Hướng dẫn chơi Speeroid (After nerf)

Hướng dẫn chơi Speeroid (After nerf)

Speedroid đã làm mưa làm gió và lên được tier list trong 1 thời gian thì đã bị Limit và mất tích ngay lập tức. Nhưng mà không sao cả, giờ ta sẽ đào nó lên và chơi, dù sao nó vẫn là 1 trong những Top Deck

Speedroids là tổ hợp của các quái thú toàn Wind- Machine có khả năng synchro dễ dàng và liên tục, từ đó lôi ra con boss Crystal Wing Synchro Dragon 
Core Main Deck

 

Speedroid Double Yoyo (x1)

R Rarity
Speedroid Double Yoyo
R Rarity
Speedroid Double Yoyo
Speedroid Double Yoyo
WIND 4
Speedroid Double Yoyo
Cỗ máy tốc độ cặp Yoyo
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Speedroid" Cấp 3 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can target 1 Level 3 or lower "Speedroid" monster in your Graveyard; Special Summon it.


Tiếc là giờ ta không thể x3 Double Yoyo vì đã bị nerf limit 2. 


Đây sẽ là cách chính để bạn sẽ triệu hồi Synchro sau hoặc trước khi sử dụng Terrortop hoặc Taketomborg. Lá bài này có  level 4 đồng nghĩa với việc là chỉ cần thêm Speedroid Den-Den Daiko Duke bạn có thể dễ dàng triệu hồi một quái thú Synchro level 7 như Black Rose Dragon hoặc PSY-Framelord Zeta trước khi bị khóa summon với Effect Wind Monster trong ả lượt. Đây là một trong những cái tên quan trọng nhất mà bạn luôn muốn thấy trong turn 1 hoặc turn 2.

Speedroid Terrortop (x1)

UR Rarity
Speedroid Terrortop
UR Rarity
Speedroid Terrortop
Speedroid Terrortop
WIND 3
Speedroid Terrortop
Cỗ máy tốc độ quay cực đại
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Speedroid" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Speedroid Terrortop". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Speedroid Terrortop" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). When this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Speedroid" monster from your Deck to your hand, except "Speedroid Terrortop". You can only use this effect of "Speedroid Terrortop" once per turn.


  Archetype Searcher thần thánh, đây là lá mà bạn luôn muốn thấy nó ở trong tay và cần phải làm mọi cách để đảm bảo bạn có được nó, cho phép bạn tìm kiếm các mảnh ghép combo như Speedroid Taketomborg hoặc Speedroid Double Yoyo. Đồng thời, khả năng được search bằng Wynn the Wind Channeler làm cho lá này rất dễ thấy trong Start hand của bạn.

Speedroid Red-Eyed Dice (x1 (có thể x2))

R Rarity
Speedroid Red-Eyed Dice
R Rarity
Speedroid Red-Eyed Dice
Speedroid Red-Eyed Dice
WIND 1
Speedroid Red-Eyed Dice
Cỗ máy tốc độ xúc sắc con ngươi đỏ
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Speedroid" mà bạn điều khiển, ngoại trừ "Speedroid Red-Eyed Dice", và tuyên bố Cấp độ từ 1 đến 6; nó trở thành Cấp độ đó cho đến khi kết thúc lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 "Speedroid" monster you control, except "Speedroid Red-Eyed Dice", and declare a Level from 1 to 6; it becomes that Level until the end of this turn.


Đây sẽ là main tuner cho hầu hết những lượt Synchro summon mà bạn triệu hồi trong Speedroids. Effect của bé này ko phải one per turn nên bạn có thể spam nó liên tục và Sychro liên tục lên sân. Kết hợp với Speedroid Den-Den Daiko Duke và Speedroid Double Yoyo, bạn sẽ triệu hồi được Red-eyed Dice từ tay hoặc mộ nên thường sẽ không muốn rút được Red-eyed quá sớm. Và rất là hên cho chúng ta =)) trong cái game skill gánh deck này thì dựa vào skill ta có thể khiến bé này xuất hiện trên sân 1 cách dễ dàng để ngồi múa.

Speedroid Taketomborg (x3)

SR Rarity
Speedroid Taketomborg
SR Rarity
Speedroid Taketomborg
Speedroid Taketomborg
WIND 3
Speedroid Taketomborg
Cỗ máy tốc độ chong chóng máy
 • ATK:

 • 600

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một quái thú GIÓ, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Speedroid" Tuner từ Deck của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú GIÓ. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Speedroid Taketomborg(s)" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a WIND monster, you can Special Summon this card (from your hand). You can Tribute this card; Special Summon 1 "Speedroid" Tuner monster from your Deck, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except WIND monsters. You can only Special Summon "Speedroid Taketomborg(s)" once per turn.


"Every King has their Queen", lá này chính là đồng đội uy tín nhất của Terrortop. Nó có thể thực hiện mọi điều bạn mong muốn chỉ trong một lần triệu hồi miễn phí, cho phép bạn triệu hồi bất kỳ Tuner Speedroid nào từ bộ bài lên sân, với cost thấp chỉ là không thể triệu hồi đặc biệt quái thú không phải Wind và có thể là một nguyên liệu miễn phí để triệu hồi Synchro. Với điểm yếu duy nhất là hạn chế 1 lần triệu hồi đặc biệt trong lượt, nghĩa là bạn không thể triệu hồi lại nó với hiệu ứng khác như Speed Recovery. Lá này sẽ luôn là lựa chọn để search bằng Terrortop trừ khi bạn đã có nó trong tay, trong trường hợp đó bạn có thể chọn Speedroid Double Yoyo thay vào đó.

Speedroid Den-Den Daiko Duke (x1-2)

R Rarity
Speedroid Den-Den Daiko Duke
R Rarity
Speedroid Den-Den Daiko Duke
Speedroid Den-Den Daiko Duke
WIND 3
Speedroid Den-Den Daiko Duke
Cỗ máy tốc độ công tước Den-Den Daiko
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Speedroid" Tuner từ tay hoặc Mộ của bạn, ngoại trừ "Speedroid Den-Den Daiko Duke". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Speedroid Den-Den Daiko Duke" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can banish this card from your Graveyard; Special Summon 1 "Speedroid" Tuner monster from your hand or Graveyard, except "Speedroid Den-Den Daiko Duke". You can only use this effect of "Speedroid Den-Den Daiko Duke" once per turn.


Đây sẽ là 1 trong những Playstarter mà bạn sẽ nhận được thông qua skill Clear Wing Acceleration để sử dụng cùng với Double Yoyo và triệu hồi Black rose hoặc Psy-Framelord Delta. Tuy nó khá là tốt trong việc Synchro summon, nhưng ta lại thường dùng nó bởi effect chính "Để triệu hồi thêm 1 Speedroids từ tay hoặc mộ", thứ mà có thể mang Speedroids Red-eyed Dice ra khỏi tay và tiếp tục combo.

Không phải là lá bài mà bạn muốn thấy nó xuất hiện ở trên tay, tuy nhiên ta có thể ném nó cùng với Wynn the Wind Channeler xuống mộ:

 1. Duke ở dưới mộ để sau này sử dụng
 2. Search Speedroid Terrortop để combo

Speedroid Fuki-Modoshi Piper (x1)

SR Rarity
Speedroid Fuki-Modoshi Piper
SR Rarity
Speedroid Fuki-Modoshi Piper
Speedroid Fuki-Modoshi Piper
WIND 4
Speedroid Fuki-Modoshi Piper
Cỗ máy tốc độ trẻ còi thổi giấy
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể lật và xem các lá bài từ trên cùng của Deck của bạn bằng với số lượng quái thú GIÓ khác mà bạn điều khiển, thêm 1 lá bài đã lật và xem được lên tay của bạn, đồng thời đặt phần còn lại vào cuối Deck của bạn trong bất kỳ thứ tự nào. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú GIÓ Cấp 3 hoặc lớn hơn mà bạn điều khiển; giảm Cấp độ của nó xuống 2. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Speedroid Fuki-Modoshi Piper" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can excavate cards from the top of your Deck equal to the number of other WIND monsters you control, add 1 excavated card to your hand, also place the rest on the bottom of your Deck in any order. You can banish this card from your GY, then target 1 Level 3 or higher WIND monster you control; reduce its Level by 2. You can only use each effect of "Speedroid Fuki-Modoshi Piper" once per turn.


Lá này là một Tuner khác có Level thực sự tốt cho một số combo nhất định, chủ yếu dùng để triệu hồi Synchros như Hi-Speedroid Kitedrake hoặc Cyber Slash Harpie Lady. Nhưng công dụng quan trọng của nó là khi được triệu hồi, bạn có thể đẩy các lá bài trên đầu deck của mình xuống mộ tương đương với số lượng quái thú Wind KHÁC lá bài này mà bạn điều khiển. Có nghĩa là một mình nó trên sân không thể đẩy bất kì lá nào xuống mộ, không có quá nhiều điều để nói về lá bài này vì hiệu ứng GY của nó không xuất hiện thường xuyên trong bất kỳ thời điểm hữu ích nào.

Speedroid CarTurbo và Speedroid Horse Stilts (Tuỳ chọn)

SR Rarity
Speedroid CarTurbo
SR Rarity
Speedroid CarTurbo
Speedroid CarTurbo
WIND 3
Speedroid CarTurbo
Cỗ máy tốc độ thẻ xe tăng áp
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển quái thú GIÓ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình, bạn cũng không thể kích hoạt hiệu ứng quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú GIÓ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này và 1 "Speedroid" khỏi Mộ của bạn; tất cả quái thú GIÓ mà bạn đang điều khiển tăng 800 ATK cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Speedroid CarTurbo" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a WIND monster: You can Special Summon this card from your hand, also you cannot activate monster effects for the rest of this turn, except WIND monsters. You can banish this card and 1 "Speedroid" monster from your GY; all WIND monsters you currently control gain 800 ATK until the end of this turn. You can only use each effect of "Speedroid CarTurbo" once per turn.


N Rarity
Speedroid Horse Stilts
N Rarity
Speedroid Horse Stilts
Speedroid Horse Stilts
WIND 4
Speedroid Horse Stilts
Cỗ máy tốc độ cà kheo ngựa
 • ATK:

 • 1100

 • DEF:

 • 1100


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này là được Triệu hồi bình thường: Bạn có thể Triệu hồi đặc biệt 1 Cấp 4 hoặc thấp hơn "Speedroid" quái thú từ tay của bạn. Trong Main Phase của bạn, ngoại trừ lượt mà lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; gửi 1 quái thú GIÓ từ Deck của bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Speedroid Horse Stilts" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 Level 4 or lower "Speedroid" monster from your hand. During your Main Phase, except the turn this card was sent to the Graveyard: You can banish this card from your Graveyard; send 1 WIND monster from your Deck to the Graveyard. You can only use this effect of "Speedroid Horse Stilts" once per turn.


Có thể có hoặc không Core Archetypal Synchros

 

Crystal Wing Synchro Dragon (x1)

UR Rarity
Crystal Wing Synchro Dragon
UR Rarity
Crystal Wing Synchro Dragon
Crystal Wing Synchro Dragon
WIND 8
Crystal Wing Synchro Dragon
Rồng đồng bộ cánh tinh thể
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

1 Tuner + 1+ quái thú Synchro non-Tuner
Một lần mỗi lượt, khi hiệu ứng của quái thú khác được kích hoạt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ quái thú đó, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này nhận được ATK bằng với quái thú ban đầu bị phá huỷ ATK cho đến hết lượt này. Nếu lá bài này chiến đấu với quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn của đối thủ, trong damage calculation: Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK hiện tại của quái thú đối thủ mà nó đang chiến đấu trong damage calculation đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 Tuner + 1+ non-Tuner Synchro Monsters Once per turn, when another monster's effect is activated (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy that monster, and if you do that, this card gains ATK equal to the destroyed monster's original ATK until the end of this turn. If this card battles an opponent's Level 5 or higher monster, during damage calculation: This card gains ATK equal to the current ATK of the opponent's monster it is battling during that damage calculation only.


Đây chính là boss của deck, nó như là một tên khủng bố đang giáng xuống từ trên trời. Lá bài này chính là thứ bạn luôn phấn đấu đạt được bất cứ khi nào tới lượt của mình (đi trước). Có khả năng vô hiệu hóa một hiệu ứng quái thú và tiêu diệt lá bài đó khiến bức tường này trở nên khó có thể phá vỡ, ngoài ra 3000ATK và 2500 Def cũng ngang chỉ số với cục gạch trắng nào đó cũng là khá khó để vượt qua rồi. Thông thường, bạn sẽ thấy cái này xuất hiện cùng với PSY-Framelord Zeta ở trên sân vào turn hoặc thứ gì khác để gia tăng thêm sức phòng thủ vào turn 1.

Clear Wing Synchro Dragon (x1)

UR Rarity
Clear Wing Synchro Dragon
UR Rarity
Clear Wing Synchro Dragon
Clear Wing Synchro Dragon
WIND 7
Clear Wing Synchro Dragon
Rồng đồng bộ cánh trong suốt
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
Một lần mỗi lượt, khi quái thú khác Cấp 5 hoặc lớn hơn kích hoạt hiệu ứng của nó trên sân (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ nó. Một lần mỗi lượt, khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt chọn vào 1 quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn trên sân (và không có lá bài nào khác) (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ nó. Nếu hiệu ứng của lá bài này phá huỷ một quái thú, thì lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú bị phá huỷ cho đến cuối lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn, when another Level 5 or higher monster activates its effect on the field (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy it. Once per turn, when a monster effect is activated that targets 1 Level 5 or higher monster on the field (and no other cards) (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy it. If this card's effect destroys a monster, this card gains ATK equal to the destroyed monster's original ATK until the end of this turn.


Con rồng đáng tin cậy của bạn nhưng lại thường không ở trên sân quá lâu, nhưng dù sao thì hắn ta cũng là một quái thú thực sự tốt tuy khả năng negate của anh ta không mạnh bằng Crystal. Nó vẫn có thể tấn công tùy thuộc vào các yếu tố trong Battle.


Quan trọng nhất là effect thứ hai là negate khi quái thú level 5 trở lên bị target bởi bất kỳ Monster effect nào, về lý thuyết có thể ngăn chặn một số combo nhất định nhưng ta lại không nên để lại Clear wing trên sân của bạn khi ta có thể triệu hồi Crystal Wing một cách dễ dàng thông qua Skill. Dẫu sao thì đây cũng là mảnh ghép quan trọng của cả đội ngay cả khi tất cả những gì lá này ở đây là vì Crystal!

Hi-Speedroid Chanbara (x1)

SR Rarity
Hi-Speedroid Chanbara
SR Rarity
Hi-Speedroid Chanbara
Hi-Speedroid Chanbara
WIND 5
Hi-Speedroid Chanbara
Cỗ máy tốc độ cao tay lái Chanbara
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
Lá bài này có thể thực hiện tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này chiến đấu: Nó nhận được 200 ATK. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong các lá bài "Speedroid" thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Hi-Speedroid Chanbara(s)" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters This card can make a second attack during each Battle Phase. At the start of the Damage Step, if this card battles: It gains 200 ATK. If this card is sent to the GY: You can target 1 of your banished "Speedroid" cards; add it to your hand. You can only Special Summon "Hi-Speedroid Chanbara(s)" once per turn.


1 Thanh Chanbara to bự, tuy không phải là lá quá quan trọng trong Archetype, nhưng lại có khả năng dọn dẹp game đấu với 2 lần Attack trong 1 lượt và cả cái buff 200 ATK. Tuy không quan trọng bằng các lá còn lại nhưng lại hữu ích trong rất nhiều trường hợp.

Hi-Speedroid Kitedrake (x1)

UR Rarity
Hi-Speedroid Kitedrake
UR Rarity
Hi-Speedroid Kitedrake
Hi-Speedroid Kitedrake
WIND 8
Hi-Speedroid Kitedrake
Cỗ máy tốc độ cao diều Drake
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 2800


Hiệu ứng (VN):

1 WIND Machine Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
● Hủy tất cả các lá bài khác trên sân.
● Vô hiệu hoá hiệu ứng của tất cả các lá bài ngửa mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển.
Nếu lá bài mà bạn sở hữu được gửi đến Mộ bởi một lá bài của đối thủ: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Speedroid" từ Deck của mình lên tay của bạn.
Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Hi-Speedroid Kitedrake" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 WIND Machine Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Destroy all other cards on the field. ● Negate the effects of all face-up cards your opponent currently controls. If this card in your possession is sent to your GY by an opponent's card: You can add 1 "Speedroid" monster from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Hi-Speedroid Kitedrake" once per turn.


Nếu như Crystal Wing được triệu hồi khi đi đầu thì Kitedrake được triệu hồi khi đi phải đi sau. Lá bài này có tới 2 effect hay ho có thể lật ngược bàn cờ bất cứ khi nào: trở thành quả bom nổ tanh bành cả sân nhưng nó lại an toàn, hiệu ứng tiếp theo là Negate tất cả các lá Face-up trên sân địch


Hiệu ứng còn lại của nó là add thêm một Speedroid từ deck lên tay một khi nó phải rời sân xuống mộ bởi cards đối phương. Kitedrake thực sự rất tốt khi đi turn 2, Ta thường cho nổ cả sân (Nếu không triệu hồi Black Rose trước), dọn sạch bất cứ thứ gì đang cản trở đường của nó. 

Một điều thú vị mà bạn cần phải biết khi OTK bằng deck này đó là dựa vào skill Clear Wing Acceleration, ta có thể tạo liên kết Kitedrake với Clearwing: bằng cách kích hoạt hiệu ứng nổ của Kitedrake, sau đó đưa nó xuống mộ thông qua Skill, Triệu hồi lại Clear Wing dưới mộ. Khi ấy ta sẽ có 1 Clear Wing với 4100 ATK và 1 sân đấu trống trơn của địch =))


Hi-Speedroid Puzzle (x1)

R Rarity
Hi-Speedroid Puzzle
R Rarity
Hi-Speedroid Puzzle
Hi-Speedroid Puzzle
WIND 4
Hi-Speedroid Puzzle
Cỗ máy tốc độ cao ghép hình cắt nhanh
 • ATK:

 • 1300

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể làm cho ATK của lá bài này tăng gấp đôi ATK hiện tại của nó cho đến khi kết thúc Damage Step. Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu lá bài này ở trong Mộ vì lá bài được Triệu hồi Synchro này được gửi đến đó từ sân trong lượt này: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Speedroid" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Hi-Speedroid Puzzle"; thêm nó lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters At the start of the Damage Step, if this card battles a Special Summoned monster: You can make this card's ATK become double its current ATK until the end of the Damage Step. Once per turn, during the End Phase, if this card is in the Graveyard because this Synchro Summoned card was sent there from the field this turn: You can target 1 "Speedroid" monster in your Graveyard, except "Hi-Speedroid Puzzle"; add it to your hand.


Đây cũng là một lá Synchro khác mà bạn không sử dụng mấy. Nó thường được dùng để lấy lại Double Yoyo để chuẩn bị cho lượt sau hoặc là dùng để tiếp tục Synchro ra các quái thú level cao hơn. Effect của nó cũng không có quá nhiều thứ để nói và cũng không hề có quá nhiều tác dụng vào thực chiến với lượng ATK nhỏ như này. Nhưng cũng không cần quan tâm quá vì nó sẽ rời sân nhanh để ta Synchro thôi.Archetypal/ Non Archetypal Staples/ Supports

 

Tuỳ chọn

R Rarity
Speed Recovery
R Rarity
Speed Recovery
Speed Recovery
Spell Normal
Speed Recovery
Hồi lại tốc độ

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 "Speedroid" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Trong Main Phase của bạn, ngoại trừ lượt mà lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 "Speedroid" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 "Speedroid" monster in your Graveyard; Special Summon it. During your Main Phase, except the turn this card was sent to the Graveyard: You can banish this card from your Graveyard, then target 1 "Speedroid" monster in your Graveyard; add it to your hand.


  UR Rarity
  Cosmic Cyclone
  UR Rarity
  Cosmic Cyclone
  Cosmic Cyclone
  Spell Quick
  Cosmic Cyclone
  Xoáy vũ trụ

   Hiệu ứng (VN):

   Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


   UR Rarity
   Compulsory Evacuation Device
   UR Rarity
   Compulsory Evacuation Device
   Compulsory Evacuation Device
   Trap Normal
   Compulsory Evacuation Device
   Thiết bị sơ tán bắt buộc

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


    UR Rarity
    Wynn the Wind Channeler
    UR Rarity
    Wynn the Wind Channeler
    Wynn the Wind Channeler
    WIND 5
    Wynn the Wind Channeler
    Người mai mối hồn gió Wynn
    • ATK:

    • 1850

    • DEF:

    • 1500


    Hiệu ứng (VN):

    (Lá bài này luôn được coi là "Charmer" .)
    Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này và 1 quái thú GIÓ khác; thêm 1 quái thú GIÓ với 1500 DEF hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Wynn the Wind Channeler", bạn cũng không thể kích hoạt hiệu ứng quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú GIÓ. Khi quái thú GIÓ mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu trong khi lá bài này trong tay bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Wynn the Wind Channeler" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    (This card is always treated as a "Charmer" card.) You can discard this card and 1 other WIND monster; add 1 WIND monster with 1500 or less DEF from your Deck to your hand, except "Wynn the Wind Channeler", also you cannot activate monster effects for the rest of this turn, except WIND monsters. When a WIND monster you control is destroyed by battle while this card is in your hand: You can Special Summon this card. You can only use each effect of "Wynn the Wind Channeler" once per turn.


    UR Rarity
    Book of Moon
    UR Rarity
    Book of Moon
    Book of Moon
    Spell Quick
    Book of Moon
    Sách mặt trăng

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


     UR Rarity
     Warning Point
     UR Rarity
     Warning Point
     Warning Point
     Trap Normal
     Warning Point
     Điểm cảnh cáo

      Hiệu ứng (VN):

      Khi một (các) quái thú được Triệu hồi: Lượt này, (các) quái thú mặt ngửa đó không thể tấn công, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như không thể sử dụng nó làm nguyên liệu cho Triệu hồi Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When a monster(s) is Summoned: This turn, that face-up monster(s) cannot attack, its effects are negated, also it cannot be used as material for a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Summon.


      SR Rarity
      Forbidden Chalice
      SR Rarity
      Forbidden Chalice
      Forbidden Chalice
      Spell Quick
      Forbidden Chalice
      Chén thánh bị cấm

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó nhận được 400 ATK, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target gains 400 ATK, but its effects are negated.


       UR Rarity
       Forbidden Lance
       UR Rarity
       Forbidden Lance
       Forbidden Lance
       Spell Quick
       Forbidden Lance
       Cây thương thánh bị cấm

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.


        UR Rarity
        Ice Dragon's Prison
        UR Rarity
        Ice Dragon's Prison
        Ice Dragon's Prison
        Trap Normal
        Ice Dragon's Prison
        Rồng băng giam cầm

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


         Nhìn chung đống này gọi là "staples" và cũng không có quá nhiều thứ để nói ngoại trừ Wynn. Wynn dùng để vứt những lá như Den-den Daiko Duke xuống mộ để chuẩn bị cho sau này. 

         Nhưng lưu ý là Wynn sẽ bắt bạn không thể sử dụng Monster Effect ngoại trừ Wind tới hết lượt và chính Skill của ta cũng sẽ làm Wynn không thể summon được đó!

         Một vài Synchro khác có thể support tốt cho Speedroids

         R Rarity
         Mist Bird Clausolas
         R Rarity
         Mist Bird Clausolas
         Mist Bird Clausolas
         WIND 3
         Mist Bird Clausolas
         Chim núi mây Clausolas
         • ATK:

         • 0

         • DEF:

         • 2300


         Hiệu ứng (VN):

         1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
         Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành 0, và nếu nó làm điều đó, các hiệu ứng của nó sẽ bị vô hiệu hoá. Những thay đổi này kéo dài cho đến hết lượt này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters Once per turn: You can target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes 0, and if it does, its effects are negated. These changes last until the end of this turn.


         UR Rarity
         Battlewasp - Hama the Conquering Bow
         UR Rarity
         Battlewasp - Hama the Conquering Bow
         Battlewasp - Hama the Conquering Bow
         WIND 8
         Battlewasp - Hama the Conquering Bow
         Bắp cày chiến - Hama nỏ chinh phục
         • ATK:

         • 2800

         • DEF:

         • 2000


         Hiệu ứng (VN):

         1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
         Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro bằng cách sử dụng quái thú Synchro làm nguyên liệu, nó có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Battlewasp - Hama the Conquering Bow" một lần mỗi lượt.
         ● Khi lá bài này gây sát thương chiến đấu cho đối thủ của bạn: Bạn có thể khiến tất cả quái thú mà đối thủ của bạn đang điều khiển mất 1000 ATK / DEF.
         ● Vào cuối Battle Phase, nếu đối thủ của bạn chưa chịu bất kỳ thiệt hại nào trong chiến đấu ở Phase này: Bạn có thể gây 300 sát thương cho đối thủ cho mỗi "Battlewasp" trong Mộ của bạn.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card was Synchro Summoned using a Synchro Monster as material, it can make a second attack during each Battle Phase. You can only use each of the following effects of "Battlewasp - Hama the Conquering Bow" once per turn. ● When this card inflicts battle damage to your opponent: You can make all monsters your opponent currently controls lose 1000 ATK/DEF. ● At the end of your Battle Phase, if your opponent has not taken any battle damage this Phase: You can inflict 300 damage to your opponent for each "Battlewasp" monster in your GY.


         SR Rarity
         Stardust Charge Warrior
         SR Rarity
         Stardust Charge Warrior
         Stardust Charge Warrior
         WIND 6
         Stardust Charge Warrior
         Chiến binh xung kích bụi sao
         • ATK:

         • 2000

         • DEF:

         • 1300


         Hiệu ứng (VN):

         1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
         Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể rút 1 lá. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Stardust Charge Warrior" một lần mỗi lượt. Lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển, mỗi con một lần.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can draw 1 card. You can only use this effect of "Stardust Charge Warrior" once per turn. This card can attack all Special Summoned monsters your opponent controls, once each.


         R Rarity
         PSY-Framelord Zeta
         R Rarity
         PSY-Framelord Zeta
         PSY-Framelord Zeta
         LIGHT 7
         PSY-Framelord Zeta
         Chúa tể khung-CỨ Zeta
         • ATK:

         • 2500

         • DEF:

         • 1800


         Hiệu ứng (VN):

         1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
         Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển ở Tư thế Tấn công ngửa; loại bỏ cả quái thú đó và lá bài này khỏi sân, nhưng trả lại chúng trong Standby Phase tiếp theo của bạn. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "PSY-Frame" trong Mộ của mình; trả lại lá bài này về Extra Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm mục tiêu đó lên tay của bạn.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters Once per turn, during either player's turn: You can target 1 Special Summoned monster your opponent controls in face-up Attack Position; banish both that monster and this card from the field, but return them in your next Standby Phase. If this card is in your Graveyard: You can target 1 other "PSY-Frame" card in your Graveyard; return this card to the Extra Deck, and if you do, add that target to your hand.


                   Skill

          

         Clear Wing Acceleration (Skill Card) (100%)

         UR Rarity
         Clear Wing Acceleration (Skill Card)
         UR Rarity
         Clear Wing Acceleration (Skill Card)
         Clear Wing Acceleration (Skill Card)
         Clear Wing Acceleration (Skill Card)
         • ATK:

         • 0

         • DEF:

         • 0


         Hiệu ứng (VN):

         Mỗi hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần trong một trận đấu. Bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt bất kỳ quái thú nào ngoại trừ quái thú Synchro hoặc PHÓ
         quái thú rồng/Máy móc trong Trận đấu bạn kích hoạt Kỹ năng này.
         ● Nếu bạn điều khiển "Clear Wing Synchro Dragon," hãy chơi 1 "Speedroid Red-Eyed Dice" từ Deck hoặc Mộ của bạn đến sân của bạn.
         ● Đưa 1 lá bài từ tay bạn về Deck của bạn, và gửi 1 "Speedroid Red-Eyed Dice" hoặc quái thú Synchro trong Mộ của bạn từ Deck hoặc sân của bạn. Nếu bạn gửi quái thú Synchro trong Mộ của bạn, chơi 1 "Clear Wing Synchro Dragon" từ Mộ của bạn lên sân của bạn. Quái thú đó tăng CÔNG bằng với Cấp của quái thú Synchro mà bạn đã gửi trong Mộ của mình x 200 cho đến hết lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Each of the following effects can be used once per Duel. You cannot Normal or Special Summon any monsters except Synchro Monsters or WIND Dragon-Type/Machine-Type monsters during the Duel you activate this Skill. ● If you control "Clear Wing Synchro Dragon," play 1 "Speedroid Red-Eyed Dice" from your Deck or Graveyard to your field. ● Return 1 card from your hand to your Deck, and send 1 "Speedroid Red-Eyed Dice" or Synchro Monster to your Graveyard from your Deck or field. If you send a Synchro Monster to your Graveyard, play 1 "Clear Wing Synchro Dragon" from your Graveyard to your field. That monster gains ATK equal to the Level of the Synchro Monster you sent to your Graveyard x 200 until the end of the turn.


         Đây là skill mạnh nhất của deck tính tới thời điểm viết bài này, ngoài việc nó có thể dùng để set-up combo nó còn triệu hồi được cả Red-eyed Dice từ mộ hoặc Deck mỗi khi mà Clear Wing ở trên sân.         Combo

           

         Speedroid Double Yoyo và Speedroid Terrortop (1 card combo)

         R Rarity
         Speedroid Double Yoyo
         R Rarity
         Speedroid Double Yoyo
         Speedroid Double Yoyo
         WIND 4
         Speedroid Double Yoyo
         Cỗ máy tốc độ cặp Yoyo
         • ATK:

         • 1400

         • DEF:

         • 1400


         Hiệu ứng (VN):

         Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Speedroid" Cấp 3 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         When this card is Normal Summoned: You can target 1 Level 3 or lower "Speedroid" monster in your Graveyard; Special Summon it.


         UR Rarity
         Speedroid Terrortop
         UR Rarity
         Speedroid Terrortop
         Speedroid Terrortop
         WIND 3
         Speedroid Terrortop
         Cỗ máy tốc độ quay cực đại
         • ATK:

         • 1200

         • DEF:

         • 600


         Hiệu ứng (VN):

         Nếu bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Speedroid" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Speedroid Terrortop". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Speedroid Terrortop" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). When this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Speedroid" monster from your Deck to your hand, except "Speedroid Terrortop". You can only use this effect of "Speedroid Terrortop" once per turn.


         Yoyo -> Crystal Wing

         Terrortop -> Crystal Wing + Zeta/Charge Warrior

         Speedroid Taketomborg, Speedroid Double Yoyo và Speedroid Terrortop (2 Cards combo)

         SR Rarity
         Speedroid Taketomborg
         SR Rarity
         Speedroid Taketomborg
         Speedroid Taketomborg
         WIND 3
         Speedroid Taketomborg
         Cỗ máy tốc độ chong chóng máy
         • ATK:

         • 600

         • DEF:

         • 1200


         Hiệu ứng (VN):

         Nếu bạn điều khiển một quái thú GIÓ, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Speedroid" Tuner từ Deck của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú GIÓ. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Speedroid Taketomborg(s)" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If you control a WIND monster, you can Special Summon this card (from your hand). You can Tribute this card; Special Summon 1 "Speedroid" Tuner monster from your Deck, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except WIND monsters. You can only Special Summon "Speedroid Taketomborg(s)" once per turn.


         R Rarity
         Speedroid Double Yoyo
         R Rarity
         Speedroid Double Yoyo
         Speedroid Double Yoyo
         WIND 4
         Speedroid Double Yoyo
         Cỗ máy tốc độ cặp Yoyo
         • ATK:

         • 1400

         • DEF:

         • 1400


         Hiệu ứng (VN):

         Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Speedroid" Cấp 3 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         When this card is Normal Summoned: You can target 1 Level 3 or lower "Speedroid" monster in your Graveyard; Special Summon it.


         UR Rarity
         Speedroid Terrortop
         UR Rarity
         Speedroid Terrortop
         Speedroid Terrortop
         WIND 3
         Speedroid Terrortop
         Cỗ máy tốc độ quay cực đại
         • ATK:

         • 1200

         • DEF:

         • 600


         Hiệu ứng (VN):

         Nếu bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Speedroid" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Speedroid Terrortop". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Speedroid Terrortop" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). When this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Speedroid" monster from your Deck to your hand, except "Speedroid Terrortop". You can only use this effect of "Speedroid Terrortop" once per turn.

         Đơn vị đồng hành:

         - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


         Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

         https://ygovietnam.com/
         Top