Angel Baton

Yusei Fudo
Chỉ có thể được sử dụng trong lượt thứ 4 của bạn. thay vì tiến hành rút bài bình thường của bạn, hãy rút 2 lá và gửi 1 lá từ tay bạn đến Mộ.

Bạn có thể tìm Angel Baton thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Angel Baton trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Angel Baton trong duel links
Top