Hướng Dẫn Chơi Odd-Eyes

Hướng Dẫn Chơi Odd-Eyes

 bú skill đại pháp


 tuy deck lâu lâu brick do bóc 2 quái pendulum mà scale bằng hoặc quá xát nhau nhưng không phủ định được bọn này là black rose dragon không phá card bạn, level 4 và 7 để xyz ra nhiều con khỏe, có khả năng OTK, removal, hồi hàng, search mạnh

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
cái nào quan trọng thì xuất hiện đầu tiên

 

Pendulum Call (x3)

SR Rarity
Pendulum Call
SR Rarity
Pendulum Call
Pendulum Call
Spell Normal
Pendulum Call
Tiếng gọi dao động

  Hiệu ứng (VN):

  Bỏ 1 lá bài; thêm 2 "Magician" với các tên khác nhau từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoài ra, cho đến cuối lượt tiếp theo của đối thủ sau khi lá bài này được thực thi, "Magician" trong Vùng Pendulum của bạn không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pendulum Call" mỗi lượt. Bạn không thể kích hoạt lá bài này nếu bạn đã kích hoạt Hiệu ứng Pendulum của quái thú "Magician"


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Discard 1 card; add 2 "Magician" Pendulum Monsters with different names from your Deck to your hand, also, until the end of your opponent's next turn after this card resolves, "Magician" cards in your Pendulum Zones cannot be destroyed by card effects. You can only activate 1 "Pendulum Call" per turn. You cannot activate this card if you activated a "Magician" monster's Pendulum Effect this turn.


    bạn không kích hoạt lá này nếu bạn kích hoạt hiệu ứng quái Pendulum "Magician" lượt này ( thứ đéo ai quan tâm vì bạn luôn dùng lá này trước khi 1 thằng không não )  đã SR, còn mua được 1 lần free ở SD, 1 lần 1000 gems ở SD và mở box hoặc đổi SR dream ticket ra, siêu cấp F2P (Komoney is ded ?)

   top 10 cách biết lá nào mạnh, top 1 : đi đâu cũng bị chửi và phốt

   lá này cho phép bạn search 2 quái pendulum "Magician" khác tên từ deck lên tay và bạn thường search 2 con scale rộng ( như 1-8 hay 2-8, lâu lâu thì 3-8 ) đã thế còn bảo kê bài "Magician" nằm ở pendulum zone của bạn không bị tiêu diệt CHO ĐẾN HẾT LƯỢT TIẾP THEO CỦA ĐỐI PHƯƠNG - yep, cosmic cyclone lại 1 lần nữa tuyên bố MST là đbrr, 
   
   à mà sài lá này sẽ discard 1 lá ( đéo ai quan tâm vì discard 1 lá mà full combo thì nó là cost quá nhỏ )  Skill

   

  Raging Pendulum (Skill Card) (100%)

  UR Rarity
  Raging Pendulum (Skill Card)
  UR Rarity
  Raging Pendulum (Skill Card)
  Raging Pendulum (Skill Card)
  Raging Pendulum (Skill Card)
  • ATK:

  • 0

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):


  Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm Vùng Pendulum lên sân của bạn.
  Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu bằng cách tiết lộ 1 "Odd-Eyes Raging Dragon" và 1 "Dark Rebellion Xyz Dragon" từ Extra Deck của bạn nếu bạn có 2 lá bài "Performapal," "Magician," hoặc "Odd-Eyes" trong Pendulum Zone của bạn. Thêm 1 trong 3 quái thú "Performapal" có tên khác từ bên ngoài Deck của bạn lên tay của bạn, và thêm 1 "Odd-Eyes Pendulum Dragon" và 1 quái thú Pendulum "Magician" từ tay hoặc Deck của bạn vào Extra Deck. Trong Trận đấu này, bạn có thể coi các quái thú Xyz mà bạn điều khiển là quái thú Cấp 7 khi Triệu hồi Xyz "Odd-Eyes Raging Dragon."


  Hiệu ứng gốc (EN):

  At the beginning of the Duel, add Pendulum Zones to your field. This Skill can be used only once per Duel by revealing 1 "Odd-Eyes Raging Dragon" and 1 "Dark Rebellion Xyz Dragon" from your Extra Deck if you have 2 "Performapal," "Magician," or "Odd-Eyes" cards in your Pendulum Zone. Add 1 of 3 "Performapal" monsters with different names from outside of your Deck to your hand, and add 1 "Odd-Eyes Pendulum Dragon" and 1 "Magician" Pendulum Monster from your hand or Deck to the Extra Deck. During this Duel, you can treat Xyz Monsters you control as Level 7 monsters when Xyz Summoning "Odd-Eyes Raging Dragon."


   bú skill đại pháp


  skill này rất OP

  - bạn có thêm 2 ô để set scale
  - đưa cho opp xem 1 con Raging và Rebellion ( tui viết tắt ) và bạn có 2 lá ở pendulum zone có chữ "Performapal", "Magician", "Odd-Eyes: để kích hoạt skill này, search 1 lá Performapal ngẫu nhiên trong 3 lá ( chủ yếu lấy level 4 ), rồi đặt 1 quái pendulum "Odd-Eyes Pendulum Dragon" và "Magician" từ deck hoặc tay lên extra deck ( chính vì thế là bị rokket cấu con raging dragon là đi luôn deck )
  - quái Xyz bạn đang điều khiển được xem là quái Level 7 để Xyz ra Odd-Eyes Gayyyyyyying Dragon  CORE

   

  Performapal Skullcrobat Joker (x2 (do game mới có 2))

  UR Rarity
  Performapal Skullcrobat Joker
  UR Rarity
  Performapal Skullcrobat Joker
  Performapal Skullcrobat Joker
  DARK 48
  Performapal Skullcrobat Joker
  Bạn biểu diễn hề đu xương
  • ATK:

  • 1800

  • DEF:

  • 100


  Hiệu ứng (VN):

  [ Hiệu ứng Pendulum ]
  Bạn không thể Triệu hồi các quái thú Pendulum, ngoại trừ quái thú "Performapal" , quái thú Pendulum "Magician" , và quái thú "Odd-Eyes" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá.
  [ Hiệu ứng quái thú ]
  Khi lá bài này được Triệu hồi Bình thường: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Performapal" , quái thú Pendulum "Magician" , hoặc quái thú "Odd-Eyes" từ Deck của bạn lên tay, ngoại trừ "Performapal Skullcrobat Joker".


  Hiệu ứng gốc (EN):

  [ Pendulum Effect ] You cannot Pendulum Summon monsters, except "Performapal" monsters, "Magician" Pendulum Monsters, and "Odd-Eyes" monsters. This effect cannot be negated. [ Monster Effect ] When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Performapal" monster, "Magician" Pendulum Monster, or "Odd-Eyes" monster from your Deck to your hand, except "Performapal Skullcrobat Joker".


  search, F2P, Level 4, DARK, con này có mọi thứ mà deck này cần, việc normal summon rất đơn giản vì bọn này chả dùng normal summon, bạn có thể normal summon con này sau khi dùng oafdragon nhặt nó từ extrad eck lên tay

  Wisdom-Eye Magician (x0-3)

  UR Rarity
  Wisdom-Eye Magician
  UR Rarity
  Wisdom-Eye Magician
  Wisdom-Eye Magician
  LIGHT 45
  Wisdom-Eye Magician
  Ma thuật sư của tuệ nhãn
  • ATK:

  • 1500

  • DEF:

  • 1500


  Hiệu ứng (VN):

  [ Hiệu ứng Pendulum ]
  Nếu bạn có lá bài "Magician" hoặc "Performapal" trong Vùng Pendulum khác của bạn: Bạn có thể hủy lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, đặt 1 quái thú Pendulum "Magician" từ Deck của bạn trong Vùng Pendulum của bạn, ngoại trừ "Wisdom-Eye Magician".
  [ Hiệu ứng quái thú ]
  Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Vùng Pendulum của bạn, mà Thang Pendulum hiện tại của nó khác với Thang Pendulum ban đầu của nó; Pendulum Scale của nó trở thành Pendulum Scale ban đầu cho đến hết lượt này.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  [ Pendulum Effect ] If you have a "Magician" or "Performapal" card in your other Pendulum Zone: You can destroy this card, and if you do, place 1 "Magician" Pendulum Monster from your Deck in your Pendulum Zone, except "Wisdom-Eye Magician". [ Monster Effect ] You can discard this card, then target 1 card in your Pendulum Zone, whose current Pendulum Scale is different from its original Pendulum Scale; its Pendulum Scale becomes its original Pendulum Scale until the end of this turn.


   searcher nhưng... bủh, bởi vì bạn phải destroy mới search được mà thằng Pendulum Call nó bảo kê destroy rồi... còn việc có Magician Performapal thì tui thấy nó không phải điểm yếu, brick là brick miễn trình bày :)  Oafdragon Magician (x1-3)

  UR Rarity
  Oafdragon Magician
  UR Rarity
  Oafdragon Magician
  Oafdragon Magician
  WIND 62
  Oafdragon Magician
  Ma thuật sư của rồng hèn
  • ATK:

  • 2100

  • DEF:

  • 1400


  Hiệu ứng (VN):

  [ Hiệu ứng Pendulum ]
  Nếu bạn có lá bài "Magician" trong Vùng Pendulum khác của bạn: Bạn có thể thêm 1 quái thú Pendulum "Magician" hoặc "Odd-Eyes" ngửa mặt từ Extra Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Oafdragon Magician". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Oafdragon Magician" một lần trong lượt.
  [ Hiệu ứng quái thú ]
  Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Pendulum "Magician" hoặc quái thú "Odd-Eyes" trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Oafdragon Magician"; thêm nó lên tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Oafdragon Magician" một lần trong lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  [ Pendulum Effect ] If you have a "Magician" card in your other Pendulum Zone: You can add 1 face-up "Magician" or "Odd-Eyes" Pendulum Monster from your Extra Deck to your hand, except "Oafdragon Magician". You can only use this effect of "Oafdragon Magician" once per turn. [ Monster Effect ] If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 "Magician" Pendulum Monster or "Odd-Eyes" monster in your Graveyard, except "Oafdragon Magician"; add it to your hand. You can only use this effect of "Oafdragon Magician" once per turn.


   là target chính trong sách giáo khoa của 1.5 card combo bằng pendulum call ( bạn có thể lướt tới phần combo để xem ), chúa tể hồi hàng, scale đẹp, body to, tiếc cái Level 6 hơi xấu chưa thấy ai tận dụng body 6 con này ( có thể thường được cấm ở Scale )

  Odd-Eyes Pendulum Dragon (x2)

  UR Rarity
  Odd-Eyes Pendulum Dragon
  UR Rarity
  Odd-Eyes Pendulum Dragon
  Odd-Eyes Pendulum Dragon
  DARK 74
  Odd-Eyes Pendulum Dragon
  Rồng dao động mắt kỳ lạ
  • ATK:

  • 2500

  • DEF:

  • 2000


  Hiệu ứng (VN):

  [ Hiệu ứng Pendulum ]
  Bạn có thể giảm thiệt hại chiến đấu mà bạn nhận từ tấn công liên quan đến quái thú Pendulum mà bạn điều khiển xuống 0. Trong End Phase của bạn: Bạn có thể phá huỷ lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, thêm 1 quái thú Pendulum có ATK 1500 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn đến tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi Hiệu ứng Pendulum của "Odd-Eyes Pendulum Dragon" một lần trong lượt.
  [ Hiệu ứng quái thú ]
  Nếu lá bài này chiến đấu với một quái thú của đối thủ, bất kỳ thiệt hại chiến đấu nào lá bài này gây ra cho đối thủ của bạn sẽ được nhân đôi.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  [ Pendulum Effect ] You can reduce the battle damage you take from an attack involving a Pendulum Monster you control to 0. During your End Phase: You can destroy this card, and if you do, add 1 Pendulum Monster with 1500 or less ATK from your Deck to your hand. You can only use each Pendulum Effect of "Odd-Eyes Pendulum Dragon" once per turn. [ Monster Effect ] If this card battles an opponent's monster, any battle damage this card inflicts to your opponent is doubled.


   tuy có search và có khả năng OTK ( khi quái 500 ATK hoặc quái 1000 ATK, lá này 3000 ATK nhờ ngựa ), nhưng phải thừa nhận bóc nhiều quá thì brick, con này scale 4 trong khi deck pendulum level 4 và 7 nên cũng khá bóp, thường được đem x2 nếu lỡ bóc lên tay thì con 1 con trong deck để sài skill không bị trừ, cũng như backup

  Dragonpit Magician và Dragonpulse Magician (x0-3)

  UR Rarity
  Dragonpit Magician
  UR Rarity
  Dragonpit Magician
  Dragonpit Magician
  WATER 78
  Dragonpit Magician
  Ma thuật sư hang rồng
  • ATK:

  • 900

  • DEF:

  • 2700


  Hiệu ứng (VN):

  [ Hiệu ứng Pendulum ]
  Một lần trong lượt, nếu bạn có lá bài "Magician" trong Vùng Pendulum khác của bạn: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú Pendulum, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá Bài Phép/Bẫy trên sân; phá hủy nó.
  [ Hiệu ứng quái thú ]
  ''Pháp sư tài năng này có thể đánh thức nguồn năng lượng được tích trữ ở những nơi sâu thẳm trên trái đất, được gọi là Hố Rồng. Cách tiếp cận khắc kỷ của ông khiến ông có ít bạn bè, và ông thường chiều theo mong muốn của học trò mình.”


  Hiệu ứng gốc (EN):

  [ Pendulum Effect ] Once per turn, if you have a "Magician" card in your other Pendulum Zone: You can discard 1 Pendulum Monster, then target 1 Spell/Trap Card on the field; destroy it. [ Monster Effect ] ''This gifted magician can awaken the energy stored in the deep places of the earth, known as the Pits of the Dragon. His stoic approach wins him few friends, and he often bends to the desires of his pupil.''


  UR Rarity
  Dragonpulse Magician
  UR Rarity
  Dragonpulse Magician
  Dragonpulse Magician
  EARTH 41
  Dragonpulse Magician
  Ma thuật sư mạch rồng
  • ATK:

  • 1800

  • DEF:

  • 900


  Hiệu ứng (VN):

  [ Hiệu ứng Pendulum ]
  Một lần trong lượt, nếu bạn có lá bài "Magician" ở Vùng Pendulum khác của bạn: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú Pendulum, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt trên sân; phá hủy nó.
  [ Hiệu ứng quái thú ]
  ''Cậu bé pháp sư này có năng khiếu nhìn thấy các dòng năng lượng tự nhiên chạy khắp trái đất, mà người dân của cậu gọi là Nhịp đập của Rồng. Sự hồ hởi và kỹ năng của anh khiến anh được người thầy của mình, "Dragonpit Magician".''


  Hiệu ứng gốc (EN):

  [ Pendulum Effect ] Once per turn, if you have a "Magician" card in your other Pendulum Zone: You can discard 1 Pendulum Monster, then target 1 face-up monster on the field; destroy it. [ Monster Effect ] ''This boy magician has the gift of seeing the natural lines of energy that run through the earth, which his people call the Pulse of the Dragon. His exuberance and skill put him in high regard with his mentor, the "Dragonpit Magician".''


   trong SD deck, mua phát được 2 khứa này, scale rộng, bắn card tùm lum, body level 4 và 7, mà Magician Pendulum Monster

  Nobledragon Magician (x0-1)

  SR Rarity
  Nobledragon Magician
  SR Rarity
  Nobledragon Magician
  Nobledragon Magician
  FIRE 35
  Nobledragon Magician
  Ma thuật sư của rồng quý
  • ATK:

  • 700

  • DEF:

  • 1400


  Hiệu ứng (VN):

  [ Hiệu ứng Pendulum ]
  Trừ khi bạn có lá bài "Magician" trong Vùng Pendulum khác của bạn, hãy hủy lá bài này.
  [ Hiệu ứng quái thú ]
  Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro, ngoại trừ việc Triệu hồi Synchro của quái thú Synchro Rồng. Nếu lá bài này được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro, trừ khi tất cả Nguyên liệu Synchro khác là quái thú "Odd-Eyes" , đặt lá bài này ở cuối Deck. Nếu lá bài này ở trong tay hoặc Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Odd-Eyes" Cấp 7 hoặc lớn hơn mà bạn điều khiển; giảm Cấp của nó xuống 3, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  [ Pendulum Effect ] Unless you have a "Magician" card in your other Pendulum Zone, destroy this card. [ Monster Effect ] Cannot be used as Synchro Material, except for the Synchro Summon of a Dragon Synchro Monster. If this card is used as Synchro Material, unless all other Synchro Materials are "Odd-Eyes" monsters, place this card on the bottom of the Deck. If this card is in your hand or GY: You can target 1 Level 7 or higher "Odd-Eyes" monster you control; reduce its Level by 3, and if you do, Special Summon this card.


   lưu ý là bạn không có lá Magician nào ở Pendulum Zone thì lá này bị phá hủy    con này có khả năng nhảy lên sân từ cả tay lẫn mộ nên có thể +1 body hoặc hồi hàng từ mộ, con này sẽ chọn 1 odd-eyes level 7 hoặc cao hơn, giảm 3 level con đó mà con này level 3 => luôn luôn synchro ra quái từ extra deck có level bằng với con level odd-eyes bị chọn 

  Timebreaker Magician (x0-1)

  SR Rarity
  Timebreaker Magician
  SR Rarity
  Timebreaker Magician
  Timebreaker Magician
  DARK 32
  Timebreaker Magician
  Ma thuật sư kiếm khắc
  • ATK:

  • 1400

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  [ Hiệu ứng Pendulum ]
  Mỗi lượt, (các) quái thú Pendulum đầu tiên mà bạn điều khiển sắp bị phá huỷ bởi hiệu ứng bài của đối thủ, sẽ không bị phá huỷ.
  [ Hiệu ứng quái thú ]
  Khi lá bài này được Triệu hồi Pendulum từ tay (và không có lá bài nào khác được Triệu hồi Pendulum cùng lúc): Bạn có thể khiến ATK của lá bài này trở thành gấp đôi ATK ban đầu của nó. Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; loại bỏ cả nó và lá bài này khỏi sân cho đến Standby Phase tiếp theo của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  [ Pendulum Effect ] Each turn, the first Pendulum Monster(s) you control that would be destroyed by an opponent's card effect, is not destroyed. [ Monster Effect ] When this card is Pendulum Summoned from the hand (and no other cards are Pendulum Summoned at the same time): You can make this card's ATK become double its original ATK. Once per turn: You can target 1 monster on the field; banish both it and this card from the field until your next Standby Phase.


   scale 2, Magician Pendulum, có bảo kê khi ở pendulum zone và có khả năng nhân đôi ATK để OTK hoặc đấm boss opp, đã vậy còn có khả năng banish quái, thứ mà thằng nào đó đứng top meta khá khó để chặn

  Odd-Eyes Raging Dragon và Dark Rebellion Xyz Dragon (x1)

  UR Rarity
  Odd-Eyes Raging Dragon
  UR Rarity
  Odd-Eyes Raging Dragon
  Odd-Eyes Raging Dragon
  DARK1
  Odd-Eyes Raging Dragon
  Bá vương rồng mắt kỳ lạ thịnh nộ
  • ATK:

  • 3000

  • DEF:

  • 2500


  Hiệu ứng (VN):

  [ Hiệu ứng Pendulum ]
  Một lần trong lượt, nếu bạn không có lá bài nào trong Vùng Pendulum khác của bạn: Bạn có thể đặt 1 quái thú Pendulum từ Deck của bạn vào Vùng Pendulum của bạn.
  [ Hiệu ứng quái thú ]
  2 quái thú Rồng Cấp 7
  Nếu bạn có thể Triệu hồi Pendulum Cấp 7, bạn có thể Triệu hồi Pendulum lá bài ngửa mặt này trong Extra Deck của bạn. Nếu lá bài này trong Vùng quái thú bị phá huỷ: Bạn có thể đặt nó vào Vùng Pendulum của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz bằng cách sử dụng quái thú Xyz làm Nguyên liệu, nó sẽ nhận được các hiệu ứng này.
  ● Nó có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase.
  ● Một lần trong lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi nó; phá huỷ càng nhiều lá bài đối thủ điều khiển nhất có thể, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này tăng 200 ATK cho mỗi lá bài, cho đến hết lượt này.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  [ Pendulum Effect ] Once per turn, if you have no cards in your other Pendulum Zone: You can place 1 Pendulum Monster from your Deck in your Pendulum Zone. [ Monster Effect ] 2 Level 7 Dragon-Type monsters If you can Pendulum Summon Level 7, you can Pendulum Summon this face-up card in your Extra Deck. If this card in the Monster Zone is destroyed: You can place it in your Pendulum Zone. If this card is Xyz Summoned using an Xyz Monster as Material, it gains these effects. ● It can make a second attack during each Battle Phase. ● Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from it; destroy as many cards your opponent controls as possible, and if you do, this card gains 200 ATK for each, until the end of this turn.


  UR Rarity
  Dark Rebellion Xyz Dragon
  UR Rarity
  Dark Rebellion Xyz Dragon
  Dark Rebellion Xyz Dragon
  DARK
  Dark Rebellion Xyz Dragon
  Rồng xyz phiến loạn bóng tối
  • ATK:

  • 2500

  • DEF:

  • 2000


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú Cấp 4
  Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành một nửa ATK hiện tại của nó, và nếu nó làm điều đó, lá bài này nhận được ATK đã mất đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 Level 4 monsters You can detach 2 materials from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes half its current ATK, and if it does, this card gains that lost ATK.


   cần phải có để bú skill, bị bọn rokket gắp mất con raging thì skill cũng không sài được, có khả năng OTK mạnh, đặc biệt là raging vừa otk vừa clear field vừa dễ lên ( bú skill )  Staple

   

  staple & handtrap

  SR Rarity
  Forbidden Chalice
  SR Rarity
  Forbidden Chalice
  Forbidden Chalice
  Spell Quick
  Forbidden Chalice
  Chén thánh bị cấm

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó nhận được 400 ATK, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target gains 400 ATK, but its effects are negated.


   UR Rarity
   Compulsory Evacuation Device
   UR Rarity
   Compulsory Evacuation Device
   Compulsory Evacuation Device
   Trap Normal
   Compulsory Evacuation Device
   Thiết bị sơ tán bắt buộc

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


    UR Rarity
    Book of Moon
    UR Rarity
    Book of Moon
    Book of Moon
    Spell Quick
    Book of Moon
    Sách mặt trăng

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


     UR Rarity
     D.D. Crow
     UR Rarity
     D.D. Crow
     D.D. Crow
     DARK 1
     D.D. Crow
     Quạ KgK
     • ATK:

     • 100

     • DEF:

     • 100


     Hiệu ứng (VN):

     (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     (Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.
     Phân loại:

     UR Rarity
     Cosmic Cyclone
     UR Rarity
     Cosmic Cyclone
     Cosmic Cyclone
     Spell Quick
     Cosmic Cyclone
     Xoáy vũ trụ

      Hiệu ứng (VN):

      Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


       nói chung deck hoàn toàn có thể mix handtrap được do 1.5 card combo ( 1 lá bị discard ) nên bạn hoàn toàn có thể combo sau đó set 2 lá, tuy nhiên deck này đôi khi bị brick scale ( mấy con tự nerf scale của mấy cha F2P muốn build deck ) hoặc 2 con cùng scale

      Spiral Flame Strike (x0-3)

      UR Rarity
      Spiral Flame Strike
      UR Rarity
      Spiral Flame Strike
      Spiral Flame Strike
      Spell Normal
      Spiral Flame Strike
      Tia lửa nổ xoắn ốc

       Hiệu ứng (VN):

       Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
       ● Nếu bạn điều khiển lá bài "Odd-Eyes" : Chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó.
       ● Thêm lên tay bạn 1 "Odd-Eyes" Cấp 7 từ Deck của bạn hoặc 1 "Odd-Eyes" Cấp 7 ngửa từ Extra Deck của bạn.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Activate 1 of these effects; ● If you control an "Odd-Eyes" card: Target 1 card on the field; destroy it. ● Add to your hand, 1 Level 7 "Odd-Eyes" monster from your Deck, or 1 face-up Level 7 "Odd-Eyes" Pendulum Monster from your Extra Deck.


        search odd-eyes hoặc bắn card, tui chơi x0 vì nó là UR không đú nổi


       do pendulum call và orcust đã làm quá tốt cũng như skill đâu cần có odd-eyes trên tay để dùng nên lá này tỉ lệ sử dụng đang giảm dần

       Voloferniges the Darkest Dragon Doomrider (x1)

       SR Rarity
       Voloferniges, the Darkest Dragon Doomrider
       SR Rarity
       Voloferniges, the Darkest Dragon Doomrider
       Voloferniges, the Darkest Dragon Doomrider
       DARK
       Voloferniges, the Darkest Dragon Doomrider
       Người cưỡi rồng dung nham đen, Volnigesh
       • ATK:

       • 2500

       • DEF:

       • 2100


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Cấp 7
       Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa trên sân; phá huỷ nó và nếu bạn phá huỷ một quái thú, bạn có thể làm cho 1 quái thú mặt ngửa mà bạn điều khiển nhận được ATK bằng với Cấp / Rank ban đầu x 300 của quái thú bị phá huỷ cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo. Lá bài này không thể tấn công lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này. Đây là Hiệu ứng Nhanh nếu lá bài này có quái thú Rồng làm nguyên liệu, nhưng không thể kích hoạt trong Damage Step.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 7 monsters Once per turn: You can detach 2 materials from this card, then target 1 face-up card on the field; destroy it, and if you destroyed a monster, you can make 1 face-up monster you control gain ATK equal to the destroyed monster's original Level/Rank x 300 until the end of the next turn. This card cannot attack the turn you activate this effect. This is a Quick Effect if this card has a Dragon monster as material, but cannot be activated in the Damage Step.


        lên dễ, có bắn card và là quick effect nếu bạn có quái Rồng là nguyên liệu ( Odd-Eyes ), body ổn 

       Rank 4

       UR Rarity
       Abyss Dweller
       UR Rarity
       Abyss Dweller
       Abyss Dweller
       WATER
       Abyss Dweller
       Cư dân vực sâu
       • ATK:

       • 1700

       • DEF:

       • 1400


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Cấp 4
       Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


       UR Rarity
       Number 106: Giant Hand
       UR Rarity
       Number 106: Giant Hand
       Number 106: Giant Hand
       EARTH
       Number 106: Giant Hand
       Con số 106: Bàn tay khổng lồ
       • ATK:

       • 2000

       • DEF:

       • 2000


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Cấp 4
       Trong lượt của một trong hai người chơi, khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt trên sân của đối thủ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tách 2 Nguyên liệu Xyz ra khỏi lá bài này, sau đó chọn vào 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; trong khi lá bài này nằm ngửa trên sân, hiệu ứng của quái thú Hiệu ứng sẽ bị vô hiệu hóa, đồng thời nó cũng không thể thay đổi tư thế chiến đấu.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 4 monsters During either player's turn, when a monster effect is activated on your opponent's field (except during the Damage Step): You can detach 2 Xyz Materials from this card, then target 1 Effect Monster your opponent controls; while this card is face-up on the field, that Effect Monster's effects are negated, also it cannot change its battle position.


       UR Rarity
       Queen Dragun Djinn
       UR Rarity
       Queen Dragun Djinn
       Queen Dragun Djinn
       DARK
       Queen Dragun Djinn
       Nữ hoàng ma nhân rồng Dragun
       • ATK:

       • 2200

       • DEF:

       • 1200


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Cấp 4
       quái thú rồng mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu, ngoại trừ "Queen Dragun Djinn". Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này để chọn vào 1 quái thú rồng Cấp 5 hoặc lớn hơn trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó. Nó không thể tấn công lượt này, và hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 4 monsters Dragon-Type monsters you control cannot be destroyed by battle, except "Queen Dragun Djinn". Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card to target 1 Level 5 or higher Dragon-Type monster in your Graveyard; Special Summon that target. It cannot attack this turn, and its effects are negated.


       SR Rarity
       Steelswarm Roach
       SR Rarity
       Steelswarm Roach
       Steelswarm Roach
       DARK
       Steelswarm Roach
       Trùng vai-rớt gián
       • ATK:

       • 1900

       • DEF:

       • 0


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Cấp 4
       Trong lượt của một trong hai người chơi, khi quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn sẽ được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; vô hiệu hoá Triệu hồi Đặc biệt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 4 monsters During either player's turn, when a Level 5 or higher monster would be Special Summoned: You can detach 1 Xyz Material from this card; negate the Special Summon, and if you do, destroy it.


        tất cả bọn này trừ Djinn đều có khả năng gây khó khăn opp


       Abyss Dweller : gặp yuto thì cắm con này sẽ gần như win ( cho đến khi nó kích skill Gaying Pendulum )

        Roach : có khả năng đấm bọn level to triệu hồi đặc biệt không tạo chain, tui thường summon nó nếu không biết opp chơi gì ( và họ chơi orcust )

        Number 106 : kệ mẹ đời, tôi negate

        Djinn : bảo kê rồng ( trừ chính nó ), hồi hàng rồng ( ví dụ odd-eyes bị raging detact sẽ xuống mộ thay vì về extra deck )

       Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier và Odd-Eyes Meteorburst Dragon (Synchro)

       UR Rarity
       Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
       UR Rarity
       Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
       Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
       WATER 11
       Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
       Rồng hàng rào băng về không, Trishula
       • ATK:

       • 2700

       • DEF:

       • 2000


       Hiệu ứng (VN):

       1 Tuner + 2+ quái thú non-Tuner
       Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể loại bỏ tối đa 3 lá mà đối thủ điều khiển. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro này trong tầm điều khiển của chủ nhân bị lá bài của đối thủ phá hủy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Trishula, Dragon of the Ice Barrier" từ Extra Deck hoặc Mộ của bạn, ATK của nó trở thành 3300, sau đó giảm một nửa ATK của bất kỳ mặt nào- lên quái thú mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển, cũng như vô hiệu hóa hiệu ứng của chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Tuner + 2+ non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can banish up to 3 cards your opponent controls. If this Synchro Summoned card in its owner's control is destroyed by an opponent's card: You can Special Summon 1 "Trishula, Dragon of the Ice Barrier" from your Extra Deck or GY, its ATK becomes 3300, then halve the ATK of any face-up monsters your opponent currently controls, also negate their effects. You can only use this effect of "Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier" once per turn.


       UR Rarity
       Odd-Eyes Meteorburst Dragon
       UR Rarity
       Odd-Eyes Meteorburst Dragon
       Odd-Eyes Meteorburst Dragon
       FIRE 7
       Odd-Eyes Meteorburst Dragon
       Rồng thiên thạch nổ mắt kỳ lạ
       • ATK:

       • 2500

       • DEF:

       • 2000


       Hiệu ứng (VN):

       1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
       Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá trong Vùng Pendulum của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó, cũng như lá bài này không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Odd-Eyes Meteorburst Dragon" một lần mỗi lượt. Quái thú thuộc sở hữu của đối thủ không thể kích hoạt hiệu ứng của chúng trong Battle Phase.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When this card is Special Summoned: You can target 1 card in your Pendulum Zone; Special Summon it, also this card cannot attack for the rest of this turn. You can only use this effect of "Odd-Eyes Meteorburst Dragon" once per turn. Monsters in your opponent's possession cannot activate their effects during the Battle Phase.


        Meteorburst : lên dễ, nhảy thêm body, opp không kích hoạt hiệu ứng quái trong cả cái Battle Phase !!!


        Trishula : lên dễ ( 4+4+3 ), banish LÊN TỚI 3 lá không target, body to, còn việc đem trishula vào đây thì rất dư thừa, vì bọn Odd-eyes không thừa slot cho extra deck       Rác

        

       Rác

       UR Rarity
       Orcustrated Babel
       UR Rarity
       Orcustrated Babel
       Orcustrated Babel
       Spell Field
       Orcustrated Babel
       Tháp nhạc quỷ khúc Babel

        Hiệu ứng (VN):

        Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng của "Orcust" trong Mộ của bạn hoặc của Link Monster mà bạn điều khiển bằng "Orcust" trong tên gốc của chúng, dưới dạng Hiệu ứng nhanh. Trong Main Phase của bạn, nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn, ngoại trừ lượt nó được gửi đến Mộ: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ; thêm lá bài này lên tay của bạn.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        You can activate the effects of "Orcust" monsters in your GY, or of Link Monsters you control with "Orcust" in their original names, as Quick Effects. During your Main Phase, if this card is in your GY, except the turn it was sent to the GY: You can send 1 card from your hand to the GY; add this card to your hand.


        SR Rarity
        Orcust Harp Horror
        SR Rarity
        Orcust Harp Horror
        Orcust Harp Horror
        DARK 4
        Orcust Harp Horror
        Quỷ nhạc quỷ khúc Divertimento
        • ATK:

        • 1700

        • DEF:

        • 1400


        Hiệu ứng (VN):

        Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Orcust" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Orcust Harp Horror", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Orcust Harp Horror" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        You can banish this card from your GY; Special Summon 1 "Orcust" monster from your Deck, except "Orcust Harp Horror", also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters. You can only use this effect of "Orcust Harp Horror" once per turn.


        R Rarity
        Orcustrated Return
        R Rarity
        Orcustrated Return
        Orcustrated Return
        Spell Normal
        Orcustrated Return
        Nhạc quỷ khúc chính

         Hiệu ứng (VN):

         Gửi 1 quái thú "Orcust" hoặc quái thú "World Legacy" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn đến Mộ; rút 2 lá bài. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Orcustrated Return" mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Send 1 "Orcust" or "World Legacy" monster from your hand or face-up field to the GY; draw 2 cards. You can only activate 1 "Orcustrated Return" per turn.


         SR Rarity
         Scrap Recycler
         SR Rarity
         Scrap Recycler
         Scrap Recycler
         EARTH 3
         Scrap Recycler
         Máy tái chế sắt vụn
         • ATK:

         • 900

         • DEF:

         • 1200


         Hiệu ứng (VN):

         Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 quái thú Máy từ Deck của bạn đến Mộ. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể xáo trộn 2 quái thú Máy EARTH Cấp 4 từ Mộ của bạn vào Deck; rút 1 lá bài.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         When this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 Machine monster from your Deck to the GY. Once per turn: You can shuffle 2 Level 4 EARTH Machine monsters from your GY into the Deck; draw 1 card.


         R Rarity
         Orcust Knightmare
         R Rarity
         Orcust Knightmare
         Orcust Knightmare
         DARK 7
         Orcust Knightmare
         Nhạc quỷ khúc ác mộng mơ
         • ATK:

         • 100

         • DEF:

         • 2000


         Hiệu ứng (VN):

         Không thể bị phá huỷ bởi chiến đấu với quái thú Link. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa trên sân; bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú DARK, trong phần còn lại của lượt này. Gửi 1 quái thú Máy TỐI từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Orcust Knightmare", và nếu bạn làm điều đó, quái thú được chọn làm mục tiêu nhận được ATK bằng Cấp độ của quái thú được gửi đến Mộ x 100, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Orcust Knightmare" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Cannot be destroyed by battle with a Link Monster. You can banish this card from your GY, then target 1 face-up monster on the field; you cannot Special Summon monsters, except DARK monsters, for the rest of this turn, also send 1 DARK Machine monster from your Deck to the GY, except "Orcust Knightmare", and if you do, the targeted monster gains ATK equal to the Level of the monster sent to the GY x 100, until the end of this turn. You can only use this effect of "Orcust Knightmare" once per turn.


         UR Rarity
         Galatea, the Orcust Automaton
         UR Rarity
         Galatea, the Orcust Automaton
         Galatea, the Orcust Automaton
         DARK
         Galatea, the Orcust Automaton
         Máy nhạc quỷ khúc Galatea
         • ATK:

         • 1800

         • LINK-2

         Mũi tên Link:

         Dưới-Trái

         Trên-Phải


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Hiệu ứng, bao gồm một quái thú "Orcust"
         Lá bài Link này không thể bị phá hủy trong chiến đấu. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong những quái thú Máy bị loại bỏ của bạn; xáo trộn nó vào Deck, sau đó bạn có thể Úp 1 "Orcust" trực tiếp từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Galatea, the Orcust Automaton" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Effect Monsters, including an "Orcust" monster This linked card cannot be destroyed by battle. You can target 1 of your banished Machine monsters; shuffle it into the Deck, then you can Set 1 "Orcust" Spell/Trap directly from your Deck. You can only use this effect of "Galatea, the Orcust Automaton" once per turn.


         SR Rarity
         Longirsu, the Orcust Orchestrator
         SR Rarity
         Longirsu, the Orcust Orchestrator
         Longirsu, the Orcust Orchestrator
         DARK
         Longirsu, the Orcust Orchestrator
         Trưởng nhạc quỷ khúc đau buồn, Longirsu
         • ATK:

         • 2500

         • LINK-3

         Mũi tên Link:

         Dưới-Phải

         Trên-Trái

         Trên


         Hiệu ứng (VN):

         2+ quái thú Hiệu ứng, bao gồm một quái thú "Orcust"
         Lá bài Link này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài. Bạn có thể chọn mục tiêu 2 trong số các quái thú Máy bị loại bỏ của bạn; xáo trộn chúng vào Deck, sau đó bạn có thể gửi 1 quái thú được mũi tên Link chỉ vào mà đối thủ của bạn điều khiển tới Mộ. Lá bài này không thể tấn công lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Longirsu, the Orcust Orchestrator" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2+ Effect Monsters, including an "Orcust" monster This linked card cannot be destroyed by card effects. You can target 2 of your banished Machine monsters; shuffle them into the Deck, then you can send 1 linked monster your opponent controls to the GY. This card cannot attack the turn you activate this effect. You can only use this effect of "Longirsu, the Orcust Orchestrator" once per turn.


         UR Rarity
         Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
         UR Rarity
         Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
         Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
         DARK
         Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
         Kị sĩ nhạc quỷ khúc sao tối, Dingirsu
         • ATK:

         • 2600

         • DEF:

         • 2100


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 8
         Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" một lần mỗi lượt. Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Orcust" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. Nếu (các) lá bài bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này để thay thế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
         ● Gửi 1 lá bài mà đối thủ điều khiển xuống Mộ.
         ● Đem 1 trong số các quái thú Máy bị loại bỏ của bạn vào lá bài này để làm nguyên liệu.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 8 monsters You can only Special Summon "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" once per turn. You can also Xyz Summon this card by using an "Orcust" Link Monster you control as material. If a card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can detach 1 material from this card instead. If this card is Special Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Send 1 card your opponent controls to the GY. ● Attach 1 of your banished Machine monsters to this card as material.


         N Rarity
         Orcust Brass Bombard
         N Rarity
         Orcust Brass Bombard
         Orcust Brass Bombard
         DARK 1
         Orcust Brass Bombard
         Pháo nhạc quỷ khúc Canon
         • ATK:

         • 500

         • DEF:

         • 1900


         Hiệu ứng (VN):

         Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Orcust" từ tay bạn, ngoại trừ "Orcust Brass Bombard", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Orcust Brass Bombard" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         You can banish this card from your GY; Special Summon 1 "Orcust" monster from your hand, except "Orcust Brass Bombard", also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters. You can only use this effect of "Orcust Brass Bombard" once per turn.


         R Rarity
         Orcust Cymbal Skeleton
         R Rarity
         Orcust Cymbal Skeleton
         Orcust Cymbal Skeleton
         DARK 3
         Orcust Cymbal Skeleton
         Bộ xương nhạc quỷ khúc Scherzo
         • ATK:

         • 1200

         • DEF:

         • 1500


         Hiệu ứng (VN):

         Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "Orcust" trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Orcust Cymbal Skeleton"; Triệu hồi Đặc biệt nó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Orcust Cymbal Skeleton" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         You can banish this card from your GY, then target 1 "Orcust" monster in your GY, except "Orcust Cymbal Skeleton"; Special Summon it, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters. You can only use this effect of "Orcust Cymbal Skeleton" once per turn.


         N Rarity
         World Legacy - "World Wand"
         N Rarity
         World Legacy - "World Wand"
         World Legacy - "World Wand"
         DARK 8
         World Legacy - "World Wand"
         Di vật vì sao - Trượng vì sao
         • ATK:

         • 500

         • DEF:

         • 2500


         Hiệu ứng (VN):

         Deck / Úp được Triệu hồi Thường này không thể bị phá hủy trong chiến đấu với quái thú Được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "World Legacy - "World Wand"" một lần mỗi lượt.
         ● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "World Legacy" từ tay của bạn.
         ● Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 trong các quái thú "Orcust" bị loại bỏ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         This Normal Summoned/Set card cannot be destroyed by battle with a monster Special Summoned from the Extra Deck. You can only use each of the following effects of "World Legacy - "World Wand"" once per turn. ● If this card is sent to the GY: You can Special Summon 1 "World Legacy" monster from your hand. ● You can banish this card from your GY, then target 1 of your banished "Orcust" monsters; Special Summon it, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters.


          2 monsters with different names = full orcust combo         Combo

          

         Pendulum Call (Pendulum Call Không Não Go Brrrrrr)

         SR Rarity
         Pendulum Call
         SR Rarity
         Pendulum Call
         Pendulum Call
         Spell Normal
         Pendulum Call
         Tiếng gọi dao động

          Hiệu ứng (VN):

          Bỏ 1 lá bài; thêm 2 "Magician" với các tên khác nhau từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoài ra, cho đến cuối lượt tiếp theo của đối thủ sau khi lá bài này được thực thi, "Magician" trong Vùng Pendulum của bạn không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pendulum Call" mỗi lượt. Bạn không thể kích hoạt lá bài này nếu bạn đã kích hoạt Hiệu ứng Pendulum của quái thú "Magician"


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Discard 1 card; add 2 "Magician" Pendulum Monsters with different names from your Deck to your hand, also, until the end of your opponent's next turn after this card resolves, "Magician" cards in your Pendulum Zones cannot be destroyed by card effects. You can only activate 1 "Pendulum Call" per turn. You cannot activate this card if you activated a "Magician" monster's Pendulum Effect this turn.


          Odd-Eyes 1.5 Cards Combo (1 Discard) | Yu Gi Oh! DUEL LINKS - YouTube

          Dingirsu the Orcust of the Evening Star (Rác)

          UR Rarity
          Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
          UR Rarity
          Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
          Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
          DARK
          Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
          Kị sĩ nhạc quỷ khúc sao tối, Dingirsu
          • ATK:

          • 2600

          • DEF:

          • 2100


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 8
          Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" một lần mỗi lượt. Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Orcust" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. Nếu (các) lá bài bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này để thay thế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
          ● Gửi 1 lá bài mà đối thủ điều khiển xuống Mộ.
          ● Đem 1 trong số các quái thú Máy bị loại bỏ của bạn vào lá bài này để làm nguyên liệu.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 8 monsters You can only Special Summon "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" once per turn. You can also Xyz Summon this card by using an "Orcust" Link Monster you control as material. If a card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can detach 1 material from this card instead. If this card is Special Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Send 1 card your opponent controls to the GY. ● Attach 1 of your banished Machine monsters to this card as material.


          2 Monsters With Different Names = Full Orcust Combo | Yu-Gi-Oh! Duel Links - YouTube
          Đơn vị đồng hành:

          - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


          Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

          Top