Altergeist Preparations

Ghost Gal
Có thể được sử dụng trước khi rút bài thông thường mỗi khi Điểm gốc của bạn giảm đi 1000, nếu bạn có 3 Bài Bẫy "Altergeist" trở lên trong Bộ bài của bạn. Một trong những lá bài bạn rút bình thường ở lượt này sẽ là Bài Bẫy "Altergeist" ngẫu nhiên từ Bộ bài của bạn.
Kỹ năng này có thể được sử dụng hai lần trong một trận đấu.

Bạn có thể tìm Altergeist Preparations thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Altergeist Preparations trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Altergeist Preparations trong duel links
Top