Hướng dẫn giải Quiz Duel

Hướng dẫn giải Quiz Duel

Hướng dẫn này sẽ cung cấp hướng dẫn từng bước về cách hoàn thành tất cả các Quiz Duel được đưa ra tại Duel School (Duel Trials). Phần thưởng bao gồm Gem và một số lá bài cho các Quiz dành cho người mới bắt đầu. Các Quiz mới được thêm vào cùng với mỗi lần phát hành hộp, trung bình có khoảng 2 Quiz mới (trị giá 30 Gem) một tháng. Ngoài các sự kiện Quiz không thường xuyên, không có ngày hết hạn cho Quiz.
Khi giải một bài thi Duel Quiz, bạn có quyền truy cập để xem tất cả các khía cạnh của sân chơi: bộ bài, tay và các quân bài của đối thủ được đặt trong vùng Bài Phép/Bẫy của họ, cũng như bộ bài của riêng bạn. Bạn phải giành chiến thắng trong cuộc đấu tay đôi trong lượt của mình, nếu không bạn sẽ thất bại trong bài kiểm tra.
Làm theo từng bước để hoàn thành các Quiz là đủ đơn giản, nhưng tôi đã bao gồm một số lưu ý khi có liên quan.

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Level ⭐: Beginner

 

Level 1-1

 1. Triệu hồi bình thường Axe Raider.
 2. Bước vào Battle Phase và tấn công trực tiếp để giành chiến thắng.
Bạn chỉ có thể triệu hồi bình thường một lần mỗi lượt, vì vậy Axe Raider là quái vật được lựa chọn.

Level 1-2

 1. Triệu hồi bình thường Judge Man bằng cách sử dụng Saggi the Dark Clown để làm hiến tế.
 2. Bước vào Battle Phase và tấn công Curse of Dragon để kết thúc trò chơi.

Level 1-3

 1. Triệu hồi bình thường Gaia The Fierce Knight bằng cách sử dụng Winged Dragon, Guardian of the Fortress # 1Celtic Guardian làm vật hiến tế.
 2. Bước vào Battle Phase và tấn công Battle Ox để kết thúc trò chơi.

Level 1-4

 1. Lật Feral Imp lên vào vị trí tấn công.
 2. Bước vào Battle Phase và tấn công Rock Ogre Grotto # 1 để kết thúc trò chơi.

Level 1-5

 1. Bước vào Battle Phase, tấn công Beautiful Headhuntress với Axe Raider.
 2. Tấn công Hero of the East với Celtic Guardian.
 3. Cuối cùng, tấn công trực tiếp với Roboyarou để kết thúc trò chơi.

Level 1-6

 1. Kích hoạt Block Attack để thay đổi Axe Raider sang vị trí phòng thủ.
 2. Triệu hồi bình thường Baby Dragon.
 3. Bước vào Battle Phase, tấn công Axe Raider với Baby Dragon.
 4. Sau đó tấn công trực tiếp với Battle Warrior để kết thúc trò chơi.

Level 1-7

 1. Kích hoạt Banner of Courage từ tay của bạn.
 2. Bước vào Battle Phase, tấn công Cyber Falcon với Trakodon để kết thúc trò chơi.

Level 1-8

 1. Kích hoạt Reinforcements từ vùng Spell/Trap của bạn, chọn mục tiêu Silver Fang để tăng sức tấn công.
 2. Bước vào Battle Phase và tấn công The Snake Hair để kết thúc trận đấu.

Level 1-9

 1. Kích hoạt Order to Charge từ vùng Spell/Trap của bạn, hiến tế Mammoth Graveyard để tiêu diệt Blue-Eyes Ultimate Dragon
 2. Triệu hồi bình thường Blackland Fire Dragon.
 3. Bước vào Battle Phase và tấn công trực tiếp để kết thúc trò chơi.

Level 1-10

 1. Kích hoạt De-Spell để chọn mục tiêu và phá hủy Dark Energy của đối thủ.
 2. Bước vào Battle Phase và tấn công Ryu-Kishin để kết thúc trò chơi.

Level 1-11

 1. Kích hoạt Remove Trap để chọn mục tiêu và phá hủy Mirror Wall.
 2. Bước vào Battle Phase và tấn công Dark Magician để kết thúc trò chơi.

Level 1-12

 1. Kích hoạt hiệu ứng của Karate Man.
 2. Bước vào Battle Phase và tấn công Faith Bird để kết thúc trò chơi.

Level 1-13

 1. Lật Hane-Hane lên vào tư thế tấn công, kích hoạt hiệu ứng của nó để trả lại King of Yamimakai về tay.
 2. Triệu hồi bình thường Claw Reacher.
 3. Tấn công trực tiếp với cả hai quái vật để kết thúc trò chơi.

Level 1-14

 1. Kích hoạt Mountain từ tay của bạn.
 2. Bước vào Battle Phase, tấn công Bottom Dweller với Crawling Dragon.
 3. Tấn công trực tiếp với Baby Dragon để kết thúc trò chơi.

Level 1-15

 1. Kích hoạt Polymerization để triệu hồi đặc biệt Blue-Eyes Ultimate Dragon, chọn cả 3 Blue-Eyes White Dragon làm nguyên liệu.
 2. Bước vào Battle Phase, tấn công Perfectly Ultimate Great Moth để kết thúc trò chơi.

Level 1-16

 1. Kích hoạt Turtle Oath từ tay của bạn để triệu hồi đặc biệt Crab Turtle, sử dụng Rock SpiritEnchanting Mermaid hoặc làm vật hiến tế.
 2. Bước vào Battle Phase và tấn công Judge Man để kết thúc trò chơi.Level ⭐⭐: Intermediate

 

Level 2-1

 1. Triệu hồi bình thường Faith Bird.
 2. Vào Battle Phase, tấn công M-Warrior # 2 bằng Element Magician, kích hoạt hiệu ứng của nó để tấn công lần thứ hai.
 3. Tấn công trực tiếp với cả hai quái thú để kết thúc trò chơi.

Level 2-2

 1. Kích hoạt Meteor Flare, gửi BowganianRaimei xuống mộ để gây 2000 sát thương.
 2. Triệu hồi bình thường Gravekeeper's Curse.
 3. Kích hoạt Final Flame để kích hoạt trò chơi.

Level 2-3

 1. Triệu hồi bình thường Hercules Beetle bằng cách sử dụng Killer Needle làm vật hiến tế.
 2. Kích hoạt Shield & Sword.
 3. Bước vào Battle Phase và tấn công Wolf Axwielder để kết thúc trò chơi.

Level 2-4

 1. Triệu hồi thường Sealmaster Meisei.
 2. Kích hoạt Talisman of Trap Sealing từ tay của bạn.
 3. Bước vào Battle Phase, tấn công Gravekeeper's Vassal bằng Silver Fang.
 4. Tấn công trực tiếp với Sealmaster Meisei cho trò chơi.
Hai lá bài Talisman vô hiệu hoá lẫn nhau, vì vậy chỉ một lá bài có thể hoạt động bất cứ lúc nào.

Level 2-5

 1. Kích hoạt hiệu ứng của Thunder Dragon từ tay của bạn để thêm 2 bản sao còn lại từ bộ bài của bạn vào tay của bạn.
 2. Kích hoạt Polymerization để triệu hồi đặc biệt Twin-Headed Thunder Dragon từ Extra Deck.
 3. Bước vào Battle Phase và tấn công để kết thúc trò chơi.

Crimson Kingdom-1

 1. Kích hoạt Magical Citadel of Endymion từ tay bạn.
 2. Kích hoạt Emblem of Dragon Destroyer để tìm kiếm Buster Blader từ bộ bài của bạn.
 3. Kích hoạt Polymerization để triệu hồi đặc biệt Dark Paladin từ Extra Deck.
 4. Kích hoạt Miracle Restoring từ vùng Phép/Bẫy của bạn để triệu hồi đặc biệt Buster Blader từ mộ, sử dụng các  spell counters từ ma pháp Môi Trường của bạn.
 5. Bước vào Battle Phase, tấn công với cả hai quái vật để kết thúc trò chơi.

Dawn of Destiny-1

 1. Triệu hồi bình thường Naturia Marron, kích hoạt hiệu ứng của nó để gửi một Naturia Hydrangea vào mộ.
 2. Kích hoạt hiệu ứng thứ hai của Naturia Marron để xáo trộn cả Naturia Hydrangea vào bộ bài, sau đó rút một lá bài.
 3. Triệu hồi đặc biệt Naturia Hydrangea từ tay bạn.
 4. Tấn công với cả hai quái vật để kết thúc trò chơi.
Triệu hồi đặc biệt là tách biệt với triệu hồi thường của bạn. Điều kiện của Naturia Hydrangea đã được đáp ứng, nghĩa là nó không cần phải được triệu hồi hiến tế.

Electric Overload-1

 1. Kích hoạt hiệu ứng của Frontline Base để triệu hồi đặc biệt Z-Metal Tank từ tay bạn.
 2. Triệu hồi bình thường X-Head Cannon.
 3. Kích hoạt Roll Out! để trang bị Y-Dragon Head cho X-Head Cannon.
 4. Từ Extra Deck của bạn, triệu hồi đặc biệt XYZ-Dragon Cannon bằng cách loại bỏ cả ba quái thú khỏi vùng Monster Zone của bạn.
 5. Tấn công Dark Magician để kết thúc trò chơi.
Một số quái vật dung hợp có thể được triệu hồi đặc biệt mà không cần sử dụng Polymerization.

Echoes of Silence-1

 1. Kích hoạt Unified Front để loại bỏ Slushy khỏi tay bạn và giảm đòn tấn công của Blue-Eyes White Dragon xuống 0.
 2. Kích hoạt hiệu ứng của bất kỳ Slushy nào trong mộ của bạn để triệu hồi đặc biệt Spiral Serpent.
 3. Tấn công Blue-Eyes White Dragon để kết thúc trò chơi.

Generation Next-1

 1. Lật Queen's Knight lên vào tư thế tấn công.
 2. Triệu hồi bình thường King's Knight, kích hoạt hiệu ứng của nó để triệu hồi đặc biệt Jack's Knight.
 3. Bước vào Battle Phase và tấn công trực tiếp với cả 3 quái thú.
 4. Kích hoạt Flash Fusion từ tay của bạn để triệu hồi đặc biệt Arcana Knight Joker và tấn công trực tiếp để kết thúc trò chơi.
Flash Fusion là một Ma pháp nhanh, có nghĩa là nó có thể được kích hoạt từ tay bạn bất cứ lúc nào trong lượt của bạn.

Servants of Kings-1

 1. Triệu hồi bình thường Blade Knight.
 2. Bước vào Battle Phase và tấn công Vorse Raider của đối thủ với quái thú Vorse Raider của bạn để tiêu diệt lẫn nhau.
 3. Tấn công quái thú úp Hiro's Shadow Scout bằng Blade Knight.
 4. Kích hoạt Birthright để triệu hồi đặc biệt Vorse Raider của bạn từ mộ, sau đó tấn công trực tiếp trong trò chơi
Không có lá bài nào trong bộ bài của bạn, hiệu ứng Flip của Hiro's Shadow Scout để rút 3 lá bài sẽ khiến bạn thua cuộc.

Galactic Origin-1

 1. Bước vào Battle Phase.
 2. Tấn công cả Wicked TokenFlame Viper mà không cần trang bị phép với cả Neo Flamvell Shaman.
 3. Loại bỏ hai quái thú khỏi nghĩa địa của đối thủ với hiệu ứng của mỗi Neo Flamvell Shaman,
 4. Tấn công bằng Neo Flamvell Sabre để kết thúc trò chơi.

Blades of Spirits-1

 1. Triệu hồi bình thường Elemental HERO Neos Alius, kích hoạt Copy Knight để chain vào hiệu ứng của Elemental HERO Neos Alius để triệu hồi.
 2. Kích hoạt Supervise từ tay của bạn và trang bị nó cho Elemental HERO Neos Alius.
 3. Kích hoạt Polymerization để Triệu hồi Fusion Elemental HERO Neos Knight.
 4. Supervise kích hoạt, triệu hồi đặc biệt Elemental HERO Neos Alius từ mộ.
 5. Bước vào Battle Phase, tấn công cả Hazy Flame Peryton bằng Elemental HERO Neos Knight.
 6. Tấn công trực tiếp với Elemental HERO Neos Alius để kết thúc trò chơi.

Primal Burst-1

 1. Triệu hồi bình thường Volcanic Rocket, kích hoạt hiệu ứng của nó để thêm Tri-Blaze Accelerator vào tay bạn.
 2. Kích hoạt Tri-Blaze Accelerator, gửi Blaze Accelerator đến mộ.
 3. Triệu hồi đặc biệt Volcanic Doomfire bằng cách gửi Tri-Blaze Accelerator từ sân đến mộ.
 4. Bước vào Battle Phase; tấn công Cloudian - Sheep Cloud bằng Volcanic Doomfire.
 5. Tấn công trực tiếp bằng Volcanic Rocket để kết thúc trò chơi.
Hiệu ứng của Cloudian - Sheep Cloud buộc phải kích hoạt dưới dạng Chain Link 2, triệu hồi các token bị phá hủy với hiệu ứng của Volcanic Doomfire.

Resonance of Contrast-1

 1. Kích hoạt Polymerization để Triệu hồi Fusion Red-Eyes Slash Dragon.
 2. Bước vào Battle Phase, tấn công Blue-Eyes White Dragon.
 3. Kích hoạt hiệu ứng của Red-Eyes Slash Dragon khi tuyên bố tấn công, trang bị Guardian of Felgrand cho Red-Eyes Slash Dragon.
 4. Triệu hồi đặc biệt Guardian of Felgrand sau khi hai con rồng phá huỷ lẫn nhau, trang bị Red-Eyes Slash Dragon với hiệu ứng của Guardian of Felgrand.
 5. Tấn công trực tiếp để kết thúc trò chơi.

Abyss Encounters-1

 1. Kích hoạt hiệu ứng của Abyss Soldier, gửi một Quái thú Gishki đến mộ, trả lại Panther Warrior lên tay.
 2. Triệu hồi bình thường Quái thú Gishki khác, đặc biệt triệu hồi Quái thú Gishki đầu tiên từ nghĩa địa.
 3. Kích hoạt hiệu ứng của Citadel Whale từ tay của bạn, hiến tế cả hai quái vật Gishki như là cost để triệu hồi đặc biệt nó.
 4. Tấn công với cả hai quái thú để kết thúc trò chơi.

Rampage of the Forest-1

 1. Triệu hồi bình thường Sylvan Marshalleaf, sau đó nhấp vào "Yes" để triệu hồi hai quái thú từ bộ bài của bạn.
 2. Kích hoạt các hiệu ứng của Sylvan MarshalleafSylvan Komushroomo trong mộ của bạn để phá huỷ Blue-Eyes White DragonWall of Disruption.
 3. Tấn công trực tiếp để kết thúc trò chơi.

Valiant Souls-1

 1. Úp cả hai Face-Off của bạn trong vùng Phép/Bẫy.
 2. Hiến tế cả hai lá bài bẫy để Triệu hồi thường Vision HERO Witch Raider, kích hoạt hiệu ứng của nó để phá hủy tất cả lá bài Phép/Bẫy của đối thủ.
 3. Tấn công trực tiếp để kết thúc trò chơi.

Visions of Ice-1

 1. Triệu hồi đặc biệt The Tricky bằng cách gửi Gemini Elf xuống mộ.
 2. Hiến tế The Tricky để triệu hồi bình thường Blizzard Princess.
 3. Tấn công trực tiếp để kết thúc trò chơi.

Crusaders' Battlegrounds-1

 1. Triệu hồi bình thường Noble Knight Artorigus.
 2. Trang bị Noble Arms - Arfeudutyr cho Noble Knight Artorigus, sau đó kích hoạt hiệu ứng của nó lên mục tiêu Magic Cylinder.
 3. Sau khi Wild Tornado bị chain để phá hủy nó, hãy trang bị lại Noble Arms - Arfeudutyr cho Noble Knight Artorigus và kích hoạt nó một lần nữa để phá hủy Magic Cylinder.
 4. Tấn công trực tiếp để kết thúc trò chơi.

Clash of Wings-1

 1. Triệu hồi bình thường Mecha Phantom Beast Blackfalcon.
 2. Bước vào Battle Phase, tuyên bố tấn công với Mecha Phantom Beast Blackfalcon.
 3. Kích hoạt hiệu ứng của Mecha Phantom Beast Blackfalcon để triệu hồi một token.
 4. Kích hoạt hiệu ứng bổ sung của Mecha Phantom Beast Blackfalcon để hiến tế token để chuyển Steelswarm Hercules sang vị trí phòng thủ.
 5. Kích hoạt và chain Sonic Boom, chọn mục tiêu vào Mecha Phantom Beast Blackfalcon.
 6. Gây thiệt hại xuyên thủng với Mecha Phantom Beast Blackfalcon để kết thúc trò chơi

Burning Nova-1

 1. Loại bỏ hai quái thú "Batterymen" bất kỳ khỏi mộ của bạn để triệu hồi đặc biệt Batteryman Industrial Strength.
 2. Kích hoạt hiệu ứng của Batteryman Industrial Strength để loại bỏ quái thú Batteryman thứ ba trong mộ của bạn để tiêu diệt cả Masked HERO Anki Magic Cylinder.
 3. Tấn công trực tiếp để kết thúc trò chơi.

Empire of Scarlet-1

 1. Triệu hồi bình thường Inzektor Centipede.
 2. Kích hoạt hiệu ứng của Inzektor Centipede để trang bị Inzektor Hopper từ tay bạn.
 3. Kích hoạt hiệu ứng của Inzektor Hopper khi được trang bị, đưa nó đến mộ và kích hoạt Inzektor Centipede để thêm Inzektor Giga-Mantis vào tay.
 4. Kích hoạt hiệu ứng của Inzektor Giga-Mantis từ tay và trang bị nó cho Inzektor Centipede.
 5. Tấn công trực tiếp với Inzektor Centipede để kết thúc trò chơi.

Gaia Genesis-1

 1. Kích hoạt Mermail Abyssmegalo từ tay để triệu hồi đặc biệt nó, gửi xuống mộ Atlantean MarksmanSea Serpent Warrior of Darkness.
 2. Kích hoạt hiệu ứng tìm kiếm của Mermail Abyssmegalo để thêm Abyss-scale of the Mizuchi lên tay.
 3. Tiêu diệt Widespread Ruin với hiệu ứng của Atlantean Marksman.
 4. Trang bị Abyss-scale of the Mizuchi cho Mermail Abyssmegalo, sau đó tấn công để kết thúc trò chơi.

Stardust Acceleration-1

 1. Triệu hồi bình thường một Protector with Eyes of Blue.
 2. Kích hoạt hiệu ứng của Protector with Eyes of Blue để triệu hồi đặc biệt các Protector with Eyes of Blue từ tay của bạn.
 3. Kích hoạt Protector with Eyes of Blue với hiệu ứng thứ hai của nó để đưa những Protector with Eyes of Blue khác đến nghĩa địa, triệu hồi đặc biệt Blue-Eyes White Dragon.
 4. Triệu hồi Synchro Azure-Eyes Silver Dragon bằng cách sử dụng cả hai quái thú.
 5. Tấn công trực tiếp để kết thúc trò chơi.
Phép triệu hồi Synchro hoạt động giống như "contact fusion" hoặc tương tự như bài kiểm tra trước đó sử dụng XYZ-Dragon Cannon. Sử dụng Extra Deck của bạn với các nguyên liệu thích hợp để triệu hồi đặc biệt chúng lên sân.

Power of Bravery-1

 1. Triệu hồi bình thường Morphtronic Scopen.
 2. Kích hoạt hiệu ứng Morphtronic Scopen để triệu hồi đặc biệt Morphtronic Radion từ tay.
 3. Triệu hồi Synchro Power Tool Dragon bằng cách sử dụng cả hai quái thú làm nguyên liệu.
 4. Kích hoạt hiệu ứng của Power Tool Dragon để gửi cả ba Double Tool C&D từ bộ bài xuống mộ.
 5. Trang bị Double Tool C&D cho Power Tool Dragon.
 6. Bước vào Battle Phase và tấn công XX-Sabre Hyunlei trong trò chơi.

Blackstorm Rising-1

 1. Triệu hồi thường Blackwing - Mistral the Silver Shield.
 2. Triệu hồi đặc biệt Blackwing - Bora the Spear từ tay bạn.
 3. Triệu hồi đặc biệt Blackwing - Harmattan the Dust từ tay của bạn và sử dụng hiệu ứng riêng của nó chọn Blackwing - Bora the Spear để tăng cấp độ Blackwing - Harmattan the Dust lên 4.
 4. Triệu hồi Synchro Black-Winged Dragon bằng cách sử dụng Blackwing - Harmattan the Dust Blackwing - Mistral the Silver Shield làm nguyên liệu.
 5. Bước vào Battle Phase và tấn công Mystical Shine Ball với Blackwing - Bora the Spear để gây thiệt hại xuyên thủng và sau đó tấn công với với Black-Winged Dragon để kết thúc trò chơi.

Secrets of the Ancients-1

 1. Triệu hồi bình thường Beast Striker và sử dụng hiệu ứng của chính nó để gửi xuống mộ King of the Beast để triệu hồi đặc biệt Moja từ bộ bài của bạn.
 2. Kích hoạt hiệu ứng của King of the Beast từ nghĩa địa bằng cách hiến tế Moja của bạn từ sân.
 3. Bước vào Battle Phase và tấn công để kết thúc trò chơi.

Revolution Beginning-1

 1. Triệu hồi bình thường Fabled Raven.
 2. Kích hoạt hiệu ứng của Fabled Grimro từ tay của bạn và tìm kiếm Fabled Krus.
 3. Kích hoạt hiệu ứng của Fabled Raven để gửi xuống mộ Fabled Krus và triệu hồi Fabled Grimro bằng cách sử dụng hiệu ứng của Fabled Krus.
 4. Triệu hồi Synchro Ancient Sacred Wyvern bằng cách sử dụng cả hai quái thú làm nguyên liệu.
 5. Bước vào Battle Phase và tấn công để kết thúc trò chơi.

Tornado of Phantoms-1

 1. Triệu hồi bình thường Pilica, Descendant of Gusto và sử dụng hiệu ứng của chính nó để triệu hồi đặc biệt Mecha Phantom Beast Blue Impala từ nghĩa địa.
 2. Triệu hồi Synchro Mecha Phantom Beast Concoruda bằng cách sử dụng Mecha Phantom Beast Blue ImpalaMecha Phantom Beast Sabre Hawk làm nguyên liệu.
 3. Bước vào Battle Phase và tấn công để kết thúc trò chơi.

Absolute Inferno-1

 1. Triệu hồi đặc biệt Vice Dragon từ tay của bạn.
 2. Triệu hồi bình thường Genex Spare.
 3. Triệu hồi Synchro Red Dragon Archfiend bằng cách sử dụng cả hai quái thú làm nguyên liệu.
 4. Bước vào Battle Phase và tấn công một Granadora úp, sử dụng hiệu ứng của Red Gardna khi đối thủ của bạn kích hoạt Widespread Ruin để bảo vệ Red Dragon Archfiend của bạn không bị phá hủy.

Dimension of the Wizards-1

 1. Triệu hồi bình thường Psychic Wheeleder.
 2. Triệu hồi đặc biệt Psychic Tracker từ tay của bạn.
 3. Triệu hồi Synchro Gaia Knight, the Force of Earth và sử dụng hiệu ứng của Psychic Wheeleder để tiêu diệt Rabidragon.
 4. Bước vào Battle Phase và tấn công để kết thúc trò chơi.

Warriors Unite-1

 1. Triệu hồi bình thường Legendary Six Samurai - Kageki, và sử dụng hiệu ứng của chính nó để triệu hồi đặc biệt Secret Six Samurai - Genba từ tay bạn.
 2. Triệu hồi Synchro Legendary Six Samurai - Shi En bằng cách sử dụng cả hai quái vật làm nguyên liệu.
 3. Bước vào Battle Phase và tấn công trực tiếp bằng cách sử dụng hiệu ứng của Legendary Six Samurai - Shi En để vô hiệu hóa Dimension Prison.

Lords of Shinning-1

 1. Bước vào Battle Phase và tấn công trực tiếp.
 2. Khi đối phương của bạn kích hoạt Draining Shield, hãy kích hoạt hiệu ứng của Rebirth of Parshath bằng cách tiết lộ và loại bỏ Wiretap.
 3. Triệu hồi đặc biệt một Sacred Arch-Airknight Parshath khác bằng cách sử dụng hiệu ứng cuối cùng của Rebirth of Parshath.
 4. Triệu hồi đặc biệt Sacred Arch-Airknight Parshath thứ ba của bạn từ mộ bằng cách sử dụng hiệu ứng của chính nó bằng cách loại bỏ hai Dancing Elf trong mộ của bạn.
 5. Tấn công với cả 3 quái thú để kết thúc trò chơi.

Blazing Rose-1

 1. Triệu hồi bình thường The Black Stone of Legend.
 2. Kích hoạt hiệu ứng của The Black Stone of Legend để triệu hồi đặc biệt Red-Eyes Black Dragon từ bộ bài của bạn.
 3. Bước vào Battle Phase và tấn công kết thúc trò chơi.

Guardians of Rock-1

 1. Kích hoạt Triamid Cruiser.
 2. Kích hoạt Triamid Fortress và sử dụng hiệu ứng của Triamid Cruiser để tìm kiếm Triamid Master từ bộ bài của bạn.
 3. Kích hoạt hiệu ứng của Triamid Master và đưa Triamid Fortress đến mộ để tiêu diệt Subterror Behemoth Umastryx.
 4. Bước vào Battle Phase và tấn công để kết thúc trò chơi.

Cybernetic Rebellion-1

 1. Triệu hồi Đặc biệt Cyber Dragon.
 2. Triệu hồi Bình thường The Light - Hex-Sealed Fusion.
 3. Kích hoạt hiệu ứng The Light - Hex-Sealed Fusion để Triệu hồi Đặc biệt Cyber Twin Dragon từ Extra Deck của bạn.
 4. Bước vào Battle Phase và tấn công kết thúc trò chơi.

Curse of Dread-1

 1. Kích hoạt Zombie World.
 2. Kích hoạt Hiệu ứng của Plaguespreader Zombie để gửi 1 Zombino lên trên cùng của Bộ bài.
 3. Triệu hồi Bình thường Zombino từ tay của bạn và Triệu hồi Synchro Doomkaiser Dragon. Kích hoạt Hiệu ứng Doomkaiser Dragon và Triệu hồi Đặc biệt Ryu-Kishin đến sân của bạn.
 4. Bước vào Battle Phase và tấn công để kết thúc trò chơi.

Valhalla Calling-1

 1. Triệu hồi Bình thường Valkyrie of the Nordic Ascendant và gửi xuống mộ 2 lá bài để Triệu hồi Đặc biệt 2 Token trên sân của bạn.
 2. Triệu hồi Synchro Odin, Father of the Aesir.
 3. Kích hoạt hiệu ứng của Odin, Father of the Aesir.
 4. Bước vào Battle Phase và tấn công để kết thúc trò chơi.

Dark Dimension-1

 1. Triệu hồi bình thường Chocolate Magician Girl và kích hoạt hiệu ứng của nó.
 2. Triệu hồi Đặc biệt Palladium Oracle Mahad.
 3. Tấn công với Palladium Oracle Mahad để kết thúc trò chơi.

Spirit of the Beast-1

 1. Triệu hồi Bình thường Ritual Beast Tamer ElderSpiritual Beast Pettlephin với hiệu ứng của Ritual Beast Tamer Elder.
 2. Kích hoạt hiệu ứng Spiritual Beast Pettlephin, loại bỏ Spiritual Beast Pettlephin khỏi tay bạn và chọn Karakuri Steel Shogun mdl 00X "Bureido".
 3. Triệu hồi Fusion Ritual Beast Ulti-Apelio từ Extra Deck của bạn.
 4. Tấn công với Ritual Beast Ulti-Apelio để kết thúc trò chơi.

Aerial Assault-1

 1. Triệu hồi Bình thường Blackwing - Kris the Crack of Dawn.
 2. Triệu hồi Đặc biệt Blackwing - Gale the Whirlwind ở vị trí tấn công.
 3. Kích hoạt hiệu ứng của Blackwing - Gale the Whirlwind và chọn Berserk Dragon.
 4. Tấn công Berserk Dragon với Blackwing - Kris the Crack of Dawn và tấn công với Blackwing - Gale the Whirlwind để kết thúc trò chơi.

Soul of Resurrection-1

 1. Kích hoạt Zombie World.
 2. Kích hoạt Dragon's Mirror và triệu hồi Fusion Dragonecro Nethersoul Dragon.
 3. Tấn công bằng Dragonecro Nethersoul Dragon và Triệu hồi Đặc biệt Dark Soul Token ở Vị trí Tấn công.
 4. Tấn công với Dark Soul Token để kết thúc trò chơi.

Future Horizon-1

 1. Triệu hồi Thường Angel Trumpeter .
 2. Triệu hồi Synchro Stardust Spark Dragon.
 3. Kích hoạt hiệu ứng Stardust Spark Dragon và mục tiêu chính nó.
 4. Bước vào Battle Phase và tấn công để kết thúc trò chơi.

Master of Shadow-1

 1. Triệu hồi bình thường Ninja Grandmaster Hanzo.
 2. Kích hoạt Ninjitsu Art of Super-Transformation từ sân của bạn, và chọn mục tiêu Ninja Grandmaster Hanzo Invoked Purgatrio để gửi chúng xuống mộ và Triệu hồi Đặc biệt White Dragon Ninja.
 3. Bước vào Battle Phase và tấn công để kết thúc trò chơi.

Judgement Force-1

 1. Triệu hồi Thông thường Sage with Eyes of Blue, sau đó dùng Ancient Rules để Triệu hồi Đặc biệt Blue-Eyes White Dragon.
 2. Triệu hồi Synchro Blue-Eyes Spirit Dragon.
 3. Bước vào Battle Phase, tấn công và Kích hoạt Blue-Eyes Spirit Dragon để vô hiệu hóa Bacon Saver để kết thúc trò chơi.

Fortress of Gears-1

 1. Triệu hồi Đặc biệt Machina Fortress bằng cách gửi xuống mộ nó và Unicycular của bạn.
 2. Bước vào Battle Phase và tấn công để kết thúc trò chơi.

Truth Universe-1

 1. Kích hoạt Mountain từ tay của bạn.
 2. Triệu hồi Đặc biệt Malefic Stardust Dragon bằng cách loại bỏ Stardust Dragon khỏi Extra Deck của bạn.
 3. Bước vào Battle Phase và tấn công để kết thúc trò chơi.

Flames of the Heart-1

 1. Triệu hồi Thường Dakki, the Graceful Mayakashi và Triệu hồi Synchro Oboro-Guruma, the Wheeled Mayakashi.
 2. Tiếp tục Kích hoạt Hiệu ứng của Dakki và tiếp tục Triệu hồi Synchro cho đến khi bạn có Yoko, the Graceful Mayakashi trên sân.
 3. Bước vào Battle Phase và tấn công để kết thúc trò chơi.

Witch's Sorcery-1

 1. Kích hoạt Polymerization, và Triệu hồi Fusion Dark Magician Girl the Dragon Knight.
 2. Kích hoạt hiệu ứng của Dark Magician Girl the Dragon Knight và gửi xuống mộ Koumori Dragon để phá hủy Guardian Grarl.
 3. Bước vào Battle Phase và tấn công để kết thúc trò chơi.

Chronicle of Glory-1

 1. Triệu hồi Bình thường Junk Synchron, Kích hoạt Hiệu ứng của nó để Triệu hồi Đặc biệt Unicycular từ mộ.
 2. Triệu hồi Synchro Phonon Pulse Dragon bằng cách sử dụng Junk SynchronUnicycular. Kích hoạt Hiệu ứng của nó và tuyên bố Cấp 2.
 3. Triệu hồi Synchro Stardust Chronicle Spark Dragon bằng cách sử dụng Phonon Pulse DragonStardust Dragon.
 4. Kích hoạt hiệu ứng của Stardust Chronicle Spark Dragon để loại bỏ 1 Quái thú Synchro khỏi mộ.
 5. Bước vào Battle Phase và tấn công để kết thúc trò chơi.

Infernity Destruction-1

 1. Kích hoạt End of the World, và Triệu hồi Ritual Demise, King of Armageddon.
 2. Kích hoạt Hiệu ứng của Demise, King of Armageddon và tiêu diệt tất cả các lá bài từ đối thủ của bạn.
 3. Bước vào Battle Phase và tấn công để kết thúc trò chơi.

Arena of Sancturary-1

 1. Kích hoạt 2 Silent Doom và Triệu hồi đặc biệt 2 quái thú trong mộ của bạn.
 2. Triệu hồi Bình thường Petit Dragon, và Triệu hồi Đặc biệt Trishula, the Dragon of Icy Imprisonment từ Extra Deck.
 3. Kích hoạt Hiệu ứng của Trishula, the Dragon of Icy Imprisonment để loại bỏ một trong những quái thú của bạn và Master of Oz khỏi đối thủ của bạn.
 4. Bước vào Battle Phase và tấn công để kết thúc trò chơi.

Shining Hope-1

 1. Triệu hồi Bình thường Goblindberg và Kích hoạt Hiệu ứng của nó để Triệu hồi Đặc biệt một Goblindberg khác.
 2. Triệu hồi Xyz Number 39: Utopia và tấn công để kết thúc trận đấu.

Voltage of the Metal-1

 1. Triệu hồi bình thường Marauding Captain, sau đó triệu hồi đặc biệt lá bài còn lại từ tay bạn.
 2. Triệu hồi Xyz Wind-Up Carrier Zenmaity, sau đó kích hoạt hiệu ứng của nó để triệu hồi đặc biệt một con Wind-Up Rat từ bộ bài của bạn và kích hoạt hiệu ứng của nó để triệu hồi đặc biệt một con Wind-Up Rat khác.
 3. Triệu hồi Xyz một Wind-Up Carrier Zenmaity khác, kích hoạt hiệu ứng của nó để triệu hồi đặc biệt 1 Wind-Up Rat khác.
 4. Bước vào Battle Phase và tấn công để kết thúc trò chơi.

Shark Fang-1

 1. Triệu hồi bình thường Tin Goldfish và kích hoạt hiệu ứng của nó để Triệu hồi Đặc biệt Silent Angler, sau đó Triệu hồi Đặc biệt Silent Angler khác từ tay bạn.
 2. Triệu hồi Xyz Number 32: Shark Drake sử dụng 3 quái thú trên sân.
 3. Bước vào Battle Phase, tấn công Gem-Knight Pearl, sau đó Kích hoạt Number 32: Shark Drake và tấn công lần nữa để kết thúc trò chơi.

Rage of Volcano-1

 1. Triệu hồi Bình thường Battlin' Boxer Headgeared, sau đó kích hoạt hiệu ứng của nó để gửi một Battlin' Boxer Headgeared khác từ Bộ bài đến mộ.
 2. Kích hoạt Battlin 'Boxing Spirits để gửi một Battlin' Boxer Headgeared khác từ Bộ bài đến mộ và để Triệu hồi Đặc biệt một Battlin' Boxer Headgeared.
 3. Triệu hồi Xyz Number 79: Battlin 'Boxer Nova Kaiser, sau đó kích hoạt hiệu ứng của nó để tăng sức tấn công của nó.
 4. Bước vào Battle Phase, sử dụng Number Number 79: Battlin 'Boxer Nova Kaiser tấn công Zoa, sau đó kích hoạt các hiệu ứng Number 79: Battlin 'Boxer Nova Kaiser để triệu hồi đặc biệt 3 Battlin' Boxer Headgeared.
 5. Tấn công với cả 3 để kết thúc trò chơi!

Infinite Ray-1

 1. Triệu hồi Bình thường Space Mambo và kích hoạt hiệu ứng của Kagetokage để Triệu hồi Đặc biệt nó.
 2. Triệu hồi Xyz Number 39: Utopia, sau đó Triệu hồi Xyz Number C39: Utopia Ray bằng Number 39: Utopia.
 3. Kích hoạt hiệu ứng của Number C39: Utopia Ray 3 lần bằng cách tách các nguyên liệu Xyz để giảm ATK của Invoked Magellanica.
 4. Bước vào Battle Phase và tấn công để kết thúc trò chơi.

Photon of Galaxy-1

 1. Triệu hồi Bình thường Photon Advancer, sau đó Triệu hồi Đặc biệt Photon Advancer khác từ tay của bạn.
 2. Triệu hồi Xyz Starliege Lord Galaxion, và kích hoạt hiệu ứng của nó để Triệu hồi Đặc biệt Galaxy-Eyes Photon Dragon từ Bộ bài của bạn.
 3. Bước vào Battle Phase, tấn công Utopia bằng Galaxy-Eyes Photon Dragon và kích hoạt hiệu ứng của nó để loại bỏ cả hai quái thú.
 4. Tấn công trực tiếp với Starliege Lord Galaxion để kết thúc trò chơi.

Antinomic Theory-1

 1. Triệu hồi Thường T.G. Screw Serpent, sau đó Kích hoạt hiệu ứng của nó để Triệu hồi đặt biệt T.G. Drill Fish và Triệu hồi Synchro T.G. Power Gladiator.
 2. Triệu hồi Synchro T.G. Blade Blaster, và bước vào Battle Phase.
 3. Tấn công Stardust Dragon bằng T.G. Blade Blaster của bạn và vô hiệu hóa Scrap-Iron Scarecrow úp bằng cách đưa T.G. Screw Serpent từ tay bạn đến mộ để kết thúc trò chơi.

Sign of Harpies-1

 1. Triệu hồi Thường Harpie Lady và Triệu hồi Synchro ra Cyber Slash Harpie Lady.
 2. Kích hoạt Elegant Egotist, sau đó Kích hoạt hiệu ứng của Cyber Slash Harpie Lady để trả lại Helpoemer về tay đối thủ và Triệu hồi Đặc biệt Harpie Lady Sisters lên sân.
 3. Bước vào Battle Phase và tấn công để kết thúc trò chơi.

Eternal Stream-1

 1. Kích hoạt Fire Formation - Domei và Triệu hồi theo nghi thức cho Brotherhood of the Fire Fist - Eland.
 2. Vô hiệu hoá hiệu ứng Naturia Horneedle với Brotherhood of the Fire Fist - Eland bằng cách đưa Fire Formation - Domei đến mộ, sau đó Triệu hồi Đặc biệt Brotherhood of the Fire Fist - Rooster.
 3. Bước vào Battle Phase và tấn công để kết thúc trò chơi.

The King of Vermilion-1

 1. Triệu hồi Bình thường Crimson Resonator và kích hoạt hiệu ứng của nó để triệu hồi đặc biệt Force Resonator.
 2. Triệu hồi Synchro ra Red Nova Dragon.
 3. Bước vào Battle Phase và tấn công để kết thúc trò chơi.

Darkness Gimmick-1

 1. Kích hoạt hiệu ứng Gimmick Puppet Dreary Doll để Triệu hồi Đặc biệt nó bằng cách loại bỏ các Dreary Doll khác khỏi mộ của bạn.
 2. Triệu hồi Đặc biệt Gimmick Puppet Magnet Doll và triêu hồi Xyz Number 15: Gimmick Puppet Giant Grinder.
 3. Kích hoạt hiệu ứng của Number 15: Gimmick Puppet Giant Grinder để tiêu diệt 2 quái thú trên sân đối phương để kết thúc trò chơi.

Arts of Atlantis-1

 1. Triệu hồi Bình thường Chronomaly Mud Golem, sau đó Triệu hồi Đặc biệt Chronomaly Moai từ tay bạn và cuối cùng Triệu hồi Đặc biệt Chronomaly Nebra Disk từ mộ của bạn.
 2. Triệu hồi Xyz Number 36: Chronomaly Chateau Huyuk, kích hoạt hiệu ứng của nó để thay đổi ATK của Shark Drake, sau đó kích hoạt hiệu ứng thứ hai để tiêu diệt Shark Drake bằng cách hiến tế Chronomaly Moai.
 3. Bước vào Battle Phase và tấn công để kết thúc trận đấu.Level ⭐⭐⭐: Expert

 

Level 3-1

 1. Kích hoạt Warrior Elimination từ tay để tiêu diệt cả hai quái vật Battleguard.
 2. Triệu hồi bình thường The Hunter with 7 Weapons, tuyên bố là "Dragon" khi kích hoạt hiệu ứng.
 3. Tấn công Koumori Dragon với The Hunter with 7 Weapons.
 4. Tấn công trực tiếp bằng Alligator's Sword để kết thúc trò chơi.

Level 3-2

 1. Kích hoạt The Flute of Summon Dragon để triệu hồi đặc biệt Serpent Night DragonSeiyaryu.
 2. Hiến tế Lord of D. để triệu hồi bình thường Curse of Dragon.
 3. Bước vào Battle Phase, tấn công Thousand Dragon với Seiyaryu.
 4. Tấn công bằng hai quái thú còn lại để kết thúc trò chơi.

Level 3-3

 1. Đặt Nuvia the Wicked ở tư thế úp mặt xuống.
 2. Kích hoạt Book of Taiyou để lật Nuvia the Wicked lên.
 3. Bước vào Battle Phase, tấn công Sonic Maid với Ancient Elf.
 4. Tấn công với Nuvia the Wicked để kết thúc trò chơi.

Level 3-4

 1. Kích hoạt Pot of Generation để đưa Amazoness TigerAmazoness Chain Master trở lại bộ bài.
 2. Triệu hồi bình thường Amazoness Sage.
 3. Kích hoạt Amazoness Fighting Spirit.
 4. Trang bị Amazoness Heirloom cho Amazoness Sage.
 5. Bước vào Battle Phase, tấn công Harpie's Pet Dragon với Amazoness Fighter.
 6. Triệu hồi đặc biệt Amazoness Tiger bằng hiệu ứng của Amazoness Village.
 7. Tấn công Harpie's Pet Dragon với Amazoness Sage.
 8. Chọn mục tiêu và phá hủy Mirror Wall với hiệu ứng của Amazoness Sage.
 9. Kích hoạt Amazoness Willpower để triệu hồi đặc biệt Amazoness Fighter từ mộ.
 10. Tấn công những quái vật "Harpie" còn lại với Amazoness TigerAmazoness Fighter để kết thúc trò chơi.

Crimson Kingdom-2

 1. Kích hoạt Give and Take để triệu hồi đặc biệt Gozuki đến sân của đối thủ.
 2. Hiến tế Fear from the Dark để triệu hồi bình thường Red-Eyes Zombie Dragon.
 3. Tấn công Gozuki bằng Red-Eyes Zombie Dragon, kích hoạt từng hiệu ứng của chúng.
 4. Tấn công với Gozuki và triệu hồi đặc biệt Vampire Lord để kết thúc trò chơi.

Dawn of Destiny-2

 1. Kích hoạt Tribute To The Doom, gửi xuống mộ Ninjitsu Art of Shadow Sealing làm cost để phá hủy Gale Lizard.
 2. Kích hoạt hiệu ứng của Fire King Island để triệu hồi đặc biệt Red Dragon Ninja từ tay.
 3. Với hiệu ứng của Red Dragon Ninja, trả lại Security Orb về bộ bài của đối thủ.
 4. Triệu hồi bình thường Hand of Nephthys, sau đó sử dụng hiệu ứng của nó để tự hiến tế nó và Red Dragon Ninja để triệu hồi đặc biệt Sacred Phoenix of Nephthys từ bộ bài.
 5. Tấn công trực tiếp để kết thúc trò chơi.
Red Dragon Ninja có đủ ATK để kết thúc trận đấu, nên AI sẽ kích hoạt Adhesion Trap Hole khi Red Dragon Ninja triệu hồi thay vì trên Sacred Phoenix of Nephthys của bạn.

Electric Overload-2

 1. Lật White Ninja, tiêu diệt The Creator.
 2. Triệu hồi bình thường Ninja Grandmaster Sasuke.
 3. Bước vào Battle Phase, tấn công The Creator còn lại với Ninja Grandmaster Sasuke.
 4. Tấn công trực tiếp với White Ninja.
 5. Kích hoạt Ninjitsu Art of Transformation với White Ninja làm cost, triệu hồi đặc biệt Black Dragon Ninja và sử dụng nó để tấn công trực tiếp.
 6. Kích hoạt hiệu ứng của Black Dragon Ninja với cost của chính nó và Ninjitsu Art of Transformation để loại bỏ Ninja Grandmaster Sasuke.
 7. Tấn công với Ninja Grandmaster Sasuke để kết thúc trò chơi.
Việc triệu hồi lại một con quái thú bị Black Dragon Ninja loại bỏ trong Battle Phase, như Ninja Grandmaster Sasuke, cho phép nó tấn công lần thứ hai trong lượt đó. Bài Quiz không cho phép điều này, nhưng cần lưu ý rằng hiệu ứng của Black Dragon Ninja không phải chỉ được sử dụng một lần trong mỗi lượt, có nghĩa là nó có thể loại bỏ và triệu hồi lại bản thân nhiều lần trong cùng một Battle Phase cho nhiều cuộc tấn công với sự thiết lập sân phù hợp.

Echoes of Silence-2

 1. Triệu hồi bình thường Silent Magician LV4.
 2. Kích hoạt Level Modulation, triệu hồi đặc biệt Silent Magician LV4 thứ hai từ mộ.
 3. Kích hoạt Level Up!, chọn mục tiêu Silent Magician LV4 được triệu hồi đặc biệt không thể tấn công.
 4. Bước vào Battle Phase, tấn công Dark Magician với Silent Magician LV8.
 5. Kích hoạt Level Down!? để trả Silent Magician LV8 về deck và triệu hồi đặc biệt Silent Magician LV4 thứ hai từ mộ.
 6. Tấn công trực tiếp bằng cả 2 Silent Magician LV4 để kết thúc trò chơi.

Generation Next-2

 1. Kích hoạt Polymerization để triệu hồi Fusion Worm Zero, sử dụng Worm DimiklesWorm Tentacles làm nguyên liệu.
 2. Kích hoạt hiệu ứng của Worm Zero để triệu hồi đặc biệt Worm Tentacles trong tư thế phòng thủ úp.
 3. Triệu hồi bình thường Worm Barses để lật Worm Tentacles.
 4. Kích hoạt hiệu ứng của Worm Tentacles, trục xuất Worm Dimikles khỏi mooj để tấn công hai lần.
 5. Bước vào Battle Phase và tấn công với cả ba quái vật để kết thúc trò chơi.

Servant of Kings-2

 1. Bước vào Battle Phase, tấn công trực diện với Dark Magician.
 2. Chain Dedication through Light and Darkness vào sự kích hoạt của Draining Shield.
 3. Tấn công trực tiếp với Dark Magician of Chaos để kết thúc trò chơi.
Vì hiệu ứng của Draining Shield yêu cầu "mục tiêu đó" hoặc Dark Magician phải ở trên sân, việc loại bỏ Dark Magician để triệu hồi đặc biệt Dark Magician of Chaos trước khi hiệu ứng có thể thực thi sẽ bỏ qua hiệu ứng của Draining Shield.

Blades of Spirits-2

 1. Kích hoạt Powerful Rebirth để triệu hồi đặc biệt Six Samurai - Yaichi từ mộ.
 2. Triệu hồi bình thường Six Samurai - Kamon.
 3. Kích hoạt hiệu ứng của cả Six Samurai - YaichiThe Six Samurai - Kamon để phá hủy Magic JammerMirror Wall.
 4. Kích hoạt Parallel Twister sử dụng Powerful Rebirth như cost để chọn mục tiêu và tiêu diệt Super Conductor Tyranno.
 5. Triệu hồi đặc biệt Great Shogun Shien từ tay.
 6. Tấn công trực tiếp với Great Shogun Shien để kết thúc trò chơi.

Primal Burst-2

 1. Kích hoạt Dark World Lightning để chọn mục tiêu và tiêu diệt Skull Servant.
 2. Gửi xuống mộ Ceruli, Guru của Dark World, sau đó gửi xuống mộ Reign-Beaux, Overlord of Dark World sử dụng hiệu ứng của nó.
 3. Triệu hồi đặc biệt Reign-Beaux, Overlord of Dark World và tuyên bố "Spell/Trap" để phá hủy cả 2 Wall of Disrupt.
 4. Triệu hồi Brron, Mad King of Dark World.
 5. Tấn công bằng cả Brron, Mad King of Dark WorldReign-Beaux, Overlord of Dark World để kết thúc trò chơi.

Resonance of Contrast-2

 1. Triệu hồi bình thường Bujin Yamato.
 2. Kích hoạt Fine, loại bỏ Bujingi CentipedeBujingi Boar.
 3. Kích hoạt cả hai hiệu ứng của cả Bujingi CentipedeBujingi Boar trong mộ, phá hủy Wall of Disruption và thay đổi Blue-Eyes White Dragon vào tư thế phòng thủ.
 4. Kích hoạt Bujingi Ibis từ tay, nhắm vào Bujin Yamato.
 5. Tấn công với Bujin Yamato để kết thúc trò chơi.

Abyss Encounters-2

 1. Lật Archfiend Cavalry.
 2. Triệu hồi bình thường Terrorking Archfiend.
 3. Bước vào Battle Phase, tấn công bằng cả 2 quái thú "Archfiend".
 4. Kích hoạt Oops! để tiêu diệt Terrorking Archfiend.
 5. Kích hoạt Desrook Archfiend từ tay và loại bỏ nó để hồi sinh Terrorking Archfiend từ mộ.
 6. Tấn công một lần nữa với Terrorking Archfiend để kết thúc trò chơi.

Rampage of the Forest-2

 1. Triệu hồi bình thường Resonance Insect và trang bị cho nó với Rocket Pilder.
 2. Kích hoạt Cocoon of Ultra Evolution, hiến tế Resonance Insect để triệu hồi đặc biệt Metamorphosed Insect Queen từ bộ bài.
 3. Sử dụng hiệu ứng của Resonance Insect để thêm Doom Dozer vào tay.
 4. Loại bỏ cả 2 lá bài Insect khỏi mộ để triệu hồi đặc biệt Doom Dozer.
 5. Tấn công với cả hai quái thú để kết thúc trò chơi.

Valiant Souls-2

 1. Triệu hồi bình thường Mad Dog of Darkness và trang bị cho nó Blast with Chain.
 2. Kích hoạt Double Cyclone để phá hủy cả 2 Impenetrable AttackBlast with Chain.
 3. Tiêu diệt Five-Headed Dragon bằng hiệu ứng của Blast with Chain.
 4. Bước vào Battle Phase và tấn công trực tiếp để kết thúc trò chơi.

Visions of Ice-2

 1. Triệu hồi bình thường Spellbook Magician of Prophecy và sử dụng hiệu ứng của nó để tìm kiếm Spellbook of Secrets.
 2. Kích hoạt Spellbook of Secrets để tìm kiếm Spellbook of the Master.
 3. Kích hoạt Spellbook of the Master, chọn mục tiêu Spellbook of Secrets trong mộ để thêm Spellbook of Fate vào tay.
 4. Kích hoạt Spellbook of Power.
 5. Kích hoạt hiệu ứng thứ ba của Spellbook of Fate để loại bỏ Diabolos, King of the Abyss.
 6. Bước vào Battle Phase và tấn công trực tiếp để kết thúc trò chơi.

Crusaders' Battleground-2

 1. Kích hoạt Infestation Ripples để triệu hồi đặc biệt Steelswarm Genome từ mộ.
 2. Hiến tế Steelswarm Genome để triệu hồi bình thường Steelswarm Caucastag.
 3. Kích hoạt hiệu ứng của Steelswarm Caucastag để tiêu diệt tất cả các quái vật khác trên sân.
 4. Bước vào Battle Phase và tấn công trực tiếp để kết thúc trò chơi.

Clash of Wings-2

 1. Triệu hồi bình thường Beat, Bladesman Fur Hire.
 2. Kích hoạt hiệu ứng của Beat, Bladesman Fur Hire để triệu hồi đặc biệt Donpa, Marksman Fur Hire từ tay và tìm kiếm Dyna, Hero Fur Hire.
 3. Kích hoạt hiệu ứng của Donpa, Marksman Fur Hire để triệu hồi đặc biệt Dyna, Hero Fur Hire, cùng với hiệu ứng bổ sung của Donpa, Marksman Fur Hire để chọn mục tiêu và tiêu diệt Gatling Dragon.
 4. Bước vào Battle Phase và tấn công trực tiếp với cả ba quái thú để kết thúc trò chơi.

Burning Nova-2

 1. Kích hoạt Glorious Illusion để triệu hồi đặc biệt Wulf, Lightsworn Beast từ mộ.
 2. Hiến tế Wulf, Lightsworn Beast để triệu hồi bình thường Celestia, Lightsworn Angel.
 3. Kích hoạt hiệu ứng của Celestia, Lightsworn Angel để tiêu diệt Dyna, Hero Fur Hire và úp Mayhem Fur Hire.
 4. Tấn công với Celestia, Lightsworn Angel và Wulf, Lightsworn Beast mới được triệu hồi đặc biệt để kết thúc trò chơi.

Empire of Scarlet-2

 1. Triệu hồi bình thường Vampire Retainer.
 2. Kích hoạt Vampire's Domain từ tay của bạn, sau đó kích hoạt hiệu ứng của nó bằng cách trả 500 LP.
 3. Sử dụng triệu hồi bình thường 1 lần nữa để hiến tế Vampire Retainer cho Vampire Scarlet Scourge.
 4. Kích hoạt hiệu ứng của Vampire Retainer từ nghĩa địa, gửi Vampire's Domain từ sân xuống mộ như là cost.
 5. Thêm Vampire Kingdom vào tay và kích hoạt nó.
 6. Bước vào Battle Phase, tấn công Batteryman Industrial Strength với Vampire Scarlet Scourge, sau đó tấn công trực tiếp với Vampire Retainer để kết thúc trò chơi.

Gaia Genesis-2

 1. Kích hoạt U.A. Stadium từ tay.
 2. Triệu hồi bình thường U.A. Midfielder, sử dụng U.A. Stadium tìm kiếm U.A. Mighty Slugger từ bộ bài.
 3. Triệu hồi đặc biệt U.A. Mighty Slugger từ tay.
 4. Bước vào Battle Phase và tấn công trực tiếp để kết thúc trò chơi.

Stardust Acceleration-2

 1. Kích hoạt bất ngờ Unexpected Dai để triệu hồi đặc biệt Genex Controller từ bộ bài.
 2. Triệu hồi bình thường XX-Sabre Darksoul.
 3. Triệu hồi Synchro XX-Sabre Hyunlei và tiêu diệt cả ba Drowning Mirror Force đang úp bằng hiệu ứng của nó.
 4. Bước vào Battle Phase và tấn công trực tiếp để kết thúc trò chơi.

Power of Bravery-2

 1. Triệu hồi bình thường Vylon Cube.
 2. Triệu hồi Synchro Vylon Sigma bằng cách sử dụng cả hai quái thú làm nguyên liệu.
 3. Kích hoạt hiệu ứng của Vylon Cube trong mộ để tìm kiếm Vylon Filament, trang bị nó cho Vylon Sigma.
 4. Bước vào Battle Phase, tấn công trực diện với Vylon Sigma.
 5. Kích hoạt hiệu ứng của Vylon Sigma để trang bị Horn of the Unicorn từ bộ bài.
 6. Tiếp tục tấn công để kết thúc trò chơi.

Revolution Beginning-2

 1. Triệu hồi bình thường Karakuri Komachi mdl 224 "Ninishi".
 2. Triệu hồi bình thường Karakuri Soldier mdl 236 "Nisamu".
 3. Triệu hồi Synchro Karakuri Shogun mdl 00 "Burei" và sử dụng hiệu ứng của chính nó để triệu hồi đặc biệt Karakuri Strategist mdl 248 "Nishipachi" ở vị trí tấn công.
 4. Sử dụng hiệu ứng của Karakuri Strategist mdl 248 "Nishipachi" để thay đổi một Phantom Gryphon từ vị trí tấn công sang vị trí phòng thủ.
 5. Sử dụng hiệu ứng Karakuri Shogun mdl 00 "Burei"  để thay đổi Phantom Gryphon khác từ vị trí tấn công sang vị trí phòng thủ.
 6. Kích hoạt Shield Crush để tiêu diệt một Phantom Gryphon.
 7. Bước vào Battle Phase, tấn công Phantom Gryphon cuối cùng với Karakuri Strategist mdl 248 "Nishipachi" và tấn công trực tiếp để kết thúc trò chơi với Karakuri Shogun mdl 00 "Burei".

Tornado of Phantoms-2

 1. Triệu hồi bình thường Mecha Phantom Beast Tetherwolf và triệu hồi đặc biệt Token ở vị trí tấn công.
 2. Bước vào Battle Phase và tấn công với Mecha Phantom Beast Stealthray trước, sau khi gây sát thương, sử dụng hiệu ứng của nó để triệu hồi đặc biệt một Token ở vị trí phòng thủ.
 3. Tấn công với Mecha Phantom Beast Tetherwolf và sử dụng hiệu ứng của chính nó để hiến tế Token và tấn công để kết thúc trò chơi.

Absolute Inferno-2

 1. Kích hoạt Molten Conduction Field và gửi đến nghĩa địa Laval Forest SpriteLaval Volcano Handmaiden đến mộ.
 2. Sử dụng hiệu ứng của Laval Volcano Handmaiden đầu tiên để gửi một Laval Volcano Handmaiden khác đến mộ.
 3. Sử dụng hiệu ứng của Laval Volcano Handmaiden thứ hai để gửi một Laval Volcano Handmaiden khác đến mộ.
 4. Sử dụng hiệu ứng của Laval Volcano Handmaiden thứ ba để đưa Laval Lakeside Lady đến mộ.
 5. Kích hoạt hiệu ứng Laval Lakeside Lady loại bỏ Laval Forest Sprite để tiêu diệt Flamvell Guard.
 6. Triệu hồi bình thường Laval Cannon và sử dụng hiệu ứng của chính nó để triệu hồi đặc biệt Laval Forest Sprite.
 7. triệu hồi Synchro Lavalval Dragun bằng cách sử dụng cả hai quái thú làm nguyên liệu.
 8. Bước vào Battle Phase và tấn công để kết thúc trò chơi.

Dimensions of the Wizards-2

 1. Kích hoạt Golden Castle of Stromberg.
 2. Kích hoạt hiệu ứng của Golden Castle of Stromberg để triệu hồi đặc biệt Prinzessin từ bộ bài của bạn, và bằng cách sử dụng hiệu ứng của Prinzessin để triệu hồi đặc biệt Pumpkin Carriage. Trang bị Glass Slippers cho nó.
 3. Bước vào Battle Phase và tấn công trực tiếp để kết thúc trò chơi.

Warriors Unite-2

 1. Triệu hồi đặc biệt Quickdraw Synchron bằng cách sử dụng hiệu ứng của chính nó bằng cách gửi xuống mộ Quillbolt Hedgehog.
 2. Triệu hồi thường Unicycular.
 3. Triệu hồi đặc biệt Quillbolt Hedgehog từ mộ bằng cách sử dụng hiệu ứng của chính nó.
 4. triệu hồi Synchro Road Warrior bằng cách sử dụng tất cả quái thú trên sân làm nguyên liệu.
 5. Kích hoạt hiệu ứng của Road Warrior để triệu hồi đặc biệt Cyber-Stein từ bộ bài.
 6. Kích hoạt hiệu ứng của Cyber-Stein để triệu hồi đặc biệt Blue-Eyes Ultimate Dragon.
 7. Bước vào Battle Phase và tấn công để kết thúc trò chơi.

Lords of Shinning-2

 1. Kích hoạt Darklord Contact và triệu hồi đặc biệt Darklord Superbia nghĩa địa.
 2. Sử dụng hiệu ứng của Darklord Superbia để triệu hồi đặc biệt Darklord Ixchel.
 3. Kích hoạt hiệu ứng của Darklord Ixchel và triệu hồi đặc biệt Darklord Edeh Arae từ nghĩa địa.
 4. Triệu hồi hiến tế Darklord Morningstar bằng cách hiến tế Darklord Edeh Arae và Darklord Superbia.
 5. Bước vào Battle Phase và tấn công để kết thúc trò chơi.

Blazing Rose-2

 1. Triệu hồi bình thường Influence Dragon.
 2. Kích hoạt hiệu ứng của White Rose Dragon và triệu hồi chính nó từ tay của bạn.
 3. Triệu hồi Synchro Black Rose Dragon bằng cách sử dụng Influence DragonWhite Rose Dragon làm nguyên liệu.
 4. Kích hoạt hiệu ứng Black Rose Dragon tiêu diệt tất cả các lá bài trên sân.
 5. Kích hoạt hiệu ứng của Blue Rose Dragon để triệu hồi đặc biệt Black Rose Dragon từ mộ của bạn.
 6. Bước vào Battle Phase và tấn công để kết thúc trò chơi.

Guardians of Rock-2

 1. Triệu hồi bình thường Beta The Electromagnet Warrior và sử dụng hiệu ứng riêng của nó để thêm Gamma The Electromagnet Warrior từ bộ bài của bạn.
 2. Triệu hồi đặc biệt Berserkion the Electromagna Warrior bằmg cách loại bỏ Gamma The Electromagnet WarriorBeta The Electromagnet Warrior và Alpha The Electromagnet Warrior khỏi mộ của bạn.
 3. Kích hoạt hiệu ứng Berserkion the Electromagna Warrior để loại bỏ 1 "Electromagna Warrior" cấp 4 trở xuống khỏi nghĩa địa của bạn và tiêu diệt Dimensional Prison hoặc Trident Dragion.
 4. Kích hoạt thêm một lần nữa hiệu ứng của  Berserkion the Electromagna Warrior và phá hủy lá bài cuối cùng trên sân của đối thủ.
 5. Bước vào Battle Phase và tấn công để kết thúc trò chơi.

Cybernetic Rebellion-2

 1. Kích hoạt Banner of Courage, Triệu hồi Bình thường Alien Ammonite và Kích hoạt hiệu ứng của nó để Triệu hồi Đặc biệt Alien Kid từ mộ của bạn.
 2. Triệu hồi Synchro Cosmic Fortress Gol'gar.
 3. Kích hoạt hiệu ứng của Cosmic Fortress Gol'gar để trả lại Banner of CourageGaia Power vào tay và đặt 2 Counters cho Master of Oz.
 4. Kích hoạt hiệu ứng của Cosmic Fortress Gol'gar để loại bỏ 2 A-Counters khỏi Master of Oz và phá hủy nó.
 5. Kích hoạt thêm một lần nữa Banner of Courage, sau đó bước vào Battle Phase và tấn công để kết thúc trò chơi.

Curse of Dread-2

 1. Triệu hồi Bình thường Vendread Houndhorde.
 2. Kích hoạt Revendread Evolution và Triệu hồi Ritual Revendread Slayer.
 3. Kích hoạt hiệu ứng Revendread Slayer để chọn mục tiêu và loại bỏ Drowning Mirror Force đang úp.
 4. Bước vào Battle Phase và tấn công để kết thúc trò chơi.

Valhalla Calling-2

 1. Kích hoạt The Sanctuary in the Sky từ tay của bạn.
 2. Triệu hồi Bình thường The Agent of Mystery - Earth và thêm Master Hyperion vào tay bạn.
 3. Triệu hồi Đặc biệt Master Hyperion và Kích hoạt hiệu ứng của nó để tiêu diệt Trident Dragionx2.
 4. Bước vào Battle Phase và tấn công để kết thúc trò chơi.

Dark Dimension-2

 1. Kích hoạt hiệu ứng của hai Elementaber Aina và thay đổi Thuộc tính của chúng thành LightDark.
 2. Triệu hồi Đặc biệt Chaos Sorcerer và kích hoạt nó để loại bỏ Scrap Dragon.
 3. Triệu hồi hiến tế Illusionist Faceless Mage.
 4. Bước vào Battle Phase và tấn công để kết thúc trò chơi.

Spirit of the Beast-2

 1. Triệu hồi Bình thường Yosenju Kama 2 Kích hoạt nó thực hiện thêm một lần Triệu hồi Thường và Triệu hồi Yosenju Kama 3.
 2. Tấn công Trực tiếp bằng Yosenju Kama 2, sau đó Kích hoạt hiệu ứng Yosenju Kama 3 để thêm Yosenju Tsujik vào tay bạn.
 3. Tấn công Mobius the Frost Monarch bằng Yosenju Kama 3 và tăng ATK với hiệu ứng Yosenju Tsujik để kết thúc trò chơi.

Aerial Assault-2

 1. Kích hoạt Restoration of the MonarchsTarget Terrorking Salmon.
 2. Triệu hồi Mobius the Mega Monarch và kích hoạt Hiệu ứng của nó để tiêu diệt 3 lá Cloning.
 3. Bước vào Battle Phase và tấn công để kết thúc trò chơi.

Soul of Resurrection-2

 1. Kích hoạt Hiệu ứng Shiranui Spectralsword từ mộ, chon và trục xuất cả Shiranui Spiritmaster Spectralsword của bạn để Triệu hồi Đặc biệt Shiranui Samuraisaga.
 2. Kích hoạt Hiệu ứng Shiranui Spiritmaster và chọn Star Eater.
 3. Bước vào Battle Phase và tấn công để kết thúc trò chơi.

Future Horizon-2

 1. Triệu hồi Bình thường Cyber Dragon Core và Kích hoạt hiệu ứng Cyber Dragon Vier để Triệu hồi Đặc biệt nó.
 2. Thêm Cyberload Fusion bằng cách sử dụng hiệu ứng của Cyber Dragon Core từ Bộ bài của bạn lên tay của bạn và Kích hoạt nó để Triệu hồi Fusion Chimeratech Rampage Dragon.
 3. Kích hoạt hiệu ứng Chimeratech Rampage Dragon và phá hủy cả hai lá bài úp của đối thủ của bạn.
 4. Kích hoạt hiệu ứng Chimeratech Rampage Dragon và gửi hai Cyber Dragon từ Bộ bài của bạn đến mộ.
 5. Bước vào Battle Phase và tấn công 3 lần để kết thúc trò chơi.

Master of Shadow-2

 1. Kích hoạt 1st Solo Movement từ tay của bạn để Triệu hồi Đặc biệt Soprano the Melodious Songstress, kích hoạt hiệu ứng của nó để chọn mục tiêu Canon the Melodious Diva và thêm nó vào tay.
 2. Triệu hồi Đặc biệt Canon the Melodious Diva từ tay bạn, và Triệu hồi Bình thường quái thú Canon khác.
 3. Kích hoạt hiệu ứng Soprano the Melodious Songstress để Triệu hồi Fusion Schuberta the Melodious Maestra. Kích hoạt hiệu ứng của nó và loại bỏ 3 lá bài trong đó có Infernity Avenger của đối thủ.
 4. Bước vào giai đoạn chiến đấu và tấn công để kết thúc trò chơi.

Judgement Force-2

 1. Triệu hồi Bình thường Lumina, Lightsworn Summoner và Kích hoạt hiệu ứng của nó để gửi xuống mộ Raiden, Hand of the Lightsworn.
 2. Chọn mục tiêu Raiden, Hand of the Lightsworn và Triệu hồi Đặc biệt nó.
 3. Triệu hồi Synchro Michael, Arch-Lightsworn và Kích hoạt nó để loại bỏ The Fabled Kudabbi.
 4. Bước vào Battle Phase và tấn công để kết thúc trò chơi.

Fortress of Gears-2

 1. Kích hoạt Hiệu ứng của Vision HERO Faris để Triệu hồi Đặc biệt nó bằng cách gửi xuống mộ Elemental HERO Avian và Thêm Vision HERO Minimum Ray từ bộ bài vào vùng bài Phép/Bẫy của bạn.
 2. Kích hoạt Hiệu ứng của Vision HERO Minimum Ray để hiến té Vision HERO Faris và Triệu hồi Đặc biệt Vision HERO Minimum Ray.
 3. Kích hoạt Hiệu ứng Vision HERO Minimum Ray để tiêu diệt Elemental HERO Sparkman.
 4. Bước vào Battle Phase và tấn công để kết thúc trò chơi.

Truth Universe-2

 1. Kích hoạt hiệu ứng của D/D Swirl Slime từ tay của bạn để triệu hồi Fusion D/D/D Dragonbane King Beowulf.
 2. Kích hoạt hiệu ứng của D/D Swirl Slime từ mộ của bạn để Triệu hồi Đặc biệt D/D/D Dragon King Pendragon.
 3. Kích hoạt Windstorm of Etaqua.
 4. Bước vào Battle Phase và tấn công để kết thúc trò chơi.

Flames of the Heart-2

 1. Triệu hồi Bình thường Gouki Suprex và Kích hoạt hiệu ứng của nó để Triệu hồi Đặc biệt Gouki Twistcobra.
 2. Kích hoạt hiệu ứng của Twistcobra và tự hiến tế chính nó để tăng sức tấn công của Gouki Suprex.
 3. Thêm Gouki Iron Claw vào tay của bạn với hiệu ứng của Gouki Twistcobra.
 4. Bước vào Battle Phase, tấn công và kích hoạt Iron Claw để tăng sức tấn công Gouki Suprex và tấn công để kết thúc trò chơi.

Witch's Sorcery-2

 1. Triệu hồi Bình thường Medusa, Watcher of the Evil Eye và Kích hoạt Hiệu ứng của nó để chọn vào Evil Eye of Selene.
 2. Kích hoạt Evil Eye of Selene và trang bị nó cho Medusa, Watcher of the Evil Eye.
 3. Kích hoạt Hiệu ứng của Medusa, Watcher of the Evil Eye để loại bỏ Bacon Saver.
 4. Bước vào Battle Phase và tấn công để kết thúc trò chơi.

Chronicle of Glory-2

 1. Kích hoạt Hiệu ứng Megalith Bethor từ tay của bạn để Triệu hồi Ritual Megalith Ophiel bằng cách sử dụng Megalith Bethor The Statue of Easter Island.
 2. Kích hoạt Hiệu ứng Megalith Ophiel để Thêm Megalith Bethor. Kích hoạt Hiệu ứng của nó để Triệu hồi Ritual Megalith Bethor bằng cách sử dụng Megalith Ophiel và The Statue of Easter Island.
 3. Kích hoạt Hiệu ứng Megalith Bethor để phá hủy cả hai lá bài từ phần sân của đối thủ.
 4. Bước vào Battle Phase và tấn công để kết thúc trò chơi.

Infernity Destruction-2

 1. Kích hoạt Infernity Launcher, chọn Infernity Archfiend để Triệu hồi Đặc biệt nó và Kích hoạt Hiệu ứng của nó để thêm Infernity Beetle lên tay.
 2. Triệu hồi Bình thường Infernity Beetle và Kích hoạt Hiệu ứng của nó để triệu hồi thêm 2 Infernity Beetle từ Bộ bài của bạn.
 3. Triệu hồi Synchro Archfiend's Call, sau đó Triệu hồi Synchro Infernity Doom Dragon.
 4. Kích hoạt Hiệu ứng Infernity Doom Dragon để tiêu diệt Gatling Dragon và giành chiến thắng.

Arena of Sancturary-2

 1. Kích hoạt The Sanctuary in the Sky, sau đó Kích hoạt Valkyrie Sigrun để đưa The Sanctuary in the Sky đến mộ và Triệu hồi Đặc biệt Valkyrie Sigrun.
 2. Kích hoạt Hiệu ứng Valkyrie Sigrun để Triệu hồi Đặc biệt Valkyrie Erda.
 3. Bước vào Battle Phase và tấn công để kết thúc trò chơi.

Shining Hope-2

 1. Triệu hồi bình thường Satellarknight Vega sau đó Kích hoạt Hiệu ứng của nó để Triệu hồi Đặc biệt Satellarknight Altair và Kích hoạt Hiệu ứng của nó để Triệu hồi Đặc biệt Satellarknight Vega.
 2. Triệu hồi Xyz Stellarknight Delteros và kích hoạt Hiệu ứng của nó để phá hủy Dimensional Prison đã đặt bằng cách tách 1 Nguyên liệu Xyz.
 3. Tấn công trực tiếp để kết thúc trò chơi.

Voltage of the Metal-2

 1. Kích hoạt Geargiagear để triệu hồi đặc biệt 2 Geargiano Mk-II, sau đó triệu hồi Xyz Gear Gigant X và kích hoạt hiệu ứng  Gear Gigant X để thêm Geargiano Mk-II vào tay của bạn.
 2. Triệu hồi bình thường Geargiano Mk-II để triệu hồi đặc biệt Geargiano Mk-II khác từ mộ lên sân, sau đó Triệu hồi Xyz Leviair the Sea Dragon.
 3. Kích hoạt hiệu ứng Leviair the Sea Dragon và triệu hồi đặc biệt Alexandrite Dragon.
 4. Bước vào Battle Phase và tấn công để kết thúc trò chơi.

Shark Fang-2

 1. Triệu hồi Bình thường Evilswarm Castor, và Triệu hồi Thường Castor khác của bạn ra sân.
 2. Triệu hồi Xyz Evilswarm Bahamut, sau đó kích hoạt hiệu ứng của nó để chọn mục tiêu và kiểm soát Stellarknight Delteros.
 3. Sử dụng hiệu ứng Stellarknight Delteros để phá hủy Dimensional Prison.
 4. Bước vào battle Phase và tấn công để kết thúc trò chơi.

Rage of Volcano-2

 1. Kích hoạt Hazy Pillar, triệu hồi đặc biệt Hazy Flame Griffin và triệu hồi bình thường Hazy Flame Hydra.
 2. Triệu hồi Xyz Hazy Flame Basiltrice, kích hoạt Hazy Pillar để thêm một Hydra khác làm nguyên liệu Xyz.
 3. Kích hoạt hiệu ứng của Hazy Flame Basiltrice để chọn mục tiêu và loại bỏ Gate Guardian.
 4. Bước vào Battle Phase và tấn công để kết thúc trò chơi.

Infinite Ray-2

 1. Triệu hồi Đặc biệt Hieratic Dragon of Tefnuit, sau đó Triệu hồi Đặc biệt Hieratic Dragon of Su và kích hoạt hiệu ứng của Hieratic Dragon of Tefnuit để Triệu hồi Đặc biệt Wattaildragon.
 2. Triệu hồi Xyz Hieratic Dragon King of Atum, sau đó kích hoạt hiệu ứng của nó bằng cách tách Wattaildragon ra để Triệu hồi Đặc biệt một Hieratic Dragon of Su khác, sau đó kích hoạt hiệu ứng của nó để Tiêu diệt Drowning Mirror Force úp và Triệu hồi Đặc biệt Wattaildragon với hiệu ứng của Hieratic Dragon of Su.
 3. Triệu hồi Xyz Hieratic Dragon King of Atum khác, và Triệu hồi Xyz  Gaia Dragon, the Thunder Charger với Hieratic Dragon King of Atum được Triệu hồi Xyz đầu tiên.
 4. Bước vào Battle Phase và tấn công để kết thúc trò chơi.

Photon of Galaxy-2

 1. Triệu hồi Bình thường Dododo Witch và kích hoạt hiệu ứng của nó để Triệu hồi Đặc biệt Dododo Swordsman ở Tư thế Phòng thủ úp.
 2. Kích hoạt hiệu ứng của A/D Changer từ mộ để thay đổi tư thế chiến đấu của Dododo Swordsman của bạn.
 3. Tiêu diệt 2 quái vật trên sân của đối thủ với hiệu ứng của Dododo Swordsman.
 4. Bước vào Battle Phase và tấn công để kết thúc trò chơi.

Antinomic Theory-2

 1. Triệu hồi Bình thường Rose Lover, sau đó Kích hoạt Rikka Glamour để đưa Rose Lover đến mộ và thêm Cyclamen the Rikka FairyPrimula the Rikka Fairy vào tay bạn.
 2. Kích hoạt hiệu ứng của Erica the Rikka Fairy để Triệu hồi Đặc biệt Primula the Rikka Fairy.
 3. Kích hoạt hiệu ứng Rose Lover để Triệu hồi Đặc biệt Cyclamen the Rikka Fairy, sau đó sử dụng hiệu ứng Primula the Rikka Fairy để thay đổi cấp độ của nó thành 6.
 4. Triệu hồi Xyz Kanzashi the Rikka Queen sử dụng Erica the Rikka Fairy và Primula the Rikka Fairy sau đó bước vào Battle Phase.
 5. Tấn công bằng Kanzashi the Rikka Queen, sau đó kích hoạt hiệu ứng của nó bằng cách hiến tế  Cyclamen the Rikka Fairy để vô hiệu hoá sự phá hủy của Kanzashi the Rikka Queen, cuối cùng kích hoạt hiệu ứng của nó để Triệu hồi Đặc biệt Spiral Serpent bằng tách một Nguyên liệu Xyz.
 6. Tấn công với cả hai quái vật để kết thúc trò chơi.

Sign of Harpies-2

 1. Kích hoạt F.A. Circuit Grand Prix từ tay và kích hoạt cả 3 hiệu ứng F.A. Sonic Meister, F.A. Hang On MachF.A. Whip Crosser.
 2. Tấn công Yomi Ship bằng F.A. Hang On Mach sau đó kích hoạt 4 hiệu ứng của 4 lá bài F.A. Circuit Grand Prix, F.A. Sonic MeisterF.A. Hang On Mach và F.A. Whip Crosser.
 3. Tấn công cả 2 Luster Dragon #2 với F.A. Sonic Meister.
 4. Tấn công trực tiếp bằng F.A. Whip Crosser để kết thúc trò chơi.

Eternal Stream-2

 1. Kích hoạt Dream Mirror of Terror.
 2. Triệu hồi Bình thường và kích hoạt hiệu ứng của Ikelos, Dream Mirror Sprite để Triệu hồi Đặc biệt Ikelos, Dream Mirror Mara.
 3. Sử dụng hiệu ứng của Ikelos, Dream Mirror Mara để Triệu hồi Đặc biệt Morpheus, Dream Mirror Black Knight, sau đó sử dụng hiệu ứng của Morpheus, Dream Mirror Black Knight để tiêu diệt Theban Nightmare trên sân đối phương
 4. Bước vào Battle Phase và tấn công để kết thúc trò chơi.

The King of Vermilion-2

 1. Triệu hồi Bình thường Meklord Army of Wisel và kích hoạt Spark Breaker trên sân để tiêu diệt Army of Wisel để Triệu hồi Đặc biệt Meklord Emperor Wisel.
 2. Kích hoạt hiệu ứng của Emperor Wisel để trang bị cho Goyo Guardian của đối phương.
 3. Bước vào Battle Phase và tấn công để kết thúc trò chơi.

Darkness Gimmick-2

 1. Triệu hồi bình thường Tristan, Knight of the Underworld và kích hoạt hiệu ứng của nó để thêm Isolde, Belle of the Underworld.
 2. Triệu hồi Đặc biệt Isolde, Belle of the Underworld, kích hoạt hiệu ứng của nó để thay đổi cấp độ của 2 quái vật thành 5 và Triệu hồi Xyz Crimson Knight Vampire Bram.
 3. Kích hoạt hiệu ứng Crimson Knight Vampire Bram để Triệu hồi Đặc biệt Bacon Saver trên sân của bạn.
 4. Kích hoạt Trap of the Imperial Tomb để tiêu diệt 2 quái thú trên sân của đối thủ.
 5. Bước vào Battle Phase và tấn công để kết thúc trò chơi.

Arts of Atlantis-2

 1. Sử dụng cả Brain Control để kiểm soát Planet Pathfinder từ trên sân đối thủ của bạn.
 2. Triệu hồi Bình thường Jumbo Drill và kích hoạt hiệu ứng của nó để thay đổi cấp độ của tất cả quái vật trên sân.
 3. Triệu hồi Xyz Digvorzhak, King of Heavy Industry và kích hoạt hiệu ứng của nó để tiêu diệt toàn bộ sân của đối thủ của bạn.
 4. Bước vào Battle Phase và tấn công kết thúc trò chơi.
Đơn vị đồng hành:

- Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam

Top