Avenger and Doom Dragon

Kalin Kessler
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm 2 'Infernity Avenger' vào Bộ bài của bạn. Sau đó, thêm 1 'Infernity Doom Dragon' vào Extra Deck của bạn.

Bạn có thể tìm Avenger and Doom Dragon thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Avenger and Doom Dragon trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Avenger and Doom Dragon trong duel links
Top