Black and White Contract

Declan Akaba
Có thể được sử dụng bằng cách gửi 1 lá bài "Dark Contract" ngửa mặt trên sân của bạn vào Mộ, Chọn 1 hiệu ứng trong số các hiệu ứng sau và áp dụng nó cho 1 quái thú "D / D" trên sân của bạn. Kỹ năng này có thể được sử dụng hai lần cho mỗi Trận đấu nếu bạn bắt đầu Trận đấu với Bộ bài / Extra Deck không chứa quái thú nào khác ngoài quái thú "D / D" ● Quái thú được chọn sẽ trở thành quái thú Tuner. ● Quái thú được chọn sẽ trở thành quái thú Cấp 4. ● Quái thú được chọn sẽ trở thành quái thú Cấp 8.

Bạn có thể tìm Black and White Contract thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Black and White Contract trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu được sử dụng Skill Black and White Contract trong duel links
Top