it. When this card leaves the field, destroy that monster. Negate any opponent's monster effect that activates in the same column as a "Mekk-Knight" monster you control.


   World Legacy's Secret, 1 trong những lá bài khó chịu nhất làm lên tên tuổi của Mekk-Knight. Khả năng hồi sinh 1 Mekk-Knight level 5 hoặc cao hơn, Negate các Eff được resolve trong cùng cột với quái thú Mekk-Knight mà bạn điều khiển

   Lưu Ý: Lá bài này chỉ Negate Effect chứ không Negate Monster, Ví dụ như khi Brionac, Dragon of the Ice Barrier vẫn có thể kích hoạt khả năng: discard 1 hoặc vài lá trên tay nhưng lại không thể Return các lá trên sân

   World Legacy Whispers (x1)

   R Rarity
   World Legacy Whispers
   R Rarity
   World Legacy Whispers
   World Legacy Whispers
   Trap Continuous
   World Legacy Whispers
   Di vật vì sao thầm thì

    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn trên sân; nó nhận được 1000 ATK / DEF cho đến khi kết thúc lượt này. Vô hiệu hoá bất kỳ hiệu ứng bài Phép nào của đối thủ kích hoạt trong cùng một cột với "Mekk-Knight" mà bạn điều khiển.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card is activated: You can target 1 Level 5 or higher monster on the field; it gains 1000 ATK/DEF until the end of this turn. Negate any opponent's Spell effect that activates in the same column as a "Mekk-Knight" monster you control.


    Buff tới 1000ATK/DEF cho 1 quái thú level hoặc hơn ở trên sân quả thực không phải là 1 con số nhỏ đối với Duel Links. Ngoài ra nó còn có khả năng negate Spell, điều đó có thể khiến ta outplay được rất nhiều trường hợp. (Giả sử như ông nào đó chơi Galaxy-Eyes xài spell nhưng lại để auto place vào giữa giống nhưu trong vid của PlayMaker :V)

    Salamangreat Circle (x2-x3)

    SR Rarity
    Salamangreat Circle
    SR Rarity
    Salamangreat Circle
    Salamangreat Circle
    Spell Quick
    Salamangreat Circle
    Vòng tròn thú lửa chuyển sinh

     Hiệu ứng (VN):

     Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
     ● Thêm 1 "Salamangreat" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
     ● Chọn mục tiêu 1 "Salamangreat" mà bạn điều khiển đã được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng quái thú có cùng tên với nguyên liệu của nó; Link Monster đó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú trong lượt này, ngoại trừ của chính nó;.
     Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Salamangreat Circle" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Activate 1 of these effects. ● Add 1 "Salamangreat" monster from your Deck to your hand. ● Target 1 "Salamangreat" Link Monster you control that was Link Summoned using a monster with its same name as material; that Link Monster is unaffected by monster effects this turn, except its own. You can only activate 1 "Salamangreat Circle" per turn.


     1 lá Quick Spell nhưng lại là Main Searcher của Deck. Việc là Quick giúp ta Search được ngay cả trong turn đối phương, tới turn tiếp theo của ta thì lại có thể dễ dàng Recycle lạ và search tiếp.
     Ngoài ra khả năng thứ 2 của lá bài này giúp các quái thú Salamangreat của bạn miễn nhiễm với rất nhiều Monster Effect khó chịu như của bọn Galax-eyes

     Salamangreat Sanctuary (x1)

     UR Rarity
     Salamangreat Sanctuary
     UR Rarity
     Salamangreat Sanctuary
     Salamangreat Sanctuary
     Spell Field
     Salamangreat Sanctuary
     Thánh địa thú lửa chuyển sinh

      Hiệu ứng (VN):

      Nếu bạn Triệu hồi Link "Salamangreat" , bạn có thể sử dụng 1 "Salamangreat" mà bạn điều khiển có cùng tên với toàn bộ nguyên liệu. Trong damage calculation, nếu quái thú của bạn chiến đấu: Bạn có thể trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 quái thú Link mà bạn điều khiển; làm cho ATK của nó bằng 0, và nếu bạn làm điều đó, bạn sẽ nhận được LP bằng ATK ban đầu của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Sanctuary" một lần cho mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If you Link Summon a "Salamangreat" Link Monster, you can use 1 "Salamangreat" Link Monster you control with its same name as the entire material. During damage calculation, if your monster battles: You can pay 1000 LP, then target 1 Link Monster you control; make its ATK 0, and if you do, gain LP equal to its original ATK. You can only use each effect of "Salamangreat Sanctuary" once per turn.


      Có thể dễ dàng search được thông qua Salamagreat Barelynx khi nó được Link Summon. Chủ yếu sử dụng để Link Summon lần 2 ra các quái thú Sala để unlock hết khả năng của chúng. Đáng tiếc là khả năng này chỉ có thể sử dụng 1 lần 1 lượt

      Còn skill thứ 2 thì sử dụng hay không là tùy vào tính toán LP của bạn :)) theo mình thì nó khá là phế

      Salamangreat Roar (x1)

      UR Rarity
      Salamangreat Roar
      UR Rarity
      Salamangreat Roar
      Salamangreat Roar
      Trap Counter
      Salamangreat Roar
      Thú lửa chuyển sinh gầm lên

       Hiệu ứng (VN):

       Khi một Bài Phép / Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú, được kích hoạt trong khi bạn điều khiển "Salamangreat" : Vô hiệu hoá việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Khi lá bài này ở trong Mộ, nếu "Salamangreat" được Triệu hồi Link đến sân của bạn bằng cách sử dụng quái thú có cùng tên với nguyên liệu: Bạn có thể Úp lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Salamangreat Roar" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       When a Spell/Trap Card, or monster effect, is activated while you control a "Salamangreat" Link Monster: Negate the activation, and if you do, destroy that card. While this card is in the GY, if a "Salamangreat" Link Monster is Link Summoned to your field using a monster with its same name as material: You can Set this card, but banish it when it leaves the field. You can only use 1 "Salamangreat Roar" effect per turn, and only once that turn.


       Một phiên bản Cyberse của " Infernity Barrier ", 1 lá thì cần điều kiện là 0 hand còn 1 bên điều kiện là cần điều khiển 1 quái thú Link "Salamangreat". Nó có thể dễ dàng được phục hồi lại nhờ Falco hoặc Sunlight Wolf, hoặc del cần ai cả nó cũng có thể tự recycle nhưng bị banish sau khi sử dụng (nói thế cho ngầu thôi chứ vẫn cần 1 Link Sala được Link khi có chính lá đó làm nguyên liệu Link nha :V)       Extra

         

       Number 70: Malevolent Sin, Abyss Dweller và Steelswarm Roach (x1)

       SR Rarity
       Number 70: Malevolent Sin
       SR Rarity
       Number 70: Malevolent Sin
       Number 70: Malevolent Sin
       DARK4
       Number 70: Malevolent Sin
       Con số 70: Tội ác tử thần
       • ATK:

       • 2400

       • DEF:

       • 1200


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Cấp 4
       Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


       UR Rarity
       Abyss Dweller
       UR Rarity
       Abyss Dweller
       Abyss Dweller
       WATER4
       Abyss Dweller
       Cư dân vực sâu
       • ATK:

       • 1700

       • DEF:

       • 1400


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Cấp 4
       Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


       SR Rarity
       Steelswarm Roach
       SR Rarity
       Steelswarm Roach
       Steelswarm Roach
       DARK4
       Steelswarm Roach
       Trùng vai-rớt gián
       • ATK:

       • 1900

       • DEF:

       • 0


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Cấp 4
       Trong lượt của một trong hai người chơi, khi quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn sẽ được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; vô hiệu hoá Triệu hồi Đặc biệt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 4 monsters During either player's turn, when a Level 5 or higher monster would be Special Summoned: You can detach 1 Xyz Material from this card; negate the Special Summon, and if you do, destroy it.


       Các Staple đánh thuê Rank 4 phổ biến ở trong Duel Links. Tùy theo tủ Card của ta mà ta có thể chọn 2 trong số 3 lá bài này làm 2 slot XYZ trong dàn Extra Deck. Dweller và Roach có khả năng thủ Turn 1 rất mạnh, counter hàng loạt deck Meta hiện nay. Còn về phía Sins thì giúp ta dọn đường và OTK

       Cá nhân mình thấy thì dàn mons của Deck được Mix này đã khá mạnh rồi thế nên mình nghĩ 2 slot dành cho XYZ nên là Dweller và Roach giúp ta negate mộ hoặc ngăn Summon, phá rối và ngăn chặn không cho đối phương chơi game

       Mekk-Knight of the Morning Star (x1)

       UR Rarity
       Mekk-Knight of the Morning Star
       UR Rarity
       Mekk-Knight of the Morning Star
       Mekk-Knight of the Morning Star
       LIGHT
       Mekk-Knight of the Morning Star
       Hiệp sĩ giắc cắm sao sớm
       • ATK:

       • 2000

       • LINK-2

       Mũi tên Link:

       Dưới-Trái

       Dưới-Phải


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú, bao gồm một quái thú "Mekk-Knight"
       Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú "Mekk-Knight" hoặc 1 lá bài "World Legacy" thêm 1 lá bài "World Legacy" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mekk-Knight of the Morning Star" một lần mỗi lượt. Nếu quái thú "Mekk-Knight" chiến đấu với quái thú ở cột khác với nó, quái thú của bạn không thể bị phá huỷ trong chiến đấu đó, và bạn cũng không chịu thiệt hại từ chiến đấu đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 monsters, including a "Mekk-Knight" monster If this card is Link Summoned: You can discard 1 "Mekk-Knight" monster or 1 "World Legacy" card; add 1 "World Legacy" card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Mekk-Knight of the Morning Star" once per turn. If your "Mekk-Knight" monster battles a monster in a different column than it, your monster cannot be destroyed by that battle, also you take no battle damage from that battle.


       Morning Star là một World Legacy Card Searcher tốt bằng cách discard 1 Mekk-Knight từ tay của bạn xuống Mộ khi lá bài này được Triệu hồi Link. Bạn có thể kết hợp hiệu ứng này với việc loại bỏ 1 Mekk-Knight và search World Legacy's Secret để hồi sinh Mekk-Knight bị loại bỏ.

       Quái thú Link này còn cung cấp cho ta khả năng Bảo vệ destroy trong battle cho Mekk-Knight khi họ đấm nhau với một quái thú ở một cột khác với 0 DMG trong battle.

       Salamangreat Sunlight Wolf (x2)

       UR Rarity
       Salamangreat Sunlight Wolf
       UR Rarity
       Salamangreat Sunlight Wolf
       Salamangreat Sunlight Wolf
       FIRE
       Salamangreat Sunlight Wolf
       Thú lửa chuyển sinh sói ánh mặt trời
       • ATK:

       • 1800

       • LINK-2

       Mũi tên Link:

       Trên

       Dưới


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Hiệu ứng LỬA
       Nếu (các) quái thú được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến (các) khu vực mà lá bài này chỉ đến (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm 1 quái thú LỬA từ Mộ lên tay của bạn, nhưng trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể Triệu hồi Thường / Úp hoặc Triệu hồi Đặc biệt quái thú có tên quái thú được thêm vào. Trong Main Phase của bạn, nếu bạn điều khiển lá bài này đã được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng "Salamangreat Sunlight Wolf" làm nguyên liệu: Bạn có thể thêm 1 Lá bài phép "Salamangreat" từ Mộ lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Sunlight Wolf" một lần trong mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 FIRE Effect Monsters If a monster(s) is Normal or Special Summoned to the zone(s) this card points to (except during the Damage Step): You can add 1 FIRE monster from your GY to your hand, but for the rest of this turn, you cannot Normal Summon/Set or Special Summon monsters with the added monster's name. During your Main Phase, if you control this card that was Link Summoned using "Salamangreat Sunlight Wolf" as material: You can add 1 "Salamangreat" Spell/Trap from your GY to your hand. You can only use each effect of "Salamangreat Sunlight Wolf" once per turn.


       Một Quái thú Salamangreat Link 2 với chỉ số ATK 1800 với hiệu ứng Recycle mạnh mẽ. Nếu một quái thú được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt vào một vùng mà nó chỉ điểm, bạn có thể thêm bất kỳ quái thú HỎA nào trở lại từ Mộ của bạn, điều đó có nghĩa là bạn có thể tái chế Gazelle hoặc bất kỳ quái thú Salamangreat nào khác nhưng bạn không thể triệu hồi các quái thú có cùng tên trong suốt phần còn lại của turn 

       Khi một Sunlight Wolf được triệu hồi bằng một bản sao khác của chính nó sẽ cho phép bạn thêm một Phép thuật/Bẫy Salamangreat từ mộ trở lại tay của bạn miễn phí mỗi lượt, điều đó có nghĩa là chỉ cần bạn có 1 Roar xoay vòng thì đối thủ sẽ phải xử lý nó từng lượt một.

       Salamangreat Balelynx (x2)

       UR Rarity
       Salamangreat Balelynx
       UR Rarity
       Salamangreat Balelynx
       Salamangreat Balelynx
       FIRE
       Salamangreat Balelynx
       Thú lửa chuyển sinh linh miêu lửa hiệu
       • ATK:

       • 500

       • LINK-1

       Mũi tên Link:

       Dưới


       Hiệu ứng (VN):

       1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn
       Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể thêm 1 "Salamangreat Sanctuary" từ Deck của mình lên tay của bạn. Nếu "Salamangreat" mà bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Balelynx" một lần cho mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Level 4 or lower Cyberse monster If this card is Link Summoned: You can add 1 "Salamangreat Sanctuary" from your Deck to your hand. If a "Salamangreat" card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can banish this card from your GY instead. You can only use each effect of "Salamangreat Balelynx" once per turn.


       Free search Salamangreat Sanctuary khi nó được Link Summon. Chỉ với 1 quái thú Cyberse là ta đã có thể search được lá Field rồi. Ngoài ra nó còn có thể bảo vệ cho quái thú Sala của bạn khỏi việc bị destroy bằng cách tự banish từ dưới mộ. 

       Security Dragon (x1)

       SR Rarity
       Security Dragon
       SR Rarity
       Security Dragon
       Security Dragon
       LIGHT
       Security Dragon
       Rồng an ninh
       • ATK:

       • 1100

       • LINK-2

       Mũi tên Link:

       Trên

       Dưới


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú
       Khi đang ngửa mặt trên sân, nếu lá bài này được co-linked: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú mà đối thủ điều khiển; trả lại lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Security Dragon" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 monsters Once while face-up on the field, if this card is co-linked: You can target 1 monster your opponent controls; return it to the hand. You can only use this effect of "Security Dragon" once per turn.


       Quái thú link 2 với khả năng giống với Compulsory Evacuation Device khi nó được Co-Link sẽ là thứ tuyệt vời để phá vỡ combo của đối phương       Combo

        

       Combo 1

       UR Rarity
       Salamangreat Sunlight Wolf
       UR Rarity
       Salamangreat Sunlight Wolf
       Salamangreat Sunlight Wolf
       FIRE
       Salamangreat Sunlight Wolf
       Thú lửa chuyển sinh sói ánh mặt trời
       • ATK:

       • 1800

       • LINK-2

       Mũi tên Link:

       Trên

       Dưới


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Hiệu ứng LỬA
       Nếu (các) quái thú được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến (các) khu vực mà lá bài này chỉ đến (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm 1 quái thú LỬA từ Mộ lên tay của bạn, nhưng trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể Triệu hồi Thường / Úp hoặc Triệu hồi Đặc biệt quái thú có tên quái thú được thêm vào. Trong Main Phase của bạn, nếu bạn điều khiển lá bài này đã được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng "Salamangreat Sunlight Wolf" làm nguyên liệu: Bạn có thể thêm 1 Lá bài phép "Salamangreat" từ Mộ lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Sunlight Wolf" một lần trong mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 FIRE Effect Monsters If a monster(s) is Normal or Special Summoned to the zone(s) this card points to (except during the Damage Step): You can add 1 FIRE monster from your GY to your hand, but for the rest of this turn, you cannot Normal Summon/Set or Special Summon monsters with the added monster's name. During your Main Phase, if you control this card that was Link Summoned using "Salamangreat Sunlight Wolf" as material: You can add 1 "Salamangreat" Spell/Trap from your GY to your hand. You can only use each effect of "Salamangreat Sunlight Wolf" once per turn.


       UR Rarity
       Mekk-Knight Purple Nightfall
       UR Rarity
       Mekk-Knight Purple Nightfall
       Mekk-Knight Purple Nightfall
       LIGHT8
       Mekk-Knight Purple Nightfall
       Hiệp sĩ giắc cắm đêm tím
       • ATK:

       • 2500

       • DEF:

       • 2000


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu 2 hoặc nhiều lá bài ở cùng một cột, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) trong cột đó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Mekk-Knight Purple Nightfall" một lần mỗi lượt theo cách này. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 "Mekk-Knight" mà bạn điều khiển; loại bỏ nó (cho đến Standby Phase của lượt tiếp theo của bạn) và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 "Mekk-Knight" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Mekk-Knight Purple Nightfall". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mekk-Knight Purple Nightfall" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If 2 or more cards are in the same column, you can Special Summon this card (from your hand) in that column. You can only Special Summon "Mekk-Knight Purple Nightfall" once per turn this way. (Quick Effect): You can target 1 "Mekk-Knight" monster you control; banish it (until the Standby Phase of your next turn), and if you do, add 1 "Mekk-Knight" monster from your Deck to your hand, except "Mekk-Knight Purple Nightfall". You can only use this effect of "Mekk-Knight Purple Nightfall" once per turn.


       UR Rarity
       Salamangreat Gazelle
       UR Rarity
       Salamangreat Gazelle
       Salamangreat Gazelle
       FIRE3
       Salamangreat Gazelle
       Thú lửa chuyển sinh linh dương
       • ATK:

       • 1500

       • DEF:

       • 1000


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu một "Salamangreat" được gửi đến Mộ của bạn, ngoại trừ "Salamangreat Gazelle" (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 "Salamangreat" từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Salamangreat Gazelle". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Gazelle" một lần trong mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If a "Salamangreat" monster is sent to your GY, except "Salamangreat Gazelle" (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Salamangreat" card from your Deck to the GY, except "Salamangreat Gazelle". You can only use each effect of "Salamangreat Gazelle" once per turn.


       R Rarity
       Mekk-Knight Indigo Eclipse
       R Rarity
       Mekk-Knight Indigo Eclipse
       Mekk-Knight Indigo Eclipse
       LIGHT8
       Mekk-Knight Indigo Eclipse
       Hiệp sĩ giắc cắm xanh biếc
       • ATK:

       • 2400

       • DEF:

       • 2400


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu 2 hoặc nhiều lá bài ở cùng một cột, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) trong cột đó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Mekk-Knight Indigo Eclipse" một lần mỗi lượt theo cách này. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú "Mekk-Knight" mà bạn điều khiển; di chuyển mục tiêu đó đến một trong các Vùng quái thú Chính của bạn.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If 2 or more cards are in the same column, you can Special Summon this card (from your hand) in that column. You can only Special Summon "Mekk-Knight Indigo Eclipse" once per turn this way. Once per turn (Quick Effect): You can target 1 "Mekk-Knight" monster you control; move that target to another of your Main Monster Zones.


       Hand: 1 Gazelle + 1  Purple + 1 Mekk = Secret Setup + Recycle Gazelle

       1. Triệu hồi thường Gazelle, đưa Falco xuống mộ

       2. Kích hoạt eff Falco, add Gazelle về hand

       3, Link Summon Barelynx, add Field, kích hoạt và triệu hồi Gazelle từ tay

       4. Tiếp tục Link Summon ra Sunlight Wolf, Triệu hồi đặc biệt Purple Nightfall ngay dưới Sunlight Wolf

       5. Banish Purple Nightfall để add thêm 1 Mekk-Knight lên tay ( Hãy nhớ rằng ta nên cố gắng để Indigo nằm dưới mộ thì khi đó ta có thể Negate 2 lần với Secret)

       6. Summon Indigo và Link Summon ra Morning Star (Sunlight Wolf + Indigo)

       7. Discard lá Mekk-Knight còn lại trên tay, search và setup World Legacy's Secret

       Combo 2

       SR Rarity
       Mekk-Knight Blue Sky
       SR Rarity
       Mekk-Knight Blue Sky
       Mekk-Knight Blue Sky
       LIGHT5
       Mekk-Knight Blue Sky
       Hiệp sĩ giắc cắm trời xanh
       • ATK:

       • 2000

       • DEF:

       • 2500


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu 2 hoặc nhiều lá bài ở cùng một cột, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) trong cột đó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Mekk-Knight Blue Sky" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt từ tay: Bạn có thể thêm các quái thú "Mekk-Knight" với các tên khác nhau, ngoại trừ "Mekk-Knight Blue Sky", từ Deck của bạn đến tay của bạn, bằng với số lá bài của đối thủ trong cột của lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mekk-Knight Blue Sky" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If 2 or more cards are in the same column, you can Special Summon this card (from your hand) in that column. You can only Special Summon "Mekk-Knight Blue Sky" once per turn this way. If this card is Normal or Special Summoned from the hand: You can add "Mekk-Knight" monsters with different names, except "Mekk-Knight Blue Sky", from your Deck to your hand, equal to the number of your opponent's cards in this card's column. You can only use this effect of "Mekk-Knight Blue Sky" once per turn.


       UR Rarity
       World Legacy's Secret
       UR Rarity
       World Legacy's Secret
       World Legacy's Secret
       Trap Continuous
       World Legacy's Secret
       Sự thật ẩn trong di vật vì sao

        Hiệu ứng (VN):

        Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Khi lá bài này rời khỏi sân, hãy phá huỷ quái thú đó. Vô hiệu hoá bất kỳ hiệu ứng quái thú nào của đối thủ kích hoạt trong cùng một cột với "Mekk-Knight" mà bạn điều khiển.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        When this card is activated: You can target 1 Level 5 or higher monster in your GY; Special Summon it. When this card leaves the field, destroy that monster. Negate any opponent's monster effect that activates in the same column as a "Mekk-Knight" monster you control.


        SR Rarity
        Salamangreat Foxy
        SR Rarity
        Salamangreat Foxy
        Salamangreat Foxy
        FIRE3
        Salamangreat Foxy
        Thú lửa chuyển sinh cáo Foxy
        • ATK:

        • 1000

        • DEF:

        • 1200


        Hiệu ứng (VN):

        Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể lật và xem 3 lá bài trên cùng trong Deck của mình, và nếu bạn làm điều đó, bạn có thể thêm 1 "Salamangreat" gửi xuống mộ được lên tay của mình, đồng thời xáo trộn phần còn lại vào Deck. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn và trên sân có lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Salamangreat" Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, sau đó bạn có thể phá huỷ 1 Lá bài Phép / Bẫy ngửa trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Salamangreat Foxy" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        When this card is Normal Summoned: You can excavate the top 3 cards of your Deck, and if you do, you can add 1 excavated "Salamangreat" card to your hand, also shuffle the rest into the Deck. If this card is in your GY, and a face-up Spell/Trap is on the field: You can discard 1 "Salamangreat" card; Special Summon this card, then you can destroy 1 face-up Spell/Trap on the field. You can only use 1 "Salamangreat Foxy" effect per turn, and only once that turn.


        UR Rarity
        Mekk-Knight Purple Nightfall
        UR Rarity
        Mekk-Knight Purple Nightfall
        Mekk-Knight Purple Nightfall
        LIGHT8
        Mekk-Knight Purple Nightfall
        Hiệp sĩ giắc cắm đêm tím
        • ATK:

        • 2500

        • DEF:

        • 2000


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu 2 hoặc nhiều lá bài ở cùng một cột, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) trong cột đó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Mekk-Knight Purple Nightfall" một lần mỗi lượt theo cách này. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 "Mekk-Knight" mà bạn điều khiển; loại bỏ nó (cho đến Standby Phase của lượt tiếp theo của bạn) và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 "Mekk-Knight" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Mekk-Knight Purple Nightfall". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mekk-Knight Purple Nightfall" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If 2 or more cards are in the same column, you can Special Summon this card (from your hand) in that column. You can only Special Summon "Mekk-Knight Purple Nightfall" once per turn this way. (Quick Effect): You can target 1 "Mekk-Knight" monster you control; banish it (until the Standby Phase of your next turn), and if you do, add 1 "Mekk-Knight" monster from your Deck to your hand, except "Mekk-Knight Purple Nightfall". You can only use this effect of "Mekk-Knight Purple Nightfall" once per turn.


        SR Rarity
        Salamangreat Jack Jaguar
        SR Rarity
        Salamangreat Jack Jaguar
        Salamangreat Jack Jaguar
        FIRE4
        Salamangreat Jack Jaguar
        Thú lửa chuyển sinh báo đốm Di
        • ATK:

        • 1800

        • DEF:

        • 1200


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng. Nếu bạn điều khiển một "Salamangreat" , trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Salamangreat" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Salamangreat Jack Jaguar"; xáo trộn mục tiêu đó vào Deck, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này đến khu vực của bạn quái thú Link "Salamangreat" Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Salamangreat Jack Jaguar" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage. If you control a "Salamangreat" Link Monster, while this card is in your GY: You can target 1 "Salamangreat" monster in your GY, except "Salamangreat Jack Jaguar"; shuffle that target into the Deck, and if you do, Special Summon this card to your zone your "Salamangreat" Link Monster points to. You can only use this effect of "Salamangreat Jack Jaguar" once per turn.


        Hand: 1 random Sala + Purple + 1 Mekk = Secret Setup

        1. Triệu hồi thường Sala, Link summon ra Barelynx và search Field

        2. Special Summon Nightfall, kích hoạt Eff của nó và search (Hãy search Indigo nếu bạn không có để ta có thể Negate gần như tất cả eff của quái opp)

        3. Triệu hồi đặc biệt Indigo bên dưới Barelynx và di chuyển sang ô khác

        4. Phục hồi Sala dưới mộ (Nếu là Foxy thì ta có thể discard Sanctuary để triệu hồi, Jack Jaguar thì hãy kích hoạt Field và Link lần 2 ra Barelynx, gửi lại 1 barelynx từ mộ về extra và triệu hồi đặc biệt 5 triệu lên sân)

        5. Từ đó ta có thể triệu hồi Link ra MorningStar bằng 2 Salad

        6. Search Secret, úp bài và chờ sang turn sau

        Combo 3

        SR Rarity
        Mekk-Knight Blue Sky
        SR Rarity
        Mekk-Knight Blue Sky
        Mekk-Knight Blue Sky
        LIGHT5
        Mekk-Knight Blue Sky
        Hiệp sĩ giắc cắm trời xanh
        • ATK:

        • 2000

        • DEF:

        • 2500


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu 2 hoặc nhiều lá bài ở cùng một cột, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) trong cột đó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Mekk-Knight Blue Sky" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt từ tay: Bạn có thể thêm các quái thú "Mekk-Knight" với các tên khác nhau, ngoại trừ "Mekk-Knight Blue Sky", từ Deck của bạn đến tay của bạn, bằng với số lá bài của đối thủ trong cột của lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mekk-Knight Blue Sky" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If 2 or more cards are in the same column, you can Special Summon this card (from your hand) in that column. You can only Special Summon "Mekk-Knight Blue Sky" once per turn this way. If this card is Normal or Special Summoned from the hand: You can add "Mekk-Knight" monsters with different names, except "Mekk-Knight Blue Sky", from your Deck to your hand, equal to the number of your opponent's cards in this card's column. You can only use this effect of "Mekk-Knight Blue Sky" once per turn.


        UR Rarity
        World Legacy's Secret
        UR Rarity
        World Legacy's Secret
        World Legacy's Secret
        Trap Continuous
        World Legacy's Secret
        Sự thật ẩn trong di vật vì sao

         Hiệu ứng (VN):

         Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Khi lá bài này rời khỏi sân, hãy phá huỷ quái thú đó. Vô hiệu hoá bất kỳ hiệu ứng quái thú nào của đối thủ kích hoạt trong cùng một cột với "Mekk-Knight" mà bạn điều khiển.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         When this card is activated: You can target 1 Level 5 or higher monster in your GY; Special Summon it. When this card leaves the field, destroy that monster. Negate any opponent's monster effect that activates in the same column as a "Mekk-Knight" monster you control.


         UR Rarity
         Salamangreat Sunlight Wolf
         UR Rarity
         Salamangreat Sunlight Wolf
         Salamangreat Sunlight Wolf
         FIRE
         Salamangreat Sunlight Wolf
         Thú lửa chuyển sinh sói ánh mặt trời
         • ATK:

         • 1800

         • LINK-2

         Mũi tên Link:

         Trên

         Dưới


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Hiệu ứng LỬA
         Nếu (các) quái thú được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến (các) khu vực mà lá bài này chỉ đến (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm 1 quái thú LỬA từ Mộ lên tay của bạn, nhưng trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể Triệu hồi Thường / Úp hoặc Triệu hồi Đặc biệt quái thú có tên quái thú được thêm vào. Trong Main Phase của bạn, nếu bạn điều khiển lá bài này đã được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng "Salamangreat Sunlight Wolf" làm nguyên liệu: Bạn có thể thêm 1 Lá bài phép "Salamangreat" từ Mộ lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Sunlight Wolf" một lần trong mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 FIRE Effect Monsters If a monster(s) is Normal or Special Summoned to the zone(s) this card points to (except during the Damage Step): You can add 1 FIRE monster from your GY to your hand, but for the rest of this turn, you cannot Normal Summon/Set or Special Summon monsters with the added monster's name. During your Main Phase, if you control this card that was Link Summoned using "Salamangreat Sunlight Wolf" as material: You can add 1 "Salamangreat" Spell/Trap from your GY to your hand. You can only use each effect of "Salamangreat Sunlight Wolf" once per turn.


         UR Rarity
         Salamangreat Gazelle
         UR Rarity
         Salamangreat Gazelle
         Salamangreat Gazelle
         FIRE3
         Salamangreat Gazelle
         Thú lửa chuyển sinh linh dương
         • ATK:

         • 1500

         • DEF:

         • 1000


         Hiệu ứng (VN):

         Nếu một "Salamangreat" được gửi đến Mộ của bạn, ngoại trừ "Salamangreat Gazelle" (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 "Salamangreat" từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Salamangreat Gazelle". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Gazelle" một lần trong mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If a "Salamangreat" monster is sent to your GY, except "Salamangreat Gazelle" (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Salamangreat" card from your Deck to the GY, except "Salamangreat Gazelle". You can only use each effect of "Salamangreat Gazelle" once per turn.


         UR Rarity
         Salamangreat Roar
         UR Rarity
         Salamangreat Roar
         Salamangreat Roar
         Trap Counter
         Salamangreat Roar
         Thú lửa chuyển sinh gầm lên

          Hiệu ứng (VN):

          Khi một Bài Phép / Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú, được kích hoạt trong khi bạn điều khiển "Salamangreat" : Vô hiệu hoá việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Khi lá bài này ở trong Mộ, nếu "Salamangreat" được Triệu hồi Link đến sân của bạn bằng cách sử dụng quái thú có cùng tên với nguyên liệu: Bạn có thể Úp lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Salamangreat Roar" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          When a Spell/Trap Card, or monster effect, is activated while you control a "Salamangreat" Link Monster: Negate the activation, and if you do, destroy that card. While this card is in the GY, if a "Salamangreat" Link Monster is Link Summoned to your field using a monster with its same name as material: You can Set this card, but banish it when it leaves the field. You can only use 1 "Salamangreat Roar" effect per turn, and only once that turn.


          UR Rarity
          Salamangreat Balelynx
          UR Rarity
          Salamangreat Balelynx
          Salamangreat Balelynx
          FIRE
          Salamangreat Balelynx
          Thú lửa chuyển sinh linh miêu lửa hiệu
          • ATK:

          • 500

          • LINK-1

          Mũi tên Link:

          Dưới


          Hiệu ứng (VN):

          1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn
          Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể thêm 1 "Salamangreat Sanctuary" từ Deck của mình lên tay của bạn. Nếu "Salamangreat" mà bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Balelynx" một lần cho mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          1 Level 4 or lower Cyberse monster If this card is Link Summoned: You can add 1 "Salamangreat Sanctuary" from your Deck to your hand. If a "Salamangreat" card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can banish this card from your GY instead. You can only use each effect of "Salamangreat Balelynx" once per turn.


          R Rarity
          World Legacy's Memory
          R Rarity
          World Legacy's Memory
          World Legacy's Memory
          Spell Quick
          World Legacy's Memory
          Kí ức máy di vật vì sao

           Hiệu ứng (VN):

           Triệu hồi Đặc biệt 1 "Mekk-Knight" từ tay hoặc Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, nhưng trả nó về tay trong End Phase. Trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú "Mekk-Knight" . Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "World Legacy's Memory" mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Special Summon 1 "Mekk-Knight" monster from your hand or Deck in Defense Position, but return it to the hand during the End Phase. For the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters, except "Mekk-Knight" monsters. You can only activate 1 "World Legacy's Memory" per turn.


           Combo Sala cơ bản + Memory + 1 Mekk bất kỳ = Roar + Secret Setup
           Lưu ý!!: Thực hiện combo của Sala trước rồi mới kích hoạt Memory bởi Memory sẽ giới hạn bạn chỉ có thể triệu hồi quái Mekk-Knight

           1. Combo cơ bản Sala: khi đó trên sân sẽ có 1 Wolf, 1 Field, 1 Roar và đống Sala dưới mộ

           2. Kích hoạt Memory, triệu hồi Night Purple và search.

           3. Triệu hồi đặc biệt Mekk-Knight vừa được search và 1 Mekk-knight có sẵn trên tay từ đầu (nhớ recycle lại 1 Sala về tay thông qua eff của Wolf)

           4. Link MorningStar và search Secret, Set và ta đã có Perfect Board
           Đơn vị đồng hành:

           - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


           Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

           Top