Access Denied

Yugi Muto - DM
Có thể sử dụng từ lượt thứ 5 trở đi, khi bạn có 1000 Điểm sinh mệnh trở xuống. Cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo của đối thủ, không người chơi nào có thể Triệu hồi Quái thú Hiệu ứng cũng như kích hoạt các hiệu ứng của quái thú của họ. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Access Denied thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Access Denied trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Access Denied trong duel links
Top