Altergeist Trade

Ghost Gal
Có thể được sử dụng trước khi rút bài thông thường mỗi khi Điểm Gốc của bạn giảm đi 1000. Trả lại 1 Bài Bẫy Liên tục "Altergeist" trên sân của bạn về Bộ bài. Một trong những lá bài bạn rút bình thường ở lượt này sẽ là quái thú "Altergeist" ngẫu nhiên từ Bộ bài của bạn.

Bạn có thể tìm Altergeist Trade thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Altergeist Trade trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Altergeist Trade trong duel links
Top