Arcana Swap

Sartorius Kumar
Khi bắt đầu Trận đấu, xáo trộn bất kỳ số lượng quái thú 'Arcana Force' nào từ tay bạn vào Bộ bài. Sau đó, rút ​​cùng một số lượng bài.

Bạn có thể tìm Arcana Swap thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Arcana Swap trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu được sử dụng Skill Arcana Swap trong duel links
Top