Hướng dẫn chơi Orcust

Hướng dẫn chơi Orcust

"Orcust" (tên tiếng Nhật là "Orphegel") là một archetype bài quái thú Máy Bóng Tối dựa trên các nhạc cụ dàn nhạc.
Trung tâm của bộ bài tập trung vào cả khu vực ngôi mộ (GY) và khu vực cấm, các quái thú Main Deck tự đẩy chính mình vào GY để tạo ra lợi thế bằng cách triệu hồi một con quái thú khác trên bàn hoặc gửi một con khác từ bộ bài đến GY. Hãy nhớ rằng sau khi sử dụng bất kỳ một trong các Orcust Main Deck này, bạn sẽ bị khóa lại chỉ triệu hồi được các quái thú LOẠI BÓNG TỐI.
Các quái thú Extra Deck thường sử dụng các quái thú Máy bị cấm đưa ra khỏi khu vực cấm và cũng đạt được lợi ích khác một cách nào đó, điều này rất hữu ích để đưa các quái thú Main Deck vào vòng quay.


Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:

Top