Blackwing Rising

Crow Hogan
Cho đến khi kết thúc lượt, 1 Quái vật Synchro 'Black-Winged Dragon' hoặc 'Blackwing' ở bên sân của bạn sẽ nhận được 200 ATK tương ứng với số quái thú 'Blackwing' trên sân của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.

Bạn có thể tìm Blackwing Rising thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Blackwing Rising trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Blackwing Rising trong duel links
Top