A Galactic Battle

Mizar
Có thể được sử dụng khi Quái vật Xyz "Galaxy-Eyes" tồn tại trên một trong hai sân.
Trong Giai đoạn Rút bài của bạn, thay vì tiến hành rút bài thông thường, hãy gửi tất cả lá bài trừ Quái vật Xyz "Galaxy-Eyes" trên cả hai sân vào Mộ.
Sau khi sử dụng Kỹ năng này, lượt này sẽ kết thúc.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi trận đấu.

Bạn có thể tìm A Galactic Battle thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill A Galactic Battle trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill A Galactic Battle trong duel links
Top