Hướng dẫn chơi Ursarctic

Hướng dẫn chơi Ursarctic

Nếu bạn đã xem anime Yu-gi-oh! 5DS thì hẳn phải biết đến một cách thức triệu hồi khá đặc biệt không tồn tại khi chúng ta chơi: Dark Synchro. Nó là Synchro Summon nhưng thay vì cộng level các quái thú thì Dark Synchro sẽ yêu cầu ta trừ level các quái thú nguyên liệu cho nhau. 

Ursarctic chính là 1 deck có các quái thú Synchro đều cần triệu hồi theo phương thức Dark Synchro. Đây là 1 deck thuần Synchro với Extra deck full bài trắng duy nhất còn trụ lại được với Meta. Vậy ta cùng khám phá xem chúng có gì và chơi ra sao nhé!!
Lối chơi

Lối chơi

Có 1 điều cần phải biết đó là Dark Synchro không tồn tại chính thức trong game nên nó được thay bằng điều kiện triệu hồi: Gửi các quái thú nguyên liệu từ trên sân xuống dưới mộ (thường là 1 tuner và 1 non-tuner sao cho chúng trừ cho nhau ra số level của quái thú Synchro cần triệu hồi)

Chiến thuật chủ yếu của deck mình sẽ tóm gọn như sau:

 • Cố gắng lấy các Ursartic ở main deck lên tay càng nhiều càng tốt và sử dụng chúng như những handtrap

 • Có thể khai thác thế mạnh của Ursarctic: Counter XYZ và Link

 • Clear sân và OTK thông qua skill
Còn nhiều cái thú vị khác mình sẽ nói ở phần sau nhé.Ursarctic Synchro

Lần này thứ tự để viết sẽ hơi khác, mình sẽ nói từ phần đặc trưng nhất của Deck là các Ursarctic Synchro nhé!!

Ursarctic Polari (x2)

R Rarity
Ursarctic Polari
R Rarity
Ursarctic Polari
Ursarctic Polari
WATER 1
Ursarctic Polari
Gấu hùng cực tiểu Polari
 • ATK:

 • 700

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Synchro. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách gửi 2 quái thú mà bạn điều khiển với chênh lệch Cấp độ là 1 đến Mộ (1 Tuner và 1 non-Tuner). Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 "Ursarctic Big Dipper" trực tiếp từ Deck của mình. Bạn có thể hiến tế 1 quái thú Cấp 7 hoặc lớn hơn; thêm lên tay của bạn, hoặc Triệu hồi Đặc biệt, 1 "Ursarctic" từ Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ursarctic Polari" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Synchro Summoned. Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by sending 2 monsters you control with a Level difference of 1 to the GY (1 Tuner and 1 non-Tuner). If this card is Special Summoned: You can activate 1 "Ursarctic Big Dipper" directly from your Deck. You can Tribute 1 Level 7 or higher monster; add to your hand, or Special Summon, 1 "Ursarctic" monster from your GY. You can only use each effect of "Ursarctic Polari" once per turn.


 Trước hết hãy nói tới chú gấu cuti này đi. Đây là lá bài Synchro đặc biệt nhất trong Yugioh khi level của nó là 1 - đồng nghĩa với việc lá này không thể Synchro theo cách thông thường. (và yep là Dark Synchro)

Ursarctic Polari sẽ là lá make play cho bạn mà ta sẽ luôn muốn triệu hồi được nó để thực hiện combo. Việc triệu hồi Polari khá đơn giản khi các Ursactic tuner đều level 8 và Ursarctic thường level 7 (8-7=1)
và khi ra sân nó sẽ kích hoạt ngay lập tứcField Ursarctic Big Dipper (1 lá field rất mạnh mà mình sẽ nói ở phần sau)

Sau đó nhờ vào lá Field cho phép ta sử dụng nguyên liệu dưới mộ, Polari có thể kích hoạt khả năng thứ 2 và triệu hồi lại 1 tuner level 8 tiếp tục Dark Synchro 8-1=7 ra các Ursarctic Synchro.


Ursarctic Grand Chariot (x1)

R Rarity
Ursarctic Grand Chariot
R Rarity
Ursarctic Grand Chariot
Ursarctic Grand Chariot
WATER 7
Ursarctic Grand Chariot
Gấu hùng cực Xe Ngựa lớn
 • ATK:

 • 2700

 • DEF:

 • 700


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Synchro. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách gửi 2 quái thú mà bạn điều khiển có chênh lệch Cấp độ là 7 đến Mộ (1 quái thú Tuner Cấp 8 hoặc lớn hơn và 1 quái thú Synchro Không Tuner). Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 lá bài khác trên sân; phá hủy chúng. Một lần mỗi lượt, khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt chọn "Ursarctic" mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú từ tay hoặc sân của mình; vô hiệu hoá việc kích hoạt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Synchro Summoned. Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by sending 2 monsters you control with a Level difference of 7 to the GY (1 Level 8 or higher Tuner and 1 non-Tuner Synchro Monster). If this card is Special Summoned: You can target up to 2 other cards on the field; destroy them. Once per turn, when a card or effect is activated that targets an "Ursarctic" card you control (Quick Effect): You can Tribute 1 monster from your hand or field; negate the activation.


 1 trong 2 boss Ursarctic Synchro, lá bài này không hề kém cạnh khi so sánh với Sepentrion. Khi triệu hồi lên sân, nó cho phép ta destroy tới tận 2 lá của opp. Quick Effect negate các hiệu ứng target các lá bài có chữ "Ursarctic" (bao gồm cả lá field, countinous spell và monster) sẽ thật sự hiệu quả khi mà lá field cho phép ta banish quái thú dưới mộ thay vì hiến tế trên sân.


*Phần quan trọng: Nếu bạn đã hiểu rõ effect mà không muốn nghe dịch card thì bỏ qua phần trên đi xem phần này này =)))

 • Ta có thể nhìn qua Atk của lá bài này là 2700, phù hợp với điều kiện 2 của skill. Từ đó kết hợp khả năng dọn sân của lá bài này với Skill, ta sẽ có Free 2 Beater đánh hơn 4000 điểm gốc và OTK ngay trong turn 2.
Tin tôi đi, tôi làm cái đó nhiều lắm rồi =))) trong khi phải chờ từ turn 3 trở đi mới có thể triệu hồi Shooting Quasar thì ta có thể nhờ sức mạnh tình bạn kết liễu opp ngay trong turn 2 rùi. Và đây cũng là lý do toi thích lá bài này hơn Sepentrion.

Ursarctic Septentrion (x1)

SR Rarity
Ursarctic Septentrion
SR Rarity
Ursarctic Septentrion
Ursarctic Septentrion
WATER 7
Ursarctic Septentrion
Gấu hùng cực Septen=Trion
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 700


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Synchro. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách gửi 2 quái thú mà bạn điều khiển có chênh lệch Cấp độ là 7 đến Mộ (1 quái thú Tuner Cấp 8 hoặc lớn hơn và 1 quái thú Synchro Không Tuner). Vô hiệu hoá hiệu ứng của những quái thú ngửa không có Cấp độ được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck. Nếu đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm 1 "Ursarctic" từ Deck lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ursarctic Septentrion" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Synchro Summoned. Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by sending 2 monsters you control with a Level difference of 7 to the GY (1 Level 8 or higher Tuner and 1 non-Tuner Synchro Monster). Negate the effects of face-up monsters without a Level that were Special Summoned from the Extra Deck. If your opponent Special Summons a monster(s) (except during the Damage Step): You can add 1 "Ursarctic" card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Ursarctic Septentrion" once per turn.


Anh chàng to cao này sẽ là Boss của deck (cho tới khi mix với skill và đám synchron :v). Effect đầu của hắn counter chặt các lá XYZ và Link khi đây là 1 Countinous Effect (effect vĩnh viễn mà k cần active) negate toàn bộ quái thú không có level được triệu hồi từ Extra.

Atk 3000 cũng khá là to còi, ngoài ra quick search trong lượt đối thủ cũng mang về rất nhiều đối với Ursarctic vì các Ursarctic Monster không khác gì các Handtrap cả (tuy vậy nó chỉ là one per turn thôi nhé)

*Bonus Info:
Nếu bạn triệu hồi được Septentrion vào turn 1 và đã có 1 lá gây hiệu ứng xấu cho opp trên tay (ví dụ Megatanus) và opp special summon, ta sẽ ưu tiên search Mikpolar hoặc Miktanus.

Bonus Departure dưới mộ và Big Dipper trên sân, ta sẽ xoay xở triệu hồi các Ursarctic đó lên sân. Khi ấy ta sẽ có: 1 lần ngăn cản opp múa + 1 Ursarctic trên tay + 2 Ursarctic trên sân (1 tuner và 1 non tuner) để chuẩn bị cho turn tiếp theoSkill

 

A Bond Illuminates the Future (Skill Card) và Shooting Quasar Dragon (80%)

UR Rarity
A Bond Illuminates the Future (Skill Card)
UR Rarity
A Bond Illuminates the Future (Skill Card)
A Bond Illuminates the Future (Skill Card)
A Bond Illuminates the Future (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Mỗi hiệu ứng sau đây chỉ có thể được sử dụng một lần trong một Trận đấu. (Bạn có thể thay đổi tư thế chiến đấu của quái thú Úp)
● Gửi 1 quái thú "Synchron" hoặc 1 quái thú Loại Chiến binh PHÓ Cấp 2 có CÔNG 1000 hoặc thấp hơn từ tay trong Mộ của bạn. Sau đó, thêm 1 quái thú "Synchron" từ Deck của bạn lên tay bạn và Úp 1 "Synchro Chase" từ bên ngoài Deck của bạn.
● Gửi tất cả quái thú bạn điều khiển trong Mộ của bạn. Nếu tổng ATK gốc của quái thú được đưa vào Mộ là 2500 hoặc lớn hơn, Úp 2 Rồng ký tên ngẫu nhiên với các tên khác nhau trong số 4 con từ bên ngoài Deck của bạn.
● Có thể sử dụng từ lượt 3 trở đi. Trả lại 1 "Stardust Dragon" từ sân/Mộ của bạn về Extra Deck của bạn. Sau đó, thay đổi Cấp độ của tất cả quái thú Synchro mà bạn điều khiển thành 2 và Úp 1 "Life Stream Dragon" từ bên ngoài Deck của bạn.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với Extra Deck chứa quái thú ÁNH SÁNG Cấp 10 hoặc lớn hơn và không có quái thú nào khác ngoài quái thú Synchro, và Deck chứa ít nhất 7 Loại Chiến binh hoặc Máy móc Cấp 2 hoặc thấp hơn Loại quái thú.


Hiệu ứng gốc (EN):

Each of the following effects can only be used once per Duel. (You can change the battle position of Set monsters) ● Send 1 "Synchron" monster or 1 Level 2 WIND Warrior-Type monster with 1000 or less ATK from your hand to your Graveyard. Then, add 1 "Synchron" monster from your Deck to your hand and Set 1 "Synchro Chase" from outside of your Deck. ● Send all monsters you control to your Graveyard. If the total of original ATK of the monsters sent to the Graveyard is 2500 or more, Set 2 random Signer Dragons with different names out of 4 from outside of your Deck. ● Can be used turn 3 and onward. Return 1 "Stardust Dragon" from your field/Graveyard to your Extra Deck. Then, change the Level of all Synchro Monsters you control to 2 and Set 1 "Life Stream Dragon" from outside of your Deck. This Skill can only be used if you begin a Duel with an Extra Deck that contains a Level 10 or higher LIGHT monster and no monsters other than Synchro Monsters, and a Deck that contains at least 7 Level 2 or lower Warrior-Type or Machine-Type monsters.


UR Rarity
Shooting Quasar Dragon
UR Rarity
Shooting Quasar Dragon
Shooting Quasar Dragon
LIGHT 12
Shooting Quasar Dragon
Rồng chuẩn tinh bắn sao
 • ATK:

 • 4000

 • DEF:

 • 4000


Hiệu ứng (VN):

1 quái thú Tunner Synchro + 2 hoặc nhiều quái thú non-Tunner Synchro
Phải được Triệu hồi Synchro và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Số lần tấn công tối đa của lá bài này trong mỗi Battle Phase bằng với số lượng quái thú non-Tuner được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro của nó. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, khi lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt: Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Khi lá bài này rời khỏi sân: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Shooting Star Dragon" từ Extra Deck của mình.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 Tuner Synchro Monster + 2 or more non-Tuner Synchro Monsters Must be Synchro Summoned, and cannot be Special Summoned by other ways. This card's maximum number of attacks per Battle Phase equals the number of non-Tuner monsters used as its Synchro Material. Once per turn, during either player's turn, when a card or effect is activated: You can negate the activation, and if you do, destroy it. When this card leaves the field: You can Special Summon 1 "Shooting Star Dragon" from your Extra Deck.


 Deck này cũng có thể xài nhiều skill khác nhưng bài viết này mình sẽ tập trung vào nói về Ursarctic & Synchron thôi nhé. Vì theo mình đây là lối chơi mạnh nhất cho Ursarctic hiện giờ rồi.

Skill này có tới 3 effect (tính ra buff bẩn cũng ngang ngửa với BLS)

 • Cái đầu đơn giản là cho ta đổi card để search ( nhưng thường thì ta sẽ khó mà lỗ được khi kết hợp với effect của đám Synchron)

 • Cái thứ 2 sẽ dọn toàn bộ sân của ta để cho 2 cục thịt >2000 ATK. Effect này là cực hay khi mà nhiều lúc ta không thể kết liễu opp với 2700 hay là 3000 ATK. Dọn sân của chính mình nhiều khi cũng có lợi nếu ăn phải Warning Point, Floodgate, Book of moon,...

 • Cái thứ 3 hiểu đơn giản là khi có Stardust Dragon kết hợp với cái eff thứ 2 trên kia là sẽ đảm bảo cho ta có 1 Shooting Quasar Dragon với 4000 ATK - 2 lần đấm - 1 Quick Negate one per turn
Để mà nói thì Skill này quá hợp với Ursarctic khi mà các Synchron của Yusei sẽ dễ dàng triệu hồi ra Ursarctic Polari, hay thậm chí kết hợp rất tốt với các Ursarctic Synchro, lá field,...Main deck Monster

Các Ursarctic ở main deck ngoài việc làm nguyên liệu chúng còn có thể hoạt động như Handtrap

Ursarctic Megapolar, Ursarctic Megabilis và Ursarctic Megatanus (Ursarctic Tuner)

R Rarity
Ursarctic Megapolar
R Rarity
Ursarctic Megapolar
Ursarctic Megapolar
WATER 8
Ursarctic Megapolar
Gấu hùng cực Polar lớn
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 700


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 7 hoặc lớn hơn khác từ tay của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú có Cấp độ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt trong khi bạn điều khiển một "Ursarctic" : Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ursarctic Megapolar" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute 1 other Level 7 or higher monster from your hand; Special Summon this card from your hand, also you cannot Special Summon for the rest of this turn, except monsters with a Level. If this card is Special Summoned while you control another "Ursarctic" monster: You can target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it. You can only use each effect of "Ursarctic Megapolar" once per turn.


N Rarity
Ursarctic Megabilis
N Rarity
Ursarctic Megabilis
Ursarctic Megabilis
WATER 8
Ursarctic Megabilis
Gấu hùng cực Bilis lớn
 • ATK:

 • 2800

 • DEF:

 • 700


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 7 hoặc lớn hơn khác từ tay của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú có Cấp độ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt trong khi bạn điều khiển một "Ursarctic" : Bạn có thể chọn vào 1 lá trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ursarctic Megabilis" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute 1 other Level 7 or higher monster from your hand; Special Summon this card from your hand, also you cannot Special Summon for the rest of this turn, except monsters with a Level. If this card is Special Summoned while you control another "Ursarctic" monster: You can target 1 card in your opponent's GY; banish it. You can only use each effect of "Ursarctic Megabilis" once per turn.


R Rarity
Ursarctic Megatanus
R Rarity
Ursarctic Megatanus
Ursarctic Megatanus
WATER 8
Ursarctic Megatanus
Gấu hùng cực Tanus lớn
 • ATK:

 • 2400

 • DEF:

 • 700


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 7 hoặc lớn hơn khác từ tay của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú có Cấp độ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt trong khi bạn điều khiển một "Ursarctic" : Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ursarctic Megatanus" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute 1 other Level 7 or higher monster from your hand; Special Summon this card from your hand, also you cannot Special Summon for the rest of this turn, except monsters with a Level. If this card is Special Summoned while you control another "Ursarctic" monster: You can target 1 face-up monster your opponent controls; change it to face-down Defense Position. You can only use each effect of "Ursarctic Megatanus" once per turn.


  Các Ursarctic tuner đều có level 8, ngoài mục đích làm nguyên liệu như Synchro chúng còn có thể hoạt động như các HandTrap. 3 lá đều có những effect khác nhau tạo ra các kiểu disruption khác nhau:

 • Megapolar (x1): Phá hủy 1 lá Spell/Trap (k khác MST là mấy)

 • Megatanus (x2): chọn 1 quái thú của đối phương và chuyển nó về thế thủ-úp (Book of Moon trá hình)

 • Megabilis (x2): Banish 1 lá dưới mộ của Opp (khá giống với D.D. Crow)
Hãy lưu ý 1 chút tới điều kiện kích eff là phải có 1 Ursarctic khác trên sân kẻo Misplay nhé. Ngoài ra chúng có ATK khá cao nên ta có thể suy xét việc có Synchro tiếp hay không hoặc chỉ là để yên đó rồi attack hay cũng có thể là kích skill 2.

Ursarctic Miktanus (x2-3)

N Rarity
Ursarctic Miktanus
N Rarity
Ursarctic Miktanus
Ursarctic Miktanus
WATER 7
Ursarctic Miktanus
Gấu hùng cực Tanus nhỏ
 • ATK:

 • 700

 • DEF:

 • 1700


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 7 hoặc lớn hơn khác từ tay của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú có Cấp độ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Ursarctic" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Ursarctic Miktanus"; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ursarctic Miktanus" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute 1 other Level 7 or higher monster from your hand; Special Summon this card from your hand, also you cannot Special Summon for the rest of this turn, except monsters with a Level. If this card is Special Summoned: You can target 1 "Ursarctic" monster in your GY, except "Ursarctic Miktanus"; add it to your hand. You can only use each effect of "Ursarctic Miktanus" once per turn.


 Không như các Ursarctic tuner, các Ursarctic bình thường có thể kích hoạt effect ngay khi chúng được triệu hồi lên sân. 

Về Miktanus, khi được triệu hồi nó sẽ recover cho ta 1 Ursarctic monster ở dưới mộ. Ta sẽ thường search lá này lên tay khi mà ta đã có sẵn Mikpolar hay khi đã có quá nhiều tài nguyên.

Ursarctic Mikpolar (x3)

R Rarity
Ursarctic Mikpolar
R Rarity
Ursarctic Mikpolar
Ursarctic Mikpolar
WATER 7
Ursarctic Mikpolar
Gấu hùng cực Polar nhỏ
 • ATK:

 • 700

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 7 hoặc lớn hơn khác từ tay của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú có Cấp độ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Ursarctic" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Ursarctic Mikpolar". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ursarctic Mikpolar" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute 1 other Level 7 or higher monster from your hand; Special Summon this card from your hand, also you cannot Special Summon for the rest of this turn, except monsters with a Level. If this card is Special Summoned: You can add 1 "Ursarctic" monster from your Deck to your hand, except "Ursarctic Mikpolar". You can only use each effect of "Ursarctic Mikpolar" once per turn.


Đến với lá bài quan trọng của deck nào - Searcher của Ursarctic: Mikpolar.

Tương tự như Miktanus, nó không cần 1 ursarctic khác tồn tại trên sân để kích hoạt eff mà chỉ cần triệu hồi là search được rồi. Đây là 1 effect hard one per turn nên có triệu hồi lại cũng chỉ search được 1 thoi nhé. Và như bao Ursarctic khác, nó có thể được triệu hồi ngay trong lượt của opp và search 1 handtrap free tùy từng tính huống.Ursarctic Spell

 

Ursarctic Big Dipper (x1)

N Rarity
Ursarctic Big Dipper
N Rarity
Ursarctic Big Dipper
Ursarctic Big Dipper
Spell Field
Ursarctic Big Dipper
Sao Bắc Đẩu gấu hùng cực

  Hiệu ứng (VN):

  Một lần mỗi lượt, nếu "Ursarctic" của bạn Hiến tế (các) quái thú để kích hoạt hiệu ứng của nó, thay vào đó bạn có thể loại bỏ 1 "Ursarctic" Cấp 7 hoặc lớn hơn khỏi Mộ của mình. Mỗi khi một (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt, hãy đặt 1 Counter lên lá bài này. Một lần mỗi lượt, nếu (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt và "Ursarctic" ở trên sân (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể loại bỏ tất cả các Counter khỏi lá bài này (tối thiểu 7), sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển nó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Once per turn, if your "Ursarctic" monster would Tribute a monster(s) to activate its effect, you can banish 1 Level 7 or higher "Ursarctic" monster from your GY instead. Each time a monster(s) is Special Summoned, place 1 counter on this card. Once per turn, if a monster(s) is Special Summoned and an "Ursarctic" Synchro Monster is on the field (except during the Damage Step): You can remove all counters from this card (min. 7), then target 1 monster your opponent controls; take control of it.


  Lá field sẽ là 1 trong những lá bài chủ chốt khiến cho game ez hơn rất nhiều.

  Ursarctic Polari sẽ lôi lá này thẳng từ deck lên sân nên ta chỉ cần x1 để tránh deadhand (và ta cũng không bao giờ muốn draw phải nó vào first hand giống như khi chơi Salamangreat). Có thể bạn đã biết effect của nó là giúp các Ursarctic dùng nguyên liệu dưới mộ thay vì trên sân hoặc trên tay nhưng mình muốn các bạn để ý điều này 1 chút:

  • Khi vừa được Polari mang lá Field này lên sân, game sẽ hỏi bạn có muốn kích hoạt effect của các Ursarctic trên tay không (vì chúng là quick Effect nên có thể chain). Khi đó bạn ĐỪNG kích hoạt vì khi đó lá field mới chỉ trên sân chứ hiệu ứng của nó chưa được phát huy -> vậy nên ta sẽ phải dùng nguyên liệu trên tay chứ không phải dưới mộ

  • Effect thứ 2 của nó cũng rất hay: 7 counter cướp 1 mons của opp (7 counter thực sự ko phải là nhiều với Ursarctic khi nó spam quái rất nhiều, ngoài ra opp cũng chắc chắn sẽ phải Special Summon)

  Ursarctic Departure (x3)

  UR Rarity
  Ursarctic Departure
  UR Rarity
  Ursarctic Departure
  Ursarctic Departure
  Spell Normal
  Ursarctic Departure
  Gấu hùng cực tản ra

   Hiệu ứng (VN):

   Bỏ 1 lá bài; thêm 2 "Ursarctic" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu bạn muốn Hiến tế (các) quái thú để kích hoạt "Ursarctic" , ngoại trừ lượt lá bài này được gửi đến Mộ, thay vào đó bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ursarctic Departure" một lần cho mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Discard 1 card; add 2 "Ursarctic" monsters from your Deck to your hand. If you would Tribute a monster(s) to activate an "Ursarctic" monster's effect, except the turn this card was sent to the GY, you can banish this card from your GY instead. You can only use each effect of "Ursarctic Departure" once per turn.


   Khả năng search của lá này là quá bá khi cho phép ta search tận 2 Ursarctic monster (trong khi ấy ta còn x3 Mikpolar nên sẽ rất khó deadhand). Tuy phải discard 1 lá nhưng nó không phải là vấn đề vì nó chỉ đòi hỏi 1 lá bất kì chứ không phải là 1 loại bài cụ thể (giả sử như nó đòi lá discard cần phải là Ursarctic thì hơi mệt)

   Effect thứ 2 của nó là 1 nguyên liệu thay thế dành cho các Ursarctic monster. Bạn cần phải nhớ là Ursarctic Big Dipper chỉ giúp bạn có 1 lần banish card dưới mộ trong 1 turn nên lá này sẽ thực sự hiệu quả vào turn của opp.


   Ursarctic Radiation (x3)

   SR Rarity
   Ursarctic Radiation
   SR Rarity
   Ursarctic Radiation
   Ursarctic Radiation
   Spell Continuous
   Ursarctic Radiation
   Phóng xạ gấu hùng cực

    Hiệu ứng (VN):

    Kích hoạt lá bài này bằng cách đặt 7 quầy trên đó. Mỗi khi (các) quái thú "Ursarctic" được Triệu hồi Đặc biệt từ tay hoặc Extra Deck: Bạn có thể loại bỏ 1 Counter khỏi lá bài này; rút 1 lá bài. Một lần mỗi lượt, trong End Phase: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Ursarctic" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Ursarctic Radiation"; xáo trộn nó vào Deck. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Ursarctic Radiation".


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Activate this card by placing 7 counters on it. Each time an "Ursarctic" monster(s) is Special Summoned from the hand or Extra Deck: You can remove 1 counter from this card; draw 1 card. Once per turn, during the End Phase: You can target 1 "Ursarctic" card in your GY, except "Ursarctic Radiation"; shuffle it into the Deck. You can only control 1 "Ursarctic Radiation".


    Lá spell quan trọng thứ 2 bên cạnh lá Ursarctic Departure mà cần phải được x3. Nó cho phép bạn draw tới 7 lần mỗi khi có quái thú Ursarctic được special summon lên sân (điều điên rồ ở chỗ nó không phải one per turn)

    1 điều quan trọng nữa là nó giúp ta Recover lại các Ursarctic monster dưới mộ trở lại deck khi mà có 1 sự thật là ta draw-search- và sử dụng quá thứ nên effect Recover này của Ursarctic Radiation là thực sự cần thiết 

    Ursarctic Slider (x0-1)

    N Rarity
    Ursarctic Slider
    N Rarity
    Ursarctic Slider
    Ursarctic Slider
    Spell Quick
    Ursarctic Slider
    Gấu hùng cực trượt qua

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 trong số các "Ursarctic" bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng nó không thể tấn công, đồng thời phá hủy nó trong End Phase. Trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt, ngoại trừ quái thú có Cấp độ. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ursarctic Slider" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 of your "Ursarctic" monsters that is banished or in your GY; Special Summon it, but it cannot attack, also destroy it during the End Phase. For the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon, except monsters with a Level. You can only activate 1 "Ursarctic Slider" per turn.


     Lá Quick Spell này tuy không được trọng dụng nhưng mình lại thấy nó khá hay. Khi mà ta banish quá nhiều quái thú dưới mộ để kích hoạt effect của các quái thú Ursarctic thì đây thực sự là đấng cứu thế.

     1 Quick Spell có thể kích hoạt ngay trong lượt đối thủ, khi Ursarctic monster được triệu hồi thông qua lá bài này chúng vẫn có thể kích hoạt hiệu ứng của chúng từ đó có 2 cách sử dụng lá bài này:

     • Kích hoạt trong turn mình để làm thịt Synchro

     • Kích hoạt trong turn opp đề phá chúng (ví dụ như triệu hồi Megatanus úp quái địch)     Synchron

      Các Synchron rất quan trọng với deck này bởi điều kiện Skill yêu cầu ta phải có tới 7 lá Warrior hoặc Machine dưới level 2. Ngoài ra các Synchron level 1 và các Synchron non-tuner sẽ làm được rất nhiều thứ mà mình sẽ nói dưới đây.

     Jet Synchron (x2-3)

     UR Rarity
     Jet Synchron
     UR Rarity
     Jet Synchron
     Jet Synchron
     FIRE 1
     Jet Synchron
     Máy đồng bộ phản lực
     • ATK:

     • 500

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể thêm 1 "Junk" từ Deck của mình lên tay của bạn. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Jet Synchron" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card is sent to the GY as Synchro Material: You can add 1 "Junk" monster from your Deck to your hand. If this card is in your GY: You can send 1 card from your hand to the GY; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use 1 "Jet Synchron" effect per turn, and only once that turn.


     Trước hết phải nói tới Jet Synchron: Nó có khả năng tái triệu hồi khi ở dưới mộ từ đó khiến nó là lá bài lý tưởng để discard bởi Ursarctic Departure hoặc Điều kiện 1 của Skill

     Unknown Synchron (x1-3 tùy ý)

     UR Rarity
     Unknown Synchron
     UR Rarity
     Unknown Synchron
     Unknown Synchron
     DARK 1
     Unknown Synchron
     Máy đồng bộ vô danh
     • ATK:

     • 0

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú và bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Unknown Synchron" một lần trong mỗi Trận đấu theo cách này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If your opponent controls a monster and you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Unknown Synchron" once per Duel this way.


     1 tuner level 1 có khả năng tự summon sẽ giúp ta trong kha khá những trường hợp ngặt nghèo (tuy vậy hãy để ý là trong 1 trận ta chỉ có thể special summon lá này thông qua hiệu ứng 1 lần thôi nhé, nhớ là 1 LẦN 1 TRẬN)

     Synchron Explorer (x1)

     R Rarity
     Synchron Explorer
     R Rarity
     Synchron Explorer
     Synchron Explorer
     EARTH 2
     Synchron Explorer
     Máy đồng bộ khám phá
     • ATK:

     • 0

     • DEF:

     • 700


     Hiệu ứng (VN):

     Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Synchron" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When this card is Normal Summoned: You can target 1 "Synchron" monster in your Graveyard; Special Summon that target, but its effects are negated.


     Gọi dậy 1 Synchron ở dưới mộ (đây sẽ là lá chúng ta ưu tiên Search thông qua skill nên chỉ cần x1)

     Synchro Chase (Thông qua skill)

     SR Rarity
     Synchro Chase
     SR Rarity
     Synchro Chase
     Synchro Chase
     Spell Continuous
     Synchro Chase
     Đồng bộ rượt

      Hiệu ứng (VN):

      Đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại các kích hoạt hiệu ứng của quái thú "Warrior", "Synchron", hoặc "Stardust" trong tên gốc của chúng. Nếu bạn "Warrior", "Synchron", hoặc "Stardust" : Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của bạn được sử dụng làm nguyên liệu của nó; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Synchro Chase" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Your opponent cannot activate cards or effects in response to the effect activations of your Synchro Monsters with "Warrior", "Synchron", or "Stardust" in their original names. If you Synchro Summon a "Warrior", "Synchron", or "Stardust" Synchro Monster: You can target 1 monster in your GY used as its material; Special Summon it in Defense Position. You can only use this effect of "Synchro Chase" once per turn.


      Nhờ việc kích hoạt skill ta sẽ có lá này free trên sân. Trong những trường hợp ta tính tới phương án Shooting Quasar thì lá này thậm chí sẽ giúp ta triệu hồi lại Ursarctic đã làm nguyên liệu Synchro.

      Synchron Carrier (x0-1)

      N Rarity
      Synchron Carrier
      N Rarity
      Synchron Carrier
      Synchron Carrier
      EARTH 2
      Synchron Carrier
      Máy đồng bộ vận chuyển
      • ATK:

      • 0

      • DEF:

      • 1000


      Hiệu ứng (VN):

      Trong Main Phase của bạn, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 "Synchron" ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Nếu một "Synchron" được gửi đến Mộ của bạn dưới dạng Nguyên liệu Synchro để Triệu hồi Synchro Chiến binh hoặc quái thú Synchro Loại Máy, trong khi bạn điều khiển lá bài này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Synchron Token" (Loại máy / EARTH / Cấp 2/1000 ATK / DEF 0). Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Synchron Carrier" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      During your Main Phase, you can Normal Summon 1 "Synchron" monster in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) If another "Synchron" monster is sent to your Graveyard as a Synchro Material for the Synchro Summon of a Warrior or Machine-Type Synchro Monster, while you control this card: You can Special Summon 1 "Synchron Token" (Machine-Type/EARTH/Level 2/ATK 1000/DEF 0). You can only use this effect of "Synchron Carrier" once per turn.


      Cũng có thể sử dụng nhưng mình thực sự không khuyến khích lắm do là nếu muốn combo bằng lá này ta cần 2 LÁ TRÊN TAY. Thay vào đó ta nên sử dụng Synchron Explorer.      Extra deck

       Mình sẽ không nhắc lại các Ursarctic Synchro ở phần này nữa mà tập trung vào các lá extra khác.

      Stardust Dragon và Shooting Quasar Dragon (x1)

      UR Rarity
      Stardust Dragon
      UR Rarity
      Stardust Dragon
      Stardust Dragon
      WIND 8
      Stardust Dragon
      Rồng bụi sao
      • ATK:

      • 2500

      • DEF:

      • 2000


      Hiệu ứng (VN):

      1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
      Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt sẽ phá hủy (các) lá bài trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Trong End Phase, nếu hiệu ứng này được kích hoạt trong lượt này (và không bị vô hiệu hóa): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ của mình.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When a card or effect is activated that would destroy a card(s) on the field (Quick Effect): You can Tribute this card; negate the activation, and if you do, destroy it. During the End Phase, if this effect was activated this turn (and was not negated): You can Special Summon this card from your GY.


      UR Rarity
      Shooting Quasar Dragon
      UR Rarity
      Shooting Quasar Dragon
      Shooting Quasar Dragon
      LIGHT 12
      Shooting Quasar Dragon
      Rồng chuẩn tinh bắn sao
      • ATK:

      • 4000

      • DEF:

      • 4000


      Hiệu ứng (VN):

      1 quái thú Tunner Synchro + 2 hoặc nhiều quái thú non-Tunner Synchro
      Phải được Triệu hồi Synchro và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Số lần tấn công tối đa của lá bài này trong mỗi Battle Phase bằng với số lượng quái thú non-Tuner được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro của nó. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, khi lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt: Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Khi lá bài này rời khỏi sân: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Shooting Star Dragon" từ Extra Deck của mình.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 Tuner Synchro Monster + 2 or more non-Tuner Synchro Monsters Must be Synchro Summoned, and cannot be Special Summoned by other ways. This card's maximum number of attacks per Battle Phase equals the number of non-Tuner monsters used as its Synchro Material. Once per turn, during either player's turn, when a card or effect is activated: You can negate the activation, and if you do, destroy it. When this card leaves the field: You can Special Summon 1 "Shooting Star Dragon" from your Extra Deck.


      Cặp Stardust-Shooting Quasar này xứng đáng lấy 2 slot.

      • Thứ nhất Shooting Quasar sẽ đáp ứng điều kiện kích hoạt skill cho bạn

      • Thứ 2, một khi đã triệu hồi được Stardust vào turn 3 trở đi ta sẽ đảm bảo triệu hồi được Shooting Quasar nếu không gặp trở ngại gì dựa vào Skill

      • Thứ 3: Stardust level 8 (Trong khi các Ursarctic non-tuner level 7 và các Synchron tuner level 1= ez summon)

      • Thứ 4: Shooting Quasar mạnh vkl (4000 Atk, đấm 2 lần, quick negate,...)

      Ravenous Crocodragon Archethys (x1 )

      SR Rarity
      Ravenous Crocodragon Archethys
      SR Rarity
      Ravenous Crocodragon Archethys
      Ravenous Crocodragon Archethys
      WATER 9
      Ravenous Crocodragon Archethys
      Rồng cá sấu háu ăn Archethys
      • ATK:

      • 1000

      • DEF:

      • 1000


      Hiệu ứng (VN):

      1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
      Nhận 500 ATK / DEF cho mỗi lá bài trong tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Ravenous Crocodragon Archethys" một lần mỗi lượt.
      ● Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể rút những lá bài bằng với số lượng Lá bài non-Tuner được sử dụng cho Triệu hồi Synchro của nó.
      ● (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 2 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn vào 1 lá trên sân; phá hủy nó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Gains 500 ATK/DEF for each card in your hand. You can only use each of the following effects of "Ravenous Crocodragon Archethys" once per turn. ● If this card is Synchro Summoned: You can draw cards equal to the number of non-Tuners used for its Synchro Summon. ● (Quick Effect): You can discard 2 cards, then target 1 card on the field; destroy it.


      Có 2 điều khiến Ravenous trở nên phù hợp với Ursarctic là khả năng quick effect dọn sân và level 9 của nó:

      •  Các Ursarctic tuner level 8+ Ursarctin Polari level 1=9

      • Mạnh hơn khi Ursarctic non-tuner level 7+ Polari + Synchron tuner level 1= 9 (khi này ta sẽ draw tận 2 lá)

      Draco Berserker of the Tenyi (x0-1)

      UR Rarity
      Draco Berserker of the Tenyi
      UR Rarity
      Draco Berserker of the Tenyi
      Draco Berserker of the Tenyi
      DARK 8
      Draco Berserker of the Tenyi
      Thiên uy long quỷ thần
      • ATK:

      • 3000

      • DEF:

      • 0


      Hiệu ứng (VN):

      1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
      Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng của quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ nó. Nếu lá bài tấn công này phá huỷ quái thú Hiệu ứng trong chiến đấu và gửi nó đến Mộ: Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú bị phá huỷ, nó cũng có thể thực hiện lần tấn công thứ hai lên quái thú trong Battle Phase này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Draco Berserker of the Tenyi" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When your opponent activates a monster's effect (Quick Effect): You can banish it. If this attacking card destroys an Effect Monster by battle and sends it to the GY: This card gains ATK equal to the destroyed monster's original ATK, also it can make a second attack on a monster during this Battle Phase. You can only use each effect of "Draco Berserker of the Tenyi" once per turn.


      Ta có thể lựa chọn Draco thay vì Ravenous để có 1 lượt quick banish và x2 đấm. Tuy vậy mình vẫn thích Ravenous hơn vì chúng ta có thể tự Otk mà không cần tới effect của Draco và cái effect của Draco là banish chứ không phải là negate

      Hi-Speedroid Kitedrake (x0-1)

      UR Rarity
      Hi-Speedroid Kitedrake
      UR Rarity
      Hi-Speedroid Kitedrake
      Hi-Speedroid Kitedrake
      WIND 8
      Hi-Speedroid Kitedrake
      Cỗ máy tốc độ cao diều Drake
      • ATK:

      • 3000

      • DEF:

      • 2800


      Hiệu ứng (VN):

      1 WIND Machine Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
      Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
      ● Hủy tất cả các lá bài khác trên sân.
      ● Vô hiệu hoá hiệu ứng của tất cả các lá bài ngửa mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển.
      Nếu lá bài mà bạn sở hữu được gửi đến Mộ bởi một lá bài của đối thủ: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Speedroid" từ Deck của mình lên tay của bạn.
      Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Hi-Speedroid Kitedrake" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 WIND Machine Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Destroy all other cards on the field. ● Negate the effects of all face-up cards your opponent currently controls. If this card in your possession is sent to your GY by an opponent's card: You can add 1 "Speedroid" monster from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Hi-Speedroid Kitedrake" once per turn.


      Đây là 1 lá bài mình rất thích sử dụng khi chơi Ursarctic bởi vài lý do sau:

      • Thứ nhất nó là lá bài f2p đổi qua ticket

      • Effect nổ banh sân y chang Black Rose Dragon (Nhưng tốt hơn rất rất nhiều vì bản thân nó không bị sao cả)

      • Sau khi nổ banh sân và còn 1 mình trên sân, ta có thể nhẹ nhàng kích khả năng thứ 2 của Skill: Summon 2 cục thịt >2000 Atk và kết liễu opp
      Nhưng lá này có 1 điểm trừ đó là cần 1 wind tuner machine làm nguyên liệu Synchro. Điều đó có nghĩa bắt ta phải dùng Mach Synchron (1 lá Synchron không thực sự tối ưu khi so sánh với các Synchron khác)      Combo

        

      Combo 1 card Polari

      R Rarity
      Synchron Explorer
      R Rarity
      Synchron Explorer
      Synchron Explorer
      EARTH 2
      Synchron Explorer
      Máy đồng bộ khám phá
      • ATK:

      • 0

      • DEF:

      • 700


      Hiệu ứng (VN):

      Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Synchron" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When this card is Normal Summoned: You can target 1 "Synchron" monster in your Graveyard; Special Summon that target, but its effects are negated.


      R Rarity
      Ursarctic Polari
      R Rarity
      Ursarctic Polari
      Ursarctic Polari
      WATER 1
      Ursarctic Polari
      Gấu hùng cực tiểu Polari
      • ATK:

      • 700

      • DEF:

      • 1000


      Hiệu ứng (VN):

      Không thể được Triệu hồi Synchro. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách gửi 2 quái thú mà bạn điều khiển với chênh lệch Cấp độ là 1 đến Mộ (1 Tuner và 1 non-Tuner). Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 "Ursarctic Big Dipper" trực tiếp từ Deck của mình. Bạn có thể hiến tế 1 quái thú Cấp 7 hoặc lớn hơn; thêm lên tay của bạn, hoặc Triệu hồi Đặc biệt, 1 "Ursarctic" từ Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ursarctic Polari" một lần cho mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Cannot be Synchro Summoned. Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by sending 2 monsters you control with a Level difference of 1 to the GY (1 Tuner and 1 non-Tuner). If this card is Special Summoned: You can activate 1 "Ursarctic Big Dipper" directly from your Deck. You can Tribute 1 Level 7 or higher monster; add to your hand, or Special Summon, 1 "Ursarctic" monster from your GY. You can only use each effect of "Ursarctic Polari" once per turn.


      UR Rarity
      A Bond Illuminates the Future (Skill Card)
      UR Rarity
      A Bond Illuminates the Future (Skill Card)
      A Bond Illuminates the Future (Skill Card)
      A Bond Illuminates the Future (Skill Card)
      • ATK:

      • 0

      • DEF:

      • 0


      Hiệu ứng (VN):

      Mỗi hiệu ứng sau đây chỉ có thể được sử dụng một lần trong một Trận đấu. (Bạn có thể thay đổi tư thế chiến đấu của quái thú Úp)
      ● Gửi 1 quái thú "Synchron" hoặc 1 quái thú Loại Chiến binh PHÓ Cấp 2 có CÔNG 1000 hoặc thấp hơn từ tay trong Mộ của bạn. Sau đó, thêm 1 quái thú "Synchron" từ Deck của bạn lên tay bạn và Úp 1 "Synchro Chase" từ bên ngoài Deck của bạn.
      ● Gửi tất cả quái thú bạn điều khiển trong Mộ của bạn. Nếu tổng ATK gốc của quái thú được đưa vào Mộ là 2500 hoặc lớn hơn, Úp 2 Rồng ký tên ngẫu nhiên với các tên khác nhau trong số 4 con từ bên ngoài Deck của bạn.
      ● Có thể sử dụng từ lượt 3 trở đi. Trả lại 1 "Stardust Dragon" từ sân/Mộ của bạn về Extra Deck của bạn. Sau đó, thay đổi Cấp độ của tất cả quái thú Synchro mà bạn điều khiển thành 2 và Úp 1 "Life Stream Dragon" từ bên ngoài Deck của bạn.
      Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với Extra Deck chứa quái thú ÁNH SÁNG Cấp 10 hoặc lớn hơn và không có quái thú nào khác ngoài quái thú Synchro, và Deck chứa ít nhất 7 Loại Chiến binh hoặc Máy móc Cấp 2 hoặc thấp hơn Loại quái thú.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Each of the following effects can only be used once per Duel. (You can change the battle position of Set monsters) ● Send 1 "Synchron" monster or 1 Level 2 WIND Warrior-Type monster with 1000 or less ATK from your hand to your Graveyard. Then, add 1 "Synchron" monster from your Deck to your hand and Set 1 "Synchro Chase" from outside of your Deck. ● Send all monsters you control to your Graveyard. If the total of original ATK of the monsters sent to the Graveyard is 2500 or more, Set 2 random Signer Dragons with different names out of 4 from outside of your Deck. ● Can be used turn 3 and onward. Return 1 "Stardust Dragon" from your field/Graveyard to your Extra Deck. Then, change the Level of all Synchro Monsters you control to 2 and Set 1 "Life Stream Dragon" from outside of your Deck. This Skill can only be used if you begin a Duel with an Extra Deck that contains a Level 10 or higher LIGHT monster and no monsters other than Synchro Monsters, and a Deck that contains at least 7 Level 2 or lower Warrior-Type or Machine-Type monsters.


      UR Rarity
      Jet Synchron
      UR Rarity
      Jet Synchron
      Jet Synchron
      FIRE 1
      Jet Synchron
      Máy đồng bộ phản lực
      • ATK:

      • 500

      • DEF:

      • 0


      Hiệu ứng (VN):

      Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể thêm 1 "Junk" từ Deck của mình lên tay của bạn. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Jet Synchron" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If this card is sent to the GY as Synchro Material: You can add 1 "Junk" monster from your Deck to your hand. If this card is in your GY: You can send 1 card from your hand to the GY; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use 1 "Jet Synchron" effect per turn, and only once that turn.


      Chỉ với 1 lá Synchron tuner bất kì ta có thể thực hiện ra combo này dễ dàng:

      1. Sử dụng skill đưa lá Synchron tuner xuống mộ (không nhất thiết phải là Jet Synchron) và search Synchron Explorer

      2. Triệu hồi thường Synchron Explorer và hồi sinh lá tuner vừa discard ở dưới mộ

      3. Khi ấy ta sẽ có 2-1=1: SYNCHRO summon URSARCTIC POLARI (bonus lá field)

      2 card Polari (không khuyến khích)

      R Rarity
      Ursarctic Polari
      R Rarity
      Ursarctic Polari
      Ursarctic Polari
      WATER 1
      Ursarctic Polari
      Gấu hùng cực tiểu Polari
      • ATK:

      • 700

      • DEF:

      • 1000


      Hiệu ứng (VN):

      Không thể được Triệu hồi Synchro. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách gửi 2 quái thú mà bạn điều khiển với chênh lệch Cấp độ là 1 đến Mộ (1 Tuner và 1 non-Tuner). Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 "Ursarctic Big Dipper" trực tiếp từ Deck của mình. Bạn có thể hiến tế 1 quái thú Cấp 7 hoặc lớn hơn; thêm lên tay của bạn, hoặc Triệu hồi Đặc biệt, 1 "Ursarctic" từ Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ursarctic Polari" một lần cho mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Cannot be Synchro Summoned. Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by sending 2 monsters you control with a Level difference of 1 to the GY (1 Tuner and 1 non-Tuner). If this card is Special Summoned: You can activate 1 "Ursarctic Big Dipper" directly from your Deck. You can Tribute 1 Level 7 or higher monster; add to your hand, or Special Summon, 1 "Ursarctic" monster from your GY. You can only use each effect of "Ursarctic Polari" once per turn.


      N Rarity
      Synchron Carrier
      N Rarity
      Synchron Carrier
      Synchron Carrier
      EARTH 2
      Synchron Carrier
      Máy đồng bộ vận chuyển
      • ATK:

      • 0

      • DEF:

      • 1000


      Hiệu ứng (VN):

      Trong Main Phase của bạn, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 "Synchron" ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Nếu một "Synchron" được gửi đến Mộ của bạn dưới dạng Nguyên liệu Synchro để Triệu hồi Synchro Chiến binh hoặc quái thú Synchro Loại Máy, trong khi bạn điều khiển lá bài này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Synchron Token" (Loại máy / EARTH / Cấp 2/1000 ATK / DEF 0). Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Synchron Carrier" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      During your Main Phase, you can Normal Summon 1 "Synchron" monster in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) If another "Synchron" monster is sent to your Graveyard as a Synchro Material for the Synchro Summon of a Warrior or Machine-Type Synchro Monster, while you control this card: You can Special Summon 1 "Synchron Token" (Machine-Type/EARTH/Level 2/ATK 1000/DEF 0). You can only use this effect of "Synchron Carrier" once per turn.


      UR Rarity
      Unknown Synchron
      UR Rarity
      Unknown Synchron
      Unknown Synchron
      DARK 1
      Unknown Synchron
      Máy đồng bộ vô danh
      • ATK:

      • 0

      • DEF:

      • 0


      Hiệu ứng (VN):

      Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú và bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Unknown Synchron" một lần trong mỗi Trận đấu theo cách này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If your opponent controls a monster and you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Unknown Synchron" once per Duel this way.


      UR Rarity
      A Bond Illuminates the Future (Skill Card)
      UR Rarity
      A Bond Illuminates the Future (Skill Card)
      A Bond Illuminates the Future (Skill Card)
      A Bond Illuminates the Future (Skill Card)
      • ATK:

      • 0

      • DEF:

      • 0


      Hiệu ứng (VN):

      Mỗi hiệu ứng sau đây chỉ có thể được sử dụng một lần trong một Trận đấu. (Bạn có thể thay đổi tư thế chiến đấu của quái thú Úp)
      ● Gửi 1 quái thú "Synchron" hoặc 1 quái thú Loại Chiến binh PHÓ Cấp 2 có CÔNG 1000 hoặc thấp hơn từ tay trong Mộ của bạn. Sau đó, thêm 1 quái thú "Synchron" từ Deck của bạn lên tay bạn và Úp 1 "Synchro Chase" từ bên ngoài Deck của bạn.
      ● Gửi tất cả quái thú bạn điều khiển trong Mộ của bạn. Nếu tổng ATK gốc của quái thú được đưa vào Mộ là 2500 hoặc lớn hơn, Úp 2 Rồng ký tên ngẫu nhiên với các tên khác nhau trong số 4 con từ bên ngoài Deck của bạn.
      ● Có thể sử dụng từ lượt 3 trở đi. Trả lại 1 "Stardust Dragon" từ sân/Mộ của bạn về Extra Deck của bạn. Sau đó, thay đổi Cấp độ của tất cả quái thú Synchro mà bạn điều khiển thành 2 và Úp 1 "Life Stream Dragon" từ bên ngoài Deck của bạn.
      Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với Extra Deck chứa quái thú ÁNH SÁNG Cấp 10 hoặc lớn hơn và không có quái thú nào khác ngoài quái thú Synchro, và Deck chứa ít nhất 7 Loại Chiến binh hoặc Máy móc Cấp 2 hoặc thấp hơn Loại quái thú.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Each of the following effects can only be used once per Duel. (You can change the battle position of Set monsters) ● Send 1 "Synchron" monster or 1 Level 2 WIND Warrior-Type monster with 1000 or less ATK from your hand to your Graveyard. Then, add 1 "Synchron" monster from your Deck to your hand and Set 1 "Synchro Chase" from outside of your Deck. ● Send all monsters you control to your Graveyard. If the total of original ATK of the monsters sent to the Graveyard is 2500 or more, Set 2 random Signer Dragons with different names out of 4 from outside of your Deck. ● Can be used turn 3 and onward. Return 1 "Stardust Dragon" from your field/Graveyard to your Extra Deck. Then, change the Level of all Synchro Monsters you control to 2 and Set 1 "Life Stream Dragon" from outside of your Deck. This Skill can only be used if you begin a Duel with an Extra Deck that contains a Level 10 or higher LIGHT monster and no monsters other than Synchro Monsters, and a Deck that contains at least 7 Level 2 or lower Warrior-Type or Machine-Type monsters.


      Mình không khuyến khích các bạn dùng combo này nhưng vẫn nhắc: Ta cần tới 2 Synchron trên tay để triệu hồi Polari.

      Tương tự như cái combo bên cạnh nhưng thay vào đó ta normal Synchron Carrier và triệu hồi thêm 1 tuner Synchron = Polari

      Combo Ez Quasar

      UR Rarity
      Unknown Synchron
      UR Rarity
      Unknown Synchron
      Unknown Synchron
      DARK 1
      Unknown Synchron
      Máy đồng bộ vô danh
      • ATK:

      • 0

      • DEF:

      • 0


      Hiệu ứng (VN):

      Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú và bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Unknown Synchron" một lần trong mỗi Trận đấu theo cách này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If your opponent controls a monster and you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Unknown Synchron" once per Duel this way.


      UR Rarity
      A Bond Illuminates the Future (Skill Card)
      UR Rarity
      A Bond Illuminates the Future (Skill Card)
      A Bond Illuminates the Future (Skill Card)
      A Bond Illuminates the Future (Skill Card)
      • ATK:

      • 0

      • DEF:

      • 0


      Hiệu ứng (VN):

      Mỗi hiệu ứng sau đây chỉ có thể được sử dụng một lần trong một Trận đấu. (Bạn có thể thay đổi tư thế chiến đấu của quái thú Úp)
      ● Gửi 1 quái thú "Synchron" hoặc 1 quái thú Loại Chiến binh PHÓ Cấp 2 có CÔNG 1000 hoặc thấp hơn từ tay trong Mộ của bạn. Sau đó, thêm 1 quái thú "Synchron" từ Deck của bạn lên tay bạn và Úp 1 "Synchro Chase" từ bên ngoài Deck của bạn.
      ● Gửi tất cả quái thú bạn điều khiển trong Mộ của bạn. Nếu tổng ATK gốc của quái thú được đưa vào Mộ là 2500 hoặc lớn hơn, Úp 2 Rồng ký tên ngẫu nhiên với các tên khác nhau trong số 4 con từ bên ngoài Deck của bạn.
      ● Có thể sử dụng từ lượt 3 trở đi. Trả lại 1 "Stardust Dragon" từ sân/Mộ của bạn về Extra Deck của bạn. Sau đó, thay đổi Cấp độ của tất cả quái thú Synchro mà bạn điều khiển thành 2 và Úp 1 "Life Stream Dragon" từ bên ngoài Deck của bạn.
      Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với Extra Deck chứa quái thú ÁNH SÁNG Cấp 10 hoặc lớn hơn và không có quái thú nào khác ngoài quái thú Synchro, và Deck chứa ít nhất 7 Loại Chiến binh hoặc Máy móc Cấp 2 hoặc thấp hơn Loại quái thú.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Each of the following effects can only be used once per Duel. (You can change the battle position of Set monsters) ● Send 1 "Synchron" monster or 1 Level 2 WIND Warrior-Type monster with 1000 or less ATK from your hand to your Graveyard. Then, add 1 "Synchron" monster from your Deck to your hand and Set 1 "Synchro Chase" from outside of your Deck. ● Send all monsters you control to your Graveyard. If the total of original ATK of the monsters sent to the Graveyard is 2500 or more, Set 2 random Signer Dragons with different names out of 4 from outside of your Deck. ● Can be used turn 3 and onward. Return 1 "Stardust Dragon" from your field/Graveyard to your Extra Deck. Then, change the Level of all Synchro Monsters you control to 2 and Set 1 "Life Stream Dragon" from outside of your Deck. This Skill can only be used if you begin a Duel with an Extra Deck that contains a Level 10 or higher LIGHT monster and no monsters other than Synchro Monsters, and a Deck that contains at least 7 Level 2 or lower Warrior-Type or Machine-Type monsters.


      R Rarity
      Ursarctic Mikpolar
      R Rarity
      Ursarctic Mikpolar
      Ursarctic Mikpolar
      WATER 7
      Ursarctic Mikpolar
      Gấu hùng cực Polar nhỏ
      • ATK:

      • 700

      • DEF:

      • 2000


      Hiệu ứng (VN):

      Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 7 hoặc lớn hơn khác từ tay của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú có Cấp độ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Ursarctic" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Ursarctic Mikpolar". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ursarctic Mikpolar" một lần cho mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute 1 other Level 7 or higher monster from your hand; Special Summon this card from your hand, also you cannot Special Summon for the rest of this turn, except monsters with a Level. If this card is Special Summoned: You can add 1 "Ursarctic" monster from your Deck to your hand, except "Ursarctic Mikpolar". You can only use each effect of "Ursarctic Mikpolar" once per turn.


      UR Rarity
      Stardust Dragon
      UR Rarity
      Stardust Dragon
      Stardust Dragon
      WIND 8
      Stardust Dragon
      Rồng bụi sao
      • ATK:

      • 2500

      • DEF:

      • 2000


      Hiệu ứng (VN):

      1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
      Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt sẽ phá hủy (các) lá bài trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Trong End Phase, nếu hiệu ứng này được kích hoạt trong lượt này (và không bị vô hiệu hóa): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ của mình.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When a card or effect is activated that would destroy a card(s) on the field (Quick Effect): You can Tribute this card; negate the activation, and if you do, destroy it. During the End Phase, if this effect was activated this turn (and was not negated): You can Special Summon this card from your GY.


      UR Rarity
      Shooting Quasar Dragon
      UR Rarity
      Shooting Quasar Dragon
      Shooting Quasar Dragon
      LIGHT 12
      Shooting Quasar Dragon
      Rồng chuẩn tinh bắn sao
      • ATK:

      • 4000

      • DEF:

      • 4000


      Hiệu ứng (VN):

      1 quái thú Tunner Synchro + 2 hoặc nhiều quái thú non-Tunner Synchro
      Phải được Triệu hồi Synchro và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Số lần tấn công tối đa của lá bài này trong mỗi Battle Phase bằng với số lượng quái thú non-Tuner được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro của nó. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, khi lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt: Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Khi lá bài này rời khỏi sân: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Shooting Star Dragon" từ Extra Deck của mình.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 Tuner Synchro Monster + 2 or more non-Tuner Synchro Monsters Must be Synchro Summoned, and cannot be Special Summoned by other ways. This card's maximum number of attacks per Battle Phase equals the number of non-Tuner monsters used as its Synchro Material. Once per turn, during either player's turn, when a card or effect is activated: You can negate the activation, and if you do, destroy it. When this card leaves the field: You can Special Summon 1 "Shooting Star Dragon" from your Extra Deck.


      Mình sẽ nói nhanh tại thực sự không cần nói mấy bạn cũng biết r:

      1. Hãy cố Triệu hồi Stardust (ví dụ Mikpolar + Unkown Synchron ez level 8)

      2. Bấm skill một hồi là bạn có Quasar ấy mà =))))))))

      Combo thuần Ursarctic

      R Rarity
      Ursarctic Megapolar
      R Rarity
      Ursarctic Megapolar
      Ursarctic Megapolar
      WATER 8
      Ursarctic Megapolar
      Gấu hùng cực Polar lớn
      • ATK:

      • 2500

      • DEF:

      • 700


      Hiệu ứng (VN):

      Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 7 hoặc lớn hơn khác từ tay của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú có Cấp độ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt trong khi bạn điều khiển một "Ursarctic" : Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ursarctic Megapolar" một lần cho mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute 1 other Level 7 or higher monster from your hand; Special Summon this card from your hand, also you cannot Special Summon for the rest of this turn, except monsters with a Level. If this card is Special Summoned while you control another "Ursarctic" monster: You can target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it. You can only use each effect of "Ursarctic Megapolar" once per turn.


      R Rarity
      Ursarctic Polari
      R Rarity
      Ursarctic Polari
      Ursarctic Polari
      WATER 1
      Ursarctic Polari
      Gấu hùng cực tiểu Polari
      • ATK:

      • 700

      • DEF:

      • 1000


      Hiệu ứng (VN):

      Không thể được Triệu hồi Synchro. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách gửi 2 quái thú mà bạn điều khiển với chênh lệch Cấp độ là 1 đến Mộ (1 Tuner và 1 non-Tuner). Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 "Ursarctic Big Dipper" trực tiếp từ Deck của mình. Bạn có thể hiến tế 1 quái thú Cấp 7 hoặc lớn hơn; thêm lên tay của bạn, hoặc Triệu hồi Đặc biệt, 1 "Ursarctic" từ Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ursarctic Polari" một lần cho mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Cannot be Synchro Summoned. Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by sending 2 monsters you control with a Level difference of 1 to the GY (1 Tuner and 1 non-Tuner). If this card is Special Summoned: You can activate 1 "Ursarctic Big Dipper" directly from your Deck. You can Tribute 1 Level 7 or higher monster; add to your hand, or Special Summon, 1 "Ursarctic" monster from your GY. You can only use each effect of "Ursarctic Polari" once per turn.


      N Rarity
      Ursarctic Big Dipper
      N Rarity
      Ursarctic Big Dipper
      Ursarctic Big Dipper
      Spell Field
      Ursarctic Big Dipper
      Sao Bắc Đẩu gấu hùng cực

       Hiệu ứng (VN):

       Một lần mỗi lượt, nếu "Ursarctic" của bạn Hiến tế (các) quái thú để kích hoạt hiệu ứng của nó, thay vào đó bạn có thể loại bỏ 1 "Ursarctic" Cấp 7 hoặc lớn hơn khỏi Mộ của mình. Mỗi khi một (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt, hãy đặt 1 Counter lên lá bài này. Một lần mỗi lượt, nếu (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt và "Ursarctic" ở trên sân (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể loại bỏ tất cả các Counter khỏi lá bài này (tối thiểu 7), sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển nó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Once per turn, if your "Ursarctic" monster would Tribute a monster(s) to activate its effect, you can banish 1 Level 7 or higher "Ursarctic" monster from your GY instead. Each time a monster(s) is Special Summoned, place 1 counter on this card. Once per turn, if a monster(s) is Special Summoned and an "Ursarctic" Synchro Monster is on the field (except during the Damage Step): You can remove all counters from this card (min. 7), then target 1 monster your opponent controls; take control of it.


       R Rarity
       Ursarctic Mikpolar
       R Rarity
       Ursarctic Mikpolar
       Ursarctic Mikpolar
       WATER 7
       Ursarctic Mikpolar
       Gấu hùng cực Polar nhỏ
       • ATK:

       • 700

       • DEF:

       • 2000


       Hiệu ứng (VN):

       Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 7 hoặc lớn hơn khác từ tay của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú có Cấp độ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Ursarctic" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Ursarctic Mikpolar". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ursarctic Mikpolar" một lần cho mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute 1 other Level 7 or higher monster from your hand; Special Summon this card from your hand, also you cannot Special Summon for the rest of this turn, except monsters with a Level. If this card is Special Summoned: You can add 1 "Ursarctic" monster from your Deck to your hand, except "Ursarctic Mikpolar". You can only use each effect of "Ursarctic Mikpolar" once per turn.


       SR Rarity
       Ursarctic Septentrion
       SR Rarity
       Ursarctic Septentrion
       Ursarctic Septentrion
       WATER 7
       Ursarctic Septentrion
       Gấu hùng cực Septen=Trion
       • ATK:

       • 3000

       • DEF:

       • 700


       Hiệu ứng (VN):

       Không thể được Triệu hồi Synchro. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách gửi 2 quái thú mà bạn điều khiển có chênh lệch Cấp độ là 7 đến Mộ (1 quái thú Tuner Cấp 8 hoặc lớn hơn và 1 quái thú Synchro Không Tuner). Vô hiệu hoá hiệu ứng của những quái thú ngửa không có Cấp độ được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck. Nếu đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm 1 "Ursarctic" từ Deck lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ursarctic Septentrion" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Cannot be Synchro Summoned. Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by sending 2 monsters you control with a Level difference of 7 to the GY (1 Level 8 or higher Tuner and 1 non-Tuner Synchro Monster). Negate the effects of face-up monsters without a Level that were Special Summoned from the Extra Deck. If your opponent Special Summons a monster(s) (except during the Damage Step): You can add 1 "Ursarctic" card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Ursarctic Septentrion" once per turn.


       UR Rarity
       Ursarctic Departure
       UR Rarity
       Ursarctic Departure
       Ursarctic Departure
       Spell Normal
       Ursarctic Departure
       Gấu hùng cực tản ra

        Hiệu ứng (VN):

        Bỏ 1 lá bài; thêm 2 "Ursarctic" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu bạn muốn Hiến tế (các) quái thú để kích hoạt "Ursarctic" , ngoại trừ lượt lá bài này được gửi đến Mộ, thay vào đó bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ursarctic Departure" một lần cho mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Discard 1 card; add 2 "Ursarctic" monsters from your Deck to your hand. If you would Tribute a monster(s) to activate an "Ursarctic" monster's effect, except the turn this card was sent to the GY, you can banish this card from your GY instead. You can only use each effect of "Ursarctic Departure" once per turn.


        Combo này ta sẽ làm khi có quá nhiều lá Ursarctic trên tay: 

        1. Sử dụng Departure để bổ sung nhân lực thường là Mikpolar và 1 Ursarctic bất kì khác (lợi thế +1 card do discard 1 rồi :v) 

        2. Mikpolar tribute lá Ursarctic khác trên tay, tự triệu hồi và search 1 Ursarctic tuner nếu chưa có (+1)

        3. Ursarctic tuner tribute tiếp lá trên tay và lên sân

        4. Synchro 8-7=1 triệu hồi Polari kèm kích hoạt Ursarctic Big Dipper

        5. Kích hoạt effect của Polari, banish 1 lá dưới mộ và triệu hồi lại Ursarctic tuner

        6. Synchro 8-1=7 triệu hồi Ursarctic Synchro (Sepention hoặc Grand Chariot)
        Đơn vị đồng hành:

        - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


        Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

        Top