Acceptable Result

Carly Carmine
Đối với mỗi quái vật 'Fortune Fairy' mà bạn điều khiển, hãy thêm 1 'Unacceptable Result' từ Mộ của bạn vào tay của bạn. bạn chỉ có thể sử dụng Kỹ năng này một lần cho mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Acceptable Result thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Acceptable Result trong DUEL LINKS

Top