Hướng Dẫn Chơi Solfachord

Hướng Dẫn Chơi Solfachord

  một vài lưu ý : 

-Odd : số lẻ chứ không phải là Rồng Mắt Lạ nào đó
-Even : số chẵn chứ không phải là thậm chí

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:

Top