Tổng quan và phân tích về Charmer

Tổng quan và phân tích về Charmer

Charmer đã được ra mắt 1 thời gian khá lâu trong Duel Links rồi, khi ấy là Structre Deck 

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:

Top