Hướng Dẫn Chơi Karakuri

Hướng Dẫn Chơi Karakuri

 Karakuri là một deck combo rất mạnh, có khả năng swarm quái xong, draw cả tỉ card ( thường là counter trap ), lên sương sương 3 quái body to như chim tôi và set 3 counter trap, trên tay còn cầm sương sương vài card để nữa để backup turn sau ( hoặc handtrap )


 Karakuri là một EARTH Machine, nên nó có thể chơi chung với bọn EARTH Machine mà không bị gì, ở thời điểm hiện tại người chơi thường mix Anchor Drill hay Tunneller vào để deck mạnh hơn và lối chơi đa dang hơn (Xyz)

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Skill

 

Beatdown! (100%)

 Rarity
Beatdown!
 Rarity
Beatdown!
Beatdown!
Beatdown!
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Cho đến khi kết thúc lượt, tăng ATK của tất cả quái thú Cấp 5 trở lên mà bạn điều khiển bằng số quái thú Cấp 5 trở lên mà bạn điều khiển gấp 300 lần. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

[If you control a Level 5 or higher monster, you can activate this Skill.] All monsters you currently control gain 300 ATK for each Level 5 or higher monster you control. At the end of your turn, flip this card over.


buff 300 ATK cho mỗi quái Level 5 hoặc cao hơn, nghĩa là có 4 quái thì buff 1200 ATK cho mỗi quái, điều này vừa tăng ATK để đấm qua quái opp, vừa giúp OTK dễ hơnCORE

 

Karakuri Anatomy (x1-3)

N Rarity
Karakuri Anatomy
N Rarity
Karakuri Anatomy
Karakuri Anatomy
Spell Continuous
Karakuri Anatomy
Cuốn giải phẫu Karakuri

  Hiệu ứng (VN):

  Mỗi khi "Karakuri" bị thay đổi, hãy đặt 1 Counter Karakuri trên lá bài này (tối đa 2). Bạn có thể gửi lá bài này từ sân đến Mộ để rút 1 lá bài cho mỗi Counter Karakuri trên lá bài này.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Each time a "Karakuri" monster's battle position is changed, place 1 Karakuri Counter on this card (max. 2). You can send this card from the field to the Graveyard to draw 1 card for each Karakuri Counter on this card.


   không once per turn và draw lên tới 2 card nhưng không được đem x3 như bọn Shit Samurai, lý do rất đơn giản, việc thay đổi tư thế chiến đấu để tích counter khá khó, dù sách giáo khoa đổi tư thế 2 lần, nếu bạn lỡ draw thêm copy thì cũng draw được tầm 1 card là căng ( do hết card tự đổi tư thế ),và bóc nhiều lá này quá thì brick

  Karakuri Cash Cache (x0-3)

  SR Rarity
  Karakuri Cash Cache
  SR Rarity
  Karakuri Cash Cache
  Karakuri Cash Cache
  Spell Normal
  Karakuri Cash Cache
  Kho ngân khố Karakuri cho vay

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn 1 "Karakuri" ngửa mà bạn điều khiển. "Karakuri" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn và thay đổi tư thế chiến đấu của quái thú đã chọn.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Select 1 face-up "Karakuri" monster you control. Add 1 Level 4 or lower "Karakuri" monster from your Deck to your hand and change the battle position of the selected monster.


   searcher, đổi tư thế để kích hiệu ứng nhưng lại cần có quái Karakuri trên sân nên hơi khó, hiện tại chẳng ai dùng lá này do brick

   Karakuri Bonze mdl 9763 "Kunamzan" (x1-3)

   UR Rarity
   Karakuri Bonze mdl 9763 "Kunamzan"
   UR Rarity
   Karakuri Bonze mdl 9763 "Kunamzan"
   Karakuri Bonze mdl 9763 "Kunamzan"
   EARTH 5
   Karakuri Bonze mdl 9763 "Kunamzan"
   Karakuri mẫu 9763 Pháp sư
   • ATK:

   • 2000

   • DEF:

   • 1500


   Hiệu ứng (VN):

   Lá bài này phải tấn công, nếu có thể. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công: Thay đổi tư thế chiến đấu của lá bài này. Nếu lá bài này trong tay bạn: Bạn có thể chọn vào 1 "Karakuri" mà bạn điều khiển; thay đổi tư thế chiến đấu của nó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một Tuner, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Máy EARTH. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Karakuri Bonze mdl 9763 "Kunamzan"" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   This card must attack, if able. If this card is targeted for an attack: Change the battle position of this card. If this card is in your hand: You can target 1 "Karakuri" monster you control; change its battle position, and if you do, Special Summon this card as a Tuner, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except EARTH Machine monsters. You can only use this effect of "Karakuri Bonze mdl 9763 "Kunamzan"" once per turn.


    là một lá rất ngon, mở combo rất tốt, nhưng phải có quái karakuri để nhảy, nhưng bù lại thì thay đổi tư thế cho quái karakuri đó, giúp trigger những lá khác, lá này có thể tự xem là Tuner và là Level 5 nên có thể lên Raiden Shogun 7 sao rất dễ

   Karakuri Merchant mdl 177 "Inashichi" (x3)

   SR Rarity
   Karakuri Merchant mdl 177 "Inashichi"
   SR Rarity
   Karakuri Merchant mdl 177 "Inashichi"
   Karakuri Merchant mdl 177 "Inashichi"
   EARTH 2
   Karakuri Merchant mdl 177 "Inashichi"
   Karakuri mẫu 177 Thương Nhân
   • ATK:

   • 500

   • DEF:

   • 1500


   Hiệu ứng (VN):

   Lá bài này phải tấn công nếu có thể. Khi lá bài Tư thế Tấn công mặt-ngửa này được chọn làm mục tiêu tấn công, hãy đổi nó thành Tư thế Phòng thủ. Khi lá bài này được Triệu hồi Thường, hãy thêm 1 lá bài "Karakuri" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   This card must attack if able. When this face-up Attack Position card is selected as an attack target, change it to Defense Position. When this card is Normal Summoned, add 1 "Karakuri" card from your Deck to your hand.


    Gigachad đã trở lại 


   khi lá này triệu hồi thường thì bạn search quái/phép/bẫy Karakuri, đừng khinh thường hiệu ứng này, vì không phải tự nhiên em nó bị limit, bạn có thể search 1 con tự nhảy hoặc bạn nhờ Waifu (tui không ăn được style này) normal summon khứa này, thế là bạn có 2 body trên sân và 1 card vừa search có thể tự nhảy, và boom bạn ra được Shogun(s)

   Karakuri Komachi mdl 224 "Ninishi" (x3)

   SR Rarity
   Karakuri Komachi mdl 224 "Ninishi"
   SR Rarity
   Karakuri Komachi mdl 224 "Ninishi"
   Karakuri Komachi mdl 224 "Ninishi"
   EARTH 3
   Karakuri Komachi mdl 224 "Ninishi"
   Karakuri mẫu 224 Komachi
   • ATK:

   • 0

   • DEF:

   • 1900


   Hiệu ứng (VN):

   Lá bài này phải tấn công nếu có thể. Khi lá bài ngửa này được chọn làm mục tiêu tấn công, hãy thay đổi tư thế chiến đấu của nó. Khi lá bài này ngửa trên sân, mỗi lượt một lần trong Main Phase của bạn, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 "Karakuri" ngoài việc Triệu hồi Thường hoặc Bộ của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.)


   Hiệu ứng gốc (EN):

   This card must attack if able. When this face-up card is selected as an attack target, change its battle position. While this card is face-up on the field, once per turn during your Main Phase, you can Normal Summon 1 "Karakuri" monster in addition to your Normal Summon or Set. (You can only gain this effect once per turn.)


    best waifu chắc thế, chỉ cho normal summon/set thêm 1 lần nhưng đây là điều đáng sợ nhất của nó vì nó giúp searcher (inashichi) hay những quái không triệu hồi đặc biệt khác lên sân, lúc này bạn sẽ có thêm body để combo

   Karakuri Strategist mdl 248 "Nishipachi" (x1-2)

   R Rarity
   Karakuri Strategist mdl 248 "Nishipachi"
   R Rarity
   Karakuri Strategist mdl 248 "Nishipachi"
   Karakuri Strategist mdl 248 "Nishipachi"
   EARTH 3
   Karakuri Strategist mdl 248 "Nishipachi"
   Karakuri mẫu 248 Tham Mưu
   • ATK:

   • 500

   • DEF:

   • 1600


   Hiệu ứng (VN):

   Lá bài này phải tấn công nếu có thể. Khi lá bài Tư thế Tấn công mặt-ngửa này được chọn làm mục tiêu tấn công, hãy đổi nó thành Tư thế Phòng thủ. Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt, hãy chọn 1 quái thú trên sân và thay đổi tư thế chiến đấu của nó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   This card must attack if able. When this face-up Attack Position card is selected as an attack target, change it to Defense Position. When this card is Normal or Special Summoned, select 1 monster on the field, and change its battle position.


    thường được nhảy bởi Shogun, khi con này triệu hồi thì thay đổi tư thế 1 quái trên sân (bạn hoặc đối phương), nếu bạn thay đổi tư thế quái của bạn (thường là con này), sẽ kích effect bọn Karakuri khác, tích counter cho Anatomy,... Nếu thay đổi tư thế opp thì bạn có thể bait negate, thay đổi sang thế khác để đấm được quái đó,...


    fact : con này đem x2 là do không muốn bóc nó lên tay do Shogun sẽ là người nhảy nó, mà Shogun chỉ nhảy từ deck, cộng với việc normal summon sẽ dùng cho Searcher và Waifu

   Karakuri Watchdog mdl 313 "Saizan" (x0-2)

   R Rarity
   Karakuri Watchdog mdl 313 "Saizan"
   R Rarity
   Karakuri Watchdog mdl 313 "Saizan"
   Karakuri Watchdog mdl 313 "Saizan"
   EARTH 4
   Karakuri Watchdog mdl 313 "Saizan"
   Karakuri mẫu 313 Chó Trông Nhà
   • ATK:

   • 600

   • DEF:

   • 1800


   Hiệu ứng (VN):

   Lá bài này phải tấn công nếu có thể. Khi lá bài ngửa này được chọn làm mục tiêu tấn công, hãy thay đổi tư thế chiến đấu của nó. Khi bạn nhận Thiệt hại Chiến đấu từ một chiến đấu liên quan đến lá bài này, tất cả "Karakuri" ngửa mà bạn điều khiển sẽ nhận được 800 ATK và DEF cho đến End Phase. Khi lá bài này ở Tư thế tấn công ngửa, nó không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   This card must attack if able. When this face-up card is selected as an attack target, change its battle position. When you take Battle Damage from a battle involving this card, all face-up "Karakuri" monsters you control gain 800 ATK and DEF until the End Phase. While this card is in face-up Attack Position, it cannot be destroyed by battle.


    là một quái Tuner, Level 4, đây là lá bài có khả năng kết hợp tốt với Anchor Drill để có thể Xyz ra Level 8 để ra boss, và có thể ra được Star Eater, effect của nó thì... well, sài được thì sài, bạn vào được battle phase có khi bay hết boss nếu opp đi đầu rồi nên ATK/DEF này sài được thì mạnh, nhưng khá thừa do có skill Beatdown (tăng 900-1200 ATK)

   Karakuri Shogun mdl 00 "Burei" (x1-2)

   UR Rarity
   Karakuri Shogun mdl 00 "Burei"
   UR Rarity
   Karakuri Shogun mdl 00 "Burei"
   Karakuri Shogun mdl 00 "Burei"
   EARTH 7
   Karakuri Shogun mdl 00 "Burei"
   Karakuri mẫu 00 Shogun
   • ATK:

   • 2600

   • DEF:

   • 1900


   Hiệu ứng (VN):

   1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú Loại Máy non-Tuner
   Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Karakuri" từ Deck của bạn. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; thay đổi tư thế chiến đấu của nó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   1 Tuner + 1 or more non-Tuner Machine-Type monsters When this card is Synchro Summoned: You can Special Summon 1 "Karakuri" monster from your Deck. Once per turn: You can target 1 monster on the field; change its battle position.


    Raiden Shogun Burei là lá bài được triệu hồi đầu tiên trong sách giáo khoa, lưu ý hiệu ứng này là When, nên nó có thể bị miss timming, khi lá này được triệu hồi synchro thì bạn nhảy 1 Karakuri từ deck, ừ, không once per turn, và việc nhảy 1 Karakuri từ deck lên hẳn sân giúp bạn không lo về việc như "search lên tay rồi làm sao để nhảy ra",...


    khả năng đổi tư thế của lá này giúp những lá khác trigger effect, 1 con quái dễ lên, tất cả hiệu ứng dùng được, body ổn, chỉ có điều dễ bị miss timming

   Karakuri Steel Shogun mdl 00X "Bureido" (x1-2)

   SR Rarity
   Karakuri Steel Shogun mdl 00X "Bureido"
   SR Rarity
   Karakuri Steel Shogun mdl 00X "Bureido"
   Karakuri Steel Shogun mdl 00X "Bureido"
   EARTH 8
   Karakuri Steel Shogun mdl 00X "Bureido"
   Karakuri mẫu 00X Đại Shogun
   • ATK:

   • 2800

   • DEF:

   • 1700


   Hiệu ứng (VN):

   1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú Loại Máy non-Tuner
   Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Karakuri" từ Deck của bạn. Một lần mỗi lượt, khi tư thế chiến đấu của "Karakuri" mà bạn điều khiển bị thay đổi (và vẫn ở chế độ ngửa): Rút 1 lá bài.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   1 Tuner + 1 or more non-Tuner Machine-Type monsters When this card is Synchro Summoned: You can Special Summon 1 "Karakuri" monster from your Deck. Once per turn, when the battle position of a face-up "Karakuri" monster you control is changed (and remains face-up): Draw 1 card.


    gigachad, là Raiden Shogun rất khỏe, tuy hiệu ứng là When nên bị miss timming, nhưng, việc nhảy 1 Karakuri từ deck như phân tích ở trên là quá mạnh đối với bọn này, và việc draw 1 khi Karakuri thay đổi tư thế là quá ngon, nhất là khi đây là soft once per turn, nghĩa là 2 copy thì bạn draw 2 lần, con này draw xong rời sân và quay lại thì draw được thêm 1 lần nữa

   Karakuri Cash Inn (x1-3)

   SR Rarity
   Karakuri Cash Inn
   SR Rarity
   Karakuri Cash Inn
   Karakuri Cash Inn
   Trap Normal
   Karakuri Cash Inn
   Nhà trọ lồng Karakuri cho vay

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 "Karakuri" mà bạn điều khiển và 1 quái thú hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi tư thế chiến đấu của quái thú của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy vô hiệu hóa hiệu ứng của quái thú đối thủ đó cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu bạn điều khiển "Karakuri" : Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi tư thế chiến đấu của quái thú đó. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Karakuri Cash Inn" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 "Karakuri" monster you control and 1 Effect Monster your opponent controls; change the battle position of your monster, and if you do, negate the effects of that opponent's monster until the end of this turn. If you control a "Karakuri" monster(s): You can banish this card from your GY, then target 1 face-up monster on the field; change that monster's battle position. You can only activate 1 "Karakuri Cash Inn" per turn.


     vừa negate vừa chuyển tư thế quái bạn, vừa search được, do nó là hard once per turn và search được nên bạn có thể đem x1 là đủ, còn lại nhét staple nhẹ nhàng như BoM, hay siêu áp đảo như counter trap    Staple

     

    The Infinite Track(s)

    SR Rarity
    Heavy Forward
    SR Rarity
    Heavy Forward
    Heavy Forward
    Spell Continuous
    Heavy Forward
    Siêu xe xuất kích

     Hiệu ứng (VN):

     Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 "Infinitrack" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Xyz Máy mà bạn điều khiển, sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
     ● Thay đổi tư thế chiến đấu của nó.
     ● Đem lá bài này làm nguyên liệu.
     Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Heavy Forward" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When this card is activated: You can add 1 "Infinitrack" monster from your Deck to your hand. Once per turn: You can target 1 Machine Xyz Monster you control, then activate 1 of these effects; ● Change its battle position. ● Attach this card to it as material. You can only activate 1 "Heavy Forward" per turn.


     SR Rarity
     Infinitrack Harvester
     SR Rarity
     Infinitrack Harvester
     Infinitrack Harvester
     EARTH 2
     Infinitrack Harvester
     Máy gặt đường ray vô hạn
     • ATK:

     • 0

     • DEF:

     • 2100


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Infinitrack" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Infinitrack Harvester". Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Máy khác mà bạn điều khiển; Cấp độ của cả quái thú đó và lá bài này trở thành Cấp độ ban đầu tổng của 2 quái thú đó, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Infinitrack Harvester" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Infinitrack" monster from your Deck to your hand, except "Infinitrack Harvester". You can target 1 other Machine monster you control; the Levels of both that monster and this card become the combined original Levels of those 2 monsters, until the end of this turn. You can only use each effect of "Infinitrack Harvester" once per turn.


     N Rarity
     Infinitrack Tunneller
     N Rarity
     Infinitrack Tunneller
     Infinitrack Tunneller
     EARTH 5
     Infinitrack Tunneller
     Máy đào hầm đường ray vô hạn
     • ATK:

     • 2200

     • DEF:

     • 500


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Máy hệ ĐẤT; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay bạn ở Tư thế Phòng thủ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 5 quái thú Máy ĐẤT trong Mộ của bạn; xáo trộn chúng vào Deck, sau đó rút 2 lá. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Infinitrack Tunneller" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can Tribute 1 EARTH Machine monster; Special Summon this card from your hand in Defense Position. You can banish this card from your GY, then target 5 EARTH Machine monsters in your GY; shuffle them into the Deck, then draw 2 cards. You can only use each effect of "Infinitrack Tunneller" once per turn.


     SR Rarity
     Infinitrack Anchor Drill
     SR Rarity
     Infinitrack Anchor Drill
     Infinitrack Anchor Drill
     EARTH 4
     Infinitrack Anchor Drill
     Máy đào khoan đường ray vô hạn
     • ATK:

     • 1800

     • DEF:

     • 500


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Máy ĐẤT từ tay của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Infinitrack Anchor Drill". Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Máy khác mà bạn điều khiển; Cấp độ của cả quái thú đó và lá bài này trở thành Cấp độ ban đầu tổng của 2 quái thú đó, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Infinitrack Anchor Drill" một lần cho mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card is Normal or Special Summoned: You can Special Summon 1 EARTH Machine monster from your hand in Defense Position, except "Infinitrack Anchor Drill". You can target 1 other Machine monster you control; the Levels of both that monster and this card become the combined original Levels of those 2 monsters, until the end of this turn. You can only use each effect of "Infinitrack Anchor Drill" once per turn.


       Tunneller x0-3 : thứ gì mạnh hơn một deck combo và swarm ? là deck đó combo cho đã xong opp dùng hết toàn bộ tài nguyên để qua, sau đó bạn hồi lại hết boss và core card về và draw 2 để combo tiếp, đã thế còn nhảy dễ, level 5, Xyz hay Synchro (+2, +3) gì cũng được


      Anchor Drill x3 : 4 sao nên triệu hồi thường được, nhảy hộ EARTH Machine khác từ tay giúp dàn sân dễ hơn, tăng Level để Xyz dễ hơn ( nếu không muốn nói là siêu support )

      Havester x0-1 : searcher nhưng tốn normal summon, cộng level

      Heavy Forward x3: search không tốn normal summon quý giá của bạn, cầm là sài được ngay

     Floodgate Trap Hole, Ultimate Providence và Rebirth of Parshath (Staple)

     UR Rarity
     Floodgate Trap Hole
     UR Rarity
     Floodgate Trap Hole
     Floodgate Trap Hole
     Trap Normal
     Floodgate Trap Hole
     Hang rơi không đáy

      Hiệu ứng (VN):

      Khi đối thủ của bạn Triệu hồi (các) quái thú: Thay đổi (các) quái thú đó sang Tư thế Phòng thủ úp. Quái thú được thay đổi thành Tư thế Phòng thủ úp bởi hiệu ứng này không thể thay đổi tư thế chiến đấu của chúng.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When your opponent Summons a monster(s): Change that monster(s) to face-down Defense Position. Monsters changed to face-down Defense Position by this effect cannot change their battle positions.
      Phân loại:

      R Rarity
      Ultimate Providence
      R Rarity
      Ultimate Providence
      Ultimate Providence
      Trap Counter
      Ultimate Providence
      Sự chiếm quyền của thần

       Hiệu ứng (VN):

       Khi một Bài Phép / Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú, được kích hoạt: Bỏ cùng loại bài (Quái thú, bài Phép hoặc Bẫy); vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       When a Spell/Trap Card, or monster effect, is activated: Discard the same type of card (Monster, Spell, or Trap); negate the activation, and if you do, destroy it.


       R Rarity
       Rebirth of Parshath
       R Rarity
       Rebirth of Parshath
       Rebirth of Parshath
       Trap Counter
       Rebirth of Parshath
       Vòng luân hồi của Perseus

        Hiệu ứng (VN):

        Khi một Bài Phép / Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú, được kích hoạt: Để lộ 1 Bẫy Phản trong tay bạn, sau đó gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ và trả 1000 LP; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy xáo trộn lá bài đó vào Deck. Sau đó, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Parshath" từ Deck hoặc Extra Deck của bạn.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        When a Spell/Trap Card, or monster effect, is activated: Reveal 1 Counter Trap in your hand, then discard 1 card and pay 1000 LP; negate the activation, and if you do, shuffle that card into the Deck. Then, you can Special Summon 1 "Parshath" monster from your Deck or Extra Deck.


        do deck này draw rất nhiều sau khi search làm mỏng deck nên tỉ lệ bóc mấy lá này cũng rất cao, bạn có thể mix gì tùy bạn, nhưng tui sẽ mix counter trap vì ra 3 boss, úp 3 lá mà 3 lá toàn counter trap thì opp rất khó qua cái sân này (chưa kể mấy lá còn dư bạn cầm trên tay nếu đẹp)

        Star Eater và Samurai Destroyer (Synchro Shoukan)

        SR Rarity
        Star Eater
        SR Rarity
        Star Eater
        Star Eater
        LIGHT 11
        Star Eater
        Rồng dạng ngôi sao
        • ATK:

        • 3200

        • DEF:

        • 2800


        Hiệu ứng (VN):

        1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
        Phải được Triệu hồi Synchro và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Không thể vô hiệu hoá Triệu hồi Synchro của lá bài này. Khi được Triệu hồi Synchro, các lá bài và hiệu ứng không thể được kích hoạt. Nếu lá bài này tấn công, nó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của lá bài khác cho đến khi kết thúc Damage Step.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters Must be Synchro Summoned, and cannot be Special Summoned by other ways. This card's Synchro Summon cannot be negated. When Synchro Summoned, cards and effects cannot be activated. If this card attacks, it is unaffected by other card effects until the end of the Damage Step.


        R Rarity
        Samurai Destroyer
        R Rarity
        Samurai Destroyer
        Samurai Destroyer
        EARTH 7
        Samurai Destroyer
        Samurai tiêu diệt
        • ATK:

        • 2600

        • DEF:

        • 1400


        Hiệu ứng (VN):

        1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
        Nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ, đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng cho đến khi kết thúc Damage Step, quái thú của đối thủ đó cũng chỉ bị vô hiệu hóa trong Battle Phase. Nếu lá bài ngửa này trong tầm điều khiển của chủ nhân rời khỏi sân vì hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú Máy trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card battles an opponent's monster, your opponent cannot activate cards or effects until the end of the Damage Step, also that opponent's monster has its effects negated during the Battle Phase only. If this face-up card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can target 1 Machine monster in your GY; Special Summon it.


         Star Eater : con này lên rất dễ và con này đáp lên sân thành công rất khó để opp qua, nhất là khi không bật toggle on và con này đấm, lúc đó là bất lực


         Samurai Destroyer : dễ lên, hồi sinh vô hạn lần, đấm opp không làm được gì

        Photon Strike Bounzer, Constellar Ptolemy M7 và Hieratic Sun Dragon Overlord of Heliopolis (Xyz Shoukan)

        SR Rarity
        Photon Strike Bounzer
        SR Rarity
        Photon Strike Bounzer
        Photon Strike Bounzer
        LIGHT
        Photon Strike Bounzer
        Bảo vệ quán chuỗi quang tử
        • ATK:

        • 2700

        • DEF:

        • 2000


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 6
        Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt trên sân của đối thủ: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này; vô hiệu hóa hiệu ứng, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 1000 sát thương cho đối thủ của bạn.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 6 monsters Once per turn, during either player's turn, when a monster effect is activated on your opponent's side of the field: You can detach 1 Xyz Material from this card; negate the effect, and if you do, inflict 1000 damage to your opponent.


        UR Rarity
        Constellar Ptolemy M7
        UR Rarity
        Constellar Ptolemy M7
        Constellar Ptolemy M7
        LIGHT
        Constellar Ptolemy M7
        Messier 7 thiêng liêng
        • ATK:

        • 2700

        • DEF:

        • 2000


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 6
        Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Constellar" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz, ngoài "Constellar Ptolemy M7". (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, hiệu ứng sau sẽ không thể được kích hoạt trong lượt này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân hoặc trong Mộ của một trong hai người chơi; trả lại mục tiêu đó lên tay.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 6 monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Constellar" Xyz Monster you control as the Xyz Material, other than "Constellar Ptolemy M7". (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) If Summoned this way, the following effect cannot be activated this turn. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster on the field or in either player's Graveyard; return that target to the hand.


        UR Rarity
        Hieratic Sun Dragon Overlord of Heliopolis
        UR Rarity
        Hieratic Sun Dragon Overlord of Heliopolis
        Hieratic Sun Dragon Overlord of Heliopolis
        LIGHT
        Hieratic Sun Dragon Overlord of Heliopolis
        Rồng thần chữ khắc thánh Ennead
        • ATK:

        • 3000

        • DEF:

        • 2400


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 8
        Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; Ném bất kỳ số lượng quái thú nào từ tay bạn và / hoặc mặt của bạn trên sân (tối thiểu 1), sau đó phá hủy một số lượng bằng nhau trên sân.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 8 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; Tribute any number of monsters from your hand and/or your side of the field (minimum 1), then destroy an equal number of cards on the field.


         M7 : đánh thuê lỏd, có bỏ 1 nguyên liệu (hỗ trợ đưa card bạn muốn xuống mộ, miễn là nguyên liệu cho lá này), và đẩy 1 quái từ sân hay mộ của cả 2 người chơi về tay ( trên lý thuyết bạn có thể đẩy card của chính bạn để hồi hàng ), nói chung bạn từng chơi Thunder Dragon sẽ biết con này bá cỡ nào


         Photon Strike Bounzer : bạn thở, tôi negate

         Hierati- tên dài quá : bắn card không target và có thể bắn cả sân opp nếu opp không có card chống (hoặc bạn đủ đạn), lên dễ nhờ Infinitrack
        Đơn vị đồng hành:

        - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


        Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

        Top