Alternative Evolution

Seto Kaiba - DSOD
Chọn 1 quái thú bạn điều khiển với 3000 ATK trở lên, có tên ban đầu là 'Blue-Eyes White Dragon'. Con quái thú được chọn sẽ trở thành 'Blue-Eyes Alternative White Dragon'. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Alternative Evolution thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Alternative Evolution trong DUEL LINKS