Hướng Dẫn Chơi Lunalight

Hướng Dẫn Chơi Lunalight

  tôi không phải là Phơ ri nhưng đối với tôi thiết kế của deck rất đẹp và dễ thương, Lunalight Duel Links có khả năng OTK rất ok, đi trước có thể cắm sabre dancer - chống target, body to. Ở thời kiteroid chưa bị nerf thì lunalight có thể bỏ lượt để turn 2 otk opp mà vẫn còn sống, tuy nhiên hiện tại đã có Wightprincess, vừa chống OTK ổn, vừa giảm body để xuyên giáp, vừa không bị limit, vừa rẻ,...


 với sự giúp đỡ của skill, bạn có thể search Branded Fusion Lunalight Fusion - thứ mà giúp bạn dung hợp bằng cách dùng nguyên liệu từ Deck hay Extra Deck, đã thế còn nhặt được từ mộ và sài tới tận 2 lần

 điểm mạnh của deck là OTK tốt, với support và nhân vật ở cập nhật mới, deck trở nên rất nổi, và đặc biệt là Beast-Warrior nên search được bởi Tenki

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Skill

 

Lunar Whirl Lure (Skill Card) (75%)

UR Rarity
Lunar Whirl Lure (Skill Card)
UR Rarity
Lunar Whirl Lure (Skill Card)
Lunar Whirl Lure (Skill Card)
Lunar Whirl Lure (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Khi bắt đầu Trận đấu, thêm 1 "Lunalight Blue Cat," 1 "Lunalight Purple Butterfly," và 1 "Lunalight Fusion" vào Deck của bạn, trừ khi nó đã bao gồm 3 bản sao của lá bài tương ứng. Thêm 1 "Lunalight Cat Dancer" vào Extra Deck của bạn.
Hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng trước khi bạn rút bài thông thường sau khi Điểm Gốc của bạn giảm đi 1500. Thay vì tiến hành rút bài thông thường, hãy thêm 1 "Lunalight Fusion" lên tay của bạn từ Deck hoặc Mộ của bạn. Trong lượt bạn sử dụng Kỹ năng này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ quái thú nào ngoại trừ quái thú "Lunalight" .
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi Trận đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

At the beginning of the Duel, add 1 "Lunalight Blue Cat," 1 "Lunalight Purple Butterfly," and 1 "Lunalight Fusion" to your Deck, unless it already includes 3 copies of the respective card. Add 1 "Lunalight Cat Dancer" to your Extra Deck. The following effect can be used before your normal draw after your Life Points decrease by 1500. Instead of conducting your normal draw, add 1 "Lunalight Fusion" to your hand from your Deck or Graveyard. During the turn you use this Skill, you cannot Special Summon any monsters except "Lunalight" monsters. This Skill can only be used once per turn and twice per Duel.


- Nếu bạn chưa có đủ 3 bản sao của 3 lá sau : "Blue Cat, Purple Butterfly, Lunalight Fusion", thì bạn sẽ có thêm 1 bản sao nhờ skill

- Thêm 1 Lunalight Cat Dancer vào Extra Deck
- khi bạn mất 1500 LP hoặc nhiều hơn, trước khi rút bài có thể kích skill : thêm 1 Lunalight Fusion từ Deck hoặc Mộ lên tay và có thể dùng 2 lần trong trận đấu, 1 lần mỗi lượt. Nhưng bạn chỉ được triệu hồi đặc biệt quái Lunalight

=> có khả năng search và hồi lại Lunalight Fusion, nếu bạn thiếu card ( bằng cách nào đó, ví dụ farm hoài chả ra Blue Cat ) thì skill sẽ giúp bạn, tuy nhiên bạn chỉ có thể triệu hồi đặc biệt quái Lunalight và mất 1500 LP hoặc hơn để dùng skill này

Destiny Draw (Skill Card) (13%)

UR Rarity
Destiny Draw (Skill Card)
UR Rarity
Destiny Draw (Skill Card)
Destiny Draw (Skill Card)
Destiny Draw (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

[Nếu bạn mất 2000 LP hoặc lớn hơn, bạn có thể kích hoạt Kỹ năng này trong Draw Phase tiếp theo của mình.]

Trong Draw Phase, bạn có thể tìm kiếm trong Deck của mình cho bất kỳ lá bài nào, tiết lộ nó cho đối thủ và thêm nó lên tay của bạn thay vì rút. Nếu bạn làm điều đó, hãy lật lại lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

[If you lose 2000 or more LP, you can activate this Skill during your next Draw Phase.] During your Draw Phase, you may search your Deck for any card, reveal it to your opponent, and add it to your hand instead of drawing. If you do that, flip this card over.


 nhây bằng handtrap hay bất kỳ cái gì bạn có thể sau đó kích skill và rút lá bạn cần từ deck :3


 skill quá nổi tiếng rồi ai cũng biết nên tui nói ngắn gọn thôi :v

Waltz of the Night Light (Skill Card) (10%)

UR Rarity
Waltz of the Night Light (Skill Card)
UR Rarity
Waltz of the Night Light (Skill Card)
Waltz of the Night Light (Skill Card)
Waltz of the Night Light (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Có thể được sử dụng nếu bạn có quái thú Fusion "Lunalight Cat Dancer" trên sân. Đánh 1 quái thú "Lunalight" không phải Fusion từ Mộ của bạn trong Thế Thủ úp mặt ra sân của bạn. Sau đó chơi một quái thú có CÔNG trên cùng từ ​​Mộ của đối thủ sang sân của họ trong Thế Công (quái thú có ? CÔNG được coi là 0). Trong lượt bạn sử dụng Kỹ năng này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ quái thú nào ngoại trừ quái thú Fusion "Lunalight" .
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

Can be used if you have a "Lunalight Cat Dancer" Fusion Monster on the field. Play 1 non-Fusion "Lunalight" monster from your Graveyard in face-down Defense Position to your field. Then play a monster with the highest ATK from your opponent's Graveyard to their field in Attack Position (monster with ? ATK is treated as 0). During the turn you use this Skill, you cannot Special Summon any monsters except "Lunalight" Fusion Monsters. This Skill can only be used once per Duel.


 nhảy 1 body ra để Cat hiến tế và nhảy 1 quái opp để Cat OTK, đây là một skill chỉ dùng khi có Cat Dancer trên sân, việc bạn chỉ nhảy quái dung hợp Lunalight thì kệ, who care, nhưng do skill này OTK quá mạnh nên chỉ sài 1 lần mỗi duel, do 1 lần mỗi duel nên không OTK được thì sủi luônCORE

 

Lunalight Blue Cat (x1-3)

UR Rarity
Lunalight Blue Cat
UR Rarity
Lunalight Blue Cat
Lunalight Blue Cat
DARK 4
Lunalight Blue Cat
Mèo xanh ánh trăng
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 "Lunalight" mà bạn điều khiển, ngoại trừ "Lunalight Blue Cat"; ATK của nó sẽ tăng gấp đôi ATK ban đầu của nó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lunalight Blue Cat" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này trên sân bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Lunalight" từ Deck của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Special Summoned: You can target 1 "Lunalight" monster you control, except "Lunalight Blue Cat"; its ATK becomes double its original ATK until the end of this turn. You can only use this effect of "Lunalight Blue Cat" once per turn. If this card on the field is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon 1 "Lunalight" monster from your Deck.


 là một trong card mới nhất của Lunalight trong Duel Links hiện tại, đây là card có khả năng gấp đôi ATK cho quái Lunalight của bạn để OTK, tuy phải triệu hồi đặc biệt mới dùng được, nhưng bạn hoàn toàn có thể dùng những con như White Rabbit để nhảy con này. Khả năng bị tiêu diệt thì có thể nhảy quái Lunalight từ deck có thể chỉ đơn giản là search, nhưng không, bạn có thể nhảy chính 1 bản sao của con này từ deck và gấp đôi ATK của quái Lunalight bạn để OTK :O
 mọi người nghĩ con này phải đem x2 mới sài được và mấy thằng đem x1 là thiểu năng á ? Đọc lại skill đi (drama vừa đọc được trên nhóm nào đó ấy mà, đừng quan tâm)

Lunalight Fusion (x3)

R Rarity
Lunalight Fusion
R Rarity
Lunalight Fusion
Lunalight Fusion
Spell Normal
Lunalight Fusion
Ánh trăng kết hợp

  Hiệu ứng (VN):

  Triệu hồi "Lunalight" từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion. Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck, bạn cũng có thể sử dụng 1 "Lunalight" trong Deck hoặc Extra Deck của mình làm Nguyên liệu Fusion. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Lunalight Fusion" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Fusion Summon 1 "Lunalight" Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material. If your opponent controls a monster that was Special Summoned from the Extra Deck, you can also use 1 "Lunalight" monster in your Deck or Extra Deck as Fusion Material. You can only activate 1 "Lunalight Fusion" per turn.


   Linh Hồn Của Deck 


   là dung hợp chỉ sài được 1 lần 1 lượt, nhưng bạn có thể dùng cả nguyên liệu từ Deck hoặc Extra Deck nếu opp có quái triệu hồi đặc biệt từ Extra Deck nên bạn hơi brick nhưng bóc lá này lên là có thể otk hoặc clear được sân opp (à thì opp không có handtrap hay spell/trap, anyway)

  Lunalight White Rabbit (x1-3)

  N Rarity
  Lunalight White Rabbit
  N Rarity
  Lunalight White Rabbit
  Lunalight White Rabbit
  DARK 2
  Lunalight White Rabbit
  Thỏ trắng ánh trăng
  • ATK:

  • 800

  • DEF:

  • 800


  Hiệu ứng (VN):

  Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 "Lunalight" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Lunalight White Rabbit"; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu các Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ của bạn điều khiển, lên đến số lượng các "Lunalight" khác mà bạn điều khiển; trả lại chúng lên tay.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When this card is Normal Summoned: You can target 1 "Lunalight" monster in your Graveyard, except "Lunalight White Rabbit"; Special Summon it in Defense Position. Once per turn: You can target Spell/Trap Cards your opponent controls, up to the number of other "Lunalight" cards you control; return them to the hand.


   có khả năng nhảy lại 1 Lunalight từ mộ khi được triệu hồi thường (từ 1 quái lên 2 quái để dung hợp)


   ngoài ra còn có khả năng đẩy spell/trap opp về bằng với bài Lunalight bạn đang điều khiển (ờ thì turn sau opp set lại nhưng bạn OTK rồi thì chả quan tâm lắm)

  Lunalight Crimson Fox (x2)

  N Rarity
  Lunalight Crimson Fox
  N Rarity
  Lunalight Crimson Fox
  Lunalight Crimson Fox
  DARK 4
  Lunalight Crimson Fox
  Cáo đỏ ánh trăng
  • ATK:

  • 1800

  • DEF:

  • 600


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi ATK của nó thành 0 cho đến khi kết thúc lượt này. Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt chọn vào "Lunalight" mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; vô hiệu hoá việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, mỗi người chơi sẽ nhận được 1000 LP.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If this card is sent to the GY by a card effect: You can target 1 face-up monster your opponent controls; change its ATK to 0 until the end of this turn. When a card or effect is activated that targets a "Lunalight" monster(s) you control (Quick Effect): You can banish this card from your GY; negate the activation, and if you do, each player gains 1000 LP.


   là một lá bài cực kỳ mạnh, đánh thuê lỏd, chỉ cần gửi xuống mộ bởi hiệu ứng thì bạn có thể chuyển ATK của quái opp thành 0 (tui thích lên con sabre 4000 ATK không bị target OTK, có ông thì Cat Dancer đấm 2 lần quái 0 ATK, nhưng nói chung effect này vừa dễ dùng vừa giúp bạn OTK dễ hơn)


   đã thế còn có effect bảo kê : nếu quái Lunalight bị target bởi bài hay hiệu ứng thì bạn banish lá này từ mộ và ngăn chặn kích hoạt, sau đó cả 2 người chơi nhận 1000 điểm (1000 điểm đó không đủ to để opp sống đâu :), nhưng bạn missplay thì vẫn sủi như thường)

   và khứa này level 4 - level của đánh thuê, sương sương thì Evilswarm Nightmare ( book of moon fake ), Abyss Dwerller ( cấm mộ ), Roach ( này thì synchro với chúng tôi )

  Lunalight Yellow Marten và Lunalight Emerald Bird (x1-3)

  SR Rarity
  Lunalight Yellow Marten
  SR Rarity
  Lunalight Yellow Marten
  Lunalight Yellow Marten
  DARK 4
  Lunalight Yellow Marten
  Chồn họng vàng ánh trăng
  • ATK:

  • 800

  • DEF:

  • 2000


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu lá bài này trong tay bạn hoặc Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Lunalight" mà bạn điều khiển, ngoại trừ "Lunalight Yellow Marten"; trả nó về tay, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Phòng thủ, nhưng loại bỏ lá bài này khi nó rời khỏi sân. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Lunalight" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Lunalight Yellow Marten" một lần cho mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If this card is in your hand or GY: You can target 1 "Lunalight" card you control, except "Lunalight Yellow Marten"; return it to the hand, and if you do, Special Summon this card in Defense Position, but banish this card when it leaves the field. If this card is sent to the GY by a card effect: You can add 1 "Lunalight" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Lunalight Yellow Marten" once per turn.


  N Rarity
  Lunalight Emerald Bird
  N Rarity
  Lunalight Emerald Bird
  Lunalight Emerald Bird
  DARK 4
  Lunalight Emerald Bird
  Chim lục bảo ánh trăng
  • ATK:

  • 1200

  • DEF:

  • 1000


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 "Lunalight" từ tay của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 1 lá. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong các "Lunalight" Cấp 4 hoặc thấp hơn đã bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Lunalight Emerald Bird"; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Lunalight Emerald Bird" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Lunalight" card from your hand to the GY, and if you do, draw 1 card. If this card is sent to the GY by a card effect: You can target 1 of your Level 4 or lower "Lunalight" monsters that is banished or in your GY, except "Lunalight Emerald Bird"; Special Summon it in Defense Position, but negate its effects. You can only use each effect of "Lunalight Emerald Bird" once per turn.


   do cả 2 bị dí số (3) ngay đầu nên thường đem 2 chim, 1 sóc


  chim : một lá rất mạnh hiện tại trong duel links, vì gửi 1 lá Lunalight (quái/phép/bẫy) để rút 1 lá là quá khỏe, nhất là khi bạn brick bạn sẽ biết nó cần thiết cỡ nào, và mấy lá bị con này gửi thường sẽ kích hiệu ứng khi chạm mộ (ở đây thường là sóc), hoặc có hiệu ứng khi dưới mộ (cáo)

   nếu chim bị gửi xuống mộ bởi hiệu ứng (và tất nhiên chim gửi chim xuống cũng kích) : bạn nhảy 1 Lunalight từ mộ hoặc bị banish, trừ con này (hồi hàng)

   => 1 lá vừa có khả năng draw, vì trigger mấy lá khác, vừa hồi hàng, vừa level 4 để Xyz

   sóc : có khả năng tự nhảy từ tay và mộ, thường sẽ nhảy từ mộ bằng cách đẩy 1 quái Lunalight về tay ( bạn chỉ có 1 nguyên liệu trên sân và không dung hợp được, con này đẩy quái về tay, nhảy từ mộ lên, thế là bạn có 2 nguyên liệu dung hợp từ tay và sân ), và có hiệu ứng bị gửi xuống mộ sẽ thêm 1 Spell/Trap Lunalight, thường là Lunalight Fusion, chính vì hiệu ứng bị gửi xuống mộ search này mà nó thường được nhảy từ mộ, sau khi nhảy rời sân thì bị banish, nhưng bạn win tới nơi rồi thì banish có thấm vào đâu

  => là một lá tự hồi hàng, search key card, level 4 để Xyz, khi đẩy card về mà còn normal summon thì có thể normal summon để kích effect quái thêm 1 lần nữa, quá mạnh

  Lunalight Purple Butterfly (x0-3)

  R Rarity
  Lunalight Purple Butterfly
  R Rarity
  Lunalight Purple Butterfly
  Lunalight Purple Butterfly
  DARK 3
  Lunalight Purple Butterfly
  Bướm tím ánh trăng
  • ATK:

  • 1000

  • DEF:

  • 1000


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể gửi lá bài này từ tay hoặc sân của mình đến Mộ, sau đó chọn vào 1 "Lunalight" mà bạn điều khiển; nó nhận được 1000 ATK cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Lunalight" từ tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lunalight Purple Butterfly" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can send this card from your hand or field to the Graveyard, then target 1 "Lunalight" monster you control; it gains 1000 ATK until the end of this turn. You can banish this card from your Graveyard; Special Summon 1 "Lunalight" monster from your hand. You can only use this effect of "Lunalight Purple Butterfly" once per turn.


   tuy level 3 hơi xấu nhưng khả năng tăng 1000 ATK cũng rất ok, có khả năng tự nhảy quáy Lunalight từ tay khi banish từ mộ cũng + thêm body, nhưng bạn brick thì...


   tuy nhiên F2P thì nên chơi lá này, do nó đóng vai trò là 1 Lunalight, spam destiny draw ra Lunalight Fusion là đủ build 1 bộ cho newbie rồi

  Lunalight Cat Dancer (x0-2)

  SR Rarity
  Lunalight Cat Dancer
  SR Rarity
  Lunalight Cat Dancer
  Lunalight Cat Dancer
  DARK 7
  Lunalight Cat Dancer
  Vũ công mèo ánh trăng
  • ATK:

  • 2400

  • DEF:

  • 2000


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú "Lunalight"
  Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase 1 của bạn: Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú "Lunalight" trong phần còn lại của lượt này, lần đầu tiên mỗi quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển sẽ bị phá huỷ trong chiến đấu, nó không bị phá huỷ, ngoài ra lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, hai lần mỗi lượt, trong lượt này. Nếu lá bài này tuyên bố tấn công: Gây 100 sát thương cho đối thủ của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 "Lunalight" monsters Cannot be destroyed by battle. Once per turn, during your Main Phase 1: You can Tribute 1 other "Lunalight" monster; for the rest of this turn, the first time each monster your opponent controls would be destroyed by battle, it is not destroyed, also this card can attack all monsters your opponent controls, twice each, this turn. If this card declares an attack: Inflict 100 damage to your opponent.


   waifu đời đầu, tôi mà gặp là bantumlum


  đi đầu thì có thể cắm lên do không bị tiêu diệt trong chiến đấu

  đi sau thì thành vua hải tặc best OTK, khả năng hiến tế 1 quái Lunalight (trừ lá này) thì đấm quái, nếu nó bị tiêu diệt bởi chiến đấu trong lần đầu tiên thì nó không bị tiêu diệt, nghĩa là con này đấm quái 400 ATK thì nó đấm xong không tiêu diệt quái đó, mà opp mất 2000 LP, đấm tất cả quái, và 1 con quái bị đấm 2 lần, nghĩa là con quái 400 ATK bị đấm 2 lần opp sẽ bị trừ 4000 LP, nếu không OTK được thì con này đấm hết sân opp, khi lá này tấn công gây 100 LP cho opp

   chẳng có gì để nói nếu không có cáo, hiến tế cáo thì cáo làm cho 1 quái của opp ATK thành 0, nghĩa là 2 lần đấm 2400 + 2 lần burn 100 = 5000 LP

   

  Lunalight Sabre Dancer (x1)

  SR Rarity
  Lunalight Sabre Dancer
  SR Rarity
  Lunalight Sabre Dancer
  Lunalight Sabre Dancer
  DARK 9
  Lunalight Sabre Dancer
  Vũ công kiếm ánh trăng
  • ATK:

  • 3000

  • DEF:

  • 2600


  Hiệu ứng (VN):

  3 quái thú "Lunalight"
  Phải được Triệu hồi Fusion. Nhận 200 ATK cho mỗi quái thú Chiến binh-Thú bị loại bỏ hoặc trong Mộ. Đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu với các hiệu ứng của lá bài. Trong Main Phase của bạn, ngoại trừ lượt mà lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Fusion mà bạn điều khiển; nó nhận được 3000 ATK cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lunalight Sabre Dancer" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  3 "Lunalight" monsters Must be Fusion Summoned. Gains 200 ATK for each Beast-Warrior monster that is banished or in the GYs. Your opponent cannot target this card with card effects. During your Main Phase, except the turn this card was sent to the GY: You can banish this card from your GY, then target 1 Fusion Monster you control; it gains 3000 ATK until the end of this turn. You can only use this effect of "Lunalight Sabre Dancer" once per turn.


   múp


  với ATK 3000 và tăng 200 với mỗi chiến binh thú dưới mộ hay bị banish thì sức đánh lá này thường nằm ở 3600 ATK trở lên, đủ để đấm chết boss opp, đã thế còn không bị target bởi hiệu ứng nên khá khó sơi, tuy giờ mấy lá non-target cũng nhiều nhưng con này có thể chống được bọn kia và bait opp phải dùng non-target để loại con này cũng ok.

   Có khả năng tăng 3000 ATK cho 1 quái dung hợp của bạn khi banish lá này từ mộ, nhưng đây là hiệu ứng kích hoạt ở main phase (trừ turn bị gửi xuống mộ) nên khá chậm, nhưng kích được thì opp rất khó sống

  Lunalight Leo Dancer và Lunalight Panther Dancer (x1-2)

  UR Rarity
  Lunalight Leo Dancer
  UR Rarity
  Lunalight Leo Dancer
  Lunalight Leo Dancer
  DARK 10
  Lunalight Leo Dancer
  Vũ công sư tử ánh trăng
  • ATK:

  • 3500

  • DEF:

  • 3000


  Hiệu ứng (VN):

  "Lunalight Panther Dancer" + 2 quái thú "Lunalight"
  Phải được Triệu hồi Fusion bằng các Nguyên liệu Fusion ở trên. Đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu bằng các hiệu ứng của lá bài, cũng như không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Lá bài này có thể thực hiện tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase. Một lần mỗi lượt, vào cuối Damage Step, nếu lá bài này tấn công quái thú: Bạn có thể phá huỷ tất cả quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  "Lunalight Panther Dancer" + 2 "Lunalight" monsters Must be Fusion Summoned with the above Fusion Materials. Your opponent cannot target this card with card effects, also it cannot be destroyed by your opponent's card effects. This card can make a second attack during each Battle Phase. Once per turn, at the end of the Damage Step, if this card attacked a monster: You can destroy all Special Summoned monsters your opponent controls.


  UR Rarity
  Lunalight Panther Dancer
  UR Rarity
  Lunalight Panther Dancer
  Lunalight Panther Dancer
  DARK 8
  Lunalight Panther Dancer
  Vũ công beo ánh trăng
  • ATK:

  • 2800

  • DEF:

  • 2500


  Hiệu ứng (VN):

  "Lunalight Cat Dancer" + 1 quái thú "Lunalight"
  Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion với các Nguyên liệu Fusion ở trên. Không thể bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase 1: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; trong phần còn lại của lượt này, lần đầu tiên mỗi quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển sẽ bị phá huỷ trong chiến đấu, nó không bị phá huỷ, ngoài ra lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, hai lần mỗi lượt, trong lượt này. Nếu lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Lá bài này nhận được 200 ATK cho đến khi kết thúc Battle Phase.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  "Lunalight Cat Dancer" + 1 "Lunalight" monster Must first be Fusion Summoned with the above Fusion Materials. Cannot be destroyed by your opponent's card effects. Once per turn, during your Main Phase 1: You can activate this effect; for the rest of this turn, the first time each monster your opponent controls would be destroyed by battle, it is not destroyed, also this card can attack all monsters your opponent controls, twice each, this turn. If this card destroys an opponent's monster by battle: This card gains 200 ATK until the end of the Battle Phase.


   Panther Dancer : chỉ có thể dung hợp bằng Cat Dancer và quái Lunalight, chứ không dùng mấy con thay thế nguyên liệu như Swamp được. không bị tiêu diệt bởi hiệu ứng bài là một khả năng giúp chống mấy lá chống bạn OTK như Raigeki Break, Mirror Force,..., có effect đánh nhiều lần, tất cả quái như Cat Dancer và tăng 200 ATK tương ứng mỗi quái bị tiêu diệt bởi chiến đấu OTK và dọn sân ổn hơn burn 100 của Cat, nhưng tui chỉ lấy con này fusion ra Leo thôi lmao


   Leo Dancer : cũng như Panther, chỉ dung hợp bằng quái đúng chứ không dùng bọn khác được, không target, không destroy bởi hiệu ứng, nghe cũng ngầu, nhưng đm Dingirsu, anyway, nó có khả năng tự bảo kê rất khỏe, đã thế ATK 3500 DEF 3000 thì turn 1 lên cũng def ok phết, con này đấm 2 lần 1 Battle Phase, sau khi đấm lần 1 bạn có thể tiêu diệt toàn bộ quái Triệu hồi Đặc Biệt của opp, và lần đấm thứ 2 sẽ vô thẳng mặt đối phương  Staple

   

  Fire Formation - Tenki (x0-3)

  SR Rarity
  Fire Formation - Tenki
  SR Rarity
  Fire Formation - Tenki
  Fire Formation - Tenki
  Spell Continuous
  Fire Formation - Tenki
  Vũ điệu cháy - Thiên Ki

   Hiệu ứng (VN):

   Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 quái thú Chiến binh-Thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn. Tất cả quái thú-Chiến binh mà bạn điều khiển nhận được 100 ATK. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Fire Formation - Tenki" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When this card is activated: You can add 1 Level 4 or lower Beast-Warrior monster from your Deck to your hand. All Beast-Warrior monsters you control gain 100 ATK. You can only activate 1 "Fire Formation - Tenki" per turn.


    search bất kỳ Chiến binh Thú nào miễn Level 4 hoặc thấp hơn (nói thẳng ra là cả cái main deck của bạn), chỉ cần x3 lá này thì bạn sẽ bớt brick rất nhiều (trừ cả 3 lên tay vì đây là hard once per turn và khi dùng thì mất 1 slot spell/trap do nó nằm ỳ trên sân)

   Allure of Darkness (x0-1)

   UR Rarity
   Allure of Darkness
   UR Rarity
   Allure of Darkness
   Allure of Darkness
   Spell Normal
   Allure of Darkness
   Bóng tối mê hoặc

    Hiệu ứng (VN):

    Rút 2 lá bài, sau đó loại bỏ 1 quái thú DARK khỏi tay bạn, hoặc, nếu bạn không có bất kỳ quái thú Dark nào trên tay, hãy gửi toàn bộ bài trên tay của bạn xuống Mộ.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Draw 2 cards, then banish 1 DARK monster from your hand, or, if you do not have any in your hand, send your entire hand to the GY.


     draw 2 và banish 1, tuy nó lúc trước khi dùng 5 lá, dùng xong cũng 5 lá, nhưng nó làm bạn bóc lá bạn cần và banish lá không cần, nếu bạn không có quái DARK trên tay để banish thì bạn gửi hết bài trên tay của bạn xuống mộ, nhưng cứ chơi đi, bạn sợ à ?

    Wightprincess (x0-3)

    R Rarity
    Wightprincess
    R Rarity
    Wightprincess
    Wightprincess
    LIGHT 3
    Wightprincess
    Công chúa wight
    • ATK:

    • 1600

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Tên của lá bài này trở thành "Skull Servant" khi nó ở trong Mộ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 "Wightprince" từ Deck của bạn đến Mộ. Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay hoặc sân của mình đến Mộ; tất cả quái thú hiện có trên sân đều mất ATK và DEF bằng với Cấp / Rank của chúng x 300, cho đến khi kết thúc lượt này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    This card's name becomes "Skull Servant" while it is in the Graveyard. If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Wightprince" from your Deck to the Graveyard. During either player's turn: You can send this card from your hand or field to the Graveyard; all monsters currently on the field lose ATK and DEF equal to their own Level/Rank x 300, until the end of this turn.


    handtrap, không bị limit, rẻ, giảm ATK để sống sót hoặc để OTK khi body quái opp thấp, best handtrap 
     à mà đây có được xem là loli không nhỉ

    Abyss Dweller, Evilswarm Nightmare và Steelswarm Roach (Staple Rank 4)

    UR Rarity
    Abyss Dweller
    UR Rarity
    Abyss Dweller
    Abyss Dweller
    WATER
    Abyss Dweller
    Cư dân vực sâu
    • ATK:

    • 1700

    • DEF:

    • 1400


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 4
    Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


    SR Rarity
    Evilswarm Nightmare
    SR Rarity
    Evilswarm Nightmare
    Evilswarm Nightmare
    DARK
    Evilswarm Nightmare
    Vai-rớt Nightmare
    • ATK:

    • 950

    • DEF:

    • 1950


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú DARK Cấp 4
    Khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; thay đổi (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đó sang Tư thế Phòng thủ úp.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 DARK monsters When your opponent Special Summons a monster(s) (except during the Damage Step): You can detach 1 material from this card; change that Special Summoned monster(s) to face-down Defense Position.


    SR Rarity
    Steelswarm Roach
    SR Rarity
    Steelswarm Roach
    Steelswarm Roach
    DARK
    Steelswarm Roach
    Trùng vai-rớt gián
    • ATK:

    • 1900

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 4
    Trong lượt của một trong hai người chơi, khi quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn sẽ được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; vô hiệu hoá Triệu hồi Đặc biệt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 monsters During either player's turn, when a Level 5 or higher monster would be Special Summoned: You can detach 1 Xyz Material from this card; negate the Special Summon, and if you do, destroy it.


     đây là những lá đánh thuê rất khỏe, đến mức MD hay real duel tuy đã một đống card nhưng bọn này vẫn xuất hiện, điều đó đã đủ chứng minh sức mạnh của những lá này


     đầu tiên phải nói : bọn này rất dễ lên
     thứ 2 là hiệu ứng rất ok của bọn này
    - Nightmare : book of moon 2.0, không target
    - Roach : này thì synchro
    - Abyss Dweller : cấm tear mộ go brrrrrrr
    Đơn vị đồng hành:

    - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


    Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

    Top