Hướng dẫn chơi Magical Musket

Hướng dẫn chơi Magical Musket

Magical Musket là một tộc bài thú vị với lối chơi control bằng các lá bài phép, bẫy bất ngờ từ trên tay người chơi. Hãy cùng xem lối chơi của bộ bài này và tìm hướng builld deck thích hợp nhé. 

Art so cool, mình nghĩ là nó sẽ ảnh hưởng kha khá tới đối với meta của Duel Links vì đây là 1 deck F2P rất dễ kiếm và thân thiện với Newbie.

Đánh giá chung:7/10
Sơ lược

 Magical Musket là tộc bài bao gồm các quái thú, phép, bẫy có liên kết với nhau

 • Các quái thú Magical Musketeer cho phép bạn sử dụng phép, bẫy bằng cách kích hoạt chúng từ tay.
 • Các phép, bẫy Magical Musket chỉ có thể được kích hoạt khi bạn có quái thú Magical Musketeer.
 • Một điều đặc biệt hơn hết là các quái thú Magical Musketeer có thể kích hoạt hiệu ứng trigger nếu có phép, bẫy (kể cả không phải là Magical Musket) kích hoạt trên cùng cột mà chúng đang đứng. (khá tương tự với Mekk-Knights)Skill

 

Balance (Skill Card) (74%)

UR Rarity
Balance (Skill Card)
UR Rarity
Balance (Skill Card)
Balance (Skill Card)
Balance (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bài bắt đầu của bạn sẽ phản ánh số dư lá bài trong Deck của bạn. Kỹ năng này sẽ không kích hoạt trừ khi bạn có ít nhất 6 loại mỗi loại bài (Quái thú, bài Phép và Bẫy) trong Deck của bạn.
Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái thú cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

Your starting hand will reflect the card balance of your Deck. This Skill will not activate unless you have at least 6 of each type of card (Monster, Spell, and Trap) in your Deck. You cannot Special Summon or activate monster effects until the end of the Main Phase of your first turn.


Skill này rất tốt, vì nó đảm bảo cho ta một hand khá ổn, thậm chí là đẹp. Chúng ta có thể bỏ qua tất cả các nhược điểm vì bạn có thể làm mọi thứ trong lượt của đối thủ và không phải là triệu hồi đặc biệt ở lượt một.Core Monster

 Đặc trưng của các quái thú Magical Musketeer là mỗi quái thú có 2 hiệu ứng:

 • Bạn có thể kích hoạt phép, bẫy Magical Musket ngay từ trên tay.
 • Các quái thú này có hiệu ứng trigger khi có phép, bẫy kích hoạt cùng cột với chúng.

Magical Musketeer Caspar (x3)

R Rarity
Magical Musketeer Caspar
R Rarity
Magical Musketeer Caspar
Magical Musketeer Caspar
LIGHT 3
Magical Musketeer Caspar
Lính ngự lâm ma thuật Caspar
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của một trong hai người chơi, bạn có thể kích hoạt Bài "Magical Musket" từ tay của bạn. Nếu một Lá bài Phép / Bẫy được kích hoạt trong cột của lá bài này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm 1 lá bài "Magical Musket" từ Deck của mình lên tay của bạn, nhưng không phải lá bài có cùng tên với lá bài đã kích hoạt đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Magical Musketeer Caspar" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's turn, you can activate "Magical Musket" Spell/Trap Cards from your hand. If a Spell/Trap Card is activated in this card's column (except during the Damage Step): You can add 1 "Magical Musket" card from your Deck to your hand, but not a card with the same name as that activated card. You can only use this effect of "Magical Musketeer Caspar" once per turn.


Best card trong bộ bài, nó chỉ đơn giản là rất tuyệt. Bạn có thể triệu hồi bình thường Caspar, Pass turn sau, và sau đó đến lượt của đối thủ, bạn có thể gián đoạn địch bởi bất kể thứ gì. Nó cũng có thể search bất kỳ loại làm nhiễu địch gây khó chịu nào, vì vậy nếu bạn cần Destroy hay Negate, Caspars sẽ hỗ trợ bạn.

Magical Musketeer Starfire (x2-x3)

R Rarity
Magical Musketeer Starfire
R Rarity
Magical Musketeer Starfire
Magical Musketeer Starfire
LIGHT 4
Magical Musketeer Starfire
Lính ngự lâm ma thuật Starfire
 • ATK:

 • 1300

 • DEF:

 • 1700


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của một trong hai người chơi, bạn có thể kích hoạt Bài "Magical Musket" từ tay của bạn. Nếu một Lá bài Phép / Bẫy được kích hoạt trong cột của lá bài này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Magical Musket" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Magical Musketeer Starfire". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Magical Musketeer Starfire" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's turn, you can activate "Magical Musket" Spell/Trap Cards from your hand. If a Spell/Trap Card is activated in this card's column (except during the Damage Step): You can Special Summon 1 Level 4 or lower "Magical Musket" monster from your Deck in Defense Position, except "Magical Musketeer Starfire". You can only use this effect of "Magical Musketeer Starfire" once per turn.


Lá bài tốt thứ hai trong nguyên mẫu, Lá bài này triệu hồi caspar từ bộ bài. Bạn cũng có thể sử dụng điều này cho các cách chơi R4 ở Turn 3. Vấn đề với điều này là bạn cần 2 lần kích hoạt để lá này hoạt động, nhưng trừ khi bạn cực kỳ xui xẻo, còn không thì Balance sẽ làm điều này giúp bạn.

Magical Musketeer Wild (x1)

N Rarity
Magical Musketeer Wild
N Rarity
Magical Musketeer Wild
Magical Musketeer Wild
LIGHT 4
Magical Musketeer Wild
Lính ngự lâm ma thuật Wild
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 900


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của một trong hai người chơi, bạn có thể kích hoạt Bài "Magical Musket" từ tay của bạn. Nếu một Lá bài Phép / Bẫy được kích hoạt trong cột của lá bài này: Bạn có thể chọn mục tiêu 3 lá bài "Magical Musket" trong Mộ của mình; xáo trộn cả 3 vào Deck, sau đó rút 1 lá. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Magical Musketeer Wild" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's turn, you can activate "Magical Musket" Spell/Trap Cards from your hand. If a Spell/Trap Card is activated in this card's column: You can target 3 "Magical Musket" cards in your GY; shuffle all 3 into the Deck, then draw 1 card. You can only use this effect of "Magical Musketeer Wild" once per turn.


Thường được chơi hoặc triệu hồi bởi Starfire với hiệu ứng phục hồi tài nguyên dưới mộ thông thường, draw và không có gì quá đặc biệt

Magical Musketeer Kidbrave (x0-x1)

UR Rarity
Magical Musketeer Kidbrave
UR Rarity
Magical Musketeer Kidbrave
Magical Musketeer Kidbrave
LIGHT 3
Magical Musketeer Kidbrave
Lính ngự lâm ma thuật Kidbrave
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của một trong hai người chơi, bạn có thể kích hoạt Bài "Magical Musket" từ tay của bạn. Nếu một Lá bài Phép / Bẫy được kích hoạt trong cột của lá bài này: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Magical Musket" ; rút 2 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Magical Musketeer Kidbrave" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's turn, you can activate "Magical Musket" Spell/Trap Cards from your hand. If a Spell/Trap Card is activated in this card's column: You can discard 1 "Magical Musket" card; draw 2 cards. You can only use this effect of "Magical Musketeer Kidbrave" once per turn.


Bỏ 1 Magical Musket từ trên tay, rút 2. Hiệu ứng chỉ đơn giản như thế này và việc trao đổi tài nguyên cũng không mấy lời lãi nên thường lá này sẽ khá ít xuất hiện trong các bản của deck Magical Musket.

Magical Musketeer Doc (x1)

N Rarity
Magical Musketeer Doc
N Rarity
Magical Musketeer Doc
Magical Musketeer Doc
LIGHT 3
Magical Musketeer Doc
Lính ngự lâm ma thuật Doc
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của một trong hai người chơi, bạn có thể kích hoạt Bài "Magical Musket" từ tay của bạn. Nếu một Lá bài Phép / Bẫy được kích hoạt trong cột của lá bài này: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Magical Musket" từ Mộ lên tay của bạn, nhưng không được đặt lá bài trùng tên với lá bài đã kích hoạt đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Magical Musketeer Doc" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's turn, you can activate "Magical Musket" Spell/Trap Cards from your hand. If a Spell/Trap Card is activated in this card's column: You can add 1 "Magical Musket" card from your GY to your hand, but not a card with the same name as that activated card. You can only use this effect of "Magical Musketeer Doc" once per turn.


Khác với Casper, Doc sẽ lấy lại các lá Magical Musket từ mộ trở lại tay. Một hình thức để phục hồi lại tài nguyên đơn giản, đây sẽ là sự lựa chọn tốt vào thời điểm late game khi mà 2 bên đã sử dụng gần hết các tài nguyên.Magical Musket tech

 

Magical Musket - Steady Hands (x1)

N Rarity
Magical Musket - Steady Hands
N Rarity
Magical Musket - Steady Hands
Magical Musket - Steady Hands
Spell Quick
Magical Musket - Steady Hands
Súng ngự lâm ma thuật - Chắc tay

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 "Magical Musket" mà bạn điều khiển; ATK / DEF của nó tăng gấp đôi ATK / DEF ban đầu của nó cho đến khi kết thúc lượt này. Nó không thể tấn công trực tiếp trong lượt bạn kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Magical Musket - Steady Hands" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 "Magical Musket" monster you control; its ATK/DEF become double its original ATK/DEF until the end of this turn. It cannot attack directly during the turn you activate this card. You can only activate 1 "Magical Musket - Steady Hands" per turn.


  Nhân đôi công thủ của 1 quái thú Magical Musketeer của bạn nhưng không thể tấn công trực tiếp (có target). 

  Magical Musket - Cross-Domination (x3)

  SR Rarity
  Magical Musket - Cross-Domination
  SR Rarity
  Magical Musket - Cross-Domination
  Magical Musket - Cross-Domination
  Spell Quick
  Magical Musket - Cross-Domination
  Súng ngự lâm ma thuật - Thống trị chéo

   Hiệu ứng (VN):

   Nếu bạn điều khiển một "Magical Musket" : Chọn vào 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến khi kết thúc lượt này, thay đổi ATK / DEF của nó thành 0, cũng như các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Magical Musket - Cross-Domination" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If you control a "Magical Musket" monster: Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, change its ATK/DEF to 0, also it has its effects negated. You can only activate 1 "Magical Musket - Cross-Domination" per turn.


   1 quái thú face-up trên sân công thủ thành 0 và hiệu ứng bị vô hiệu hóa (có target). Best spell của Archetype này.

   Magical Musket - Desperado (x3)

   R Rarity
   Magical Musket - Desperado
   R Rarity
   Magical Musket - Desperado
   Magical Musket - Desperado
   Trap Normal
   Magical Musket - Desperado
   Súng ngự lâm ma thuật - Desperado

    Hiệu ứng (VN):

    Nếu bạn điều khiển "Magical Musket" : Chọn vào 1 lá bài ngửa trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Magical Musket - Desperado" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If you control a "Magical Musket" monster: Target 1 face-up card on the field; destroy it. You can only activate 1 "Magical Musket - Desperado" per turn.


    Best trap của Archetype tuy chỉ là Tiêu diệt 1 lá bài face-up trên sân (có target).

    Magical Musket - Dancing Needle (x2)

    N Rarity
    Magical Musket - Dancing Needle
    N Rarity
    Magical Musket - Dancing Needle
    Magical Musket - Dancing Needle
    Trap Normal
    Magical Musket - Dancing Needle
    Súng ngự lâm ma thuật - Vũ điệu kim tiêm

     Hiệu ứng (VN):

     Nếu bạn điều khiển một "Magical Musket" : Chọn vào tối đa 3 lá bài trong Mộ; loại bỏ chúng. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Magical Musket - Dancing Needle" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If you control a "Magical Musket" monster: Target up to 3 cards in the GYs; banish them. You can only activate 1 "Magical Musket - Dancing Needle" per turn.


     Chúng ta cần 6 Trap để skill Balance hoạt động, vì vậy điều này là cần thiết, nhưng lá bài này cũng không hề tệ. Nó ảnh hưởng gần như toàn bộ meta theo một cách nào đó, và trường hợp xấu nhất là Search caspar hoặc summon Starfire.

     Magical Musket - Fiendish Deal (x1)

     N Rarity
     Magical Musket - Fiendish Deal
     N Rarity
     Magical Musket - Fiendish Deal
     Magical Musket - Fiendish Deal
     Trap Continuous
     Magical Musket - Fiendish Deal
     Súng ngự lâm ma thuật - Giao kèo với quỷ

      Hiệu ứng (VN):

      "Magical Musket" mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài. Nếu lá bài mà bạn sở hữu được gửi đến Mộ của bạn bởi hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể thêm 1 "Magical Musket" từ Deck hoặc Mộ lên tay của bạn, ngoại trừ "Magical Musket - Fiendish Deal". Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Magical Musket - Fiendish Deal" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      "Magical Musket" monsters you control cannot be destroyed by card effects. If this card in your possession is sent to your GY by an opponent's card effect: You can add 1 "Magical Musket" card from your Deck or GY to your hand, except "Magical Musket - Fiendish Deal". You can only activate 1 "Magical Musket - Fiendish Deal" per turn.


      Lá bài này thường được dành để đối phó với Dark hole, tuy nhiêu cũng có rất nhiều lá bài khác với hiệu ứng destroy nên có lẽ nó sẽ ảnh hưởng tới khá nhiều lá bài.      Tech

       

      Pot of Duality (x2)

      UR Rarity
      Pot of Duality
      UR Rarity
      Pot of Duality
      Pot of Duality
      Spell Normal
      Pot of Duality
      Hũ nhường tham

       Hiệu ứng (VN):

       Lật và xem 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn, thêm 1 trong số chúng lên tay của bạn, sau đó, xáo trộn phần còn lại trở lại Deck của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Duality" mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Excavate the top 3 cards of your Deck, add 1 of them to your hand, also, after that, shuffle the rest back into your Deck. You can only activate 1 "Pot of Duality" per turn. You cannot Special Summon during the turn you activate this card.
       Phân loại:

       Sử dụng lá bài này với lý do gần như skill Balance, giúp ta tăng sự ổn định nhưng lại không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi hiệu ứng phụ của nó.

       Forbidden Lance (x3)

       UR Rarity
       Forbidden Lance
       UR Rarity
       Forbidden Lance
       Forbidden Lance
       Spell Quick
       Forbidden Lance
       Cây thương thánh bị cấm

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.


        Tôi sẽ nói nhiều hơn về Meta staple hiện tại sau, nhưng thực tế ta rất cần x3 Lance để chống lại các lá bài như Book of moon hay hàng loạt các staple khác.

        Giảm 800 ATK cũng là 1 con số khá lớn ở trong Duel Links khi mà các Magical Musket cũng có ATK thấp, từ đó khiến chúng có thể đánh bại được các quái thú của địch.

        Ties of the Brethren (x2-x3)

        UR Rarity
        Ties of the Brethren
        UR Rarity
        Ties of the Brethren
        Ties of the Brethren
        Spell Normal
        Ties of the Brethren
        Đồng bào ràng buộc

         Hiệu ứng (VN):

         Trả 2000 LP, sau đó chọn vào 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn mà bạn điều khiển; trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, cũng như Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú từ Deck của bạn, có cùng Loại, Thuộc tính và Cấp độ với quái thú đó, nhưng khác tên với nhau và quái thú đó. Bạn không thể tiến hành Battle Phase của mình khi đến lượt bạn kích hoạt lá bài này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Pay 2000 LP, then target 1 Level 4 or lower monster you control; for the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters, also Special Summon 2 monsters from your Deck, with the same Type, Attribute, and Level as that monster, but with different names from each other and that monster. You cannot conduct your Battle Phase the turn you activate this card.


         Hiệu ứng Spam quái rất khủng và dĩ nhiên là các Magical Musket đều cùng Type và Atrribute nên 1 card full sân là chuyện EZ.

         Tuy nhiên với quá nhiều hiệu ứng phụ khiến cho nó thực sự không được sử dụng nhiều, ngoài việc phải pay 2000LP (1 nửa cmnr :V) thì ta còn không thể tấn công vào lượt ta sử dụng lá bài này.

         Compulsory Evacuation Device (x1)

         UR Rarity
         Compulsory Evacuation Device
         UR Rarity
         Compulsory Evacuation Device
         Compulsory Evacuation Device
         Trap Normal
         Compulsory Evacuation Device
         Thiết bị sơ tán bắt buộc

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


          return :v          Extra deck

           Hiện tại Link của Magical Musket vẫn chưa cập bến duel links nên phần extra 100% ở đây là các lá không hề liên quan gì tới Magical Musket mà chỉ có tác dụng gia tăng và bổ sung sức mạnh cho deck :v

          Các lá xyz rank 3

          SR Rarity
          The Phantom Knights of Break Sword
          SR Rarity
          The Phantom Knights of Break Sword
          The Phantom Knights of Break Sword
          DARK
          The Phantom Knights of Break Sword
          Hiệp sĩ bóng ma với kiếm bị gãy
          • ATK:

          • 2000

          • DEF:

          • 1000


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 3
          Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài bạn điều khiển và 1 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng. Nếu lá bài được Triệu hồi Xyz này bị phá hủy: Bạn có thể chọn mục tiêu 2 "The Phantom Knights" có cùng Cấp độ trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt chúng và tăng Cấp độ của chúng lên 1, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 3 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 card you control and 1 card your opponent controls; destroy them. If this Xyz Summoned card is destroyed: You can target 2 "The Phantom Knights" monsters with the same Level in your GY; Special Summon them and increase their Levels by 1, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters.


          R Rarity
          Digital Bug Corebage
          R Rarity
          Digital Bug Corebage
          Digital Bug Corebage
          LIGHT
          Digital Bug Corebage
          Bọ kỹ thuật số bướm đa lõi
          • ATK:

          • 2200

          • DEF:

          • 1800


          Hiệu ứng (VN):

          2 hoặc nhiều hơn quái thú loại côn trùng Cấp 5 LIGHT
          Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách tách 2 Nguyên liệu Xyz từ quái thú Xyz loại côn trùng Cấp 3 hoặc 4 mà bạn điều khiển, sau đó sử dụng quái thú Xyz đó làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Tư thế Phòng thủ mà đối thủ của bạn điều khiển; xáo trộn nó vào Deck. Một lần mỗi lượt, nếu tư thế chiến đấu của (các) quái thú trên sân bị thay đổi (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể đưa 1 quái thú Loại Côn trùng từ Mộ của bạn vào lá bài này dưới dạng Nguyên liệu Xyz.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 or more Level 5 LIGHT Insect-Type monsters You can also Xyz Summon this card by detaching 2 Xyz Materials from a Rank 3 or 4 Insect-Type Xyz Monster you control, then using that Xyz Monster as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Defense Position monster your opponent controls; shuffle it into the Deck. Once per turn, if the battle position of a monster(s) on the field is changed (except during the Damage Step): You can attach 1 Insect-Type monster from your Graveyard to this card as Xyz Material.


          SR Rarity
          Number 20: Giga-Brilliant
          SR Rarity
          Number 20: Giga-Brilliant
          Number 20: Giga-Brilliant
          LIGHT
          Number 20: Giga-Brilliant
          Con số 20: Kiến đại rực rỡ
          • ATK:

          • 1800

          • DEF:

          • 1800


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 3
          Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; tất cả quái thú ngửa mà bạn hiện đang điều khiển tăng 300 ATK.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 3 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; all face-up monsters you currently control gain 300 ATK.


          SR Rarity
          Super Quantal Mech Beast Grampulse
          SR Rarity
          Super Quantal Mech Beast Grampulse
          Super Quantal Mech Beast Grampulse
          WATER
          Super Quantal Mech Beast Grampulse
          Thú siêu lượng máy Grampulse
          • ATK:

          • 1800

          • DEF:

          • 2800


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 3
          Không thể tấn công trừ khi nó có Nguyên liệu Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá hủy nó. Hiệu ứng này có thể được kích hoạt trong lượt của một trong hai người chơi, nếu lá bài này có "Super Quantum Blue Layer" làm Nguyên liệu Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể đưa 1 "Super Quantum" từ tay hoặc sân của bạn vào lá bài này làm Nguyên liệu Xyz.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 3 monsters Cannot attack unless it has Xyz Material. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Spell/Trap Card on the field; destroy it. This effect can be activated during either player's turn, if this card has "Super Quantum Blue Layer" as Xyz Material. Once per turn: You can attach 1 "Super Quantum" monster from your hand or field to this card as an Xyz Material.


          UR Rarity
          Number 47: Nightmare Shark
          UR Rarity
          Number 47: Nightmare Shark
          Number 47: Nightmare Shark
          WATER
          Number 47: Nightmare Shark
          Con số 47: Cá mập ác mộng
          • ATK:

          • 2000

          • DEF:

          • 2000


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 3
          Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể đưa 1 quái thú NƯỚC Cấp 3 từ tay của bạn hoặc trên phần sân của bạn vào lá bài này làm Nguyên liệu Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển; lượt này, quái thú đó có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn, cũng như những quái thú khác không thể tấn công.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 3 monsters When this card is Special Summoned: You can attach 1 Level 3 WATER monster from your hand or your side of the field to this card as an Xyz Material. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 WATER monster you control; this turn, that monster can attack your opponent directly, also other monsters cannot attack.


          Vì hầu hết các quái thú Magical Musket đều level 3 nên việc ta tận dụng các XYZ rank 3 mạnh nhất ở duel links hiện tại cũng không có gì là quá khó hiểu

          Riêng đối với Number 20, ta có thể từ đó XYZ chồng lên Digital bug corebage và có thể return quái thú thế thủ trong 1 số trường hợp nhất định.

          Knightmare Unicorn và Knightmare Phoenix (Knightmare Link)

          UR Rarity
          Knightmare Unicorn
          UR Rarity
          Knightmare Unicorn
          Knightmare Unicorn
          DARK
          Knightmare Unicorn
          Kỳ lân khúc ác mộng mơ
          • ATK:

          • 2200

          • LINK-3

          Mũi tên Link:

          Trái

          Dưới

          Phải


          Hiệu ứng (VN):

          2+ quái thú với các tên khác nhau
          Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


          SR Rarity
          Knightmare Phoenix
          SR Rarity
          Knightmare Phoenix
          Knightmare Phoenix
          FIRE
          Knightmare Phoenix
          Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
          • ATK:

          • 1900

          • LINK-2

          Mũi tên Link:

          Trên

          Phải


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú có tên khác nhau
          Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


          Các quái thú Knightmare mới xuất hiện với điều kiện triệu hồi không đòi hỏi quá nhiều giới hạn mà kèm theo đó là những hiệu ứng vô cùng có ích như return hay là tiêu diệt Backrow.

          Ngoài ra những Knightmare có lượng ATK khá ổn và mang lại cho ta những lượt extra draw.

          1 số random link hữu dụng khác

          SR Rarity
          Brute Enforcer
          SR Rarity
          Brute Enforcer
          Brute Enforcer
          DARK
          Brute Enforcer
          Người thi hành thô bạo
          • ATK:

          • 1600

          • LINK-2

          Mũi tên Link:

          Dưới-Trái

          Dưới-Phải


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Hiệu ứng
          Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; đối thủ của bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ có cùng loại bài gốc (Quái thú, bài Phép hoặc Bẫy) với lá bài ngửa đó để vô hiệu hoá hiệu ứng này, nếu không hãy phá huỷ lá bài ngửa đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Brute Enforcer" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Effect Monsters You can discard 1 card, then target 1 face-up card your opponent controls; your opponent can discard 1 card with the same original card type (Monster, Spell, or Trap) as that face-up card to negate this effect, otherwise destroy that face-up card. You can only use this effect of "Brute Enforcer" once per turn.


          UR Rarity
          Amphibious Swarmship Amblowhale
          UR Rarity
          Amphibious Swarmship Amblowhale
          Amphibious Swarmship Amblowhale
          FIRE
          Amphibious Swarmship Amblowhale
          Tàu lặn theo bầy Amblowhale
          • ATK:

          • 2600

          • LINK-4

          Mũi tên Link:

          Trái

          Dưới

          Dưới-Phải

          Phải


          Hiệu ứng (VN):

          2+ quái thú Hiệu ứng
          Nhận 200 ATK cho mỗi quái thú Link trong Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau đây của "Amphibious Swarmship Amblowhale" một lần mỗi lượt.
          ● Nếu lá bài này bị phá hủy: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link-3 hoặc thấp hơn trong Mộ; Triệu hồi Đặc biệt nó.
          ● Nếu (các) quái thú Link-3 hoặc thấp hơn trên sân bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; phá hủy 1 lá bài trên sân.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2+ Effect Monsters Gains 200 ATK for each Link Monster in the GYs. You can only use each of the following effects of "Amphibious Swarmship Amblowhale" once per turn. ● If this card is destroyed: You can target 1 Link-3 or lower monster in either GY; Special Summon it. ● If a Link-3 or lower monster(s) on the field is destroyed by battle or card effect while this card is in your GY: You can banish this card from your GY; destroy 1 card on the field.


          UR Rarity
          Decode Talker
          UR Rarity
          Decode Talker
          Decode Talker
          DARK
          Decode Talker
          Người xử mã
          • ATK:

          • 2300

          • LINK-3

          Mũi tên Link:

          Trên

          Dưới-Trái

          Dưới-Phải


          Hiệu ứng (VN):

          2+ quái thú Hiệu ứng
          Nhận 500 ATK cho mỗi quái thú mà nó chỉ đến. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn vào (các) lá bài mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú mà lá bài này chỉ đến; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2+ Effect Monsters Gains 500 ATK for each monster it points to. When your opponent activates a card or effect that targets a card(s) you control (Quick Effect): You can Tribute 1 monster this card points to; negate the activation, and if you do, destroy that card.


          UR Rarity
          Code Talker
          UR Rarity
          Code Talker
          Code Talker
          DARK
          Code Talker
          Người xử mã dạng đầu
          • ATK:

          • 1300

          • LINK-2

          Mũi tên Link:

          Trên

          Dưới


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Hiệu ứng
          Nhận 500 ATK cho mỗi quái thú mà lá bài này chỉ đến. Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài của đối thủ, trong khi lá bài này chỉ vào quái thú.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Effect Monsters Gains 500 ATK for each monster this card points to. Cannot be destroyed by battle or your opponent's card effects, while this card points to a monster.


          Có lẽ ta sử dụng những lá này để lấy đầy các slot của Extra deck, tuy nhiên chúng cũng sẽ mang lại một vài lợi ích nhất định.

          Hip Hoshiningen (x1)

          R Rarity
          Hip Hoshiningen
          R Rarity
          Hip Hoshiningen
          Hip Hoshiningen
          LIGHT
          Hip Hoshiningen
          Người sao cực sáng
          • ATK:

          • 1400

          • LINK-2

          Mũi tên Link:

          Dưới-Trái

          Dưới-Phải


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú LIGHT
          Tất cả quái thú LIGHT trên sân nhận được 500 ATK / DEF, tất cả quái thú DARK trên sân sẽ mất 400 ATK / DEF. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ÁNH SÁNG trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Hip Hoshiningen" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 LIGHT monsters All LIGHT monsters on the field gain 500 ATK/DEF, also all DARK monsters on the field lose 400 ATK/DEF. If this card is destroyed by battle or card effect: You can target 1 LIGHT monster in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "Hip Hoshiningen" once per turn.


          1 lá bài không quá mạnh, tuy nhiên nó sẽ buff cho các Magical Musket của ta 500 ATK/Def, khá ổn khi mà các Magical Musket đều lạ hệ light nhưng lại có atk khá thấp.

          Ngoài ra nếu hên xui đối phương destroy lá này thì ta còn có thể phục hồi lại 1 tài nguyên ở dưới mộ (khá là không cần thiết khi đã có wild hay doc :V)          Đôi lời muốn nói :V

          •  Các lần tìm kiếm của bạn sẽ là các hiệu ứng kích hoạt, vì vậy bạn sẽ cần BẬT  của mình nếu bạn muốn Popping một thẻ countinous có hiệu ứng kích hoạt như DM Circle, v.v. bằng cách tìm kiếm desperado sớm.
          • Cross-Domination trong Damage  có thể không kích hoạt Musket plusses của bạn, nhưng nó có tác dụng và dùng để đối phó với các lá như Void Seer hoặc Mekk-Knight Purple Nightfall những lá không thể sử dụng trong Damage Step. bạn cần Thực sự cân nhắc khi nào là thích hợp để từ bỏ việc search để đạt được lợi thế.
          • Để dành Forbidden Lance cho lượt của bạn bất cứ khi nào có thể. Tôi biết bạn muốn điểm cộng đó trong End Phase của bạn... nhưng nếu bạn ăn Dark Holed hoặc Booked, thì... tôi nói với bạn như vậy rồi nhé. :-)
          • Điểm yếu của bộ bài chính là hiệu ứng của các quái thú cho phép bạn sử dụng phép, bẫy từ tay rất dễ bị vô hiệu hóa và làm phế đi các lá bài trên tay bạn.

          Ties of the Brethren combo

          R Rarity
          Magical Musketeer Caspar
          R Rarity
          Magical Musketeer Caspar
          Magical Musketeer Caspar
          LIGHT 3
          Magical Musketeer Caspar
          Lính ngự lâm ma thuật Caspar
          • ATK:

          • 1200

          • DEF:

          • 2000


          Hiệu ứng (VN):

          Trong lượt của một trong hai người chơi, bạn có thể kích hoạt Bài "Magical Musket" từ tay của bạn. Nếu một Lá bài Phép / Bẫy được kích hoạt trong cột của lá bài này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm 1 lá bài "Magical Musket" từ Deck của mình lên tay của bạn, nhưng không phải lá bài có cùng tên với lá bài đã kích hoạt đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Magical Musketeer Caspar" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          During either player's turn, you can activate "Magical Musket" Spell/Trap Cards from your hand. If a Spell/Trap Card is activated in this card's column (except during the Damage Step): You can add 1 "Magical Musket" card from your Deck to your hand, but not a card with the same name as that activated card. You can only use this effect of "Magical Musketeer Caspar" once per turn.


          UR Rarity
          Ties of the Brethren
          UR Rarity
          Ties of the Brethren
          Ties of the Brethren
          Spell Normal
          Ties of the Brethren
          Đồng bào ràng buộc

           Hiệu ứng (VN):

           Trả 2000 LP, sau đó chọn vào 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn mà bạn điều khiển; trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, cũng như Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú từ Deck của bạn, có cùng Loại, Thuộc tính và Cấp độ với quái thú đó, nhưng khác tên với nhau và quái thú đó. Bạn không thể tiến hành Battle Phase của mình khi đến lượt bạn kích hoạt lá bài này.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Pay 2000 LP, then target 1 Level 4 or lower monster you control; for the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters, also Special Summon 2 monsters from your Deck, with the same Type, Attribute, and Level as that monster, but with different names from each other and that monster. You cannot conduct your Battle Phase the turn you activate this card.


           N Rarity
           Magical Musketeer Doc
           N Rarity
           Magical Musketeer Doc
           Magical Musketeer Doc
           LIGHT 3
           Magical Musketeer Doc
           Lính ngự lâm ma thuật Doc
           • ATK:

           • 1400

           • DEF:

           • 1200


           Hiệu ứng (VN):

           Trong lượt của một trong hai người chơi, bạn có thể kích hoạt Bài "Magical Musket" từ tay của bạn. Nếu một Lá bài Phép / Bẫy được kích hoạt trong cột của lá bài này: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Magical Musket" từ Mộ lên tay của bạn, nhưng không được đặt lá bài trùng tên với lá bài đã kích hoạt đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Magical Musketeer Doc" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           During either player's turn, you can activate "Magical Musket" Spell/Trap Cards from your hand. If a Spell/Trap Card is activated in this card's column: You can add 1 "Magical Musket" card from your GY to your hand, but not a card with the same name as that activated card. You can only use this effect of "Magical Musketeer Doc" once per turn.


           UR Rarity
           Magical Musketeer Kidbrave
           UR Rarity
           Magical Musketeer Kidbrave
           Magical Musketeer Kidbrave
           LIGHT 3
           Magical Musketeer Kidbrave
           Lính ngự lâm ma thuật Kidbrave
           • ATK:

           • 1600

           • DEF:

           • 200


           Hiệu ứng (VN):

           Trong lượt của một trong hai người chơi, bạn có thể kích hoạt Bài "Magical Musket" từ tay của bạn. Nếu một Lá bài Phép / Bẫy được kích hoạt trong cột của lá bài này: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Magical Musket" ; rút 2 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Magical Musketeer Kidbrave" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           During either player's turn, you can activate "Magical Musket" Spell/Trap Cards from your hand. If a Spell/Trap Card is activated in this card's column: You can discard 1 "Magical Musket" card; draw 2 cards. You can only use this effect of "Magical Musketeer Kidbrave" once per turn.


           đây bộ 3 quái thú có thể triệu hồi bằng Ties of the Brethren,Bạn cần có 1 quái thú Magical Musket trên sân.

           Các quái thú hầu hết sẽ mang level 3, 4 nên bạn sẽ dễ dàng triệu hồi thường chúng lên sân và cũng không cần thiết sử dụng Combo này lắm vì có thể nó sẽ bị giới hạn bởi Balance.


           Caspar có thể giúp bạn kéo lên thêm 1 phép, bẫy cần thiết từ deck lên tay để bạn có thêm bài chơi trong lượt đối phương.

           Kidbrave giúp bạn trao đổi các lá bài Magical Musket thừa trên tay thành 2 lá bài khác được rút từ bộ bài.

           Doc là 1 quái thú cực kỳ quan trọng trong các giai đoạn cuối và giữa game, quái thú này sẽ thay thế cho Caspar ở vì lúc này gần như các lá bài đều đã được sử dụng và nằm trong mộ.

           Magical Musket - Desperado, Magical Musket - Cross-Domination và Magical Musketeer Starfire (Lối chơi control)

           R Rarity
           Magical Musket - Desperado
           R Rarity
           Magical Musket - Desperado
           Magical Musket - Desperado
           Trap Normal
           Magical Musket - Desperado
           Súng ngự lâm ma thuật - Desperado

            Hiệu ứng (VN):

            Nếu bạn điều khiển "Magical Musket" : Chọn vào 1 lá bài ngửa trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Magical Musket - Desperado" mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            If you control a "Magical Musket" monster: Target 1 face-up card on the field; destroy it. You can only activate 1 "Magical Musket - Desperado" per turn.


            SR Rarity
            Magical Musket - Cross-Domination
            SR Rarity
            Magical Musket - Cross-Domination
            Magical Musket - Cross-Domination
            Spell Quick
            Magical Musket - Cross-Domination
            Súng ngự lâm ma thuật - Thống trị chéo

             Hiệu ứng (VN):

             Nếu bạn điều khiển một "Magical Musket" : Chọn vào 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến khi kết thúc lượt này, thay đổi ATK / DEF của nó thành 0, cũng như các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Magical Musket - Cross-Domination" mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             If you control a "Magical Musket" monster: Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, change its ATK/DEF to 0, also it has its effects negated. You can only activate 1 "Magical Musket - Cross-Domination" per turn.


             R Rarity
             Magical Musketeer Starfire
             R Rarity
             Magical Musketeer Starfire
             Magical Musketeer Starfire
             LIGHT 4
             Magical Musketeer Starfire
             Lính ngự lâm ma thuật Starfire
             • ATK:

             • 1300

             • DEF:

             • 1700


             Hiệu ứng (VN):

             Trong lượt của một trong hai người chơi, bạn có thể kích hoạt Bài "Magical Musket" từ tay của bạn. Nếu một Lá bài Phép / Bẫy được kích hoạt trong cột của lá bài này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Magical Musket" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Magical Musketeer Starfire". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Magical Musketeer Starfire" một lần mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             During either player's turn, you can activate "Magical Musket" Spell/Trap Cards from your hand. If a Spell/Trap Card is activated in this card's column (except during the Damage Step): You can Special Summon 1 Level 4 or lower "Magical Musket" monster from your Deck in Defense Position, except "Magical Musketeer Starfire". You can only use this effect of "Magical Musketeer Starfire" once per turn.


             Bạn sẽ chơi theo hướng control bằng cách sử dụng Cross-DominationDesperado, và các lá bài có khả năng cản trở combo khác. Nhưng các lá bài phép, bẫy chỉ có thể kích hoạt (kể cả từ tay hay sân) chỉ khi bạn có các quái thú Magical Musket trên sân.


             Starfire giúp bạn triệu hồi các quái thú trên rất dễ dàng.Các hiệu ứng triệu hồi đặc biệt của Starfire bắt buộc phải triệu hồi quái thú ở thế thủ, và Starfire giới hạn bạn triệu hồi quái thú level 4 trở xuống.
             Đơn vị đồng hành:

             - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


             Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

             Top