A Cosmic Scourge: Galaxy-Eyes

Kite Tenjo
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm 1 Galaxy-Eyes Photon Dragon vào Bộ bài của bạn. Có thể được sử dụng nếu bạn điều khiển 2 quái thú trở lên với 2000 ATK hoặc cao hơn. Trả lại 1 Galaxy-Eyes Photon Dragon từ Mộ vào tay bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm A Cosmic Scourge: Galaxy-Eyes thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill A Cosmic Scourge: Galaxy-Eyes trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu được sử dụng Skill A Cosmic Scourge: Galaxy-Eyes trong duel links
Top