Hướng dẫn chơi Superheavy Samurai

Hướng dẫn chơi Superheavy Samurai


Bộ bài Superheavy Samurai được giới thiệu trong Arc-V là Deck đặc trưng của Gong Strong. Các lá trong bộ bài Superheavy Samurai [SHS] có một số đặc điểm khá đặc biệt là chúng có thể tấn công khi ở tư thế phòng thủ, áp dụng chỉ số DEF của chúng để tính toán sát thương, và nhiều lá trong bộ bài này có hiệu ứng yêu cầu bạn không có thẻ Spell/Trap trong mộ của bạn để kích hoạt. Điều này có nghĩa rằng deck SHS hầu hết luôn full monster cards. Mặc dù deck SHS hiện tại có một vài lá Pendulum đã được phát hành trong Duel Links, nhưng nó có nhiều support cho việc Triệu hồi Synchro hơn và được chơi như một bộ bài tập trung vào Triệu hồi Synchro.

Tổng quan

Các deck SHS thường tập trung vào hai phong cách chơi chính. Một trong số đó là một chiến lược Triệu hồi Synchro dựa vào hai lá chính có hiệu ứng có thể resolve nhiều lần trong một lượt. Đó là: Superheavy Samurai Trumpeter, tuner triệu hồi đặc biệt từ tay, và Superheavy Samurai Soulpiercer, một lá có thể trang bị cho các lá SHS khác và tìm search kỳ  SHS nào mỗi khi nó được gửi vào mộ. Với hai lá này và một số bài mở rộng như Superheavy Samurai Scales và Superheavy Samurai Swordmaster Musashi, bạn có thể liên tục lặp lại việc Triệu hồi Synchro trong khi search các mảnh ghép cho các nước đi của bạn.

Phong cách chơi chính còn lại là một chiến lược thiên về phòng thủ hơn, sử dụng nhiều lá như Superheavy Samurai Gigagloves, Superheavy Samurai Flutist và Superheavy Samurai Prepped Defense. Những lá bài này có thể bảo vệ các thẻ SHS của bạn khỏi target effect, hoặc bảo vệ LP của bạn từ mộ hoặc từ tay. Với chiến thuật phòng thủ này, mục tiêu của bạn là làm cạn kiệt tài nguyên của đối thủ cho đến khi có con đường được mở để bạn đánh bại địch với Superheavy Samurai Big Benkei hoặc Superheavy Samurai Warlord Susanowo.

Tất nhiên, trong thực tế, bộ bài SHS rơi vào một phổ điểm đứng giữa hai phong cách chơi chính này. Tùy thuộc vào meta là gì, bạn sẽ muốn điều chỉnh bộ bài của bạn tương ứng. Mặc dù hiện tại bộ bài SHS còn xa với các deck tier đầu trong Duel Links, nhưng nó vẫn thể hiện được những nước đi mạnh và có thể trở lại quan trọng trong meta khi có nhiều hỗ trợ chưa được phát hành trong TCG/OCG.Core cards Main deck

 

Superheavy Samurai Soulpiercer (x3)

SR Rarity
Superheavy Samurai Soulpiercer
SR Rarity
Superheavy Samurai Soulpiercer
Superheavy Samurai Soulpiercer
EARTH 4
Superheavy Samurai Soulpiercer
Nỏ hồn vũ giả nặng ký
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Superheavy Samurai" mà bạn điều khiển; trang bị cho quái thú này từ tay của bạn hoặc cạnh của bạn trên sân cho mục tiêu đó. Nếu nó tấn công quái thú ở Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Superheavy Samurai" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Superheavy Samurai Soulpiercer".


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 "Superheavy Samurai" monster you control; equip this monster from your hand or your side of the field to that target. If it attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent. If this card is sent from the field to the Graveyard: You can add 1 "Superheavy Samurai" monster from your Deck to your hand, except "Superheavy Samurai Soulpiercer".


Soulpiercer giúp bạn lấy bất kỳ một Superheavy Samurai từ bộ bài trừ Soulpiercer nếu lá bài này được đưa từ sân xuống mộ.

Soulpiercer trên tay hoặc trên sân có thể làm bài trang bị cho một Superheavy Samurai khác, hiệu ứng lấy bài lên tay của Soulpiercer không yêu cầu khi nó là một quái thú hay trang bị nên bạn có thể trang bị trước, sau đó đưa quái thú được trang bị xuống mộ bằng việc triệu hồi synchro để kích hoạt hiệu ứng này.

Các hiệu ứng của Soulpiercer không giới hạn số lần sử dụng nên bạn có thể tận dụng tối đa hiệu ứng cộng tài nguyên này và có được lợi thế về bài thông qua việc hồi sinh lá này bởi Superheavy Samurai Scales
Không quên Superheavy Samurai là một bộ bài otk, quái thú được trang bị Soulpiercer có khả năng đánh xuyên thủ quái thú của đối phương.

Superheavy Samurai Wagon (x2-3)

UR Rarity
Superheavy Samurai Wagon
UR Rarity
Superheavy Samurai Wagon
Superheavy Samurai Wagon
EARTH 4
Superheavy Samurai Wagon
Vũ giả nặng ký xe thồ-8
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thay đổi tư thế chiến đấu của nó. Lá bài này có thể tấn công khi đang ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Nếu có, hãy áp dụng DEF của nó cho Damage Calculation. Nếu bạn không có lá bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể thay đổi lá bài Tư thế Phòng thủ mặt ngửa mà bạn điều khiển thành Tư thế Tấn công và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 quái thú "Superheavy Samurai Soul" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Wagon" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Special Summoned: You can change its battle position. This card can attack while in face-up Defense Position. If it does, apply its DEF for damage calculation. If you have no Spells/Traps in your GY: You can change this face-up Defense Position card you control to Attack Position, and if you do, add 1 "Superheavy Samurai Soul" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Wagon" once per turn.


Không cần bàn luận nhiều, Wagon là một quái thú không thể thiếu cho bộ bài giúp lấy thêm tài nguyên từ bộ bài. Bằng cách chuyển từ thế thủ sang thế công, Wagon giúp bạn lấy một Superheavy Samurai Soul lên tay. Thông qua hiệu ứng này, bạn có thể lấy Soulpeacemaker và hiến tế Wagon được trang bị Soulpeacemaker triệu hồi một Superheavy Samurai từ bộ bài.

Wagon đã vạch ra một điều kiện thắng cụ thể cho bộ bài Superheavy Samurai này làm cho bộ bài nhất quán và liên kết chặt chẽ hơn.

Và đừng quên là Wagon có thể tấn công khi ở thế phòng thủ.

Superheavy Samurai Soulpeacemaker (x2-3)

SR Rarity
Superheavy Samurai Soulpeacemaker
SR Rarity
Superheavy Samurai Soulpeacemaker
Superheavy Samurai Soulpeacemaker
EARTH 1
Superheavy Samurai Soulpeacemaker
Hồn vũ giả nặng ký hòa giải
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Superheavy Samurai" mà bạn điều khiển; trang bị cho quái thú này từ tay hoặc sân của bạn cho mục tiêu đó. Trong khi lá bài này được trang bị cho quái thú bởi hiệu ứng này, quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển không thể tấn công quái thú bạn điều khiển, ngoại trừ quái thú được trang bị. Bạn có thể hiến tế một quái thú mà bạn điều khiển được trang bị bằng lá bài này bằng hiệu ứng của lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Superheavy Samurai" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Soulpeacemaker" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 "Superheavy Samurai" monster you control; equip this monster from your hand or field to that target. While this card is equipped to a monster by this effect, monsters your opponent controls cannot attack monsters you control, except the equipped monster. You can Tribute a monster you control equipped with this card by this card's effect; Special Summon 1 "Superheavy Samurai" monster from your Deck. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Soulpeacemaker" once per turn.


Soulpeacemaker có một effect rất hữu dụng cho phép bạn triệu hồi một quái thú SHS: bằng cách hi sinh một quái SHS mà nó đang trang bị vào để triệu hồi bất kỳ SHS nào từ bộ bài của bạn. Điều này cho phép bạn né qua các backrows (ví dụ: bằng cách triệu hồi đặc biệt một SHS từ tay và hi sinh nó bằng Soulpeacemaker sau khi quái thú triệu hồi thông thường của bạn bị loại bỏ khỏi sân).

Dễ dàng tiến tới những lá to hơn như Superheavy Samurai Big Benkei, và tạo ra chuỗi combo dài bằng cách kích hoạt việc search từ Superheavy Samurai Soulpiercer và triệu hồi đặc biệt Superheavy Samurai Scales, cho phép bạn tái triệu hồi Soulpiercer và search thêm. Tuy nhiên, Soulpeacemaker chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt, vì vậy thường ta không muốn có nhiều bản sao của lá này trong tay.

Superheavy Samurai Trumpeter (x2-3)

R Rarity
Superheavy Samurai Trumpeter
R Rarity
Superheavy Samurai Trumpeter
Superheavy Samurai Trumpeter
EARTH 2
Superheavy Samurai Trumpeter
Vũ giả nặng ký thổi k-E
 • ATK:

 • 300

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không có Lá bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Sau khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt theo cách này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Superheavy Samurai" Nếu lá bài này được Triệu hồi để Triệu hồi một "Superheavy Samurai" và được gửi đến Mộ, và bạn không có Bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you have no Spell/Trap Cards in your Graveyard, you can Special Summon this card (from your hand). After this card was Special Summoned this way, you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Superheavy Samurai" monsters. If this card is Tributed for the Tribute Summon of a "Superheavy Samurai" monster and sent to the Graveyard, and you have no Spell/Trap Cards in your Graveyard: You can Special Summon this card.


Trumpeter là quái thú tuner và là quái thú quan trọng nhất của deck.

Với khả năng tự triệu hồi khi không có ma pháp, cạm bẫy dưới mộ không giới hạn số lần và là một tuner nên Trumpeter là nhân tố không thể thiếu trong bộ bài giúp bạn triệu hồi synchro ra nhiều Superheavy Samurai từ extra deck.

Tuy nhiên sau khi Trumpeter tự triệu hồi, bạn chỉ được phép triệu hồi quái thú Superheavy Samurai trong lượt đó.

Superheavy Samurai Flutist (x1-2)

R Rarity
Superheavy Samurai Flutist
R Rarity
Superheavy Samurai Flutist
Superheavy Samurai Flutist
EARTH 3
Superheavy Samurai Flutist
Vũ giả nặng ký bóng tu-C
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Superheavy Samurai" từ tay của bạn. Trong lượt của một trong hai người chơi, khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt chọn vào "Superheavy Samurai" mà bạn điều khiển: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Superheavy Samurai Flutist" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Tribute this card; Special Summon 1 "Superheavy Samurai" monster from your hand. During either player's turn, when a card or effect is activated that targets a "Superheavy Samurai" monster you control: You can banish this card from your Graveyard; negate the activation, and if you do, destroy that card. You can only use each effect of "Superheavy Samurai Flutist" once per turn.


Hiệu ứng hiến tế chính nó để triệu hồi một Superheavy Samurai từ tay thường được sử dụng để triệu hồi các Superheavy Samurai cần hiến tế khi triệu hồi thường, tuy nhiên các Superheavy Samurai hầu như đều mang level 4 trở xuống nên hiệu ứng này khá trừ và ít được trọng dụng. Cách tốt nhất để tận dụng triệt để hiệu ứng này là hiến tế Flutist khi đang được trang bị Soulpiercer để có thể kích hoạt hiệu ứng của Soulpiercer dưới mộ.

Điều khiến cho các bộ bài Superheavy Samurai phải chơi ít nhất 1 Flutist trong bộ bài đến từ hiệu ứng bảo kê của quái thú này. Bằng cách loại bỏ chính mình từ mộ, Flutist có thể phủ nhận sự kích hoạt hiệu ứng của một lá bài hay một hiệu ứng nếu khi một Superheavy Samurai bị chỉ định bởi chúng.

Mỗi hiệu ứng của Flutist bị giới hạn 1 lần một lượt nên cần cân nhắc trước khi sử dụng!

Superheavy Samurai Gigagloves (x1-3)

R Rarity
Superheavy Samurai Gigagloves
R Rarity
Superheavy Samurai Gigagloves
Superheavy Samurai Gigagloves
EARTH 3
Superheavy Samurai Gigagloves
Vũ giả nặng ký đeo găn-V
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi đến Mộ và bạn không có Lá bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể xem 5 lá bài từ trên cùng của Deck của bạn, sau đó đặt chúng lên trên cùng của Deck theo bất kỳ thứ tự nào. Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công trực tiếp: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Lật và xem lá bài trên cùng của Deck của bạn và nếu nó là "Superheavy Samurai" , hãy thêm nó lên tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, ATK của quái thú đang tấn công sẽ trở thành 0. Nếu không, hãy gửi nó đến Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is sent to the Graveyard, and you have no Spell/Trap Cards in your Graveyard: You can look at 5 cards from the top of your Deck, then place them on the top of the Deck in any order. When an opponent's monster declares a direct attack: You can banish this card from your Graveyard; excavate the top card of your Deck, and if it is a "Superheavy Samurai" monster, add it to your hand, and if you do, the attacking monster's ATK becomes 0. Otherwise, send it to the Graveyard.


Quái thú này sẽ bảo kê cho bạn tránh khỏi những đòn tấn công dồn dập của đối phương và giúp bạn tìm mảnh combo nếu bị bắt phải đi đầu.

Hiệu ứng đầu tiên có thể kích hoạt khi Gigagloves được gửi xuống mộ. Gigagloves giúp bạn xếp 5 lá bài trên đầu chồng bài, điều này có thể sẽ gây áp lực cho đối phương khi bạn đã đào được gần 1/3 deck của mình và rất có thể sẽ rút được mảnh combo ở lượt tới.

Hiệu ứng thứ hai kích hoạt khi bạn phải chịu đòn tấn công trực tiếp từ đối phương. Với cost là loại bỏ lá bài này từ mộ, sau đó kiểm tra lá bài trên đầu chồng bài nếu đó là một Superheavy Samurai bạn sẽ né được đòn tấn công khi Gigagloves biến công của quái thú đang tấn công thành 0 vĩnh viễn, hơn nữa bạn sẽ lấy được Superheavy Samurai đó lên tay. Nếu lá bài bạn xem khác Superheavy Samurai thì bạn phải gửi nó xuống mộ và vẫn sẽ nhận đòn tấn công như thường. Nhưng đừng lo điều này vì khi kết hợp với hiệu ứng đầu tiên hoặc bộ bài của bạn đều là các Superheavy Samurai thì tỷ lệ thành công gần như là tuyệt đối. Đối phương sẽ phải thận trọng hơn giữa việc tấn công bạn hay không.

Hiệu ứng của Gigagloves không giới hạn số lần kích hoạt và như mọi Superheavy Samurai hiệu ứng xếp bài yêu cầu mộ của bạn không có ma pháp, cạm bẫy nào.

Superheavy Samurai Scales (x2-3)

SR Rarity
Superheavy Samurai Scales
SR Rarity
Superheavy Samurai Scales
Superheavy Samurai Scales
EARTH 4
Superheavy Samurai Scales
Vũ giả nặng ký câ-N B-ằng
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Nếu đối thủ của bạn điều khiển 2 quái thú hoặc lớn hơn và bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Superheavy Samurai" Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình, ngoại trừ "Superheavy Samurai Scales"; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Scales" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If your opponent controls 2 or more monsters and you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 Level 4 or lower "Superheavy Samurai" monster in your Graveyard, except "Superheavy Samurai Scales"; Special Summon it in Defense Position. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Scales" once per turn.Đúng như mong đợi ở support mới nhất, Scales là một lá vô cùng quan trọng đối với SHS. Khi nằm trên tay, đó là lá tốt nhất cho lượt tiếp theo trong deck của bạn, có khả năng triệu hồi lại bất kỳ SHS level 4 hoặc thấp hơn nào khác ngoại trừ chính nó. 

Trong deck, nó là mục tiêu có giá trị cao dành cho Superheavy Samurai Soulpeacemaker. Scales cải thiện khả năng chơi dài lâu cho deck, mở ra nhiều chuỗi combo quan trọng, có thể giúp ta chơi vượt qua Disruption. Ngoài ra nó còn cho phép bạn comeback từ những bất lợi khi bạn có thể triệu hồi đặc biệt nó bằng hiệu ứng riêng của nó và hồi sinh một SHS từ mộ, mà không cần tốn lượt triệu hồi thông thường của bạn. Khó có thể nói hết về giá trị của Scales đối với deck này.Core Extra deck

 

Superheavy Samurai Ogre Shutendoji (x1-2)

R Rarity
Superheavy Samurai Ogre Shutendoji
R Rarity
Superheavy Samurai Ogre Shutendoji
Superheavy Samurai Ogre Shutendoji
EARTH 6
Superheavy Samurai Ogre Shutendoji
Quỷ thần nặng ký Shutendo-G
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

1 Tuner loại Máy + 1 hoặc nhiều quái thú "Superheavy Samurai"
Lá bài này có thể tấn công khi đang ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Nếu có, hãy áp dụng DEF của nó cho Damage Calculation. Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro, trong khi bạn không có Bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể phá hủy tất cả Bài Phép và Bẫy mà đối thủ điều khiển.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 Machine-Type Tuner + 1 or more non-Tuner "Superheavy Samurai" monsters This card can attack while in face-up Defense Position. If it does, apply its DEF for damage calculation. When this card is Synchro Summoned, while you have no Spell/Trap Cards in your Graveyard: You can destroy all Spell and Trap Cards your opponent controls.


Thêm một boss khác của Superheavy Samurai sau Stealth Ninja, với một điều kiện triệu hồi cực kỳ dễ đối với Superheavy Samurai, Ogre Shutendoji sẽ là một nỗi sợ cho đối thủ với khả năng tiêu diệt toàn bộ ma pháp, cạm bẫy trên sân đối phương khi trong mộ bạn không có ma pháp, cạm bẫy nào.

Superheavy Samurai Swordmaster Musashi (x1-2)

R Rarity
Superheavy Samurai Swordmaster Musashi
R Rarity
Superheavy Samurai Swordmaster Musashi
Superheavy Samurai Swordmaster Musashi
EARTH 5
Superheavy Samurai Swordmaster Musashi
Thánh dùng kiếm nặng ký Musa-C
 • ATK:

 • 300

 • DEF:

 • 2300


Hiệu ứng (VN):

1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Máy trong Mộ của mình; thêm nó lên tay của bạn, cũng như nếu bạn có lá bài Phép / Bẫy trong Mộ của bạn, bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt nó, hoặc một quái thú có tên của nó, trong phần còn lại của lượt này. Lá bài này có thể tấn công khi đang ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Nếu có, hãy áp dụng DEF của nó cho Damage Calculation.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can target 1 Machine monster in your GY; add it to your hand, also if you have a Spell/Trap in your GY, you cannot Normal or Special Summon it, or a monster with its name, for the rest of this turn. This card can attack while in face-up Defense Position. If it does, apply its DEF for damage calculation.


Với khả năng hồi hàng của Musashi, bạn có thể lấy lại Trumpeter để tiếp tục tuning hoặc lấy một những mảnh combo khác từ mộ như Soulpiercer nếu tay bạn đã có sẵn Trumpeter.

Superheavy Samurai Stealth Ninja (x1-2)

R Rarity
Superheavy Samurai Stealth Ninja
R Rarity
Superheavy Samurai Stealth Ninja
Superheavy Samurai Stealth Ninja
EARTH 7
Superheavy Samurai Stealth Ninja
Ninja nặng ký Shinobi-AC
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 2800


Hiệu ứng (VN):

1 Tuner Loại Máy + 1 hoặc nhiều quái thú Không phải Tuner Loại Máy
Lá bài này có thể tấn công khi đang ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Nếu có, hãy áp dụng DEF của nó cho Damage Calculation. Nếu bạn không có Bài Phép / Bài Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể giảm một nửa DEF ban đầu của lá bài này cho đến khi kết thúc lượt này, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn trong lượt này. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase tiếp theo sau khi lá bài này bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài và bị đưa vào Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 Machine-Type Tuner + 1 or more non-Tuner Machine-Type monsters This card can attack while in face-up Defense Position. If it does, apply its DEF for damage calculation. If you have no Spell/Trap Cards in your Graveyard: You can halve this card's original DEF until the end of this turn, and if you do, this card can attack your opponent directly this turn. Once per turn, during the next Standby Phase after this card was destroyed by a card effect and sent to the Graveyard: You can Special Summon this card.


Các Superheavy Samurai từ extra deck có thể tấn công trong thế thủ và sử dụng sức thủ như sức công cho bạn chúng. Stealth Ninja là một điều kiện thắng của Superheavy Samurai.

Stealth Ninja có thể chia đôi thủ gốc của mình để tấn công trực diện đối phương. Vì chỉ chia đôi thủ cơ bản của Stealth Ninja nên các sức thủ được tăng nhờ hiệu ứng khác như từ Soulshield Wall vẫn không đổi. Kết hợp với trang bị Soulhorns, Stealth Ninja có thể dễ dàng kết thúc đối thủ chỉ trong một lượt.

Ngoài ra Stealth Ninja còn có thể tái sinh ở Standby phase kế tiếp sau khi bị tiêu diệt bởi hiệu ứng của các lá bài khác.

Superheavy Samurai Warlord Susanowo (x1)

UR Rarity
Superheavy Samurai Warlord Susanowo
UR Rarity
Superheavy Samurai Warlord Susanowo
Superheavy Samurai Warlord Susanowo
EARTH 10
Superheavy Samurai Warlord Susanowo
Hoang thần nặng ký Susano-O
 • ATK:

 • 2400

 • DEF:

 • 3800


Hiệu ứng (VN):

1 Tuner loại Máy + 1 hoặc nhiều quái thú "Superheavy Samurai"
Lá bài này có thể tấn công khi đang ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Nếu có, hãy áp dụng DEF của nó cho Damage Calculation. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, nếu bạn không có Bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trong Mộ của đối thủ; Úp nó ở bên trên phần sân của bạn, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 Machine-Type Tuner + 1 or more non-Tuner "Superheavy Samurai" monsters This card can attack while in face-up Defense Position. If it does, apply its DEF for damage calculation. Once per turn, during either player's turn, if you have no Spell/Trap Cards in your Graveyard: You can target 1 Spell/Trap Card in your opponent's Graveyard; Set it to your side of the field, but banish it when it leaves the field.


Chỉ số DEF khổng lồ và effect của Susanowo khiến nó trở thành một sự hiện diện đáng gờm trên sân đấu, đặc biệt là cùng với sự bảo vệ của Superheavy Samurai Flutist. Susanowo có khả năng bảo vệ hàng sau và có thể huỷ diệt các deck khác dựa vào các lá backrow trong mộ, giống như Salamangreat trước khi bị giảm sức mạnh.Tech cards Main deck

 

Superheavy Samurai Prepped Defense (x0-1)

N Rarity
Superheavy Samurai Prepped Defense
N Rarity
Superheavy Samurai Prepped Defense
Superheavy Samurai Prepped Defense
EARTH 3
Superheavy Samurai Prepped Defense
Vũ giả nặng ký thủ s-A
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Thường hoặc Lật, nếu bạn có bất kỳ Bài Phép / Bẫy nào trong Mộ của mình. Khi bạn nhận sát thương chiến đấu, nếu bạn không có Lá bài Phép / Bẫy trong Mộ và lá bài này trong tay bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, nó không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài trong lượt này .


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal or Flip Summoned, if you have any Spell/Trap Cards in your Graveyard. When you take battle damage, if you have no Spell/Trap Cards in your Graveyard and this card is in your hand: You can Special Summon this card, and if you do, it cannot be destroyed by battle or card effects this turn.


Prepped Defense có thể thay thế Gigagloves trong một số trường hợp. Đây là một lá chắn cực tốt cho deck, bạn có triệu hồi đặt biệt Prepped Defense khi nhận thiệt hại chiến đấu và Prepped Defense sẽ tự bảo kê mình không bị tiêu diệt trong chiến đấu hay bởi hiệu ứng trong lượt được triệu hồi đó.

Superheavy Samurai Soulhorns (x0-1)

N Rarity
Superheavy Samurai Soulhorns
N Rarity
Superheavy Samurai Soulhorns
Superheavy Samurai Soulhorns
EARTH 1
Superheavy Samurai Soulhorns
Sừng hồn vũ giả nặng ký đôi
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 300


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Superheavy Samurai" mà bạn điều khiển; trang bị cho quái thú này từ tay của bạn hoặc cạnh của bạn trên sân cho mục tiêu đó. Nó có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase. Trong khi lá bài này được trang bị cho quái thú bởi hiệu ứng của lá bài này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Soulhorns" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 "Superheavy Samurai" monster you control; equip this monster from your hand or your side of the field to that target. It can make a second attack during each Battle Phase. While this card is equipped to a monster by this card's effect: You can Special Summon this card. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Soulhorns" once per turn.


Bạn sẽ không muốn thấy Soulhorns được rút lên tay mình thường xuyên nhưng bạn nên chơi 1 Soulhorns vì khi trang bị cho Superheavy Samurai khác, quái thú đó có thể tấn công 2 lần!

Superheavy Samurai Big Waraji (x0-2)

R Rarity
Superheavy Samurai Big Waraji
R Rarity
Superheavy Samurai Big Waraji
Superheavy Samurai Big Waraji
EARTH 5
Superheavy Samurai Big Waraji
Vũ giả nặng ký to Wara-G
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không có Lá bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Sau khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt theo cách này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Superheavy Samurai" Lá bài này có thể được coi là 2 Hiến tế cho việc Triệu hồi Hiến tế của quái thú Loại Máy.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you have no Spell/Trap Cards in your Graveyard, you can Special Summon this card (from your hand). After this card was Special Summoned this way, you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Superheavy Samurai" monsters. This card can be treated as 2 Tributes for the Tribute Summon of a Machine-Type monster.


Extender dành riêng cho Superheavy Samurai và mang level 5 giúp cho việc triệu hồi synchro của bạn dễ dàng hơn.

Superheavy Samurai Big Benkei (x0-1)

UR Rarity
Superheavy Samurai Big Benkei
UR Rarity
Superheavy Samurai Big Benkei
Superheavy Samurai Big Benkei
EARTH 8
Superheavy Samurai Big Benkei
Vũ giả nặng ký to Ben-K
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 3500


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thay đổi tư thế chiến đấu của nó. "Superheavy Samurai" mà bạn điều khiển có thể tấn công khi ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Nếu có, hãy áp dụng DEF của họ cho Damage Calculation.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Special Summoned: You can change its battle position. "Superheavy Samurai" monsters you control can attack while in face-up Defense Position. If they do, apply their DEF for damage calculation.


Big Benkei là một big beater có thể được triệu hồi dễ dàng thông qua Superheavy Samurai Soulpeacemaker. Nó cũng là một cách nhanh chóng để ta có thể triệu hồi Superheavy Samurai Warlord Susanowo Tuy nhiên, thường có những cách tốt hơn để sử dụng Soulpeacemaker và bạn thường không muốn nhìn thấy Big Benkei trong tay mình.

Machina Fortress, Kiteroid và Infinitrack Anchor Drill (Support tốt không thuộc archetype)

UR Rarity
Machina Fortress
UR Rarity
Machina Fortress
Machina Fortress
EARTH 7
Machina Fortress
Pháo đài quân đoàn máy
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi xuống (các) quái thú Mộ Máy có tổng Cấp bằng 8 hoặc lớn hơn, sau đó Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay bạn hoặc Mộ). Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu và được gửi đến Mộ: Chọn vào 1 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó. Trước khi vô hiệu hoá hiệu ứng quái thú của đối thủ chọn vào lá bài ngửa này, hãy nhìn lên tay của đối thủ và gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ từ tay họ.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can discard Machine monster(s) whose total Levels equal 8 or more, then Special Summon this card (from your hand or GY). If this card is destroyed by battle and sent to the GY: Target 1 card your opponent controls; destroy that target. Before resolving an opponent's monster effect that targets this face-up card, look at your opponent's hand and discard 1 card from their hand.


SR Rarity
Kiteroid
SR Rarity
Kiteroid
Kiteroid
WIND 1
Kiteroid
 • ATK:

 • 200

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó. Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle. During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can banish this card from your Graveyard; you take no battle damage from that battle.


SR Rarity
Infinitrack Anchor Drill
SR Rarity
Infinitrack Anchor Drill
Infinitrack Anchor Drill
EARTH 4
Infinitrack Anchor Drill
Máy đào khoan đường ray vô hạn
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Máy ĐẤT từ tay của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Infinitrack Anchor Drill". Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Máy khác mà bạn điều khiển; Cấp độ của cả quái thú đó và lá bài này trở thành Cấp độ ban đầu tổng của 2 quái thú đó, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Infinitrack Anchor Drill" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can Special Summon 1 EARTH Machine monster from your hand in Defense Position, except "Infinitrack Anchor Drill". You can target 1 other Machine monster you control; the Levels of both that monster and this card become the combined original Levels of those 2 monsters, until the end of this turn. You can only use each effect of "Infinitrack Anchor Drill" once per turn.


 • Machina Fortress: kết hợp tốt với mọi deck Machine, vừa discard SHS xuống mộ, vừa có level cao để làm nguyên liệu Synchro cho Susanowo

 • Infinitrack Anchor Drill: Effect của lá bài này thực sự hay khi ta phải chơi SHS vào turn 1

 • Kiteroid: Searchable thông qua Gear Gigant X, giúp ta thủ rất khó chịu

Superheavy Samurai Battleball (x0-1)

UR Rarity
Superheavy Samurai Battleball
UR Rarity
Superheavy Samurai Battleball
Superheavy Samurai Battleball
DARK 2
Superheavy Samurai Battleball
Vũ giả nặng ký bóng hồn-C
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Nếu tất cả quái thú bạn điều khiển là "Superheavy Samurai" và bạn không có Bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển có Cấp độ; gửi cả nó và lá bài này từ sân đến Mộ, sau đó Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck 1 "Superheavy Samurai" của bạn có Cấp độ bằng tổng Cấp độ ban đầu của 2 quái thú đó trong Mộ. (Triệu hồi Đặc biệt này được coi là Triệu hồi Synchro.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Battleball" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If all monsters you control are "Superheavy Samurai" monsters, and you have no Spell/Trap Cards in your Graveyard: You can target 1 face-up monster your opponent controls that has a Level; send both it and this card from the field to the Graveyard, then Special Summon from your Extra Deck 1 "Superheavy Samurai" Synchro Monster whose Level equals the total original Levels of those 2 monsters in the Graveyard. (This Special Summon is treated as a Synchro Summon.) You can only use this effect of "Superheavy Samurai Battleball" once per turn.


Khi được Resolve, Battleball là một cách rất khó chịu dùng để loại bỏ quái thú: cho phép bạn sử dụng quái thú của đối thủ làm nguyên liệu Synchro.


 Nhưng nó có thể khá khó để kích hoạt thành công vì một số lý do. 
 1. Trước hết, nó chỉ hoạt động đối với các quái vật có level, vì vậy nó sẽ không hoạt động với các quái thú XYZ hoặc quái vật Link.
 2.  Thứ hai, nó yêu cầu bạn kiểm soát chỉ các quái thú SHS, vì vậy nó thường không ổn định trong các deck mix nhiều hơn.
 3.  Và cuối cùng, nó yêu cầu quái thú của đối thủ phải có level thích hợp, do đó bạn sẽ không thể sử dụng các quái thú có level 1, 2, 6, 9, 11 hoặc 12 (hiện tại không có SHS Synchro cấp độ 8 hoặc 11 đã được ra trong DL), và tùy thuộc vào những lá bạn sử dụng trong Extra deck của mình, bạn có thể không thể sử dụng level 7 hoặc 10 nữa.Tech Card Extra deck

 

Superheavy Samurai Beast Kyubi (x0-1)

N Rarity
Superheavy Samurai Beast Kyubi
N Rarity
Superheavy Samurai Beast Kyubi
Superheavy Samurai Beast Kyubi
EARTH 9
Superheavy Samurai Beast Kyubi
Ma thú nặng ký Cửu-B
 • ATK:

 • 1900

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú "Superheavy Samurai"
Lá bài này có thể tấn công khi đang ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Nếu có, hãy áp dụng DEF của nó cho Damage Calculation. Nếu bạn không có Bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình, lá bài này nhận được 900 DEF cho mỗi quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 Tuner + 1 or more non-Tuner "Superheavy Samurai" monsters This card can attack while in face-up Defense Position. If it does, apply its DEF for damage calculation. If you have no Spell/Trap Cards in your Graveyard, this card gains 900 DEF for each Special Summoned monster your opponent controls.


Big boss của Superheavy Samurai, là một quái thú synchro level 9, Kyubi có thể sẽ gây ra một số khó khăn trong việc triệu hồi. Với hiệu ứng tăng sức thủ lên 900, một con số rất lớn với mỗi quái thú được triệu hồi đặc biệt mà đối phương điều khiển sẽ biến Kyubi thành một bức tường vững chắc cho Superheavy Samurai.

Dù hiệu ứng tăng sức mạnh là vậy nhưng Kyubi rất thụ động với sức thủ gốc chỉ có 2500 và việc tăng sức mạnh hoàn toàn phụ thuộc vào đối phương, thế nên Kyubi rất ít xuất hiện trong các bộ bài Superheavy Samurai vì độ kém hữu dụng của mình.

Superheavy Samurai Steam Train King (x0-1)

UR Rarity
Superheavy Samurai Steam Train King
UR Rarity
Superheavy Samurai Steam Train King
Superheavy Samurai Steam Train King
EARTH 12
Superheavy Samurai Steam Train King
Quỷ hơi nước nặng ký tàu hỏ-O
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 4800


Hiệu ứng (VN):

1 "Superheavy Samurai" Tuner + 2+ Non-Tuner "Superheavy Samurai" quái thú
Lá bài này có thể tấn công khi đang ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Nếu có, hãy áp dụng DEF của nó cho Damage Calculation. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi xuống Mộ tối đa 2 lá bài, sau đó chọn mục tiêu vào nhiều lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ tất cả bài Phép và Bẫy khỏi Mộ, và nếu bạn làm điều đó, gây 200 sát thương cho đối thủ của bạn cho mỗi lá bài bị loại bỏ.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 "Superheavy Samurai" Tuner + 2+ non-Tuner "Superheavy Samurai" monsters This card can attack while in face-up Defense Position. If it does, apply its DEF for damage calculation. Once per turn: You can discard up to 2 cards, then target that many cards your opponent controls; destroy them. Once per turn: You can banish all Spells and Traps from the GYs, and if you do, inflict 200 damage to your opponent for each card banished.


Nếu không phải vì việc triệu hồi rất tốn kém, Train King đã có thể là một lựa chọn vững chắc. Nó có discard effect tuyệt vời khớp tốt với các SHS như Superheavy Samurai Gigagloves và Superheavy Samurai Flutist. Và nếu xem xét kĩ, nó cho phép bạn Spell/Trap trong deck SHS bằng cách banish các lá Spell/trap của bạn từ mộ của bạn. 


Thật không may, con đường để triệu hồi Train King là một chuỗi 2 lá sử dụng hai Superheavy Samurai Trumpeter và yêu cầu cả hai lần search của Superheavy Samurai Soulpiercer đều được sử dụng cho những lá Trumpeter này. Triệu hồi Train King trong lượt 1 sẽ để lại bạn chỉ còn hai lá bài trong tay, không phải lá nào cũng được đảm bảo có thể được sử dụng như những lá discard tốt. 

Trong thực chiến, thay vì lá này ta triệu Ravenous Crocodragon Archethys hoặc Superheavy Samurai Warlord Susanowo sẽ là một nước đi hợp lý hơn.

Gear Gigant X (x0-1)

UR Rarity
Gear Gigant X
UR Rarity
Gear Gigant X
Gear Gigant X
EARTH
Gear Gigant X
Rô bốt bánh răng X
 • ATK:

 • 2300

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Loại Máy Cấp 4
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; thêm 1 quái thú Loại Máy Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck hoặc Mộ lên tay bạn. Khi lá bài này rời khỏi sân: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Geargia" Cấp 3 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 4 Machine-Type monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; add 1 Level 4 or lower Machine-Type monster from your Deck or Graveyard to your hand. When this card leaves the field: You can target 1 Level 3 or lower "Geargia" monster in your Graveyard; Special Summon that target.


Search gần như toàn bộ deck của bạn, còn có thể tái sinh, cải thiện deck SHS khá tốt.

Trishula, Dragon of the Ice Barrier và Ravenous Crocodragon Archethys (Limit 1 Synchro)

UR Rarity
Trishula, Dragon of the Ice Barrier
UR Rarity
Trishula, Dragon of the Ice Barrier
Trishula, Dragon of the Ice Barrier
WATER 9
Trishula, Dragon of the Ice Barrier
Rồng hàng rào băng, Trishula
 • ATK:

 • 2700

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

1 Tuner + 2+ quái thú non-Tuner
Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể loại bỏ tối đa 1 lá mỗi loại khỏi tay, sân và Mộ của đối thủ. (Lá bài trên tay được chọn ngẫu nhiên.)


Hiệu ứng gốc (EN):

1 Tuner + 2+ non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can banish up to 1 card each from your opponent's hand, field, and GY. (The card in the hand is chosen at random.)


SR Rarity
Ravenous Crocodragon Archethys
SR Rarity
Ravenous Crocodragon Archethys
Ravenous Crocodragon Archethys
WATER 9
Ravenous Crocodragon Archethys
Rồng cá sấu háu ăn Archethys
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
Nhận 500 ATK / DEF cho mỗi lá bài trong tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Ravenous Crocodragon Archethys" một lần mỗi lượt.
● Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể rút những lá bài bằng với số lượng Lá bài non-Tuner được sử dụng cho Triệu hồi Synchro của nó.
● (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 2 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn vào 1 lá trên sân; phá hủy nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Gains 500 ATK/DEF for each card in your hand. You can only use each of the following effects of "Ravenous Crocodragon Archethys" once per turn. ● If this card is Synchro Summoned: You can draw cards equal to the number of non-Tuners used for its Synchro Summon. ● (Quick Effect): You can discard 2 cards, then target 1 card on the field; destroy it.


Ta có tuỳ thuộc vào meta và skill mà lựa chọn 1 trong 2 lá này. Ravenous thì là best turn 1 card còn Trishula sẽ là 1 lá làm đối phương khóc nhè nếu được triệu hồi vào turn 2.Skill

 

Superheavy Samurai Battleball và Superheavy Samurai Trumpeter (Style Evolution (33%))

UR Rarity
Superheavy Samurai Battleball
UR Rarity
Superheavy Samurai Battleball
Superheavy Samurai Battleball
DARK 2
Superheavy Samurai Battleball
Vũ giả nặng ký bóng hồn-C
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Nếu tất cả quái thú bạn điều khiển là "Superheavy Samurai" và bạn không có Bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển có Cấp độ; gửi cả nó và lá bài này từ sân đến Mộ, sau đó Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck 1 "Superheavy Samurai" của bạn có Cấp độ bằng tổng Cấp độ ban đầu của 2 quái thú đó trong Mộ. (Triệu hồi Đặc biệt này được coi là Triệu hồi Synchro.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Battleball" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If all monsters you control are "Superheavy Samurai" monsters, and you have no Spell/Trap Cards in your Graveyard: You can target 1 face-up monster your opponent controls that has a Level; send both it and this card from the field to the Graveyard, then Special Summon from your Extra Deck 1 "Superheavy Samurai" Synchro Monster whose Level equals the total original Levels of those 2 monsters in the Graveyard. (This Special Summon is treated as a Synchro Summon.) You can only use this effect of "Superheavy Samurai Battleball" once per turn.


R Rarity
Superheavy Samurai Trumpeter
R Rarity
Superheavy Samurai Trumpeter
Superheavy Samurai Trumpeter
EARTH 2
Superheavy Samurai Trumpeter
Vũ giả nặng ký thổi k-E
 • ATK:

 • 300

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không có Lá bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Sau khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt theo cách này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Superheavy Samurai" Nếu lá bài này được Triệu hồi để Triệu hồi một "Superheavy Samurai" và được gửi đến Mộ, và bạn không có Bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you have no Spell/Trap Cards in your Graveyard, you can Special Summon this card (from your hand). After this card was Special Summoned this way, you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Superheavy Samurai" monsters. If this card is Tributed for the Tribute Summon of a "Superheavy Samurai" monster and sent to the Graveyard, and you have no Spell/Trap Cards in your Graveyard: You can Special Summon this card.


 Style Evolution là cho phép bạn biến bất kỳ SHS lv 4 hoặc thấp hơn thành một tuner. Thường thì việc dùng Style Evolution là cần thiết vì nhiều deck SHS chỉ có từ 3-4 thẻ tuner giữa Superheavy Samurai Trumpeter và Superheavy Samurai Battleball. 

Ngoài ra, nếu Trumpeter được triệu hồi từ tay bởi hiệu ứng của nó, bạn sẽ bị khóa vào việc triệu hồi chỉ quái thú SHS trong phần còn lại của lượt. Điều này có nghĩa là Style Evolution thường là cần thiết để có thể gọi các quái thú Synchro bên ngoài deck SHS. Để thấy một số cách combo bổ sung mà Style Evolution tạo ra, xin hãy xem phần  "Combo" bên dưới. 

Heavystrong Strategy (Skill Card) (Heavystrong Strategy (67%))

 Rarity
Heavystrong Strategy (Skill Card)
 Rarity
Heavystrong Strategy (Skill Card)
Heavystrong Strategy (Skill Card)
Heavystrong Strategy (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Có thể được sử dụng một lần trong lượt nếu bạn không có Bài Phép/Bẫy trong Mộ của bạn. Chuyển tất cả quái thú Loại-Máy THỔ mà bạn điều khiển sang Thế Thủ ngửa mặt. Sau đó, THỦ của quái thú bạn điều khiển tăng thêm 200 ứng với mỗi quái thú ở Thế Thủ ngửa mặt mà bạn điều khiển. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng hai lần trong một trận đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

Can be used once per turn if you have no Spell/Trap Cards in your Graveyard. Change all EARTH Machine-Type monsters you control to face-up Defense Position. Then, the DEF of monsters you control is increased by 200 for each monster in face-up Defense Position you control. This Skill can only be used twice per Duel.


 Mặc dù buff chỉ số từ skill này không đáng kể, nhưng bù lại khả năng biến các quái thú SHS của bạn thành tư thế phòng ngự có thể hữu ích. Ví dụ, nếu Superheavy Samurai Warlord Susanowo hoặc Superheavy Samurai Ogre Shutendoji bị úp xuống (bởi hiệu ứng của Book of Moon), bạn sẽ cần hai lượt để đặt lại chúng vào tư thế phòng ngự mặt trên mà không cần Heavystrong Strategy. Nhờ Heavystrong Strategy, thời gian này sẽ giảm xuống còn một lượt. Tuy nhiên, lưu ý rằng kỹ năng này không áp dụng cho các quái SHS bị úp xuống, vì vậy nó sẽ không giúp bạn vượt qua các effect úp quái trong cùng một lượt chúng được kích hoạt.Combo

 


Susanowo Combo

Starting Hand

2 trong 3 lá: Superheavy Samurai WagonSuperheavy Samurai SoulpiercerSuperheavy Samurai Soulpeacemaker

 1. Normal summon Wagon hoặc Soulpiercer. (Then, if using Wagon, kích hoạt Wagon để search Soul card còn thiếu.)
 2. Equip tất cả Soul cards vào Wagon or Soulpiercer.
 3. Tribute Wagon/Soulpiercer dùng Soulpeacemaker để special summon Superheavy Samurai Scales.
 4. Hồi sinh Soulpiercer bằng Scales.
 5. Search Superheavy Samurai Trumpeter bằng Soulpiercer.
 6. Special summon Trumpeter.
 7. Triệu hồi Superheavy Samurai Warlord Susanowo.

HOẶC

 1. Triệu hồi Superheavy Samurai Ogre Shutendoji.
 2. Dùng Style Evolution on Scales/Soulpiercer.
 3. Triệu hồi Superheavy Samurai Warlord Susanowo.

Kết quả

Susanowo + 1 free Soulpiercer search

OR

Susanowo + backrow clear bởi Shutendoji + 1 free Soulpiercer search

Train King Combo

2 trong 3 lá: Superheavy Samurai WagonSuperheavy Samurai SoulpiercerSuperheavy Samurai Soulpeacemaker

 1. Làm theo các bước từ 1-7* của Susanowo Combo.
 2. Dùng Soulpiercer search  Trumpeter.
 3. Special summon Trumpeter.
 4. Triệu hồi Superheavy Samurai Steam Train King.

Train King + backrow clear bởi Shutendoji

Crocodragon Combo

2 trong 3 lá: Superheavy Samurai WagonSuperheavy Samurai SoulpiercerSuperheavy Samurai Soulpeacemaker

 1. Làm theo bước từ 1-4 của Susanowo Combo.
 2. Search Superheavy Samurai Soulhorns thông qua Soulpiercer.
 3. Equip Soulhorns.
 4. Special summon Soulhorns.
 5. Dùng Style Evolution.
 6. Summon Ravenous Crocodragon Archethys.

Crocodragon + rút thêm 2 + 1 free Soulpiercer search

Bishbaalkin Combo

Infinitrack Anchor Drill + any level 4 SHS

 1. Summon Anchor Drill.
 2. Special summon level 4 SHS bằng Anchor Drill.
 3. dùng Style Evolution.
 4. Biến cả 2 monsters thành level 8 thông qua Anchor Drill.
 5. Summon Phantasmal Lord Ultimitl Bishbaalkin.
 6. Kích hoạt Bishbaalkin để summon free 3 token ở cả 2 sân

Bishbaalkin + khoá 3 main monster zones của đối phương (+ free search nếu level 4 là Wagon or Soulpiercer)
Đơn vị đồng hành:

- Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

Top