Cách farm Event Aporia

Cách farm Event Aporia

Đây là hướng dẫn cày event Aporia mới được ra mắt. Bạn nên tranh thủ cày event này để kiếm thêm Gem và các lá bài mới.

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:

Top